2010-06-17

Myteri på Eurovraket

formera sig, etthundra italienska ekonomer i ett gemensamt öppet brev som protesterar mot den deflationspolitik som Europas politiker nu menar är den enda vägen (TINA).

Ropen skallar förmodligen förgäves hos det europeiska politiska lämmeltåget som nu har kommit i rörelse, varför vet man inte men är fast beslutna och kommer inte låta något hindra dem från marschen mot stupet.
Ambrose Evans-Pritchard - telegraph.co.uk:
(En genuin brittisk konservativ som vanligen i ekonomiska frågor ligger åt det "Österrikiska" hållet)
The euro mutiny begins

The rebellion against the 1930s fiscal and monetary policies of the Euro-complex is gathering pace.
...
My objection with the EU’s mix of policies is that extreme fiscal austerity is being imposed on a string of countries without offsetting monetary stimulus. (Yes, I know, some will say that I am mixing apples and oranges).

Ireland, Spain, and Portugal have already tipped into outright deflation. Ireland’s nominal GDP has contracted 18.6pc since the peak. They are falling deeper into an Irving Fisher debt-deflation trap.

This is reactionary folly.

The College of European Commission should be taken out and horse-whipped outside the Breydel Building for demanding yet further cuts from Spain — which is already cutting wages 5pc this year, in an economy where total public /private debt is 280pc of GDP or more. ...

As for Germany, frankly it is hard to know what to say. It is astonishing that Chancellor Merkel should unveil an €80bn package of fiscal retrenchment without consulting with the rest of Europe. This has raised the bar for everybody else, forcing them into yet further contractionary policies to keep up. ...

EMU has become an infernal machine. This will not be the last letter by angry economists.

En annan vanligen genuint konservativ högerman, fd världsbanksekonomen Martin Wolf:
Why plans for early fiscal tightening carry global risks
"Some argue that the economy is always in equilibrium – that, in the words of Voltaire’s Dr Pangloss, everything is for the best in the best of all possible worlds. Others argue, with Andrew Mellon, US secretary of the Treasury under Herbert Hoover, that, after a big credit boom, we should “liquidate labour, liquidate stocks, liquidate farmers, liquidate real estate?.?.?.?it will purge the rottenness out of the system.”"
Vi lever nu I den märkliga tid när Wall St. lakejer som Timothy Geithner och Larry Summers (iofs är den senare en av de mer skyldiga till läget som nu är), genuint konservativt högerfolk som Wolf, Evans-Pritchard och några till ger ett eko av den förnuftiga delen av socialdemokrati och liberaler som fanns på 30-talet, en ekonomisk politik som "räddade" kapitalismen den gången. Medan dagens socialdemokrater (tillsammans med Borg et al) låter som 30-talets höger/konservativa som var genuina guldbuggar och fast beslutna att deflationspolitiken var "räddningen".


liquidate labour, liquidate stocks, liquidate farmers, liquidate real estate?.?.?.?it will purge the rottenness out of the system.

8 comments:

Jan Wiklund sa...

Det finns socialdemokrater och socialdemokrater... Besök gärna den norska thinktanken ResPublica, www.respublica.no, som har startats av ett antal norska fackförbund och anställt Erik Reinert från The Other Canon, www.othercanon.org, som chefsanalytiker. De talar som mellankrigstidens sossar - folk som vill vara riksbyggare istället för nyliberala trendnissar.

/lasse sa...

Jo det skulle väl var tusan också om det inte fans några kvar med förnuftet i behåll. Men man blir nervös när man hör och läser Sahlin och Östros uttala sig om ekonomin och krisen i Europa.

Har den svenska socialdemokratiska ledningen överhuvudtaget uttalat någon kritik mot den politik som nu förs i Baltikum och speciellt Lettland?

När det gäller Grekland och de andra Piigs så verkar det på mig som om de är helhjärtat för det recept som nu skrivits ut av EU och IMF, dvs krossandet av välfärdstaten och bortslumpandet av gemensam egendom som olika sorters offentliga nyttigheter.

