2010-06-04

Krisens tredje år
Ett axplock ur de dagliga ekonomiska nyheterna i Europa:
  • Europeisk arbetslösheten ökar oväntat till högsta på 12år.
  • Trichet säger ECB "obändigt oberoende", prisstabilitet är uppdraget.
  • Trichet säger ECB att det är slut på "toleransen" med odisciplinerade budgetar.
  • Banca d'Italia: EUs euroförsvaret är inte hållbart.
  • ECB: Betydande kreditförluster för bankerna 2010 och 2011.
  • Europeisk industritillväxt minskade mer än väntat i maj.
  • Fitch nedgraderar Spaniens kreditvärdighet.
  • Fransk nybilsförsäljning föll 12 % i maj efter en viss uppgång de senaste 12 månaderna.
  • Arbetslösheten i Italien ökar när återhämtningen misslyckas med att skapa jobb.
Så efter nästan tre år av ekonomisk kris, fortsätter de europeiska ekonomiska nyheterna att vara mest negativa.

Arbetslösheten är inte ens den stora brännande frågan, det säger en hel del om hur  "lyckad" högerrevolutionen varit. Tre decennier av hjärntvätt med nyliberal ekonomisk "teori", och arbetslöshet som runt om i Europa är på depressionsnivåer och det tas med en gäspning av de demokratiskt valda företrädarna. De "självständiga" riksbankscheferna ser inflationsspöken vid minst minskning av en skyhög arbetslöshet. Vad har hänt med demokratin i EUropa?

Den imaginära fiktionen penningens värde , som skapas via "fiat", är nu viktigare än miljontals arbetslösa runt om i Europa. Myter, av religiös karaktär, om offentlig budgetbalans ska nu skicka ut ännu fler i arbetslöshet. Myter utan något som helst vetenskapligt fundament.
"I think there is an element of truth in the view that the superstition that the budget must be balanced at all times [is necessary]. Once it is debunked [that] takes away one of the bulwarks that every society must have against expenditure out of control. There must be discipline in the allocation of resources or you will have anarchistic chaos and inefficiency. And one of the functions of old fashioned religion was to scare people by sometimes what might be regarded as myths into behaving in a way that the long-run civilized life requires."
Paul Samuelson
Det är förstås ett faktum att allokeringen av reala resurser är en begränsning för ekonomin och att pengar inte kan kreera mer än de reala resursers som finns. Men nu är läget det motsatta, de religiösa myterna skadar mer än de gör nytta när okunnig dogmatism förslösar alltmer av de reala resurserna vi faktiskt har.

Björnbrum: Dubbeldopp och Grottekvarn

1 comments:

Björn Nilsson sa...

Verkar som vi är inne i andra delen av W:et i "dubbeldippen". Frågan är om det räcker med det, eller om kanske W:et omvandlas till ett L med en lågkonjunktur som bara fortsätter medan spekulanterna fortsätter med sitt i sin egen rymd.

Angående realaa resurser som finns så är ju detta som är det väsentliga. Finns de så går de att använda, även om "pengarna skulle vara slut". Det är ju på det sättet man kan angripa en lågkonjunktur, nämligen att se till att resurser inte tillåts ligga oanvända. Jag brukar säga att man skall använda någon sorts vanhävdsparagraf i sådana fall för att förhindra att oanvända resurser blir oanvändbara.

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>