2010-06-18

The Coming Collapse of the Middle Class

Elizabeth Warren, Harvard professor i juridik, som undersökte de ökande privata konkurserna i USA gjorde p.g.a. detta en studie över den amerikanska medelfamiljens konsumtionsförändring över en generation. När hon startade hade hon ungefär samma fördomar som de flesta andra, de som gick i personlig konkurs var slarvig och gick i konkurs p.g.a. att de skötte sina affärer dåligt och ägnade sig ät slösaktig och obetänksam konsumtion. Ju mer hon lärde sig desto mer fick hon slänga sina initiala fördomar överbord.

En intressant föreläsning av Elizabeth Warren som ger en intressant inblick i förändringen av medelamerikanens ekonomi från 1970 till ca 2005/2006.
"Distinguished law scholar Elizabeth Warren teaches contract law, bankruptcy, and commercial law at Harvard Law School."
UC Berkeley Graduate Council Lectures" [6/2007]
Minus postern i konsumtionsförändringen är sådant som kan ses som rörliga kostnader. Kläder -32%, mat inkl äta ute -18% etc. Allt naturligtvis inflationsjusterat.

Det som gått upp är sådant som är fasta kostnader, bolån +76%, den del den anställde betalar av sjukvårdsförsäkring +74% (+ att villkoren försämrats), skatter +25%.

1970 med en inkomst i familjen spenderades 50% på fasta kostnader och man sparade 11% av inkomsten. 2004 spenderade tvåinkomst familjen 75% på fasta kostnader och hade negativt sparande.

Boende kostnad för barnfamiljer gick up med 100%, utan barn 50%. Detta förklaras med att bra offentliga skolor och barnomsorg driver upp priserna, familjerna köper primärt "skolor" och barnomsorg och inte hus. En undersökning i Kalifornien sa ungefär att barnfamiljer i princip hellre valde att på en "toxic dump" och där var en bra skola än i ett bättre område utan bra skola. Det är det samma om det är vita, svarta, latin –amerikner etc.

Den typiska personen utan sjukförsäkring 1970 var en ogift 23 årig man utan barn, i dag är den typiske personen utan sjukförsäkring en 35 årig gift person med två barn. Av de 1,4 miljoner som 2001 förlorade sin sjukförsäkring tjänade 800 tusen av dessa mer än $75000.

Fler barn bor i familjer som går i personlig konkurs än som skiljer sig, fler personer går i personlig konkurs än som tar akademisk examen eller som får hjärtattack.

Och då kan man komma ihåg att detta var före finanskrisen.


Det fanns de som hade ett litet avlägset hopp att Obama skulle nominera Elizabeth Warren som ersättare för den 90 årige John Paul Stevens i Högsta Domstolen. Det lär vara den siste relativt progressive domaren där. Själv såg han sig som konservativ, men som han själv noterat så har varje ny domare som utsetts sen början av 70-talet, inkl honom själv, varit mer höger än den som ersatts. Obama har nu nominerat två nya domare till Högsta Domstolen och ingen av dem kan ses som progressiv eller på minsta sätt "vänster". Att Obama skulle utse den relativt radikale, progressive och stridbare Warren var nog mest ett avlägset hopp hos en del progressiva.
Who Should Replace Justice Stevens?
She has for years been one of the nation's foremost experts on bankruptcy, focusing on how it impacts working-class Americans. For years before the bubble burst, Warren warned us about the dangers of subprime mortgages. She has proved masterful at communicating this message to the public and to Washington.

This Will Be Obama's Legacy
There's one more name that has been nervously circulated among progressive circles, that of Elizabeth Warren, currently head of the Congressional Oversight Panel on the banking bailout. Warren originally hails from Oklahoma and is a professor at Harvard Law School. Warren is as close as we can now get to Stevens' economic populism and has been eloquent on the topic of corporate skullduggery and on the pro-bank tilt of the bailout.

4 comments:

Karl Malghult sa...

Det går i linje vad ekonomer som Yakonenkov m.fl. kommit fram till, att förmögenhetsfördelningen i ett samhälle följer termodynamikens lagar. Finns exempel här:


http://www.clarte.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=6709&Itemid=26

http://demonstrations.wolfram.com/StatisticalMechanicsOfMoney/

Björn Nilsson sa...

Jag följde Karls tips och laddade ner den där demonstrationen. Intressant. Det är uppenbart att man kan snickra ihop modeller som på ett enkelt sätt visar hur ojämn fördelning uppstår. Sedan är frågan hur bra de stämmer på den verkliga världen och i vilken mån de kan användas för att göra prognoser och skapa politik. Jag undrar om inte en del ekonomer känner sig splittrade: å ena sidan vill de gärna tro att de håller på med en lärogren som kännetecknas av naturvetenskaplig exakthet, å andra sidan finns ju risken att man byter en drömvärld (den neoklassiska) mot en annan. Allt medan riktig ekonomi med riktiga människor fortsätter sitt liv därute.

Jäkligt tjatigt med USA och deras så kallade medelklass förresten. Medel i förhållande till vad då? Ekonomins utveckling håller på att sopa bort stora delar av den klassiska arbetarklassen i USA, jobben rationaliseras eller skickas till Asien. Allt medan knegarna undrar varför de inte får vara "medelklass" längre fast de aldrig har varit det.

/lasse sa...

I USA finns egentligen inga arbetare utan bara medelklass (enligt dem själva ;-)), över, medel och under medelklass. De som hamnar i vad som är medel eller medianen inkomstmässigt av den arbetande befolkningen i USA kan ju vara folk med mycket skiftande yrken och sysselsättningar. Eftersom amerikanen tror sig ha lämnat ståndssamhället bakom sig blir definitionerna annorlunda där.

Medelklassen som de lägre skikten av någon sorts borgarklass torde med den utveckling som skedde under 1900-talet vara en historisk definition.

Man bör inte göra politiska ideologier till religion där "skriften" alltid ska användas som lackmuspapper för att avgöra vad som är vad eller rätt eller fel.

Björn Nilsson sa...

Jaha, då får de stå och titta ner i ett svart hål och undra om det var där som "den amerikanska drömmen" försvann. Wake up to reality!

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>