Nu är det så att detta vänsteralternativ vi har i höstens val består till nästan 70% av denna ekonomiska "ideologi", lägg till Mp som väl i stort står för det samma och det är drygt 90%. Nästan 70% av vänsteralternativet är anhängare av euron och vill ha med oss i den galenskapen, man är förstås taktisk nog att inte vilja ha en omröstning i ett läge när en sådan inte går att vinna. Mp har ju nu blivit EU anhängare av populi9stiska skäl, att de även skulle kunna svänga när det gäller euron verkar inte otroligt.

Det är bedrövligt när det förmenta vänsteralternativet närmast är av åsikten att fundamentet i ekonomin ska vara mer åtstramande än vad innevarande högerallians vill.

Förra första maj var Sahlin i Lund och Malmö, i Lund blev hon intervjuad tillsammans med en SSU student, förmodar jag, som försökte föra in diskussionen på Keynes och stimulans av ekonomin, han blev närmast bryskt avvisad av Sahlin att någon "oansvarig" ekonomisk politik skulle inte föras. Jag blir orolig vid tanken på att Sahlin ytterst är den som bestämmer den ekonomiska politiken här i landet, hon verkar helt borta när det gäller ekonomi.

Jan Wiklund sa...

Som du antyder med inläggets avslutningsord är det inte en höger/vänsterfråga, dvs inget som har med jämlikhet eller ojämlikhet att göra, enbart. Det som är så obehagligt är att hela det politiska spektrumet har lagt av föreställningen att samhället kan byggas.

För dom är det "skattebetalaren", dvs den snålt beräknande egocentrikern, som styr, och "skattebetalaren" kan inte föreställa sig att samhället eller framtiden finns.

Jag skulle vilja säga att en adlig överste för hundra år sen var mer socialist än Mona Sahlin. Den förre begrep åtminstone att det fanns något sådant som samhällskollektivet som hade lika stort värde som individen (eller större; kollektivet kan leva utan individen men individen kan inte leva utan kollektivet).

Jan Wiklund sa...

PS. Just Norge verkar vara ett tillhåll för sunda tankar. Så här säger t.ex. utvecklingsekonomen Kristen Nordhaug: http://www.forskning.no/artikler/2010/juni/252178

Jan Wiklund sa...

PS Just Norge tycks vara ett tillhåll för sunda tankar. Så här säger t.ex. utvecklingsekonomen Kristen Nordhaug: http://www.forskning.no/artikler/2010/juni/252178

/lasse sa...

Jag tackar för det utmärkta norska länkarna.

Noterade i en av Reinerts artiklar att det sker ekonomiska mirakler i Lettland, de har blivit nettoexportör av bilar, ett sant mirakel då de inte tillverkar så mycket som den minsta lilla bil.

Jo en riktig konservativ är nog att föredra framför galna nyliberaler. Den förra har åtminstone som du nämner en förståelse för vikten av ett samhällskollektiv.

Björn Nilsson sa...

Ett fascinerande skede att uppleva (helst från åskådarplats och långt från de värsta bataljerna!): Ett lämmeltåg på väg mot stupet. Ett tänkande som är häpnadsväckande orationellt har gripit större delen av den härskande eliten. Eller om man skall se det som desperation: "nu måste vi få det här att gå ihop, annars jäklar vet man inte vad som händer!" Och så vandrar lämmeltåget iväg mot stupet som de vet finns därborta, bärande på fromma förhoppningar om att ett under skall inträffa någonstans längs vägen innan de rasar över kanten. En superparasit som George Soros har varnat för det här. Han kanske förstår att även hans penningkistor ligger i farozonen nu.

Men för socialdemokrater och andra före detta masspartier som fullt medvetet malt sönder och stött bort sina egna massor är det kanske ändå rationellt att följa med i det där hemska lämmeltåget. För vart skall de vända sig annars? Har man jagat bort sina vänner får man nöja sig med sina fienders sällskap, även om detta förhållande leder ned i avgrunden.

Jan Wiklund sa...

Orationellt skulle jag inte vilja kalla det, däremot just individualistiskt. En sån som Bildt t.ex. bryr sig inte om något annat än sitt privata bankkonto. Och samma sak kan man säga om Blair. Och om Persson. Vem kan man inte säga det om?

För någon generation sen skrev den katalanske politologen Pau Puig i Scotoni att den latinamerikanska härskande klassen till skillnad från den europeiska inte ägnade sig åt att styra samhällskutan men bara att köra den på grund så de kunde plundra de. Idag verkar rollerna utbytta.

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>