2010-07-30

Marx citat

“The entire artificial system of forced expansion of the reproduction process cannot, of course, be remedied by having some bank, like the Bank of England, give to all the swindlers the deficient capital by means of its paper and having it buy up all the depreciated commodities at their old nominal values.”

Marx

Trodde han ja, han skulle väl ha fått dåndimpen om han sett Bush junior och "non partisan" Obama i farten.


From Marx to Goldman Sachs:
The Fictions of Fictitious Capital

Kalifornien ger ut egna pengar


Marshall Auerback Dissects State Budget Woes on BNN
"The Governator is in deep trouble, and so are “48 out of the 50 states”, which are all facing fiscal crises, Marshall points out. Part of the problem is due to falling tax revenues and state politics that require balanced budgets, but the larger problem is a lack of chutzpah in Congress to pony up some Federal assistance to state budgets. Lacking that, however, California is taking matters into its own hands and issuing IOUs, which now hold some weight. They can be used to pay state taxes — exactly what gives currency value."

California in Fiscal State of Emergency - BNN
"Governor Arnold Schwarzenegger declared California in a 'fiscal state of emergency.' What can be done to keep the state from complete fiscal collapse? BNN asks Marshall Auerback, global portfolio strategist, RAB Capital."
2010-07-29

Kriget mot/för ... vadå?


Man är lite undrande varför Sahlin reste just nu till vårt krig i Centralasien. Mona brukar vara självskrivet politiskt stjärnskott på Stockholm Pridefestival och få en heldel rubriker på det. Kan det vara en anledning att med den nya imagen som seriös landsmoder inte just nu vill förknippas med för mycket "flams" i rubrikerna som typ Pridefestivalen. Hennes engagemang och ståndpunkt när det gäller HBT frågor är det förstås ingen som betvivlar trots detta.

Mona på telefon till TT från Mazar-e-Sharif

Hon maler på de vanliga klyschorna, militären är där för det Afghanska folkets skull, kriget är kriget mot fattigdom, mot kvinnoförtryck, mot terrorism osv.

Pashtunerna som är de som i huvudsak är på oppositionssidan, de är förmodar jag också det afghanska folket. Men de kanske inte räknas. Av en del som jag kunnat förstå av vad en del av det  Afghanska "folket" tycker om talibaner eller banditgängget i Kabul och deras utländska hantlangare är det snarast typ "same shit different name" som ställer till jävelskap för hederligt folk som försöker sköta sitt.


Sahlin kommer också med klyschan att Afghanistan är ett medeltida samhälle som man, förmodar jag, ska lyfta upp till modern standard. Hon såg någon från helikoptern som gick och hackade i den torra jorden och fantiserade om vad denne tänkte, "där kommer dom, typ sovjet, USA etc och han går där och hackar som han gjort i århundraden".

Det är inte riktigt sann historieskrivning, före den stora förödelsen när inbördeskriget intensifierades på 80-talet var Afghanistan betydligt "modernare" än det är idag och relativt stabilt. I vart fall i de större städerna men även på landsbygden var det bättre. Fattigt ja, men betydligt mer välbeställt än idag. Huvudgrödan var inte opium på den tiden. På 26% av jordbruksarealen odlades vete, ca 3 miljoner ton om året producerades. Man exporterade 30.000 ton bomullsfibrer och 57.000 ton russin per år, värdens 4:e största russinexportör. Naturgas var största exportprodukten. Afghanistan hade ett vidsträckt och omfångsrikt bevattningssystem för sitt jordbruk och relativt bra vägar för att jordbruket skulle kunna få ut sina varor till marknaderna. Det mesta av detta har raserats av alla krigen som varit sen dess, den största förstörelsen var när De USA-stödda heliga krigarna "vunnit" och började kriga sinsemellan.

1979 hade Afghanistan ett fungerande järnvägsnät. Kvinnor hade full laglig jämställdhet. En fjärdedel av den offentliga budgeten spenderades på utbildning. Kabul hade universitet med utbildning i medicin, naturvetenskap, ingenjörsvetenskap mm.

Kabul var litet jetset ställe för kringliggande länders överklass på 60 och 70-talet. Men Ali Butto och sen Zia ul-Haq stödde fundamentalister för att destabilisera och öka sitt eget inflytande. Banditen och den mordiske galningen Gulbuddin Hekmatyar ägnade sig redan i slutet av 60-talet åt att kasta syra i ansiktet på universitetsstuderande unga kvinnor. 1975 (tror jag det var) försökte han sig på en helt misslyckad kupp, fundamentalister var en mycket marginell grupp då. Hekmatyar flydde och fick en fristad hos sin välgörare Ali Butto och sen Zia ul-Haq (Pakistan).

Visst är Afghanistan ett fattigt 3:e världen land men inte nödvändigtvis ett medeltida efterblivet land som inte skulle kunna sköta sina egna affärer om de haft ett vettigare styre, nuvarande banditgänget i Kabul torde inte tillhöra den kategorin och troligen inte heller Mulla Omar, Hekmatyar eller slikt folk.

Men jag kanske har fått allt om bakfoten, Hamid Karzai regimen är egentligen demokratiska socialister typ som vilka sossar som helst. Vem vet Mona kanske föreslår Karzai som ordförande i socialist internationalen, där har de vanligen inga dubier vem de utser till topposterna.


Man frågar sig om det ingår i Sahlins och kanske kommande krigsminister Urban Ahlin besök att på något sätt stödja och uppmuntra en organisation som RAWA (Revolutionary Association of the Women of Afghanistan).
"The US "War on terrorism" removed the Taliban regime in October 2001, but it has not removed religious fundamentalism which is the main cause of all our miseries. In fact, by reinstalling the warlords in power in Afghanistan, the US administration is replacing one fundamentalist regime with another. The US government and Mr.Karzai mostly rely on Northern Alliance criminal leaders who are as brutal and misogynist as the Taliban.

