2010-06-20

Bröllopet


Det ska erkännas jag tittade också igår, hade turen att slå på precis när det var dags för vigsel.

Som ärkebiskopen nogsamt poängterade ett flertal gånger, det som är förseglat av Gud själv kan icke av människan brytas. De gav ju också ett heligt löfte att detta kontrakt var förseglat för all framtid och kunde endast brytas av döden, ett löfte givit till den högste potentaten av dem alla, Gud själv, förvisso via Guds ombud ärkebiskopen, men det går väl på ett ut.

Men nu är det allvar och vi, det svenska folket, kräver valuta för denna investering. Vi förväntar oss inom det snaraste en liten telning, ett statschefsämne, som fostras i den rätta och sanna läran, den Luthersk evangeliska enligt den Augsburiska bekännelsen. Detta är ju deras primära uppgift i rikets och folkets tjänst, att avla en kommande statschef.


Stödet för monarkin har sjunkit kraftigt - DN

Vilket troligen bekräftar min hemmasnickrade tes om att det förmenta folkliga stödet för monarkin är mest luft. Eftersom frågan aldrig aktualiseras på allvar så blir det nog mest att folk säger sig vara för eftersom det aldrig presenteras ett seriöst alternativ, det är svårt att vara för något som inte finns och som inte har någon kontur.

Nu när det i det moderna medieklimatet pumpats ut rojalistiskt nonsens i parti och minut blir frågan aktuell och folk funderar kanske ett varv till innan de svarar på opinionsundersökarens fråga och då blir det allt mer tummen ner för denna feodala museala institution som inte tillför något realt varken till samhället eller medborgarna.


Real Life Knugahuset

"Därför är jag republikan"


 

9 comments:

Björn Nilsson sa...

Hur länge dröjer det innan Vickan kliver åt sidan till förmån för sin klent begåvade bror? Om hon är så skärpt som en del påstår borde hon förstå att framtiden i det där "jobbet" inte är så kul.

Karl Malghult sa...

I svensk rätt ägnar vi oss inte åt retroaktiv lagstiftning. Carl-Philip var tronföljare i ett helt halvår innan de usla politikerna röstade bort honom till förmån för hans syster. Ett brott mot primogenituren och svensk rättsordning!


F.ö. undrar jag om vi verkligen kan sägas ha en monarki när vi inte längre har en statskyrka/statsreligion i Sverige. Det som är definitionen av monarki är att en monark styr på gudomligt mandat. Tar man bort kopplingarna till att ha fått "makt av Guds nåde" blir monarken bara en despot. Nu när vi har monarki men inte statskyrka längre (tronarvingen måste enligt grundlagen fortfarande vara med i Svenska Kyrkan) kan vår monark egentligen bara sägas vara statschef över de som fortfarande är medlemmar i Svenska Kyrkan men inte över staten Sverige i dess helhet.

/lasse sa...

Det mest anmärkningsvärda med ändring i successionsordningen 1980 var att en då levande och helt oskyldigt barn utsågas av Sveriges riksdag till livstidsuppgiften att fostras och sedermera bli statschef.

Man frågar sig hur en riksdagsledamot kan inför sig själv försvara detta våldsamma övergrepp på en enskild individ/medborgare här i landet. Hur hade dessa riksdagsmän ställt sig om staten utsett deras barn till livstidsuppgifter?

Man blir förundrad att något sådant kan ske, det säger en heldel om hur progressivt och modernt det här landet är under den välpolerade propagandaytan om det förmenta fria och öppna samhället.

/lasse sa...

BN:
"Hur länge dröjer det innan Vickan kliver åt sidan till förmån för sin klent begåvade bror? Om hon är så skärpt som en del påstår borde hon förstå att framtiden i det där "jobbet" inte är så kul."

Hon kanske inte bara är "skärpt" utan även en människa med empatisk förmåga och bryr sig så pass om sina yngre syskon att hon vill skydda sin yngre inte så smarte bror från detta bittra öde?

Jag frågar mig hela tiden när monarkin kommer på tapeten hur folk i det här landet kan tycka det är OK att en familj helt befrias från vad som idag är nästan universellt accepterade och normala mänskliga rättigheter för individer. När den här typen av övergrepp begås mot individer i andra länder så tycker vi det är primitivt och efterblivet.

Kan ett folk, en nation köpa sig fri från att ge alla medborgare dessa mänskliga rättigheter? Betalar vi bara tillräckligt bra till dem som vi begår dessa övergrepp emot så gäller inte längre universella mänskliga rättigheter för dem

Lagen bör gälla lika för alla och inte minst då de grundläggande rättigheterna.

Björn Nilsson sa...

Man får lätt intrycket att grundlagar (successionsförordningen och liknande) mest betraktas som ovidkommande papperslappar av monarkisttanterna.

/lasse sa...

På tal om "monarkisttanter" gamla som nyfrälsta:

Victoria kan samla folket kring demokratiska ideal
Nalin Pekgul på Newsmill
"Jag tillhör ett parti som traditionellt verkar för monarkins avskaffande. I en förgången tid då kungen representerade ett odemokratiskt statsskick var det en mycket viktig och rakryggad ståndpunkt. Men idag är den förlegad."


Successionsordningen:
"4 § ... alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare från all successionsrätt utesluten. Lag (1979:935). "

Augsburgiska bekännelsen
(Then förste Artikel. Om Gudh och tree Personer j Guddomen.)
"De fördöma alla kätterier, som uppkommit i denna punkt, såsom manikéerna, vilka antogo två urprinciper i tillvaron, en god och en ond; likaså valentinianerna, arianerna, eunomianerna, muhammedanerna och alla andra dylika.
De fördöma även samosatenerna, gamla och nya, som förfäkta, ...
"

Björn Nilsson sa...

Kanske tid att mana fram gamle biskop Angermannius' ande för att banka in lite vett och Herrens tukt & förmaning i skallarna på alla kättare och i anden svaga!?! Blotta tanken på samosatener får mig att skälva av harm!

/lasse sa...

Samosatener har länge varit en nagel i ögat på de rättroende.

Jag tycker att hela det här prinsessbröllopet har varit en slapp historia, ingen stringens alls. Det minsta vi som står för kalaset hade kunnat begära hade varit en medicinsk examination av avelsmaterialet så vi fått svart på vitt om den unge Daniel är kurrant nog att fullgöra sina plikter. En offentlig hearing, som de säger nuförtiden, i kunskapen om katekesen hade också varit på sin plats, detta skulle förstås gällt dem båda, fattas bara. så de kan enligt lagen fostra förväntad avkomma i den rätta läran.

Som det är nu famlar vi i mörker huruvida detta parti uppfyller ens de mest rudimentära krav vi medborgare stadfäst i laga ordning.

Björn Nilsson sa...

Ha! Messallians skulle jag säga!
Broderliga hälsningar
von Björnbrum

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>