2010-05-27

IMF återigen dumpad

av de lättsinniga amerikanarna
01

"[They] are opting instead for yet further doses of Keynesian spending, despite warnings from the IMF that the gross public debt of the US will reach 97pc of GDP next year and 110pc by 2015.

Larry Summers, President Barack Obama’s top economic adviser, has asked Congress to "grit its teeth" and approve a fresh fiscal boost of $200bn to keep growth on track. "We are nearly 8m jobs short of normal employment. For millions of Americans the economic emergency grinds on, ..."
he said.

som man sår skördar manJo det är illa när kapitalismens högborg och tvättäkta Wall Street lirare bryr sig mer om arbetslöshet än om penningen.  Sådant lär vi nog få vänta till dödagar innan vi hör någon förment vänsterregim i Europa säga, inte ens tvättäkta kommunister skulle våga säga nåt sådant, här där hela journalist och politikerkadern är drillad i den nyliberala ekonomiska idiotin.

Man frågar sig om det går en gång till, att USA med expansiv ekonomisk politik drar Europa ur lågkonjunkturen.

Man blir förundrad över hur penningen dyrkas över hela det politiska spektret i Europa, men här är man ju "seriösa" och tar inte lika lättsinnigt som amerikanen på denna imaginära fiktion som är så viktig att medborgarna måste offras på dess altare.


Kungörelsen från överprästerna i Frankfurt och Bryssel har gått ut till hela riket, ett allmänt påbud om att gissel och flagellation är det enda som kan blidka prästerskapet och penningens gudar.


Vem Vann Världskriget? 


Bilder: Wikimedia Commons

2010-05-26

Fint som snus

I Malmö finns snart inga hemlösa bilar, det byggs lite varstans så att de inte behöver stå ute och rosta. T.ex. detta tjusiga bygge med rostig fasad i lyxig Corten-stål,


Fint ska det vara i de lyxiga delarna Dockan och Västra hamnen, när kommunen bygger p-hus, som enligt den socialistiska ideologin i Malmö ska få det att "trickle down" till miljonprogramsområdena. Men man kan fråga om det mesta inte hamnar i spekulanternas fickor från de nya miljardprograms stadsdelarna, det kostar ens slant att bosätta sig där. Men man får ge en eloge till kommunen som inte sparar på krutet när en trivsam utemiljö ska skapas där. Vi väntar ännu på att de sedan decennier miserabla cykelbanorna etc i de lite mindre fina miljonprogramsområdena ska lagas, ett och annat hål skulle de väl kunna fylla ut.

Annars är det inget fel på sparsamheten och fyndigheten i att öka intäkterna, numer sätter man ut minimalt med bänkar i det offentliga rummet. Det med den sluga baktanken att folk minsann inte ska kunna sitta gratis utan ska sätta sig på kaffer etc och gynna kommersen.

Man är även allt mer miljövänlig och slutit fred med ogräset och på sina ställen helt gett upp den miljövidriga striden mot naturen.

Den STORA NYHETEN

Magister Persson: "you have just one shot at it"Som media nästan fullständigt missat men som vaket folk plockar upp ur bloggvärldens anspråkslösa tillvaro .

Göran Persson – läromästare för brittiska högern
"Sensationellt nog är det vår gamle statsminister Göran Persson som åkallats som ikon och läromästare. Med Fredrik Reinfeldt och Anders Borg som rådgivare!"

Ute på de europeiska randstatsöarna är det dock en stor nyhet.
Swedish model not so pretty
"We thought we were God’s chosen people"
"Mr Persson: you have just one shot at it"


Bilderna är från Wikimedia Commons, D C och GP

2010-05-25

Radikala idéerMan blir förundrad över detta var de radikala och progressiva idéerna om hur krisens ska attackeras kommer ifrån dessa dagar, den avsonade förmenta vänstern har inte mycket att bjuda på. Det som ska föreställa ett vänsteralternativ i höstens val är mest en försagd historia som är livrädda för att inte utmana det neo-klassiaka fundamentet som i och för sig det ledande skiktet har köpt för länge sen.