RAWA believes that freedom and democracy can’t be donated; it is the duty of the people of a country to fight and achieve these values. Under the US-supported government, the sworn enemies of human rights, democracy and secularism have gripped their claws over our country and attempt to restore their religious fascism on our people.
...
"
RAWA som John Pilger beskriver som de i särklass, utan konkurrens, värdens modigaste kvinnor.


En "enkel" lösning för att stabilisera läget hade förstås varit att åter sammanfoga Pashtunlandet, till ett "nytt" land, som delades med Durandlinjen, men det går förstås Pakistan aldrig med på. Man kan kriga till förbannelse om några meningslösa och ur varje tänkbar anledning betydelselösa klippblock i Himalaya med indierna i Kashmir lär man väl inte låta några Pashtuner få ett eget land.

Men med det aktuella utslaget i FN/Haag om Kosovo torde Pashtunerna ha minst lika stor rätt om inte mer som Kosovoalbanerna att utropa ett eget land.


aftonbladet.se:
"– Jag kan lugnt och tryggt säga att det är bra att Sverige är här och att Sverige svarade ja när FN frågade, säger hon"

Men nu lär det väl vara så att den där påstådda FN frågan inte finns diarieförd någonstans?================
PS
tänkte att Försvaret kanske hade lite bilder som vi som betalar kalaset kunde få använda att illustrera med, men så enkelt var det inte, dom vill ha betalt för det som vi redan betalat för.

Villkor för kontoansökan

"Alla bilder i Försvarets bildbyrå är skyddade enligt upphovsrättslagen. De flesta bilder tillhandahålls utan kostnad för media och ickekommersiellt bruk under förutsättning att källan anges. Råder tveksamhet om vad som är ickekommersiellt bruk ska Försvarets bildbyrå kontaktas före användning eller publicering. Försvarsmakten förbehåller sig rätten att neka publicering av upphovsrättskyddat material om sammanhanget, aktuellt media eller annat i publiceringen ej överenstämmer med Försvarsmaktens värdegrund eller på annat sätt står i strid med grundläggande demokratiska värderingar.

Kontoansökan ska göras för att få tillgång till databasen. För vissa bilder eller ändamål gäller särskilda ekonomiska villkor enligt Bildleverantörernas förenings prislista (BLF). En adminstrativ kostnad kan tillkomma för bilder och filmer i arkiv."
-----------------------
Varför är allt sådant här så mycket enklare och okomplicerat när man vill ha tag i något hos Amerikanska myndigheter, bilder, databaser om alltmöjligt tillhandahålls i en rad olika format och utan krångel med konton och registreringar. Bilder, text mm som tillhör myndigheter är oreserverat public domain.

Den snikenhet och krämarmentalitet som inplanterats hos svenska myndigheter gentemot medborgarna känns inte speciellt demokratiskt eller som det förmenta öppna samhället. Det sk öppna samhället verkar mest gälla att den enskilde medborgaren helst ska stå naken inför överheten utan det minsta integritetsskydd, vem som helst kan med lätthet få tag i personnummer och få ut de mest intima uppgifter om den enskilde medborgaren.

Nu hade de så uselt konstruerad sida att man kunde ladda ner högupplösta bilder utan registrering men de kan behålla sina bilder och stoppa upp dem någonstans.


Stark_contrasts_in_Afghanistan
This image or file is a work of a U.S. Air Force Airman or employee, taken or made during the course of the person's official duties. As a work of the U.S. federal government, the image or file is in the public domain.
=================

Historien är en förunderlig sak, några pressklipp från tiden när PDPA störtade Mohammed Daud 1978:
New York Times:
“Nearly every Afghan they interviewed said [they were] delighted with the coup”

Wall Street Journal:
“150,000 persons marched to honour the new flag…the participants appeared genuinely enthusiastic.”

Washington Post:
“Afghan loyalty to the government can scarcely be questioned.”
En tid där efter skickade den amerikanske ambassadören i Kabul en rapport där han menade att det skulle ligga i USA:s intresse att stödja upproret mot de nya makthavarna i Kabul, dvs man skulle stödja typer som Gulbuddin Hekmatyar. Men han varnade att priset för det Afghanska folket skulle bli högt. Och högt blev det, förmodligen långt högre än ambassadören kunnat föreställa sig.

2010-07-28

Skulder i det Gröna folkhemmet

DN

litet bo
Litet bo man sätta vill, bara inte det går äver nocken, lånen alltså.

Hushållens lån uppgick i utgången av juni till 2.428 miljarder, dubbelt så mycket som det offentligas bruttoskuld, eller 79 procent av 2009 års BNP.
December 2009 var hushållens lån 2.551 miljarder eller 83 procent av BNP. En skuldminskning med 4,8 procent.

Man kan dock notera att bostadslåneskulden fortsatt att stiga, lån i bostadsinstituten var 1.476 miljarder dec. 2009 men hade ökat till 1.625 miljarder tom juni 2010, en ökning med 10 procent.


I december låg företagens skuldsättning på ungefär 55% relativt BNP, en minskning från första kvartalet 2009 när det var ungefär 57-58% rel. BNP, som det ser ut fortsätter den trenden men inte lika starkt.


