2010-08-18

Upp och ner

arbetsloshet
EU-harmoniseringen från 2005 innebär att staplarna före förmodligen skulle varit minst 10% högre om de ska stämma med den definition som nu gäller.

Av staplarna att döma verkar inte det sk kunskapslyftet ha haft någon långsiktig effekt på arbetslösheten. Kan det vara så att de arbetslösa redan var så förtappade att de inte kunde ta till sig kunskapen. Det kanske rent av var så att pedagogerna inte hade tillräcklig kunskap. Eller det kanske rent av är så att det inte är arbetstagarnas kunskap som avgör vilken arbetslöshet vi har här i landet utan något annat, som till exempel den ekonomiska makropolitik som bedrivs. Enligt Östros och KI ska nu NAIRU den sk jämviktsarbetslösheten som den ekonomiska politiken ska efterstäva ligga på över 6%. Vad hjälper det då hur mycket kunskap man proppar i den arbetssökande.

3 comments:

Jan Wiklund sa...

Det är fullständigt otroligt hur pryda medierna är som inte vågar syna partiledarnas bluffar om att minska arbetslösheten. Om arbetslösheten skulle börja sjunka kommer givetvis alla Europas centralbanker att höja räntan så att den ökar igen. Vilket åtminstone ekonomijournalisterna vet.

/lasse sa...

Vi hade EU:s lägsta underskott i offentligsektor 2009 – 0,5% - det är ett helt försumbart underskott närmast felräkningsprocent som vid de justeringar som görs efterhand kan bli både mer minus eller hamna på plus. Mer "balans" än så kan ingen begära. Normal offentlig investeringsnivå är ca 3%. Samtidigt har vi en arbetslöshet som skjuter upp mot 10%, och förmodligen en undersysselsättning som är långt större. Skattesänkningar till de välbeställda gör ingen nytta för att motverka arbetslöshet men det är egentligen inte det stora, problemet är att man inte stimulerar ekonomin mer för att motverka arbetslösheten, att underskottet hade varit större. Alla indikatorer visar på ett stort utrymme för att göra detta, vi är långt ifrån EU gränsen på -3%, vårt exportöverskott är fortsatt rekordstort och offentlig sektor har ett stort finansiellt överskott, bruttoskulden är rekordlåg.

Få länder i världen kan visa upp så goda förutsättningar för att stimulera ekonomin och skapa arbete för medborgarna. Trots detta låter våra makthavare arbetslösheten stiga till rekordhöjd och den förmenta oppositionen har ingen adekvat kritik av detta.

2007 var det ackumulerade finansiella offentliga sparandet 536 miljarder, 2008 var där ett finansiellt överskott för det året på 78 miljarder. Det borde i princip ha inneburit ett ackumulerat finansiell överskott på 614 miljarder men det var "endast" 380 miljarder. Bruttoskulden minskade från 1253 miljarder till 1208. Var har drygt 200 miljarder tagit vägen? Det finns säkert en logisk förklaring, en möjlig kan ha varit värdeminskning på de finansiella papper som slantarna var placerade i. 2007 och 2008 var den öppna arbetslösheten drygt 7%, man skulle kunna tycka att de 200 miljarderna kunde ha använts bättre till att skapa arbete och produktion så vi utnyttjat våra mänskliga resurser bättre.

/lasse sa...

PS
förmodar att de "försvunna" 200 miljarderna kan vara garantier åt de hejvilt speluleradnde bankerna.

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>