2010-08-07

Tiggande och bettleri

Nu har ju våran integrationsminister Billström hakat på Sarkozy, eller om det var tvärtom, och ska tigga valfläsk med romerna som insats.

Det som framställs som det mest störande är förekomsten av tiggeri bland de fattiga romerna från öst.

Bortsett från den sociala problematiken etc kan ställa sig lite undrande till att marknadsliberaler är emot denna affärsverksamhet. Jag har för mig att det är sen femtiotalet eller ännu längre som vi haft näringsfrihet här i landet, dvs alla har rätt att försörja sig på någon näringsverksamhet. Detta är nu inte helt så fritt som det kan verka då många intressenter vill begränsa konkurrens inom olika områden också förstås begränsningar där folk och samhälle kan komma till skada. Men grundläggande är att du behöver inte registrera dig eller begära tillstånd från någon för att försörja dig på någon näringsverksamhet, så småningom måste du förstås redovisa dina inkomster och betala skatt.

Bettleri och tiggeri spelar på folks känslor, betala en slant för att döva ditt samvete för de fattiga och må lite bättre. Det finns många andra affärsverksamheter som har samma affärsidé utan att leverera något annat eller mer i utbyte än att förhoppningsvis få folk att må lite bättre.

Den som tror att det skulle vara mindre arbetsamt att tigga än många andra arbeten har nog inte försökt att sätta sig in i det hela speciellt mycket.

Röda korset m.fl. tigger öppet pengar av folk, det kanske är lite finare när det är officiellt sanktionerat och där är någon avdankad politiker som hyvlar av miljoninkomster från tiggeriet. Att de fattiga romerna från Östeuropa skulle vara i mindre behov av sina intäkter än t.ex. Röda korset biståndstagare som får en skärv efter att gängledaren tagit sitt är nog inte troligt.

Att det finns betydligt allvarligare sociala omständigheter i romernas situation är en fråga som denna post inte avsåg att behandla.Till och med imperiets "krigsminister" verkar ha mer förståelse och empati än populisterna Nicolas och Tobias:
Secretary Clinton's Message for International Roma Day 2009

5 comments:

Björn Nilsson sa...

Det kan dock vara något påfrestande med "dragspelare" som sitter på något trafikerat ställe och framställer något som inte har någon som helst likhet med något bekant musikstycke (eller obekant för den delen heller). För den som hastigt drar förbi spelar det väl ingen större roll, men hur är det för stackare som arbetar i närheten?

För hundra år sedan kallades sådana människor "försvarslösa". Det betydde helt enkelt att de inte kunde försörja sig på vanligt arbete och kunde därför sättas i fängelser med hänvisning till "försvarslöshetsparagrafen" i någon lag. Luffare och tiggare betraktades alltså som element som skulle buras in. Om det hjälpte vet jag inte, men de fick väl mat och husrum ett tag och sydde postsäckar. En och annan såg nog till att bli inspärrad under det kalla halvåret. Jag stötte på ett sådant fall när jag läste papper från Långholmens fängelse en gång. Mannen i fråga hette Bellman.

Men med romerna är det en annan historia, och den luktar illa. Man kanske får ändra Niemöllers gamla dikt om att "först tog de ..." etc etc., till att "Först tog de romerna, men det gjorde inget för jag är ju inte zigenare / och sedan tog de muslimerna, men det gjorde inget för jag är ju inte muhammedan / ..."

/lasse sa...

Jo som sagt det finns många aspekter men att nyliberaler och anhängare av den fria marknaden skulle vidta åtgärder mot något bara därför att en del "känsliga" personer upplever något som "påfrestande" tror jag inte, det finnas några andra verkliga skäl.

Det finns fler "försvarslösa" än tiggare som skulle kunna behöva sy postsäckar och som inte verkar kunna försörja sig på vanligt "arbete". Telefonförsäljare är en grupp som i sin desperata jakt på provision först tigger och vädjar för att sen bli otrevliga när tiggeriet inte ger resultat. Alla som är i branschen som tillverkar och delar ut oönskade reklamblad i folks brevlådor. Dessa två fall av tiggeri kan man ju inte värja sig emot ens i sitt eget hem. sen finns det förstås många mer fall av "försvarslösa" som trakaserar hederligt folk å olika sätt.