Man kan förstås låsa lånen om man är osäker på ränteutvecklingen, men det är inte alltid det hjälper att låsa en del om inte allt är låst.

cykel

========================
Uppdatering.
Några bostadsdiagram:

fastighetsindex
Alltså den klart lysande kurvan uppåt är HYRESHUS, är inte hyrorna pseudooffentligt reglerade av rörelsen och SAP "närstående" Hyresgästföreningen? För att kurvan ska kunna stiga på det sättet måste det väl finnas ett hyresunderlag som kan berättiga köpeskillingen?byggnation===================
Och till något helt annat, har SAP och dess hantlangare så mycket att skryta om när det gäller arbetslösheten?

arbetslöshet
Här kan man notera att 1997 var det definitvt så att det blev svarta siffror i den offentliga balansräkningen, troligen redan 1996 med tanke på att en del finansiella tillgångar är konservativt värderade. Från en finansiell skuld till så kallad "negativ skuld", på normal svenska att de finansiella tillgångarna översteg skulderna.
Källa:SCB - Statistisk årsbok 2010
"2005 infördes en helt ny EU-harmoniserad arbetskraftsundersökning. Detta tillsammans med ändringar i population och arbetslöshetsdefinition 2007 medför att årsmedeltalen i den här redovisade statistiken fr.o.m. 2005 inte är jämförbara med tidigare årsmedeltal."


everything is ok
2010-07-26

Möjligheternas land

På tal om det nya S valstrategi fick ju Sahlins personliga idébok som samtidigt är partiets valmanifest en ordentlig sågning i före detta husorganet Aftonbladet.
"Möjligheternas land - Min vision för Sverige"

"... hon gör klart att hennes kärnvision inte går ut på att avskaffa klassamhället, utan på att klassresor ska göras enklare."

"Möjligheternas land är ett uttryck för en politisk kultur där branding, enkla symboler och så kallade tydliga budskap blivit allt viktigare. Ett annat inslag i detta är personfixeringen. Sahlin framhäver sig själv mycket starkt, man kan inte tveka på hennes självförtroende. Thomas Bodström är ett av ”mina vallokomotiv”, och Leif Pagrotsky ”min kulturpolitiska talesperson”, skriver hon. Sahlin är alltså den självklara ledaren och strategen – de andra är redskap och betjänter."
aftonbladet.se

Vi som ännu inte gjort klassresan och hävt oss upp till de högre inkomstskikten där Mona och S-strategerna befinner sig hade förstås uppskattat om idéboken och partiets valmanifest hade funnits gratis på webben så vi kunnat bilda oss en egen uppfattning om denna utgjutelse om vad en ev. S-regim har i utsikt för oss.

Men tyvärr verkar S ha marknadsanpassat sig så till den milda grad att bara de som vill slanta upp kan få del av detta. Som simpel gärdsgårdsbloggare från underklassen gör man sig nog inte besvär med att snika till sig ett recensionsexemplar. Men man kan ju alltid titta de filmsnuttar som finns på SAP:s webbsida där även Mona läser första kapitlet.

Man kan förstå att det ekonomiska läget är knapert när man på detta sätt försöker slå mynt av sitt valmanifest, förutom S-avdelningar och LO-distrikt som förmodligen kommer att köpa in ett stort antal kan man väl alltid hoppas att klassresenärerna drar sitt strå till stacken och köper ett exemplar.

Till och med Timbro inser att t.ex. Norbergs kapitalisthyllning är osäljbar på den kommersiella marknaden och delar ut propagandaskriften gratis. S skulle kunna ha ett och annat att lära av kapitalisterna där.

Av recensionerna att döma får man intrycket av en PR-byrå produktion. Om så vem betalade denna? blir det Sahlin ensam som höstar in eventuella royalties från försäljningen eller går det till partiet? Partiet ser ju trots allt till att ledaren håller sig flytande på drygt 140 tusen knapra riksdaler i månaden.

Kungligt bröllop
Klassressenärer på kungligt bröllop - commons.wikimediaI amerikat lär det vara färre sk klassresenärer än det är här, men de lär i och för sig inte heller vara lika servila och underdåniga mot sin överklass som är vanligt här. Kanske ett ämne för en sociologisk studie, att undersöka sambandet mellan mängden sk klassresenärer och kvoten av servila rövslickare?
-------------------------------
Uppdatering

ÄNTLIGEN!

"Är det rätt att bomba Afghanistan"

"- Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. Det är fruktansvärt att säga så, men jag har inte hört någon annan som kan tänka ut ett annat sätt att få stopp på det som har hänt. Hur får man talibanerna att gå med på bombstopp? I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt.
"

"Mona Sahlin, som uppenbarligen missförstått vem det var som stod för bomberna"
Aftonbladet Janne G.

SAP pressbild, fotograf Anna-Lena Ahlström
Med sådana uttalanden i bagaget är kanske inte en Afghanistanvisit den allra lämpligaste valstrategin.
Sahlin besöker krigets Afghanistan
– Huvudsyftet är att hon ska bilda sig en egen uppfattning om läget i landet, säger partiets utrikespolitiska sekreterare Oscar Stenström.
Sahlin landade i Kabul tidigt på måndagsmorgonen svensk tid ...
Ett fullspäckat välplanerat program där den utländske potentaten vallas mellan de olika lokala potentaterna i form av den västinstallerade regimen, EU, FN etc, inkl diverse "do gooder" organisationer. Alla som gör sitt för att visa den bilden de vill att den utländske potentaten ska se. Är det någon som tror man kan bilda sig en objektiv uppfattning om läget i landet på detta sätt?
Sahlin på första Afghanistanbesöket
Det är första gången Sahlin besöker landet och intrycken är många. Hon säger sig vara tagen över hur utbredd korruptionen är.

- Det är inte brist på pengar utan frågan är var pengarna tar vägen, säger Sahlin.
Som det verkar gör människan detta uttalande första dagen i landet, hur i hela fridens namn kan man få överblick över korruption på några timmar och från det dra slutsatsen att det inte finns någon brist på pengar.

