2010-09-30

Irland 32%

Irland har tillväxt!
 nu förväntas budgettunderskottet växa till 32 % i år, statskulden till en bit över 100%.

2007 var statskulden 25%, 2009 64%. Det går fort utför när det väl börjar rasa. Irland som var klassens ljus, gjorde allt "rätt". Man kan nästan tala om att den keltiska tigern befinner sig i fritt fall.

Marknaden är inte nöjd med den keltiske eurostjärnan.
Irländsk 10 års: ~6,6 %
Tysk 10 års: ~2,3 %


Vår vän Jean Claude "Pangloss" Trichet i Frankfurt får nog fortsätta att fuska med de "stränga" reglerna och suga upp euro junk bonds på andrahandsmarknaden.

Om vi håller tummarna riktigt hårt och ber till högre makter kanske vi får sådan tur att Borg/Reinfeldt och de galna folkpartisterna inte hinner ansluta oss till Euron innan kollapsen.

2010-09-29

EU höjer svenskens lön?

EU skruvar åt budgetdisciplin
böter för länder som upprepade gånger struntat i att åtgärda för stora budgetunderskott, skulder eller oroväckande obalanser, till exempel i bytesbalansen.
(...)
Till exempel kan regeringar inte styra över lönebildningen och böterna för obalanser blir därför lägre än för höga skulder.
SvD
Men trots att regeringarna inte kan styra över lönebildningen ska de få böter, men lite lägre. Det måste vara någon alldeles egen EU logik som är bortom vanliga dödligas.


Sanctions from Brussels
New EU Rules Target Countries with Export Surpluses

Countries that have chronic import or export surpluses -- such as Germany -- can expected to be fined under the new rules, which will be announced Wednesday.

According to draft regulations drawn up by Rehn's agency, countries with chronic current account surpluses or deficits (in other words, countries that export far more than they import, or vice versa) are to pay an annual fine amounting to 0.1 percent of their gross domestic product (GDP), because they threaten the stability of the euro zone.

The proposal calls for countries with imbalances to be given early warnings and reprimanded. If their accounts remain out of balance, the European Commission will make political recommendations for their financial and economic policies, as well as for wage increases and structural reforms.

According to Rehn's plans, all EU countries will have to introduce binding medium-term financial planning along with financial policy rules that are modeled after Germany's so-called debt brake (an amendment to Germany's constitution that requires the government to virtually eliminate the structural deficit by 2016). Rehn says that the objectives of the Stability and Growth Pact now have to be "adopted as national legislation."
www.spiegel.de
Hårda bud, Sverige har att se framemot böter och höjda löner beordrade av EU. Med våra ständigt rekordstora obalans i utrikesaffärerna är det inte mycket att be för. Wanja och facket lär väl protestera mot denna EU inblandning i den svenska lönebildningen och ta strid för fackets rätt att hålla ner lönerna, nu är det allvar och inte småtjafs om Laval domar och sådant strunt som inte är värt att ta strid för.

Alliansen och Borg med tillhörande förvirrade ekonomiprofessorer med sina lönesänkarideologier kommer att få hjärnblödning minst, frågan är om de inte måste tvångsvårdas så de inte skadar sig själv eller andra. Vi kan väl skramla ihop från våra höjda löner och och skicka dem på någon kurort i Östeuropa så de vara tryggt omgivna av lågavlönade tjänsteandar."countries will not be allowed to let their budgets increase faster than the rate of economic growth."
Här frågar man sig, vad menar de egentligen. Får enskilda EU länder inte själva bestämma hur stor del av dess resurser som ska användas för att producera i offentligt vs privat regi?Uppdatering/forts.


Att Tyskland går med på just denna del är nog inte så troligt, att der Musterknabe skulle "straffas" för att de destabiliserar den inre marknaden med en uttalad merkantilism.

Det är en stor bidragande orsak till den speciella eurokrisen att man bjuder under vilket skapar dessa obalanser. Jag tror nog att kommissionären för det ekonomiska och monetära Olli Rehn menar vad han säger. Men det har nog små utsikter att gå hem hos den kalvinist/protestantiske Musterknaben. Speciellt som det är ett mycket vettigare sätt att justera handelsobalanserna, att överskottsländerna ska låta sina medborgare få bättre köpkraft så de importerar mer.

Man kan se dom framför sig när innebörden går upp för Sahlin, Borg et al, dom sk i princip "ge sig på" de mäktiga exportkapitalisterna och gynna folket. De kommer att med harm avisa detta på alla möjliga sätt som otillbörlig inblandning i medlemmarnas inre angelägenheter. Det märkliga är att i ingen av de svenska artiklar/notiser som jag läst om detta tas denna aspekt upp av Rehns förslag. Känner de inte till detta om svensk ekonomi? Der Spiegel hade inga problem att förstå innebörden för Tyskland. Är tyska journalister intelligentare än svenska, eller bara bättre utbildade i generell samhällskunskap ?

Svensken i gemen har inte en aning om att landet under nästan de två senaste decennierna varit en av värdens i särklass framgångsrikaste exporttigrar i den förmenta globaliseringen. Här står de i brett samförstånd från högern till låglönefacken och ojar sig om att man numer inget kan göra för löntagarna och speciellt inte för de lågavlönade, typ aktivt bekämpa arbetslöshet med stimulans av hemmaekonomin globaliseringen sätter stopp, det är andra tider nu, globalisering det är "hårda tider" för de längst ner och deras representanter tvår sina händer med globaliseringen som ursäkt. Svensken tror på fullt allvar att landet är en förtvinad exportnation, "krossad" av globaliseringen.

