2010-07-28

Skulder i det Gröna folkhemmet

DN

litet bo
Litet bo man sätta vill, bara inte det går äver nocken, lånen alltså.

Hushållens lån uppgick i utgången av juni till 2.428 miljarder, dubbelt så mycket som det offentligas bruttoskuld, eller 79 procent av 2009 års BNP.
December 2009 var hushållens lån 2.551 miljarder eller 83 procent av BNP. En skuldminskning med 4,8 procent.

Man kan dock notera att bostadslåneskulden fortsatt att stiga, lån i bostadsinstituten var 1.476 miljarder dec. 2009 men hade ökat till 1.625 miljarder tom juni 2010, en ökning med 10 procent.


I december låg företagens skuldsättning på ungefär 55% relativt BNP, en minskning från första kvartalet 2009 när det var ungefär 57-58% rel. BNP, som det ser ut fortsätter den trenden men inte lika starkt.


Man kan förstås låsa lånen om man är osäker på ränteutvecklingen, men det är inte alltid det hjälper att låsa en del om inte allt är låst.

cykel

========================
Uppdatering.
Några bostadsdiagram:

fastighetsindex
Alltså den klart lysande kurvan uppåt är HYRESHUS, är inte hyrorna pseudooffentligt reglerade av rörelsen och SAP "närstående" Hyresgästföreningen? För att kurvan ska kunna stiga på det sättet måste det väl finnas ett hyresunderlag som kan berättiga köpeskillingen?byggnation===================
Och till något helt annat, har SAP och dess hantlangare så mycket att skryta om när det gäller arbetslösheten?

arbetslöshet
Här kan man notera att 1997 var det definitvt så att det blev svarta siffror i den offentliga balansräkningen, troligen redan 1996 med tanke på att en del finansiella tillgångar är konservativt värderade. Från en finansiell skuld till så kallad "negativ skuld", på normal svenska att de finansiella tillgångarna översteg skulderna.
Källa:SCB - Statistisk årsbok 2010
"2005 infördes en helt ny EU-harmoniserad arbetskraftsundersökning. Detta tillsammans med ändringar i population och arbetslöshetsdefinition 2007 medför att årsmedeltalen i den här redovisade statistiken fr.o.m. 2005 inte är jämförbara med tidigare årsmedeltal."


5 comments:

Björn Nilsson sa...

Hrm, folkhemmet, finns det kvar?

Varför ökar skuldsättningen? Tror folk att det, i fall av en ny kris, skall inträffa ett under och de blir utlösta på något sätt från skulderna när de förlorar jobbet och skall leva på en allt magrare A-kassa? Med andra ord att bostadsmarknaden är "too big to fail"?

/lasse sa...

Folk ska ju bo någonstans, och trots de bistra tiderna så bildar folk familj, skaffar barn osv. Det är ett begränsat utbud och det som byggs till de med lite bättre inkomster. Räntorna är låga och priset blir efter vad man anser sig nu kunna klara. Ena dottern och hennes sambo gick in tidigt i "dyr" lägenhet på bra adress, ett antal år och när de flyttade hade de nästan en miljon i vinst, det gör att de har en grundplåt i vidare bostadsköp. Redan i första lägenheten var bondekostnaden inte på ett ungefär mer än kostnaden hade varit för motsvarande hyreslägenhet. Nu är detta Malmö så prisläget är förmodar jag ett annat än i Stockholm. De flyttade då till ny fin dyr lägenhet, det blev förstås lite dyrt när Ingves trodde att inflationen stod för dörren när de facto den stora krisen började explodera. Då upptäcker de att de är med barn och vill flytta igen, de lyckas dumpa dyra lägenheten med minimal förlust (möklare kunde inte sälja, de sålde på Blocket utan mäklare) och flyttade till hyres för att leta efter hus eller radhus. De hittade så småningom ett dylikt. Det dyraste boende de haft under de senaste åren var den där hyreslägenheten.

Redan den första lägenheten var som en del tyckte av typen "vansinnesaffärer". :-)


Enligt en del förståsigpåare, kritiker av den europeiska åtstramningen, så lever vi i Europa fortfarande på de tidigare minimala stimulanserna av ekonomin och att den nya vurmen för åtstramning slår igenom först framåt slutet av året och riskerar sk dubbel dip.

/lasse sa...