Uppgifterna i media och kvalificerade observatörer att det krigshärjade landet är korrupt torde inte vara speciellt osannolikt, men att själv kunna dra den slutsatsen efter några timmars VIP-besök verkar närmast innebära övernaturlig observationsförmåga, en synsk förmåga som förmodligen är unik. Man anar högergarderingen där, det är aldrig brist på pengar till de fattiga, det finns mer än nog åt dem, det är bara så att de används fel så synvillan uppstår som om de fattiga fick för lite.


Kan besöket vara för att blidka förmodat krigisk 08-medelklassväljare? Denna hett eftertraktade väljargrupp, som inte ens S- kommunal och landstingspolitiker i 08-området som tillsynes rekryterade direkt från Timbro förmår att rå på och övertyga att S på riksnivå är ett högerparti för dem.

Man blir förstås en aning orolig nu när Sahlin som genuin vindflöjelspopulist ska bearbetas av regimen och "do gooder" eliten i Kabul. En boxningsseger av den S-märkte hårt slående Roberto och hux flux skulle proffsboxning tillåtas.
"Det är ju en väldigt gammal lag från 60-talet. Proffsboxningen har förändrats väldigt mycket sedan dess. Dessutom har det dykt upp väldigt många nya kampsporter som handlar om sparkar och slag mot huvudet."
Mona Sahlin - 2002-11-16
Jo det är Sahlinlogik i den högre skolan.


Louis Vuitton baglady, privatjet och partajande med 08 eliten på Mallis förmådde inte blidka den svårflörtade 08 medelklassen, det ser hopplöst ut, tror inte att "krigisk partiledare mitt i krutröken" (alt. global statsman som inspekterar trupperna i 3:e världen "kolonierna") hjälper.

Men det ska förstås bli kul att se hur Mona tar sig ut i hjälm och skottsäker väst. Kan hon matcha den hårtslående Condi och peka med hela handen och ange anfallsriktningen.


2010-07-15

Leo Panitch - G20

Leo Panitch is the Canada Research Chair in Comparative Political Economy and a Distinguished Research Professor of Political Science at York University in Toronto. Panitch is also the author of "Global Capitalism and American Empire" and his most recent release "American Empire and the Political Economy of International Finance".
theREALnews site
där finns även transkript av intervjun, de har vanligen transkripts av alla sinna intervjuer.

2010-07-14

Prise de la Bastille

Demografin i Frankrike före revolutionen.
1:a och 2:a ståndet:
140 000 Adel - 0,56 %
130 000 Prästerskapet - 0,52 %
= 270 000 - 1,08 %

3:e ståndet:
250 000 Övre medelklassen eller bourgeoisie – 1 %
=520 000 – 2,08 %

2 500 000 Hantverkare i städerna 10 %
22 000 000 bönder 88%

För att underhålla de övre stånden hade bonden en skattepålaga som omvandlat till våra dagars skattesystem motsvarar drygt 80%. Här kan man prata om skattetryck. Bönder och hantverkare slogs medan bourgeoisien stod för ledningen av revolutionen. De stora vinnarna var också bourgeoisien, det var också dessa som tillskansade sig och spekulerade i betydande delar av den jord som togs från kyrkan och adeln.

'I upprorsögonblicket slog folket sig fram genom varje hinder tack vare sin blotta massa; men hur mycket makt de än till en början får, besegras de till sist av överklassens intrigörer, som är skickliga, kunniga och förslagna.

De bildade och förfinade intrigörerna inom överklassen var till en början despoternas motståndare: men så fort de nästlat sig till folkets förtroende och utnyttjat dess makt och placerat sig själva i samma privilegierade ställning från vilken despoterna störtats, vände de sig mot folket.

Revolutioner blir verklighet tack vare samhällets lägsta skikt av arbetare, hantverkare, små affärsmän, bönder, av pöbeln, av de olyckliga som skamlösa personer kallar canaille, kanaljer, och som romarna oblygt kallade proletariatet.

Med vad överklassen ständigt sökte fördölja var att revolutionen kom uteslutande jordägarna, advokaterna och lurendrejarna till gagn.'

Jean Paul Marat

2010-07-10

Kina exportöverskott vs BNP - BNIMan kan notera att 2008 skickade Kineserna iväg mer till utlandet (de utländska investerarna) än man hade i exportöverskott.

MMT

Foto från: billmitchell.org

2010-07-09

Artikel 55

I syfte att skapa de stadgade förhållanden och det välstånd, som äro nödvändiga för fredliga och vänskapliga, på aktning för principen om folkens lika rättigheter och självbestämmanderätt grundade förbindelser mellan nationerna, skall Förenta Nationerna främja:
a. högre levnadsstandard, full sysselsättning samt framåtskridande och utveckling i ekonomiskt och socialt avseende;
...
Med nyliberalismens intåg som grundläggande ekonomisk ideologi bröt de länder som ratificerat FN-stadgan mot artikel 55.

När nu ECB, IMF, EU och nu senast G20 förklarat att åtstramning och nedskärningar som den politiska normen kommer den att skapa arbetslöshet, då bryter man mot FN stadgan.

När vi i det här landet medvetet började föra en nyliberal politik som skapade arbetslöshet och utanförskap bröt vi mot FN stadgan både vad gäller att göra vad vi kan för full sysselsättning och fortsätta framåtskridandet utveckling när det gäller ekonomi och det sociala för medborgarna.
flagga
"Flamma stolt mot dunkla skyar ...
Solen lyser! Solen lyser! ingen vredes åska slog vårt tappra folk!"
det skulle väl va med undantag för den nyliberala politiken som skickat och skickar ut folk i arbetslöshet och utanförskap.

Mosa Mona ...

... och förstås den mosade Littorin, som får vi inte glömma så det blir lite rättvisa i moset.

