2010-08-19

Wingnuts

The Wingnuts Go After Fannie and Freddie
By L. Randall Wray
Our current problems are caused by run away Fannie and Freddie and Social Security—providing safety nets that our homeowners and seniors abused, taking advantage of poor little defenseless Goldmans and Morgans and Citibanks. That was the cause of the crisis! If we had just had more free market abuse of consumers, everything would have just been fine.
...
The free markets wanted to do Liar loans and NINJA loans, making loans that borrowers could never service. The old fuddy duddies Fannie and Freddie would never have agreed to guarantee this trash, so they were partially privatized, with big gun, high paid CEOs hired. And just like magic, they started behaving like a Goldman or a Countrywide—maximizing CEO pay while damning the firms.
...
The thing that the wingnuts cannot explain is why Fannie and Freddie—which had a history that goes back to the mid 1960s, did not encounter significant problems until they were directed by Congress to replicate a market-oriented strategy.

And they cannot explain why defaults on home mortgages were so rare until the "free markets" took over the mortgage sector.

Heck, Fannie and Freddie even survived the savings and loan fiasco of the 1980s, when thrifts were "freed" to pursue free market maximization that resulted in suicide for the whole industry.

It was only after 2004 when they were directed to cater to control frauds like Countrywide that they got into trouble.
...
Make no mistake. The wingnuts are likely to win these battles. President Obama will not put up a fight. Social Security is a done deal. It is going to be "reformed". That is, it will be handed over to Pete Peterson, who will manage it right down the rat hole where all the private pensions are going. Wall Street will gamble away all the funds, whilst enriching itself with management fees. And Fannie and Freddie will be shut down so that Wall Street will have free reign in the housing market. Homeownership rates will plummet. Predatory mortgages will be the rule. Wealth will trickle up. Democratic Party coffers will be replenished.


Till sist skall även den sista sovjetstaten moderniseras, klart att de offentligt garanterade pensionera ska förvaltas av marknaden och offentliga institutioner som ser till att det så att säga finns en bostadspolitik som stabiliserar kreditmarknaden för den största investeringen för en familj – bostaden - inte ska hanteras av samhället. "Social Security" får ju bara placera sina fonderingar i amerikanska statspapper. Himla orättvist när det finns så många på Wall Street som vill hjälpa pensionärerna.

Micael Hudson noterade att detta med att pensionerna ska förvaltas av marknaden  har en hake. Så länge det pytsas in mer än det tas ut driver pensionerna upp de finansiella värdena, när det blir tvärt om att mer ska plockas ut än som kommer in kommer detta att driva ner de finansiella värdena. Flera decenniers värdestegring kan raderas ut på nolltid. Förvaltarna har naturligtvis sett till att sko sig och drabbas inte. Det reala är att pensionärer lever på det som den aktiva generationen producerar inte på fiktiva finansiella värden. Våra politiker verkar inte se någon som helst fara med att det runtom i västvärlden är så att uppemot eller mer än en fjärdedel av de unga som ska bli de som producerar välstånd åt framtida pensionärer går arbetslösa och har dystra framtidsutsikter. Politiker här så väl som de ovan i USA har mer bekymmer om konstruerade fiktiva problem med det finansiella och skatter om 30-50 år.

Hur kan vi ha fått politiker som är så bakom flötet när det gäller ekonomi att de tror att finansiella fiktioner är ekonomi.

2 comments:

Björn Nilsson sa...

Folket kanske får ungefär de knas-politiker som det förtjänar.

En liten invändning: pensionärerna lever väl på vad den nuvarande samt tidigare generationer skapat. Det som produceras idag beror ju delvis av tidigare generationers investeringar. Om man gör en tågresa mellan Stockholm och Södertälje är det ju på en järnvägslinje som grundlades för bortåt 140 år sedan, exempelvis. Och dagens pensionärer kan ju hävda att de varit med om att skapa grunderna för den ekonomi som skall betala för deras återstående liv i denna jämmerdal. Däremot blir det ju ett bekymmer om en massa bitar av denna ekonomi ligger för fäfot på grund av brister i det kapitalistiska systemet.

/lasse sa...

Självklart står vi alla på tidigare generationers axlar och de flesta tycker ju också att de som inte tillhör de aktiva generationerna inte ska sättas på undantag.

Men det är ändå så att t.ex. pensionärers välfärd produceras av den aktiva generationen. Mat, sjukvård, körande av tåg och allt annat som de kan behöva för ett drägligt liv. Det är som om många verkar förbise detta faktum när de fördjupar sig i de finansiella mysterierna.

Det märkliga är ju att i dag verkar politiker för att även stora delar av de aktiva generationerna ska ställas utanför och försörjas och detta med argumentet att spara för framtiden eller att annars kommer en inbillad inflation.

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>