Från en medlem av "vargflocken".

EU can help Greece by exiting the eurozone
Richard A. Werner / Special to The Daily Yomiuri

"It turns out that the solution to Greece's problems in particular and the sovereign debt crisis in the eurozone in general is simple. European nations--especially Germany--must now pull together, show solidarity with Greece and act in unison: Member countries should do the sensible thing, and all exit the eurozone. This would have to be done simultaneously with a compulsory exchange of all bank deposits into local currency at the original euro conversion rate. After this one-off transaction at a fixed exchange rate, each currency would start to float."

This simple step would solve the European sovereign debt problem--and not only that of Greece--in one stroke: While all national debt would become external debt denominated in a foreign currency (the euro), this euro would be without the backing of any economy. It would collapse, reducing the local currency value of euro debt to virtually zero.

Effectively, the Year of Jubilee would be called: All eurozone national debts would evaporate--without any default. Greece's sovereign debt problem would be solved, as would that of Portugal, Spain and Ireland. And even the national debts of France and Germany would no longer exist. Taxpayers in all eurozone countries would benefit as they never have before. Taxes could be lowered. Public spending could be boosted all over Europe, for instance, on national health insurance, medical care and generous pension systems. Free, high-quality education for all could be introduced and maintained across the eurozone. Governments would have enough money to tackle the important challenges of the day, such as climate change and demographic problems--instead of wasting decades on a misguided and dangerous project to create the United States of Europe (which was concocted by the U.S. Office of Strategic Services, the Central Intelligence Agency's predecessor).
...
Nations would once again have control over their economic destiny by possessing the most powerful economic tool, monetary policy.
...
There would be many further benefits. With central banks restored to nation-states, the public privilege of creating the money supply could once again be put to proper use by employing it only for productive activities. Credit creation by commercial banks and the central bank would be banned if it was to be used for unproductive purposes. This includes credit creation for asset transactions. These are the source of the boom-bust cycles and the recurring banking crises.
...
After the exit from the euro, the next step should be to downsize the Brussels bureaucratic aristocracy (an unelected elite making decisions without accountability). The hundreds of millions saved in tax-free salaries of overpaid and underworked bureaucrats in Brussels would furnish fully paid pension systems and medical care for aging Europe, ...
...
Actually, the aging problem itself could then be solved: The dearth of children is largely due to government policies that discourage parents from having children. There is nothing as productive as bearing and rearing children. For the birth of each child, parents should receive the equivalent of $200,000, created from scratch by each national central bank. This would be noninflationary, as people are the source of productivity and growth. Birthrates would shoot up in no time.
...
the worthless Eurobond certificates could be framed beautifully and used to decorate the central banks's hallowed marbled hallways as well as those of the oversized Brussels buildings that currently house the European Commission, saving the taxpayer a lot of money on otherwise expensive art purchases. Soon after, the Brussels buildings could be turned into an educationally valuable Museum of Bureaucracy--a kind of memorial place to learn from the horrors of the past--
...
The inventors of modern interest rate-based banking would approve of this proposal. Already, almost 5,000 years ago the Babylonians thought regular debt cancellations were essential to avoid the fundamental problem of compounding interest and fractional reserve banking ...
...


Grekland, Irland och Euron

Marshall Auerback anser att det i grunden är ett konstruktionsfel i EMU/Euron.Här är ett par artiklar som noterar att Irland som har stor skillnad mellan BNP och BNI, dvs BNI är ca 20% lägre än BNP, dvs 20% är vinster som går direkt till utlandet. Justerat för detta blir de relativa underskotten och skuldnivån betydligt högre.