Det är mycket med moset nu förtiden fast jag tycker nog det är mest snömos.

potatis

Här är några småpotäter som inte heller de vill bli mosade
Jag orkar inte plöja igenom allt som skrivs i bladen, det kanske finns mosa kampanjer som jag missat. Men man kan även få intrycket att all kritik anses som mosa av de som står på den "mosade" sidan. Det skulle vara ett märkligt politiskt klimat om politiska motståndare inte kunde gå hårt fram när de ska framhäva sin egen förträfflighet och visa på motståndarnas "uselhet".

Att handeln och vandeln hos de som aspirerar på att leda landet utsätts för granskning och kritik bör vara en självklarhet, det är väsentlig information för oss väljare. En nation kan komma i många olika lägen där statsministern och den högsta ledningen har svåra beslut att ta och att de är moraliskt rakryggade är väsentligt för landet. Hur en person agerar gentemot sin egen familj kan säga mycket om dennes karaktär, den som sviker sina närmaste skulle jag inte vilja ha som ledare för landet.

Det besvärliga för SAP är nog inte så mycket motståndarnas attacker mot Sahlin utan det låga förtroende hon har hos de egna.
"Jag har varit organiserad socialdemokrat i 66 år. När jag söker summera allt som varit kommer jag fram till att den politiska tillvaron aldrig varit så besvärande som nu. Ändå har jag som politisk skribent upplevt flera borgerliga regeringar, bland annat Fälldins på 70-talet. Trots allt elände så var vi social¬demokrater förhoppningsfulla. Det betraktades som självklart att regeringsmakten skulle återtas."
Och då skrevs detta i mars 2009.

Det gäller att hålla fanan högt även när det blåser (Malmö 2009)

För SAP som parti tror jag det på lång sikt är bättre att förlora med ~30% än att "vinna" regeringsmakten med ~30%, hjälpt av Mp. Nuvarande ledning verkar vara så pass inkompetent att de bara måste bytas ut, men det är fråga om partiet har den kraften och inre demokratiska styrkan att det klara det.

Det är förstås fel att skylla på Sahlin, hon har inte utsett sig själv till partiledare. Man frågar sig vad de i toppen som utsåg Sahlin hade förväntat sig.

Är det en alliansare som slängde ur sig något om tobleronepolitik. Borg/Schlingmann gänget är mycket slipade och taktiska och är nog väl medvetna om att allt för hård attack mot Sahlins handel och vandel kan slå tillbaks och ge Sahlin och SAP underdog status, det brukar gå hem i det här landet. Deras "copy cat" på S yuppie annons från 85 var lysande, den både framhäver dem själva och slår som en pisksnärt på den S politik som gav oss yuppies och spekulationsekonomi.

Det kan mycket väl vara så att vi nu ser slutet på eran med SAP som det stora dominerande partiet här i landet. Wetterstrand lär väl bli nöjd när hon ser ett av sina mål uppfyllas, om än det mest är S egen förtjänst. Högern är förstås överlyckliga, till sist är det förhatliga SAP knäckt. De trodde nog att de drömde när SAP utsåg Sahlin till ledare och fick nypa sig i armen för att kolla om de var vakna.
Littorin, Sahlin, Smutskalendern och de påstådda “mosningskampanjerna”

2010-07-08

Stålbad för alla, hur går det med förtroendet då?

Rumänien gör sitt bästa för att implementera eurokraternas påbjudna stålbad och svångrem, men inte heller det är bra, de stålbadar och drar åt svångremmen helt fel enligt de ivriga stålbaddarna i Frankfurt. Men Jean Claude har ju sagt att han gillar stålbad och svångrem.

I have no problem with austerity, rigor. I call this good budgetary management.
Jean-Claude

Rumänien gör naturligtvis sin plikt som goda EU medlemmar och sparar och drar in där det går. Som t.ex. att man sänker lönerna med 25% för de offentliganställda på landets centralbank. Det vill säga det samma som alla andra offentligt anställda.

Men det gillas inte av de annars så ivriga stålbadarna på ECB.

"In a strongly-worded statement, the ECB on Monday warned that Romania’s actions violated European Union treaties allowing monetary authorities to operate freely and without political interference. It presaged a similar showdown with Hungary’s government, which plans to cut its central bank governor’s pay."

Jean-Claude talar ständigt och jämt om hur viktigt stålbad och svångrem är för att marknaden ska ha förtroende, men tydligen inte när det gäller ECBs lokalkontor i eurolandet.

Men tänk själv hur skulle det se ut om denna självgoda elit skulle behöva smaka samma beska medicin som de så frikostigt skriver ut till folket. Förtroendet skulle haverera om inte folket har dessa illustra överbetalda förebilder att dyrka.
Trichet

Jean Claude har ständiga bekymmer, europén vill inte stålbada på rätt sätt.

Bl.a. skulle den stackars centralbankschefen i Rumänien få se sin lön sänkt till $8550 per månad, ca 65000 i svenska riksdaler. Det är även ungefär vad statsministern i Spanien (Zapatero) har i lön efter sänkning med 15% nyligen som motvillig men lydig stålbaddare.

Man kan ju fundera hur de klarar sig de stackarna de har ju inte ens hälften av vad många av våra svenska toppolitiker har. Maud klarar sig inte på mindre än drygt 180 tusen i månaden, statsminister Fredde har väl nu närmare 150 tusen i månaden. Den nye arbetarledaren hade tidigare vad Zapatero etc har i lön men kände behov av ett lönelyft till statsminister Freddes nivå och såg till att lossa på svångremmen några hål och höja lönen med ca 80 tusen i månaden.

2010-07-06

F! - hot chicks eldar på

"better to burn out than to fade away".