Enligt BKN (statens bostadskreditnämnd) i deras februarirapport:

"Sedan 2000 har hushållen lånat drygt 130 mdkr på sina bostäder i genom¬snitt per år varav endast ca 45 mdkr använts till bostadsinvesteringar medan drygt 80 mdkr använts till annat"

Så av bostadsbelåningen sen år 2000 har endast 38% i princip varit för köp av bostad resten har varit ökad belåning som värdestegringen gjort möjlig.

Snittpriset i byggkostnad lär ligga mellan 15-20 tusen kvadraten för byggnaden, lägre för villor och högre för flerfamiljshus. Det indikerar att det är här som i andra länder att det är markvärdena som ökar. Som man alltid sagt om huspriser, det finns tre saker som avgör priset, läget, läget och läget. De som gynnas av denna värdestegring glider fram på en fri lunch, antingen bistår naturen med fördelen eller så är det i princip samhället som bistår med den infrastruktur som ger ett bra läge.

Jag såg förra året hur mycket man sålde bostadsrättshusen i det nya lyxiga Kockumsområdet (Dockan) i Malmö, detta var när det var en viss kris och marknaden var trög. Ungefär 40 tusen per kvadratmeter gick det löst på, föreningens kostnad/lån plus vad Brf innehavarna skulle betala. Kockumsområdet sålde Malmös kommungubbar till Saab för en krona för att sen när det inte blev något av bilbyggandet köpa tillbaks för en kvarts miljard. Det skulle vara intressant om man kunde få reda på vad Brf spekulanten JM Mattson har betalat för tomterna i dockan. För inte så länge sen sålde kommunen en tomt i Hyllie till Percy Nilsson för en billig peng, har för mig att det inte tog mer än en vecka så hade Percy sålt vidare för mångdubbelt mer.

BKN bekymrade sig också för att de svenska låntagarna var så riskexponerade med nästan enbart rörlig ränta. I Danmark och USA som de jämförde med var det mycket vanligare med bundna räntor, upp till 30 år. De nämnde också att det var betydligt billigare att betala ett bundet lån i förtid där, dvs om räntorna sjunker så kan man ta ett nytt lån och avsluta det gamla. I Sverige ville bankerna ha full kompensation för sin förmenta förlust av ränteintäkter den återstående tiden. Om man sen lägger till den möjlighet att gå ifrån huset utan skulder som finns i USA (det kan ha repressalier i form av möjligheter till nya krediter, arbete mm med sådant på meritlistan) så står den svenske låntagaren en betydligt större risk och banken har hängelsen och livrem.

/lasse sa...

Mer fakta från BKN om lånebubblan:

"Enligt våra beräkningar var andelen av nyproduk¬tionen som skedde i ägda lägenheter mellan 70 och 80 procent mot slutet av 1970-talet. Andelen minskade sedan successivt under 1980-talet och var som lägst, drygt 30 procent, vid mitten av 1990-talet. Sedan dess har ande¬len ökat trendmässigt och är idag knappt 70 procent och är nästan tillbaka på nivån från slutet av 1970-talet."

"Uttaget av eget kapital (skillnaden mellan ökningen av bostadslånen och bostadsinvesteringarna i ägda bostäder) sedan 2000 summerar till realt sett totalt närmare 800 mdkr. Som jämförelse kan nämnas att de reala dispo¬nibla inkomsterna ökade med knappt 400 mdkr under samma period. Av den totala ökningen i bostadslånestocken på 1250 mdkr har ungefär en tredjedel gått till bostadsinvesteringar medan hela två tredjedelar har gått till annat. Sedan 2000 har hushållen därför plockat ut ungefär 80 mdr kr per år i form av minskat eget kapital att jämföra med att man ökade det egna kapitalet med 3 mdkr per år under åren mellan 1975 och 1999."

Björn Nilsson sa...

Det är för mycket siffror att tänka på när man skall sitta och må bra på fredagskvällen. Men det förefaller som om väldigt många människor har en massa pengar låsta i sitt boende som skulle kunna användas till något roligare. Och så finns det en massa miljonärer som kanske kan få svårt att realisera förmögenheten ... även om de säljer sin dyra lägenhet måste de ju bo någon annan stans, betala tillbaka lån och liknande.

Angående läget i USA tror jag att jag har sett signaler om ändringar i hanteringen av folk som inte kan betala sina huslån. Vet inte hur ligger till, men möjligen kan det bli svårare att bara lämna husnyckeln till banken och därmed göra sig fri från lånet. Kanske dåliga betalare till och med riskerar att hamna i gäldstugan. Varför inte ta steget fullt ut och återinföra gäldslaveriet som Solon avskaffade på sin tid?

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>