Irish Miracle — or Mirage? - economix.blogs.nytimes.com
"... Ireland was one of the first nations to introduce tough fiscal austerity in this cycle — in spring 2009 the government slashed public-sector spending and raised taxes. Despite the cuts, the European Commission forecasts that Ireland will have one of the highest budget deficits in the world at 11.7 percent of gross domestic product in 2010. The problem is clear: when you cut spending you also lose tax revenues from people who earned incomes from that money. Further, the newly unemployed seek benefits, so Ireland’s spending cuts in one category are partly offset by more spending in another. Without growth, the budget deficit still looms large."
...
When we adjust Ireland’s figures accordingly, the situation is dire. The budget deficit was about 17.9 percent of G.N.P. in 2009, and based on European Commission projections (and assuming the G.N.P.-G.D.P. gap remains the same) it will be roughly 14.6 percent in 2010 and 15.1 percent in 2011,...
...
Finally, the Irish need to consider seriously whether being in the euro zone is worth the cost. The adjustment to this awful situation would be far easier outside the euro zone ...
...
it is no wonder the markets are looking with skepticism at the announced bailout package for the entire euro zone provided by the European Union and the International Monetary Fund. Policy makers are still not dealing with the core problems of each nation in the euro zone. ...


The sick Celtic Tiger getting sicker
But Ireland might soon be back on the main screen because despite all the IMF and EU predictions about the adjustment path that would accompany the austerity (things would get better relatively quickly), things have become worse. Just as Modern Monetary Theory (MMT) would predict. And when you analyse the data in more detail, they are looking a lot worse than Greece. This also just exposes that the problem is [not] the deficit and debt ratios but the fundamental design of the Euro system and the fiscal rules it forces onto member states.
...


Artiklarna ser likheten i vad som nu rekommenderas för EU med Latinamerikas förlorade decennium när IMFs nyliberala åtstramningspaket ströp tillväxten. Där kan man notera att det jämnade vägen för en rad vänsterregimer i protest mot den nykonservativa ideologin.


Man blir kanske inte förvånad men nog är det konstigt att man hos ett antal människor som t.ex. i Fox inslaget med Michael Auerbak, som arbetar i finansbranschen, finner idéer om samhället och ekonomin som är så pass progressiva att de skulle vara omöjliga i det som ska föreställa ett vänsteralternativ i vårt kommande val.

 

2010-05-23

Olof Palme och fonderna

(Tillslut verkar det bistra klimatet tappa sitt järngrepp och sommaren komma med blommande äppelträd.)

Från SR:
Ett program av Thomas Hempel.
http://www.sr.se/cgi-bin/mall/artikel.asp?programID=1602&Artikel=758331
http://www.sr.se/webbradio/CreateRam.asp?namn=rtsp://lyssna.sr.se/p1/nyhetsverktyg/P1_032133QU_2005-12-19_143018.rm


Några transkriberade klipp:

1976 
[inför valet]
Jutterström: ”Ahlmark sa igår att han absolut menade att huset Wallenbergs makt måste minska. Tycker du …”

Palme: så länge vi har ett privat kapitalägare här i landet kommer privata kapitalägare att ha en makt självklart … vad vi nu… eh… i färd med, eh juh dels… att förändra mycket kraftigt maktrelationerna mellan kapital och arbete till arbetets förmån genom hela demokratiseringen av arbetslivet, medbestämmandelagen, skyddsombuden och allt det andra…

[Att privata kapitalägare skulle försvinna låg bortom Palmes horisont.
Koncentration av kapitalägande till ett fåtal finansfamiljer är oförenligt med demokratin.
Blandekonomin är en skapelse av socialdemokratin]

1978 augusti
[löntagarfonder.]
Palme: Eftersom jag är beroende …

Hempel: … skrämmande facket ta över en majoritet i storföretagen?

