2010-06-09

Det undermedicinerade folket

test

Han tycker vi köpt för lite läkemedel
"Sedan nässpray, huvudvärkstabletter och andra receptfria läkemedel släpptes fria för drygt ett halvår sedan, så har försäljningen ökat markant.

– Jag tror att det finns flera saker som är viktiga att tänka på i det här sammanhanget, en sak är att vi sannolikt haft en underkonsumtion tidigare. Att människor som haft ont i huvudet på lördagseftermiddagen eller på söndagen inte fått tag i läkemedel trots att de hade behövt det. Att föräldrar som har barn som är snuviga inte fått tag i nässpray när de skulle ha behövt det. Jag tror att den situation vi kommer ifrån har varit en situation där vi använt för lite läkemedel i förhållande till behovet säger Göran Hägglund."

Jo han tror Hägglund, mer långsökt undanflykt får man leta efter. Kan han möjligen vara undermedicinerad.


Det sovande folket blir medicinerat av Allinsen.
Hägglund före
Det är tröttsamt att vara alliansare och blivande minister, kanske undermedicinerad.

Lite ministermedicin gör susen.
Hägglund efter
Men det ser fortfarande tungt ut, ett par år i Reinfeldt/Schlingmanns ledband och vem som helst kan se 15 år äldre ut utan att vara varken över eller undermedicinerad.


Hägglund fick även en fråga om priserna som stigit rejält. Han svamlar lite om att det blir dyrare på bensinmackar men han gör då även ett knipslugt tillägg på frågan, han säger att "den stora notan" för den stora biten i läkemedelsförsäljningen är de receptbelagda att där "förefaller det bli lägre än prognoserna". Man frågar sig då vad dessa prognoser grundar sig på? Grundar den sig på kostnaden för de receptbelagda vi hade i det tidigare apoteksmonopolet eller är det ett eget ad hoc hopkok?

När medicineringen av sjuka blev något som vi gemensamt betlade för på 60-talet beslutade det att samhället också skulle stå för distributionen av läkemedlen. Detta gjordes genom att de privata apoteken förstatligades, man kunde naturligtvis också ha valt att öppna upp egen organisation för detta, vilket naturligtvis hade slagit ut det mesta av privata apoteken från marknaden.

Förstatligandet innebar en kraftig produktivitetsökning och effektivisering när det blev centralstyrt, man kom ju också i en mycket starkare förhandlingsposition mot läkemedelsbolagen. Det resulterade i Europas lägsta bruttomarginal för läkemedelsdistributionen, ca 15% (mycket lågt , inte ens stora livsmedelshallarna har så låga bruttomarginaler), det vanliga i EU är en bruttomarginal på 35% (133% högre). Alliansen sa också att detta tyckte de var en "rimlig" marginal för de privata intressenterna som man slumpade bort den framgångsrika gemensamma verksamheten till.

Alliansen sa tydligt att apoteksmonopolets marginaler var för låga och att de måste öka för att de privata intressenterna skulle vara intresserade. (det samma sa man även när man bortslumpa Bilprovningen)

Nu har det gått så långt att man inte ens hymlar om att det det privata intressenterna skulle vara effektivare och göra det billigare, man säger rent ut att det ska bli dyrare för att de privata aktörerna ska kunna skinna oss mer.

Man kan misstänka att den där prognosen som medicinmannen Hägglund pratade om inte alls grundar sig på de kostnader som vårt gemensamt ägda bolag hade och som gav oss distributionen till självkostnadspris utan rentierer som skulle ha sitt.

I och för sig är det nog lite för tidigt att bedöma om och hur mycket konsumtionen av receptfria läkemedel ökat. Man kan förmoda att den ökande reklamen i butiker som nu säljer receptfritt har ökat försäljningen initialt, inte nödvändigtvis att folk proppar i sig så mycket mer. Men det är inte heller de receptfria som är någon stor sak utan att det stora med de receptbelagda som vi gemensamt betalar har getts till rentierer som kan lägga en extra "skatt" på oss.


Undertiden har Region Skåne "byggt" nytt huvudkontor på Malmös dyraste område, det exklusiva Dockan. Nu har man förstås inte byggt själv utan hyrt (20 år) in sig hos Wihlborgs för 1900 kr kvadratmetern, ca 110002 (inkl. två garageplan under huset), i ett hus som man "beställt". När man hyr är det undantag från vanliga upphandlingsregler.

Region Skåne Nya HQ

Man får i alla fall vara tacksam för att de valt en relativt ljus fasad i motsats till i Malmö ofta förekommande mörka tunga dystra fasader.

