2010-08-27

den yttersta tiden

I denna den yttersta tiden när prinsessbröllop och överklassens allmänna återtåg tar ett allt fastare grepp om makten här i landet kan det vara på sin plats med några visdomsord från klokt folk som vet hur det ligger till. Det finns ju en avlägsen möjlighet att folk skulle kunna få idéer om att det är en orättvis ordning som gjort sitt återtåg.

Ärkediakonen Paley hade i nådens år 1793 uppmuntrande ord till arbetarklassen som tror att de fått en dålig lott här i livet:
Vissa av de prövningar som fattigdomen... pålägger er är inte umbäranden utan njutningar. Sparsamheten är i sig själv en njutning. Det är en övning i uppmärksamhet och uppfinningsförmåga som... ger tillfredsställelse... Detta försvinner i överflödet... Det är inget nöje förknippat med att ta av en stor myckenhet pengar... En ännu större fördel som personer i en lägre ställning har är den lätthet med vilken de drar försorg om sina barn. All den försorg en fattig mans barn behöver innefattas i två ord: flit och oskuld.

En annan sak som de fattiga plägar avundas hos de rika, är deras makliga liv. Men häri missuppfattar de förhållandet totalt... Vilar gör man vid arbetets slut. Vilan kan därför inte uppskattas eller ens kännas om man inte har varit uttröttad. De rika ser inte utan avund den återställelse och den njutning som vilan ger åt de fattiga.

Den enda förändring man bör eftersträva är den gradvisa och progressiva förändringen... som är det naturliga resultatet av framgångsrika ansträngningar... Denna förändring kan man motse... i en situation där allmän ordning och stillhet råder; det är absolut omöjligt i varje annan situation... Att avundas de rikas ställning eller förmögenheter eller att så ha begär till dem att man vill tillgripa dem med våld eller genom uppror och förvirring, det är inte bara ondska utan dårskap.
Den omtänksamme ärkediakonen Paley var förstås bekymrad för det dåliga moraliska inflytande som skeendet i Frankrike vid den här tiden kunde ha på arbetarklassen, som kanske skulle ha svårt att värja sig mot detta och hamna i olycka.

4 comments:

Björn Nilsson sa...

Det kanske kunde vara på sin plats att ordna studieresor, så att folk exempelvis i Rosengård kunde få åka till Vellinge och med egna ögon få studera i vilket elände de olyckliga rika framleva sina dystra dagar?

Jan Wiklund sa...

Är det bara Björn och jag som läser den här superintressanta bloggen? Eller varför skriver ni andra inte?

Björn Nilsson sa...

Det kanske är vi som är de två superintelligenta läsarna?

/lasse sa...

Vellinge är i stort bara en skånsk bonnkommun vilken som helst som med sitt kluster av välbeställda i huvudsak nere på näset kunnat ha relativt låg skatt. I själva Vellinge tätort är husen billigare än i Malmö och med den relativt låga skatten blir det lite billigare att bo där. Dotterns familj tittade på ett hus där men det var alltför "långt" från ära och redlighet, och ha barnen på dagis "långt" från arbetsplatsen tilltalade inte, det skulle ju bli ett himla resande, kanske flera mil om dan, när man i Malmö kan cykla till allt på en högst en 15-20 min.

Själv tycker jag att kommun o landstingssystemen för är otidsenliga och för länge sen överlevt sig själv. Närmast löjligt att det ska vara olika skatt runt en centralort som alla är beroende av och själva grundvalen för kranskommunernas existens.

Speciellt många besökare är det inte, bara en liten klarsynt elit. ;-)

Sitemetern är nu öppen för den som vill se.

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>