Palme: … Jag har ju helt klart sagt att grundvalen för löntagarfonderna är att om de anställda svarar för en väsentlig del av kapitalbildningen skall de också få del i förmögenhetsökningen och del i bestämmandet via ett medägande, men däremot så har icke vi ideologiskt kommit fram till hur långt detta medägande skall sträcka sig dit har icke vår debatt nått ännu

[visst har maktrelationerna ändrats sen dess]

1980 
[14:53]
Palme: Det är så oerhört enkel grundtanken d.v.s. vi måste ha, vi måste bygga ut vår industri den måste kunnas vara lönsam … [otydl] man måste kunna konkurrera på världsmarknaden det har vi alla ett gemensamt interesse av, vi måste avstå för att kunna bygga upp den industrin och det måste löntagarna vara beredda att göra men det motkrav de har rätt att ställa är för det första att få del i förmögenhetsökningen och att få vara med och bestämma över hur pengarna skall användas. Om man går till folk och säger att nu skall du avstå… nu skall du ha sänkt reallön, nu skall du avstå så vi skall kunna bygga ut och han vet att allt detta går till andra, till att berika ett relativt fåtal som inte gör så stor arbetsinsats. Då kommer man att få en stor reaktion i det svenska folket, men den liksom hos dem flesta den kompakta mur av förstockelse man mött, att det viktiga e att slå vakt om… om … om de nuvarande kapitalägarnas makt och att de är det viktiga, men makten den kan man ha och mista men ett land måste man bygga tillsammans och det är liksom det som är tanken bakom löntagarfonderna.

[och visst avstod man, från en reallöne-topplacering i OECD i mitten av 70-talet till en bottenplacering en bit in på 80-talet. Man frågar sig hur det gick med ”få del i förmögenhetsökningen och att få vara med och bestämma” när den svenska börsen hade världens bästa tillväxt]


Kommer Sverige att vara socialistiskt om 10 år?

Palme: Jag tror inte det, därför att socialismen är en så långsiktig vision och vi har bemästrat oss med en större… stort tålamod, alla de som sökt genvägar till socialismen har hamnat i diktatur, vi vet att det krävs ett mödosamt reformistiskt arbete och den verkligt stora visionen om det rättfärdighetens och solidaritetens samhälle som för mig ligger inbyggd i den demokratiska socialismen ide det kanske vi aldrig når. Men vi är på v… men vi skall ständigt vara på väg dit och åtminstone komma närmare.

Men något tidsperspektiv måste du väl ändå ha om Socialdemokratin skall ha någon mening med sin existens?

Palme: Ja jag tror att om en 30, 40, 50 år har vi nått ett ganska väsentligt steg ehhh…

Hur ser det ut här då?

Palme: Jag tror inte vi kommer att ha et paradis för konflikter och spänningar i samhället kommer vi alltid att uppleva men eh.. men jag ger inte upp tron på att det kan vara ett samhälle där människor kan vara åtskilliga lyckligare än nu. …

Palme: kapitalismen och kommunismen är frihetsfientliga system

1981 
[19:16]
Palme: Jag tror inte ja e personligen övertygad att vi inte oss ur krisen utan löntagarfonder, inte ur krisen utan mycket stora sociala motsättningar, konflikter på arbetsmarknaden. Det här är en väg att förena vår vilja att tillåta .. öh …. Också önska en god vinstnivå i näringslivet, men å andra sidan så … gav det oss möjlighet till en öppenhet mot dom som är oroade, mot dom som har en annan mening, att kunna kompromissa om olika inslag i systemet så öh… att dom inte skall öh… behöva känna sig som att man inte tog hänsyn till andras uppfattningar.

Jag räknar med att vi vinner valet men vi måste då också regera landet efter valet och då är det olyckligt om det har grävts djupa motsättningar mellan olika grupper i samhället för att Sveriges problem i den ekonomiska krisen eh så svåra att det krävs ett väldigt stort mått av gemensamma insatser.

[12 juni 1999 Robert Weil
”Vi kapitalister tackar löntagarna för allt de avstått”
”Kapitalister, förena er och tacka löntagarna! …”]

[1983 togs löntagarfonderna men kraftigt modifierade.]

1985 
[valintervju]
Målen för fonderna hade uppnåtts.

