2010-06-15

$1T Afghan Motherlode

Krigarpresidenten med fredspriset behöver lite positiva nyheter från Afghanistan när de efter alla dessa år inte ens lämnat ruta ett.

NYT
U.S. Identifies Vast Mineral Riches in Afghanistan
WASHINGTON — The United States has discovered nearly $1 trillion in untapped mineral deposits in fghanistan, far beyond any previously known reserves and enough to fundamentally alter the Afghan economy and perhaps the Afghan war itself, according to senior American government officials.

SvD
De tidigare helt oupptäckta fyndigheterna innehåller enorma kvantiteter av järn, koppar, kobolt, guld och viktiga industrimetaller som litium, skriver New York Times.

Det låter nåt det, "money talks" som amerikanen brukar säga, så levde de lyckliga alla sina dagar, afghanen och amerikanen.

No shit Sherlock.

We har ju internet nuförtiden som kan kasta grus i vilka himlastormande nyheter som helst.

No, U.S. Didn’t Just ‘Discover’ $1T Afghan Motherlode

Despite what you may read this morning, the U.S. military did not just “discover” a trillion dollars’ worth of precious minerals in Afghanistan.
...
Not to mention that the $1 trillion figure is — at best — a guesstimate. ...
...
Pentagon officials are touting the find as a potential economic game-changer — and one that could end decades of conflict. But whether it’s oil or coltan, rich pockets of resources are always a mixed blessing. Just ask children in Congo, home to 80 percent of the world’s coltan supply,
...
One retired senior U.S official is calling the government’s mineral announcement “pretty silly,” Politico is reporting. “When I was living in Kabul in the early 1970s the [U.S. government], the Russians, the World Bank, the U.N. and others were all highly focused on the wide range of Afghan mineral deposits. Cheap ways of moving the ore to ocean ports has always been the limiting factor.”
...
At least two American geologists have been advising the Pentagon on Afghanistan’s wealth of mineral resources for years. Bonita Chamberlin, a geologist who spent 25 years working in Afghanistan, “identified 91 minerals, metals and gems at 1,407 potential mining sites,” the Los Angeles Times reported in 2001. In 1995, she even co-wrote a book, “Gemstones in Afghanistan,” on the topic.
...

Det där med att sitta på råvaror och skära guld med täljkniv är i de flesta fall inte alls något recept för framgång. Är du ett litet försvarslöst u-land kommer storföretagen och styr och ställer uppbackade direkt eller indirekt av landet de kommer ifrån, har nu landet inte sedan tidigare korrupt ledning så blir en sådan tillsatt, dessa intressenter är sällan eller aldrig intresserade av att utveckla förädlingsindustri i landet med råvarorna. Men även utan dessa vanliga ingredienser är fördelen med ren råvaruexport begränsad. Är det rikligt förekommande som i en del oljeländer riskerar där att bli en styrande elit som lever i sus och dus och tycker det är bra så och inte ser några incitament att utveckla verkliga värdeskapande saker som allmän utbildning, sjukvård, industri etc av olika slag.

Det som alltid är det värdefulla är kunskap, utan kunskap är råvaror inget värda. Det är kunskapen i att förädla som de stora värdena finns.

Det primära värdet med attraktiva råvaror är att få till en handelsbalans som möjliggör accelererad import av nödvändiga resurser och kunskap för industriell utveckling, det är i det utvecklingsmöjligheten ligger. Gruvdrift kan också vara starkt miljöförstörande.

0 comments:

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>