2010-08-19

Makten över penningen


En artikel från 1995 inför att "vi" skulle "besluta" om att ha en sk självständig riksbank. Som jag kommer ihåg det så lät det då som om det var något "vi" i meningen riksdagen skulle bestämma. Att det ska vara en självständig riksbank och hur den i stort ska fungera dikteras av EU avtalet. Men artikeln av högerideologen och sociologen Hans L. Zetterberg är ändå intressant, den speglar den djupa okunskap om penning och dess skapande som finns. Inte ens de som säger sig var experter på detta verkar alltid begripa.
Pengar är inte vad vi tror
MÅNGA PRATAR om att tjäna pengar. Men jag vill diskutera något mycket svårare. Hur skapar man pengar? Hur får man pengarna att behålla sitt värde?
...
Förr var svaren på sådana frågor begripliga för de flesta. Pengar skapades genom att ädla metaller präglades till mynt och att halten garanterades av en stämpel ... Sedan guldet försvann från penningväsendet har det blivit svårare att svara på vanligt folks frågor hur pengar skapas ...
...
Om detta vet vi vanliga medborgare emellertid nästan ingenting. Hur det egentligen går till vet några enstaka politiker, akademiker, bankmän och valutaspekulanter och några centralt placerade ämbetsmän. ...
...
I denna okunskapens dimma lämnar nu de nationella parlamenten i allt fler länder över frågan till riksbankerna som blir självständiga. Det är anmärkningsvärt att så många demokratier har ansett det nödvändigt att göra detta undantag från de folkvaldas makt och kontroll. ...
...
Men man måste resa sig i förtvivlan över beslutsordningen. Utan att vi får ett uns upplysning om vad det innebär att skapa pengar och se till att deras värde varar skall vi medverka till beslut om riksbankens oberoende av riksdagen ...
...
Nu blir det dock inget diskuterande om hur pengarna skapas och även om Zetterberg reser sig i förtvivlan över beslutsordningen tycker han det är bra att "populistiska" politiker (mp&v) befrias från makten över penningen och att den helst flyttas till Frankfurt "där man kan dessa saker".


Hur mycket visste de och förstod de om penningen, dess skapande och funktion. Ska vi döma av vad som framkommit de senaste åren var det en tunn soppa kokad på en spik.
The unfortunate uselessness of most ’state of the art’ academic monetary economics
(...)
The Bank of England in 2007 faced the onset of the credit crunch with too much Robert Lucas, Michael Woodford and Robert Merton in its intellectual cupboard. A drastic but chaotic re-education took place and is continuing.

I believe that the Bank has by now shed the conventional wisdom of the typical macroeconomics training of the past few decades. In its place is an intellectual potpourri of factoids, partial theories, empirical regularities without firm theoretical foundations, hunches, intuitions and half-developed insights. It is not much, but knowing that you know nothing is the beginning of wisdom.
Willem Buiter

Chief Economist of Citigroup and CEPR* Research Fellow
Bank of England skiljer sig nog inte från andra centralbanker, hur kunde de ha fräckheten att kräva och vilja ha sk självständighet med detta tunna bagage? Ett bagage som tydligen inte hade mycket med kunskap om verkligheten att göra. Men trots debacle på debacle fortsätter de att hävda sin egen förträfflighet och att det är absolut nödvändigt att de är "självständiga" och inte på minsta sätt ska vara demokratiskt ansvariga.======================
* The acronym CEPR may refer to:
  • Centre for Economic Policy Research, a London-based European network of economists, founded in 1983
  • Center for Economic and Policy Research, a progressive think tank in Washington, D.C., founded in 1999

Det är förstås den förstnämnda som en ekonomboss på Citigroup är "Research Fellow" hos.

0 comments:

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>