2010-07-14

Prise de la Bastille

Demografin i Frankrike före revolutionen.
1:a och 2:a ståndet:
140 000 Adel - 0,56 %
130 000 Prästerskapet - 0,52 %
= 270 000 - 1,08 %

3:e ståndet:
250 000 Övre medelklassen eller bourgeoisie – 1 %
=520 000 – 2,08 %

2 500 000 Hantverkare i städerna 10 %
22 000 000 bönder 88%

För att underhålla de övre stånden hade bonden en skattepålaga som omvandlat till våra dagars skattesystem motsvarar drygt 80%. Här kan man prata om skattetryck. Bönder och hantverkare slogs medan bourgeoisien stod för ledningen av revolutionen. De stora vinnarna var också bourgeoisien, det var också dessa som tillskansade sig och spekulerade i betydande delar av den jord som togs från kyrkan och adeln.

'I upprorsögonblicket slog folket sig fram genom varje hinder tack vare sin blotta massa; men hur mycket makt de än till en början får, besegras de till sist av överklassens intrigörer, som är skickliga, kunniga och förslagna.

De bildade och förfinade intrigörerna inom överklassen var till en början despoternas motståndare: men så fort de nästlat sig till folkets förtroende och utnyttjat dess makt och placerat sig själva i samma privilegierade ställning från vilken despoterna störtats, vände de sig mot folket.

Revolutioner blir verklighet tack vare samhällets lägsta skikt av arbetare, hantverkare, små affärsmän, bönder, av pöbeln, av de olyckliga som skamlösa personer kallar canaille, kanaljer, och som romarna oblygt kallade proletariatet.

Med vad överklassen ständigt sökte fördölja var att revolutionen kom uteslutande jordägarna, advokaterna och lurendrejarna till gagn.'

Jean Paul Marat

1 comments:

Björn Nilsson sa...

Wow, Marat slog ju huvudet på spiken så det dånade om det! Det är ju som en sorts propaganda för Kulturrevolutionen mer än 150 år innan Mao satte igång sagda kulturrevolution.

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>