Förr brukade det stå i portar att i denna fastighet ville de inte veta av bettleri och försäljning. Detta med att allehanda fattig skulle "marknadsföra" sina tjänster försvann efterhand som välståndet växte hos alla under de mer ekonomiskt demokratiska decennierna efter andra världskriget. När vi sen äter gick till äldre tiders ekonomiska ordning blev fastigheterna utrustade med portkoder och liknande, men istället fick vi drivor med reklamblad och telefonförsäljare.

Wikipedia:
"Tiggeri var i Sverige länge en laglig metod för fattigunderstöd. Det begränsades först genom att man tillät det endast inom vissa områden och för personer som hade tiggarpass. Genom tiggarstadgan av 21 oktober 1698 förbjöds det helt utanför hemsocknen; men först genom kunglig förordning 25 maj 1847 blev det lagligen avskaffat även inom hemsocknen och därefter var det förbjudet."

Det är förstås ett intellektuellt fattigdomsbevis hos de styrande och de som valt dem när ett modernt rikt samhälle som Sverige och EU har så många tiggare och hemlösa.

/lasse sa...

Tiggare var vanligt på 15 och 1600-talet, en tid av stor rikedom för de få, Leo Huberman beskriver det:
9. ... fattig, tiggare, tjuv

Fuggers tidsålder var också tiggarnas tidsålder. Antalet tiggare var under femton- och sextonhundratalen häpnadsväckande. En fjärdedel av Paris befolkning på 1630-talet var tiggare, och på landsbygden var deras antal lika stort; i England var förhållandena skandalösa; Holland myllrade av tiggare och i femtonhundratalets Schweiz 'organiserade de rika, när det inte fanns något annat sätt att bli av med de tiggare som belägrade deras hem eller vandrade i följen längs vägarna och genom skogarna, veritabla jakter på dessa eländiga Heimatlosen (hemlösa).'

Vad är förklaringen till detta utbredda elände för massorna i en tidsålder då framgången var så stor för de få? Krig var som alltid en av orsakerna. Första världskriget 1914–1918 ansågs allmänt ha bragt en rekordnotering av katastrofer och elände till de delar av Europa där striderna härjade. Men krigen under denna Fuggers epok var ännu mer ödeläggande - det är möjligt att Trettioåriga kriget går utanpå första världskriget i hemskhet.

'Omkring två tredjedelar av den totala befolkningen hade försvunnit, eländet hos dem som överlevt var ytterligt bedrövligt. Fem sjättedelar av byarna i kejsardömet hade förstörts. Vi hörde talas om en by i Pfalz som under loppet av två år hade skövlats tjugoåtta gånger. I Sachsen härjade vargflockar, ty i de nordliga delarna hade nästan en tredjedel av jorden upphört att odlas.'

Krig var alltså en orsak till folkets enorma lidande och elände. En annan orsak var Amerika. Den nya världen spelade en indirekt men betydelsefull roll vid tillkomsten av Tiggarnas tidsålder. Hur gick det till?

Medan köpmännen i England, Holland och Frankrike samlade stora rikedomar på hög genom den handel de bedrev, hade spanjorerna funnit en enklare metod att öka penningsummorna i sin skattkammare.
(...)

Björn Nilsson sa...

Jag har en skylt om att reklam inte önskas, och den respekteras av så gott som alla som springer och delar ut reklam. Det är i stort sett bara en pizzafirma som inte verkar ha läskunniga bud. Eller om de betraktar sina lappar som "samhällsinformation", i stil med gratistidningarna som dyker upp då och då.

Om det inte hade varit så angeläget för politiker- och byråkratskojarna i EU att ta in nya länder i "gemenskapen" hela tiden hade läget vad det gäller tiggeriet varit annorlunda. EU verkar inte ha medfört någon fördel för de nya medlemmarna, snarare tvärtom. Stora "besparingar" i exempelvis Rumänien eller Ungern kommer nog att elda på antiromska stämningar där, och så är vi tillbaka i mellankrigstiden igen. Folk kommer att fly därifrån undan nya versioner av Järngardet och Pilkorsarna, och de kommer snarare att dyka upp i Rosengård än i Vellinge. Och så blir det ännu mer motsättningar bland småfolket här, och SD får mer vatten på sin kvarn om invandring etc etc.

/lasse sa...

Att "ej reklam" respekteras beror nog på att det är posten/postbolagen som distribuerar det mesta av denna reklam. Om vem som helst hade haft tillgång till postinkasten i trapporna hade nog respekten sjunkit drastiskt. Pizzafirman har förmodligen utkörning av pizzor och fått tillgång till portkoderna i området.

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>