Visst kan man göra jämförelsen med att köpa reklam och propaganda med att Gudrun och FI får mer uppmärksamhet för pengarna genom att elda upp dem. Men om man köpt något så hade det bidragit till sysselsättning och arbete, nu gjorde man en åtstramande åtgärd, lite pengar togs ur cirkulation. I och för sig ett obetydligt belopp i sammanhanget men som princip känns det fel.


"– Det är klart att det är provocerande att elda pengar, men frågan är mycket större än så. Det handlar inte om välgörenhet, utan om att vi ska förändra och göra skillnad?"

Det är inte utan att man kommer att tänka på den onde fabrikören i "den enfaldige mördaren" - "det är inte pengarna Månsson det är principen ...".


Gudrun och FI får naturligtvis media att flockas i Almedalen när man gör nåt så här spektakulärt, detta kan förstås sen "mätas" likt man "mäter" monarkins reklamvärde i genererade "spaltmeter", i en sådan värdering får man nog en hel del för pengarna. Men det lär förmodligen mest generera förakt och löjets skimmer över Gudrun och FI ute i stugorna.

Några övergödda kapitalister har skänkt en slant till Gudrun och FI för att själv få lite uppmärksamhet, *gäsp ....*

Det bara cementerar ännu mer Almedalen som ett jippo för det lilla svenska etablissemanget som helt distanserat sig från folket som till största delen står för fiolerna. Det känns som vilket "branschjippo" som helst, varför inte flytta det hela till typ Älvsjömässan, allihop kommer ju ändå från kungliga huvudstaden, stora ekonomi och miljövinster kan göras när alla kan ta tunnelbanan och sova hemma.


Jag känner inte Gudrun, men när hon var partiledare för V så var hon utan tvekan en av de vassaste partiledarna. Hon kunde diskutera de flesta ämnen på ett intelligent sätt och det framgick tydligt att hon hade grundläggande kunskaper och faktiskt förstod vad det handlade om, det är långt i från alla framträdande politiker man får det intrycket av. Dessutom var hon en lysande talare som kunde tala om vad som helst utan att läsa tal från "telepromter" som någon annan skrivit. Alla kan förstås inte vara på topp hela tiden och de kanske också behöver den rätta plattformen för att komma till sin rätt.
--------------
Updatering
Gudrun och FI torde nog vara den "almedalning" som får mest internationell uppmärksamhet.

UPI - Swedish feminist party burns $13,000
NPR Swedish Feminists Burn $13,000 In Salary Protest
BBC Swedish feminists burn cash in wage equality protest
SvD, DN, GP, SvD

2010-07-05

Jean-Claude Pangloss trampar på i ullstrumporna

Plan XVII For Europe - Krugman
So, I was reading Jean-Claude Trichet’s latest about how austerity will be expansionary, not contractionary, because confidence will conquer all, and I realized what it reminded me of. ...


DAVOS/SWITZERLAND, 24JAN08 - Jean-Claude Trich...
[J-C Pangloss] Sees Progress in Euro-Zone Economy
"We see structural reforms as fundamental if we want to increase the economic growth potential of Europe,"

Det har ECB gaggat om sen den dagen det bildades, de är förmodligen inte nöjda förrän de omvandlat EUropa till ett u-land IMF style.

"Austerity drives and deficit cuts would not choke growth but rather restore confidence, he said."

“Europe has an ability to confront challenges that is above expectations,” said Mr. Trichet

Helt osökt kommer man att tänka på herr Pangloss och Credit Lyonnais affären.

Trichet on trial
"The nine accused did not seem overly concerned when they appeared in court on Monday. Of course, it is a personal humiliation for these brilliant civil servants to have to admit making mistakes, or worse. But looking back at the history of trials against high-ranking civil servants in France, they needn't worry too much."

I have no problem with austerity, rigor. I call this good budgetary management.”
Jean-Claude

Nä han lär väl inte drabbas av någon åtstramning.
Att den här typen av psykopater ska ha sådan oinskränkt makt är skrämmande.

Samme herr Pangloss höjde räntan i Juni 2008 för att han var övertygad om att inflation och inte en megakris var det största hotet mot Euron och Europa. Våra egna Panglossar bar förstås på samma illusion och höjde räntan.

Varför sitter karln kvar på sin upphöjda post, varför har han inte fått foten? Oh jag glömde, dessa herrar och damer står ovan sådant, det är till och med straffbart med fängelse för politiker att göra något som kan ses som påverkan av dessa illustra herrar och damer som bestigit den monetära parnassen.


När man läser artikeln med Jean Claude ser man hur även den gode "Pangloss" gör en ren "copy cat" på Sahlin och Östros artikel i DN för ett tag sen om stålbadets och den vinande svångremmens hälsosamma natur.Enhanced by Zemanta

2010-07-04

Som man bäddar får man ligga

"Moderat valstrategi: Mosa Mona så slipper vi tala om jobben"
"Mona Sahlin har fått betala många gånger om för sitt Tobleroneköp. Det mest bisarra är att hon ännu jagas för denna gamla skandal samtidigt som Carl Bildt i praktiken är under utredning för brott mot folkrätten."

Man frågar sig vad S hade väntat sig när man gör Sahlin till partiledare.


Tobleroneaffären handlade om att hon handlade privat för tiotusentals kronor med arbetsgivarens kreditkort avsett för utgifter i tjänsten. Ingen normal medborgare gör så. Man skulle kunna ha en viss moralisk förståelse för någon lågavlönad i något skitjobb som skaffar sig en och annan ”förmån” på egen hand men inte en högavlönad i medborgarnas tjänst.

Men det är bara en i raden av de många blamager som kantat Sahlins väg till toppen. Självklart kommer inte det nya ”arbetarpartiet” att dra fram strejkförbud och annat som varit eller hennes genuina okunnighet om grundläggande principer för nationers makroekonomi.

