2010-05-17

NollsummespelKamrerstyperna är tillbaka, de som brukade var ekonomernas gissel med sin felaktiga tro att ekonomi var ett nollsummespel mellan vinnare och förlorare som konkurrerade om en bestämd kaka. Dessa som inte förstod sig på kapitalismens dynamiska effekter och trodde att bara för de rika fick mer skulle de fattiga få mindre. Lät man inte marknaden sköta sig själv så mycket som möjligt skulle det inte bli något "trickle down" överhuvudtaget mästrade ekonomerna.

Samma heykianer och marknadsliberaler som tidigare envist hävdade att kakans storlek inte är förutbestämd har nu blivit omvända och förklarar med hela sin pondus att hela länder måste sättas i nollsummespelets tvångströja för att åtgärda sina underskott och skulder, och detta för att de blivit sanna humanister som värnar om kommande gamla och barn som annars får betala det hela. Att man med Keynesinspirerad stimulans skulle kunna få igång dynamiska effekter och tillväxt förkastar de omgående. Kakan är som den är och när spekulanterna skall ha sitt är det strikt nollsummespel som gäller. Att där alltid finns möjligheter till dynamiska effekter i ekonomin tills vi når full sysselsättning vill de inte kännas vid. Men det kräver ju en annan fördelningspolitik så de många får mer köpkraft så att hjulen kan börja rulla och sysselsättningen öka.

När resurser flyttas från de många till de få är de snabba att förklara att ekonomi inte är ett nollsummespel, men när det omvända föreslås är ekonomin alltid ett strikt nollsummespel.

För att inte tala om denna ständigt denna rädsla för inflation, den lurar alltid runt hornet och måste bekämpas vare sig den finns eller inte. Redan nu talar Riksbanken om framtida räntehöjningar, som orakel ser man  inflationens demoner trots att arbetslösheten är skyhög. I samband med att greklandsspekulanterna skulle räddas och ECB sa att man skulle köpa upp Grekiska obligationer var man snabba med att tillägga att de skulle med andra åtgärder neutralisera detta så det inte blev inflation. Jo sannerligen inflationshotet hänger tungt över Europa dessa dagar när den ena stålbadet efter det andra annonseras av nollsummeekonomerna.

Samma Riksbank och ECB som inte förutsåg den förväntade krisen kan se minsta hot om inflation i ev. stigande löner långt in i framtiden. Något märkligt är det att samma experter på penningmångleriet inte har minsta förmåga att se finansiell spekulation som något skadligt som de ska stävja, trots att det i olika omgångar de senaste 30 åren ställt till med oerhörda skador i ekonomin för medborgare över allt i världen och långt mer än någon inflation gjort.
 

0 comments:

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>