2010-05-27

IMF återigen dumpad

av de lättsinniga amerikanarna
01





"[They] are opting instead for yet further doses of Keynesian spending, despite warnings from the IMF that the gross public debt of the US will reach 97pc of GDP next year and 110pc by 2015.

Larry Summers, President Barack Obama’s top economic adviser, has asked Congress to "grit its teeth" and approve a fresh fiscal boost of $200bn to keep growth on track. "We are nearly 8m jobs short of normal employment. For millions of Americans the economic emergency grinds on, ..."
he said.

som man sår skördar man



Jo det är illa när kapitalismens högborg och tvättäkta Wall Street lirare bryr sig mer om arbetslöshet än om penningen.  Sådant lär vi nog få vänta till dödagar innan vi hör någon förment vänsterregim i Europa säga, inte ens tvättäkta kommunister skulle våga säga nåt sådant, här där hela journalist och politikerkadern är drillad i den nyliberala ekonomiska idiotin.

Man frågar sig om det går en gång till, att USA med expansiv ekonomisk politik drar Europa ur lågkonjunkturen.

Man blir förundrad över hur penningen dyrkas över hela det politiska spektret i Europa, men här är man ju "seriösa" och tar inte lika lättsinnigt som amerikanen på denna imaginära fiktion som är så viktig att medborgarna måste offras på dess altare.


Kungörelsen från överprästerna i Frankfurt och Bryssel har gått ut till hela riket, ett allmänt påbud om att gissel och flagellation är det enda som kan blidka prästerskapet och penningens gudar.


Vem Vann Världskriget? 


Bilder: Wikimedia Commons

2 comments:

Björn Nilsson sa...

Jag läste någon kommentar från USA-håll (kommer tyvärr inte ihåg varifrån mer exakt) som hävdade att USA inte kan fungera som lokomotiv även för Europa längre. Om det påståendet stämmer ser det ut som en historisk vattendelare: USA:s ekonomi har krympt relativt andra ekonomier och har inte samma påverkan globalt längre. Det kanske är viktigare vad Kina, Indien och Latinamerika har för sig numera? Samt att Europa funderar en gång till på hur man skall kunna svälta sig ur en efterfrågekris, vilket väl är som att lyfta sig själv i håret!

/lasse sa...

Problemet om USA faller bort som "consumer of last resort" är att kvar blir de som är inriktade på att ha exportledd tillväxt. Receptet för krisländerna är att de ska bli konkurrenskraftigare med interndevalveringar och helst få till över exportöverskott för att klara ut sin skuldsituation. Kina och Indien är också exportdrivna tillväxtländer.

Alla kan inte ha exportöverskott, och få till sin tillväxt med det. Det är lika omöjligt som att lyfta sig själv i håret. Skulle alla ha den svenska, tyska och kinesiska inställningen skulle snart världshandeln helt stanna när man kämpar frenetiskt för att åstadkomma exportöverskott.

Utvecklingsländer som Kina kan man förstå att det kanske finns skäl att positionera sig så för att kunna utvecklas. Men i grunden är de nämnda merkantilistiska länderna ett större problem för att vi i globalt och även EU perspektiv ska komma ur krisen än underskottsländerna som Grekland m.fl.

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>