Det märkliga är att ingen man förmodligen hade politiskt överlevt en sådan blamagekantad karriär, än mindre blivit partiledare, som om hon var gjord av teflon. Någon brist på dugliga intelligenta kvinnor inom S har det inte funnits, en Ingela Thalén hade fått statsminister Fredde att se ut som en vilsen omogen skolpojke.

Om man inte ställer högre krav på den som ska ytterst representera rörelsen än vad högern ställer på skojare som Bildt är det illa ställt.

Som man bäddar får man ligga.


 
Svenskarna tror mest ... -AB
... leder ”kompetensliga” -DN
GP
 

ännu en "copy cat"

det finns mycket att regummera

Suck ...

Och nu kommer M och gör en "copy cat" på S yuppie affisch från 1985.

M snor klassisk valaffisch av S - DN

Vad ska nu Mona och S-strategerna göra?


"för jag vill ha ordning på Sveriges ekonomi"
(sic!)
Den minnesgode och historekunnige vet ju att S valaffisch 1985 var synnerligen osmaklig då man sen 1982 rekorddevalverat (utan att landet hade några egentliga bytesbalansproblem), höjt konsumtionsskatter mm och kraftigt stramat åt ekonomin så löntagaren fått se rejäla reallönesänkningar samtidigt som börsen slog rekord efter rekord, den svenska börsen gick bäst i världen. Det var även rekordtider på konst och antikvitetsauktionerna, återkommande nyheter om hur priserna blev högre och högre. Svenskens sparande var för lågt ansåg man (3-5% har jag för mig) och så såg man till att denne fick ännu sämre möjligheter att spara, sparandet blev negativt. Detta trodde man skulle på något mystiskt sätt skapa ökade investeringar i näringslivet (exportsektorn), exportindustrin investerade förstås efter behov och inte för att S överöste dem med vinster. På hemmamarknaden fanns det ju ingen större anledning att investera när folk fick sänkt köpkraft.

Återvinnig är nog så bra men en del saker kanske bör destrueras för gott.
Summa summarum så får man nog säga att denna "copy cat" inte bara inskränker sig till affischen utan också den politik som föregått affischerna. Fast förändringen har knappast varit lika dramatisk och omvälvande som den var då när originalet skapades. Då på den tiden var det relativt nyskapande att ta från de många och ge till de få, nu har vi ju "vant oss" vid att det är  normen.


I knoppstadiet är de blodröda för att sen blekna när de väl slår ut.
Vem vet det är kanske snart dags för ett rosornas krig mellan de gamla och nya "arbetarpartierna"

------------
PS.

Han den nye yuppien ser ut som en typisk rot-skojare. Ett av barnen köpte för ett tag sen ett hus som var i behov av renovering. Jag har alltid ansett att allehanda fördomar om hantverksbranschen var klara överdrifter och folk var okunniga om vad de köpte. Men när den ene skojaren efter den andre kommer för attt titta på ev. uppdrag så blev jag efterhand allt mer förstående för de stackars rot-köparna. Okunniga och tvärsäkra var bara riktnumret för att inte tala om hur fräcka de var i prissättningen.

2010-07-03

Socialist

Image via Wikipedia
Could there ever be a moment when right-wing ‘economics’ have been so thoroughly and manifestly repudiated?

Could there ever be more overt examples of corporate greed gone nuclear?

Could the repercussions of these policy decisions ever more clearly have wrecked the lives of economically insecure ordinary Americans?

No, no and no. All this is as obvious and predictable as sunrise.

And yet... Here we find ourselves in this remarkable and remarkably absurd position where the folks who not only created this monster, who not only have worked assiduously to prevent any solutions to the destruction they’ve wrought, and who now also promise even more of the same – these very folks are poised to win resounding electoral victories in November.

And the folks who will be voting for them will once again become victims of their predations. And the folks in Congress and the White House they’ll be voting against – supposed socialist-fascists ... – are in fact just about the most pro-plutocrat government imaginable. But they’re going to get stomped by voters for being socialists.

How on earth did this happen?
...
This image was selected as a picture of the da...
When even John McCain refers to Congress “the best government that money can buy” you know you’re really hurting, pal.

As for that Trotskyite socialist in the White House, well he’s staffed his economic team directly out of Goldman Sachs’ boardroom, he bails out mega-banks one hundred cents on the dollar without even requiring that they loan money, he wrote a health care bill that forces thirty or forty million Americans to buy a product from bloated thieving insurance companies whether they want it or not, and he has dramatically increased spending on an already astonishingly distended military, while remaining essentially silent about (meager but essential) unemployment benefits right now in the process of terminating for millions of Americans. Yeah, baby – that socialist.

David Michael Green is a professor of political science, New York


Uppsnappat på här.
Enhanced by Zemanta

Rödgröna lovar

klicka för större bild


"Nu presenteras två principer för hur ett framtida reformutrymme ska disponeras. Om regeringen föreslår nya steg i förvärvsavdraget eller ytterligare skattesänkningar för höginkomsttagare kommer de rödgröna att använda dessa resurser till investeringar i jobb, välfärd och klimat. Dessutom kommer varje ny krona regeringen föreslår till välfärden att matchas av de rödgröna."

Så det är motståndarna som avgör vilken ekonomisk politik som de Rödgröna ska föra. Varför överhuvudtaget basera sin politik på Alliansens agerande?

"Sammantaget innebär detta att de rödgröna under alla omständigheter kommer att investera minst 12 miljarder mer än regeringen i välfärden under åren 2011 och 2012."

12 miljarder under två år är knappt 0,2% av BNP (2009) per år.


