2010-07-09

Artikel 55

I syfte att skapa de stadgade förhållanden och det välstånd, som äro nödvändiga för fredliga och vänskapliga, på aktning för principen om folkens lika rättigheter och självbestämmanderätt grundade förbindelser mellan nationerna, skall Förenta Nationerna främja:
a. högre levnadsstandard, full sysselsättning samt framåtskridande och utveckling i ekonomiskt och socialt avseende;
...
Med nyliberalismens intåg som grundläggande ekonomisk ideologi bröt de länder som ratificerat FN-stadgan mot artikel 55.

När nu ECB, IMF, EU och nu senast G20 förklarat att åtstramning och nedskärningar som den politiska normen kommer den att skapa arbetslöshet, då bryter man mot FN stadgan.

När vi i det här landet medvetet började föra en nyliberal politik som skapade arbetslöshet och utanförskap bröt vi mot FN stadgan både vad gäller att göra vad vi kan för full sysselsättning och fortsätta framåtskridandet utveckling när det gäller ekonomi och det sociala för medborgarna.
flagga
"Flamma stolt mot dunkla skyar ...
Solen lyser! Solen lyser! ingen vredes åska slog vårt tappra folk!"
det skulle väl va med undantag för den nyliberala politiken som skickat och skickar ut folk i arbetslöshet och utanförskap.

3 comments:

Björn Nilsson sa...

Vad man möjligen kan fundera på är om, och i så fall i vilken grad, sociala frågor skall skrivas in i dokument som mer eller mindre påminner om grundlagar. Jag tycker det är OK om det handlar om sociala rättigheter men inte om man skriver in privat företagsamhet och nyliberalism som ledfyrar - men tänk om jag är inkonsekvent då! I vilken grad kan man i förväg bestämma vilka beslut som eftervärlden skall ta, det är väl ungefär det som frågan handlar om tror jag.

/lasse sa...

Det kan man vara tveksam till. Hur landet ska styras och dess ekonomi organiseras bär inte regleras i grundlagar, det bör vara en demokratisk fråga som inte ska begränsas av trögföränderliga grundlagar. Grundlagar ska till sin natur vara tröga och kräva stor koncensus för att ändras men de bör inte konstrueras så att det behövs statskupper och revolution för att ändra dem. EU konstruktionen är ju till mycket av den naturen att "grundlagarna" är i praktiken omöjliga att förändra demokratiskt. Liknande finns i USA:s konstitution, som t.ex. maktfördelningen mellan små och stora stater. Det kanske var rimligt när den skrevs men nu med USA som en nation och inte så mycket en sammanslutning av stater är det inte lika självklart. Men förutsättningarna för att ändra på detta är sådan att det i praktiken är omöjligt.

FN:s regel är ju ganska allmän, att folk ska kunna försörja sig på eget arbete (full sysselsättning) är en ganska rimlig allmän förutsättning. Att landets regering ska verka för att det välstånd som är möjligt ska gälla hela befolkningen är inte orimligt, typ att regimen verkar för det allmännas bästa.

Björn Nilsson sa...

Nja, det är väl hur landet styrs, men inte beslutens innehåll (frånsett en del generella garantier för rättigheter och skyldigheter) som grundlagen bör reglera, antar jag. Men just de generella garantierna kan innehålla rätt till arbete, hälsovård, rättssäkerhet etc. Det bör åtminstone krävas grundlagsändring och ett par mellanliggande val för att ta bort habeas corpus. Däremot torde ägarskap av företag ligga utanför grundlagens kompetens.

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>