Palme: Sen vi fick fonderna så har vi haft några av de allra bästa åren för svensk ekonomi eh.. industri på många år, produktionen har stigit, vinsterna har stigit, investeringarna har stigit, jag säger inte att detta har berott på fonderna, men jag säger att Sverige har kunnat utvecklas väl samtidigt som vi har infört löntagarfonder. Om man tittar på nåt som vi sa skulle uppnås med fonder så har vi ju öh… totalt sett uppnått dom, högre vinster… öh… mera satsning på framtiden, bättre produktion.

[Att Reagan och USA med sin expansiva ekonomiska politik var draglok åt en av 1900-talets längsta internationella högkonjunkturer hade naturligtvis inget med detta att göra? Det  var exportindustrin som fått stora vinster med devalveringar, den inhemska ekonomin  gick sämre. Fonder eller ens devalveringar lär inte hjälpa mycket om där inte finns en internationell marknad som går bra för exporten denna marknad har svenska politiker osv ingen kontroll över.]

[först ca 1990 hade den arbetande svensken i snitt kommit tillbaks till samma reallöner som man hade 1980 och inte minst SAP var bekymrade över löntagarnas ”ansvarslösa köpfest”]

[Över tiden har hemmaekonomin varit en av de som utvecklats svagast i OECD]

Om dom nu är bra fonderna varför inte bygga ut dem?

Palme: Jo därför att eh… eh… den kritik som vi fick var ju att fonderna skulle bli förstora och för starka och för dominerande och den har jag avvägt och det kan ligga nånting i det, jag vill inte alls bestrida att det kan vara olyckligt om de blir för stora och därför har vi sagt den här storleksordningen omkring 8 -10 procent av börsvärdet, det här är vid full utbyggnad, det är lagom.

[man kan tex notera att amerikanska fackföreningar med en organisationsgrad på kanske 15 – 20 procent äger ca 12% av de amerikanska bolagen genom sina pensionsfonder (slutet av 90-talet)]

Men varför är det olyckligt om de blir förstora om de är bra?

Palme: Jo men alla har ju sagt att… att det har ju skrämt många människor, att dom kan få en för stor betydelse öh… på den svenska eh.. kapitalmarknaden, och eh… efter som jag vill undvika maktkoncentration det är tillräckligt mycket maktkoncentration på den privata sidan eh… så vill jag inte skapa en… så vill jag inte skapa en maktkoncentration i fonderna heller.

Du har alltså tagit intryck av den borgerliga kritiken?

Palme: Ja i den meningen att eh.. dels tar jag ett visst intryck av det men sen eh… umm.. det är ingen glädje i ett samhälle om man skapar… fruktan på olika håll, fruktan bland öh.. företagare… för att det blir en sån här maktkoncentration, nu menar jag att det är skenargument när dom skrämmer för fonderna, fonderna kommer inte att innebära denna maktkoncentration, dom kommer dock att innebära en ökande maktdelning i det svenska samhället åh där har jag fått respektera och ta intryck av dom kritiska argument som anförts, ja.

Man kan då säga att kvar av de radikala fonderna har blivit svenska lagomfonder?

Palme: Jaa, men svensk socialdemokrati är i viss mån ett lagomparti, ett reformistiskt parti som gradvis förändrar samhället och det är vi stolta över.[Robert Weil 2002
”… Löntagarfondsdebatten var hundraprocent rätt. Den var logisk. Jag hade stött fonderna om de inneburit ett individuellt program. Sett i backspegeln hade det varit en lysande affär för löntagarna. En del av löneutvecklingen hade investerats i en lågt värderad aktiemarknad. …”]2010-05-22

EU suveränen

tillsammans med sin herreDer Spiegel har intervjuat Jean-Claude Trichet [bilden är inte från intervjun, ECB bild]

Spegeln frågar Trichet om att de asiatiska Centralbankerna nu säljer sina Euro:

2010-05-21

Greklands nota

Intressant inlägg av Esbati om Grekland – Greklands nota – men den missar som så många andra en del av de grundläggande felen i EUs ekonomiska ideologi

Jo man tycker att det borde vara självklart att ett land ska var mycket försiktig med att skuldsätta sig i utländsk valuta, någon annans valuta. Det kan förstås behövas för att kunna modernisera ett land, ett typ exempel kan vara Sverige som tog mycket stora lån i utlandet för att bygga järnväg i landet. Sådana lån tar man för att de resurser man behöver kommer från utlandet. Ibland måste man ta risker för att kunna vinna något. Att som EU, IMF och enligt nyliberala Washington consensus modellen använda utländsk valuta för att aktivera inhemska resurser är naturligtvis förödande. Vilket också empirin visar om och om igen.