 SvD , SR, S

------------------PS
Det är bara en så pinsam "copy cat" på Moderat-alliansens utspel i förra valrörelsen, då gjorde de samma sak, vad än S säger så gör vi det samma och lite till sa dom. Har S ledningen överhuvudtaget någon egen strategi? Den rödgröna alliansen är en kopia på M-alliansen, nu detta utspel och en rad andra grejer som uppenbarligen bara varit "copy cat" på någon annans framgångsrika strategi.


----------
Suck ...

Och nu kommer M och gör en "copy cat" på S yuppie affisch från 1985.

M snor klassisk valaffisch av S - DN

Vad ska nu Mona och S-strategerna göra?

2010-07-02

ECB pollinerar

Ros
Klicka för större bild

Att ECB nu köper stora mängder av Piiigs statsobligationer på andrahandsmarknaden har rönt ganska lite uppmärksamhet. Det är iofs signifikativt att dessa mäktiga sk självständiga centralbanker som inte är demokratiskt ansvariga inför någon ges ganska lite journalistisk bevakning förutom en del pliktskyldiga lättviktiga kommentarer när det är förändring av räntan, inte minst i vårt lilla land.

Som Auerback och Mitchell noterar är detta frikopplat från demokratin, ECB för sin lans som de vill och kan använda denna enorma makt godtyckligt.

"But there are fundamentally anti-democratic overtones in the action. Perhaps financial coup d’etat is too strong a characterisation, but there is no question that ECB is now by far and away the most powerful institution without peer in the EMU. As Mitchell argues, “they stand between the system collapsing or muddling through. And they can force austerity onto citizens throughout the member nations but never face the judgement of the voters.”

The Eurocrats, who have always found democracy to be antithetical to “sound economics” and “good policy”, now have the opportunity of using this crisis to ram through their vision of Europe, which is fundamentally anti-labour and pro capital.
...
The reality, then, is that the ECB has become the political arbiter for fiscal decisions made by each of the euro zone national governments. If the ECB determines that any member nation is not complying to their liking, they will start threatening to stop buying their debt, thereby isolating them from the ECB credit umbrella, while allowing the remaining nations to remain solvent. And soon the bureaucrats who run the ECB will realise that the non-sterlisation of the bonds doesn’t create inflationary pressures and they will keep doing it, as they will find it to be a very powerful tool to keep national government spending plans which they don’t like in check. ECB spending on anything is not (operationally) revenue constrained as the member nations are, so this policy is nominally sustainable, even if fundamentally undemocratic."

Station Triangeln
Klicka för större bild
 
En kommentar på Auerbacks artikel:

We are talking fundamentally fascist overtones here, especially with the red lining of nation states for subservience.

When the fuck are you all going to wake up to the fact that this is a well planned and well orchestrated take down of the global middle class and masses. It is all about drastically reducing unsustainable global consumption and thinning the herd as required to meet that goal. It is the Full Spectrum Dominance final solution — a ruler and ruled world with the masses in a self decimating perpetual conflict with each other. Look in the mirror that means YOU!

You are dealing with elite parasitic scum here!


Det är kanske att ta i en aning, eller vad är det som pågår?

Varken i Sverige eller internationellt finns det någon ekonomisk kris – som inte är skapad av människohand. Frånvaron av större naturkatastrofer och krig samt fortsatta teknikförbättringar som kan möjliggöra ännu högre välfärd till allt mindre insatser i form av mänskligt arbete och råvaruutnyttjande – allt detta innebar att den skapade stagnationen fullt ut måste förklaras i politiska termer. Det finns inte tillstymmelse till realekonomisk nödvändighet i den massiva arbetslöshet och sociala desorganisation vi nu bevittnar.

 
.

Drive

 

Hela föreläsningen, utan animation. - 41 min.
 

2010-07-01

Björnbrum: David Harvey om kapitalism och kris

Singapore vs Ekvatorialguinea

Ekvatorialguinea budget och underskottshökarnas drömland, Jean Claude, Osborne, Merkel, Borg och Sahlin borde snarast emigrera dit.

Singapore skulle de nog inte ens vilja gå i närheten av.

Singapores offentliga skuld 2009 landade på 117,6% relativt BNP. Marknaden är skräckslagen och har hissat upp räntorna till astronomiska nivåer:

Yeild for Singapore Govt Securities’ (govt bond)
Maturity Yeild
3 month 0.26%
1 year 0.35%
5 year 0.76%
10 year 1.98%
20 year 2.98%
https://secure.sgs.gov.sg/apps/goto/?app=prices

Arbetslösheten skenar och är nu <3%.
Den ansvarlösa regimen har ständiga budgetunderskott.
De kommersiella bankräntorna skenar när staten lånar på detta oansvariga sätt (crowding out) och är nu ungefär 5,38%.
Inflationen är 0,2%.
Per capita inkomsten i PPP (köpkraftsjusterade dollar) endast ynka $50 523

Huva ...  så har dom det i de ansvarslösa budgetunderskottsländerna, bäva månde Osborne, Merkel, Mona och Borg.

Nä Ekvatorialguinea det är grejer det.

Ackumulerad statsskuld, 1,1% relativt BNP.
Man har haft budgetöverskott de senaste 10 åren.
Arbetslösheten är endast 30%.
Räntan i de kommersiella bankerna är 15%.
Inflationen är endast 7,5%.
Per capita inkomsten i PPP (köpkraftsjusterade dollar) hela $5 358, ett leverne i sus och dus kan man förmoda.


Ekvatorialguinea skulle nog utan vidare kunna bli EU medlemmar vilken dag som helst, skulle förmodligen få specialvisa rakt in i eurodrömlandet. Singapore hade nog fått genomgå ganska omfattande sk "structural adjustment" för att ens få ansöka.