2010-08-03

Investeringar är fint, konsumtion vulgärt

Sagt om konsumtionens roll i ekonomin:
Robert Malthus:
Av alla de indirekta orsakerna till produktionen, så är den mest kraftfulla – bortom varje tvivel – konsumtionen. Om människan inte konsumerade, hur ringa skulle inte jordens produktion vara. Konsumtionen är den huvudsakliga fundamentala orsaken till produktionen.

Adam Smith:
Konsumtion är det enda syftet och ändamålet med all produktion, och producenternas intressen bör därför tillgodoses endast i den mån konsumenternas intressen därigenom främjas. Denna grundsats är så fullkomligt självklar, att det skulle vara orimligt att försöka bevisa den. Men merkantilsystemet offrar nästan alltid konsumentens intresse för producenten, som om produktionen och ej konsumtionen vore det yttersta ändamålet med all industri och handel.

Irving Fisher:
Konsumtionen är ekonomins A och O.

John Maynard Keynes:
Konsumtionen, för att upprepa det självklara, är det enda syftet med all ekonomisk aktivitet.

Investeringar har som enda syfte att främja produktion och därmed konsumtion i framtiden. Våra politiker pratar gärna om att främja och stimulera investeringar men skyr oftast all tal om att stimulera konsumtion här och nu. Förmodligen något Luthersk arv om att slita i sitt anletes svett till guds ära och inget annat. I den privata ekonomin är sambandet mellan investeringar och i vilken mån befintlig produktionskapacitet nyttjas uppenbar. Som vi kunde se när krisen slog till, det som blixtsnabbt sjönk som en sten var investeringarna och lagerhållning.

Ibland kan man också höra hur någon politiker eller vetbästare "förfasar" sig över hur stor andel av BNP som är konsumtion och då inte i kontexten hur stor investeringsnivån är utan just detta med den frivola konsumtionen. Man tycker att det borde vara basal kunskap att BNP i praktiken består till 100 procent av konsumtion eller produktion beroende på från vilken sida man betraktar den.

BNP är konsumtion (privat + offentlig), investeringar (privata + offentliga), lager (vanligen en obetydlig del) samt nettot mellan export och import. Alltså konsumtion, framtida konsumtion (investeringar och lager) samt nettot i konsumtion mellan oss och utlandet.


Men nu är det ju så att även det som inte syftar till produktion/konsumtion kallas för investeringar, som de olika formera av finansiella spekulationsbubblor som brister emellanåt.

Med den nyliberala revolutionen har vi fått det märkliga att i stort sett all skatt lagts på arbete och produktion medan de fria luncherna som serveras i den improduktiva finansiella spekulationen beskattas lågt eller inte alls. Just dessa som älskar att tala om för kreti & pleti att det finns inga fria luncher.

När jag tittade härom året så utgjorde uppemot 95 % (har jag för mig det var) av samhällets skatteintäkter av kommunalskatt, arbetsgivaravgifter och konsumtionskatt (i huvudsak moms).

Kommunalskatt och arbetsgivaravgifter är om man bortser från typ grundavdrag en platt skatt eller som vi annars alltid har sagt en proportionell skatt, samma sak med arbetsgivaravgiften, moms är en regressiv skatt som drabbar de med lägst inkomster proportionellt hårdast,  en omvänd progressiv beskattning (eller som den gamle chefsekonomen på Handelsbanken Rudolf Jalakas kallade det, asocial beskattning). Man finner det lite märkligt att ett land som oftast är styrt av arbetarregeringar har en av världens högsta omvända progressiva beskattningar.

Detta förhållande kan vara värt att komma ihåg nästa gång någon alliansstolle börjar yra om "plattskatt", vilket på korrekt svenska heter proportionell skatt.

Plattskatt


En stulen plattskatt

Din farmor vill inte ha hjälp att skydda upphovsrätten
På tal om ovanstående platskatt kan man knappt föreställa sig hur mycket upphovsrättsskyddad skaparmöda som ligger där. 99% är förmodligen redan glömd möda hos allmänheten och mycket fick aldrig den uppmärksamhet den kanske förtjänade. Men upphovsrättsinnehavarna kan känna sig trygga, musikbranschens armé av privatspanare kommer att stå på vakt så ingen olovandes lyssnar på skaparmödorna upptill de närmsta 70 åren efter dennes död.

0 comments:

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>