Men man blir en aning undrande över de spetsiga vinklarna, blir det inte väldigt oprakitska rum? det är en annan sak som verkar vanligt i denna den yttersta tiden, yta och kitsch premieras före funktion. Man frågar sig vad funktionen är med de de speciella fönster som huset har. Man kommer att tänka på mycket av arkitekturen från "the Gilded Age" för så där en hundra är sen, överlastat och prålig yta. En tid som till mycket liknar denna den yttersta tiden, en tid när pengar görs på pengar och inte på real produktion, men "pyramidspel" brukar ha en begränsad livslängd. "The Gilded Age" övergick i Europa (och världen) så småningom till ett av de mer absurda historiska blodbaden som kallas för Första världskriget. Det är nu vara fyra år kvar till det gått etthundra år sen dess, innan det bröt ut trodde man att den här sortens storkrig inte längre var möjliga. Världen var så sammanbunden med handel och gemensam valuta i forma av guldstandard det skulle helt enkelt inte vara rationellt att storkriga. Det brittiska imperiet gjorde en ekonomisk kalkyl före kriget över sitt läge vid eventuellt krig och kom fram till att man hade så mycket tillgångar och fodringar att man skulle kunna kriga i fem år utan problem, drygt två år efter krigsutbrottet fick man börja låna. Främst då från USA som kunde köpa loss sina skuldväxlar (som finansierat industrialisering) hos imperiet för en billig peng.

3 comments:

Björn Nilsson sa...

Det finns flera intressanta paralleller mellan dagens läge och uppmarschen mot Första världskriget. Omkring 1900 kunde stormakterna fortfarande samarbeta för att slå ner "olydiga" människor utanför Europa, som under "boxarupproret" i Kina. Alldeles som den koalition som USA samlade mot Irak i första gulfkriget. Sedan skärptes motsättningarna mellan stormakterna och så blev det 1914 och allt exploderade. Det kanske går så nu också, men då är det väl troligare att USA och Kina brakar ihop. Då som nu var det ohejdad kapitalism som gällde, men det var storbolagen och kartellerna som blev de mäktigaste. Kanske dags att plocka fram Lenin igen och kolla vad han skrev om imperialismen som kapitalismens högsta (inte sista) stadium? En del kanske fortfarande håller, men så har ju mycket nytt tillkommit också. Vi kanske är inne i det sista stadiet nu?

Karl Malghult sa...

Det där kitschiga nybygget påminner mig om Stadshuset vid Triangelen. På 1980-talet var det dåvarande motsvarigheten till Region Skånes bygge, det vill säga väldigt påkostat bygge för offentlig förvaltning med en ganska konstig arkitektur som förvisso inte är direkt ful men inget som åldras med värdighet. Sheraton/Hiltonskrapan är dock ännu värre, på långt håll ser de grönmögelfläckiga ytorna vid ventilationssystemet på taket inte så kul ut.


En stor skillnad mot då för hundra år sedan är att vi idag har prövat regeringsmaktsstrategin, alltså social(liberal)demokrater eller kommunister som efter 1918 eller efter 1945 i de flesta länder tog makten där man trodde sig kunna omdana samhället bara man behärskade statsmakten. Före första världskriget gjorde socialistpartierna i allmänhet ganska dåliga val (förvisso var SPD största parti i Tyskland, det landet skiljer dock ut sig ganska kraftigt från ex. England och Frankrike) och då fanns det visst fog för och förhoppning om att en valseger med egen majoritet skulle räcka för att kunna genomföra socialism. Idag är den förhoppningen i stort sett utsläckt, ingen tror att ens om V fick 51% av rösterna skulle det leda oss närmre socialismen. Ej heller att förglömma att världen är mer urbaniserad idag, en förutsättning för att kunna hålla nere lönerna är att det finns gott om lantarbetare som kan sugas in till städerna men dessa arbetskraftsreserver håller på att ta slut. Världens samlade försvarskostnader har f.ö. stigit under hela 2000-talet vilket dels betyder att mer och mer arbete har skapat destruktivkrafter för att hålla ekonomin uppe, dels gör världen i sig instabilare eftersom kanoner aldrig byggts för att rosta oavsett vad den realistiska tankeskolan än säger.

/lasse sa...

Det är nog inte troligt ett nytt världskrig emanerar från de underordnade västeuropeiska staterna nästa gång. Iran, Israel, Afghanistan kan var en utlösande faktor och Kina, Ryssland och kanske Turkiet formerar sig som en entent.


Israel lambasted at Turkey summit as Putin condemns Gaza raid
Putin uttrycker även bekymmer med det faktum att terrorister och opiumhandlare opererar fritt och utan sanktioner från Afghanistan, som han säger det är et alvarligt problem med opiumhandeln som kostar miljoner människoliv.

US Defence Secretary Gates blames EU for Turkey 'drift'
"Gates said Turkey may have been "pushed by some in Europe" away from the EU and into closer partnerships with states like Iran."

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>