2010-05-20

Miljardklippet

Fortfarande avlägset

Photo: AleWi – Wikimedia Commons                              on Flickr


19 Maj The Local
"No evidence of royal wedding tourist boom
A predicted rush of tourists to Stockholm for the upcoming royal wedding has so far failed to materialise, with no more bookings than in previous years,....
...
Online marketplace Blocket has over 800 adverts from Stockholmers offering their homes for rent in anticipation of a lack of rooms, with some charging astronomic rents...."

2010-05-19

Räddningspaketen

"Räddningspaketen i jämforelse"Ekonomikommentarer tar upp en intressant jämföresle som förstås är relevant i många aspekter, hur kan det alltid finnas hur mycket pengar som helst till en del saker men när det gäller mycket annat är det stor brist.

Men intellektuell finansiell akrobatik missar målet, man spelar helt på rådande ordnings villkor och planhalva.

De förmenta räddningspaketen handlar inte om att fördela reala resurser utan om att bevara rådande maktstruktur i samhället. Pengar har fler användningsområden än att bara vara en spegling av konsumtion. Det är maktaspekten som är det allvarliga för fattiga människor här i världen inte penningen som förment spegling av möjlig konsumtion.

2010-05-17

NollsummespelKamrerstyperna är tillbaka, de som brukade var ekonomernas gissel med sin felaktiga tro att ekonomi var ett nollsummespel mellan vinnare och förlorare som konkurrerade om en bestämd kaka. Dessa som inte förstod sig på kapitalismens dynamiska effekter och trodde att bara för de rika fick mer skulle de fattiga få mindre. Lät man inte marknaden sköta sig själv så mycket som möjligt skulle det inte bli något "trickle down" överhuvudtaget mästrade ekonomerna.

Pakistansk lastbilskonst


2010-05-16

The Market explained.

"Brev från pensionsmyndigheten ..."

spring01_


Kommentar till:
Brev från pensionsmyndigheten – regeringen djävlas med oss
- Motvallsbloggen


Nog borde de flesta bli lite skeptiska till hur de räknar ut dessa risker och gör tvärsäkra uttalanden i procent. Inte minst den senaste tiden borde väl ha lärt oss det, är tjänstemännen på pensionsmyndigheten skickligare än de som bedömde det finansiella hos Goldman Sach, Moodys etc.

"Euro-Bankers Demand of Greece"

grek01
Michael Hudson med ännu en skarp artikel om situationen i Eurolandet:
Euro-Bankers Demand of Greece
“The “Greek bailout” should have been called what it is: a TARP for German and other European bankers and global currency speculators. The money is being provided by other governments (mainly the German Treasury, cutting back its domestic spending) into a kind of escrow account for the Greek government to pay foreign bondholders who bought up these securities at plunging prices over the past few weeks.

They will make a killing, …”

Test blogg

För ett tag sen avslöjade en hacker i Lettland hur den politiska eliten gynnade sig själv med mycket generösa löner och förmåner, samma elit som inte vet några gränser när de sänker ekonomin för vanligt folk i Lettland, sänker löner, stänger sjukhus etc.

Zapatero i Spanien hade åtminstone den goda smaken att själv ta en sk "hair cut" på 15% när han annonserade stålbad för folket och offentliganställda. Zapoterod månadslön efter sänkningen skulle bli en bit över €6000 i månaden. Men kan detta stämma!, bara €6000, våran fredde har över €14000 i månaden, fy tusan det måste vara knapert för den lättsinnige latino-socialisten.