Folk förstår inte vad dessa framtvingade stora exportöverskott har kostat dem i form av åtstramning med återhållna löner och överbeskattning för att hålla nere svenskens köpkraft, för att dels bromsa import och ha ett låglöneklimat för exportföretagen. En politik som skapar arbetslöshet och förstås drabbar dem längst ner hårdast och håller hemmaekonomin på undantag. Hur man i ett land som bedrivit en sådan politik på fullt allvar kan hävda att lönesänkningar och försämrad köpkraft för de längst ner skulle leda till fler i arbete är en gåta.

Svensken tjänar ingenting på detta, tvärt om han förlorar på denna politik. Det må se trevligt ut med överskott i debetkolumnen men det är bara bokföringskolumner och vilken sida siffrorna finns i säger inget om det är "bra" eller "dåligt", plus och minustecken har nödvändigtvis inte den funktionen i den dubbla bokföringen. Men det är otvivelsutan väldigt bra för exportkapitalisterna som blir stormförmögna. Det finns nog få folk som är så hjärntvättade när det gäller nationens ekonomi som det svenska.


"EU-kommissionen kommer införa en slags resultattavla med olika ekonomiska indikatorer, till exempel bytesbalans och växelkurs. När tröskelvärden överskrids ska varningslampor lysa och blinka och åtgärder kunna sättas in."

"På begäran från Sverige och andra icke-euroländer har juridiska experter i EU-kommissionen prövat om de hårdare sanktionerna skulle kunna gälla alla 27 länderna."

"Hårdare regler behövs för att undvika att länder som missköter sin ekonomi skadar hela det finansiella systemet och undergräver förtroendet för den gemensamma valutan", skriver Borg i ett pressmeddelande."

"Finansminister Anders Borg tycker att lagförslagen på sikt bör reglerna gälla samtliga medlemsstater och inte enbart euroländerna."

Borg har detta som ett mantra och gaggar om det varje gång han är i Bryssel.

Borg vill alltså ha dessa regler för alla, vad tänker han göra åt Sveriges ständiga stora obalans i utrikeshandeln?

Hur går det då med Alliansens och Borgs lönesänkningspolitik om Rehns förslag går igenom? Det står ju klart och tydligt att en åtgärd för att korrigera länder med obalanser i utrikeshandeln är höjda löner och höjd köpkraft hos de med obalanser, typ stora överskott. En betydligt förnuftigare åtgärd än att sätta hela nationer på fattighuset för att tvinga ner importen.


"Kommissionen har i sitt arbete varit inne på att varje land ska införa överskottsmål och utgiftstak, ungefär som i Sverige.

Makroekonomiska obalanser mellan länderna måste rättas till och undvikas i framtiden, betonar kommissionen."


Har dessa politiska ekonomiförståsigpåare provat detta mot makroekonomiska sektorsuppdelning som är "ett elementärt samband i nationalräkenskapsanalys" (enl tson Söderström m.fl.)? Förstår de att ett överskott i det offentliga måste motsvaras av ett lika stort underskott i privat sektor? Vilket är en på medel och långsikt ohållbar politik, att hushållen och privat sektor ska ha underskott för att offentlig sektor ska kunna ha ett överskott. Det enda som kan "rädda" privat sektor är att den (nationen) har ett överskott i utlandsaffärerna som balanserar eller överstiger det underskott de har mot det offentliga. Att alla ska kunna ha överskott mot utlandet är teoretiskt och praktiskt omöjligt, för EU finns förstås den rent teoretiska möjligheten att zonen som helhet har överskott mot resten av världen. Men även det är nog i praktiken en omöjlighet och inte minst en bisarr merkantilistisk politik som skulle leda till svåra internationella friktioner om inte regelrätt handelskrig.

Från det ena till det andra.

"För att stoppa EU-kommissionens rekommendationer måste en kvalificerad majoritet av euroländerna rösta nej"

Jag undrar om samma premisser gäller för den lite udda regeln att det är frivilligt att ansluta sig till ERM2, skulle kommissionens föreslå att denna regel ändras försvinner i ett slag det kryphål som gör det möjligt för oss att inte följa vårt avtal med EU och införa Euron.

-----------------
DN_Ekot-TT_SvD_e24_e24_SvD
-----

2010-09-27

(Mp) slirar mot högerdiket
"... Enligt språkrören bjöd inte Reinfeldt in dem till att delta i regeringen. I stället ville han ha deras stöd, för att förhindra möjligheten för Sverigedemokraterna att få en vågmästarroll.

– Alliansen är splittrad i frågan. Resultatet var ungefär det vi hade väntat oss, vår uppfattning är det inte finns något gemensamt erbjudande om en koalitionsregering, säger Peter Eriksson.

Men att Miljöpartiet kommer att stödja en kommande alliansregering, utan att få ministerposter är otänkbart, enligt spårkören
. ..."
Så nu är det helt andra visor än på valnatten och dagen efter när Wetterstrand blankt avvisade allt stöd och inte minst att ingå i en högerregering. Hon vill ju inte för allt i världen svika sina väljare, något sådant "mandat" hade man absolut inte. Tänk vad fort det kan gå ibland, speciellt när man som språkrören är "liberala".
"Miljöpartiet säger sig dock vara beredd att samarbeta med alliansen i vissa frågor för att hindra Sverigedemokraterna från att få inflytande.

– Det gäller främst asylfrågor och medborgarrättsliga frågor. Där kan vi tänka oss att stöda alliansen för att hindra SD:s vågmästarroll, säger Maria Wetterstrand
"
För att förhindra att Sd blir vågmästare måste där finnas någon (det rödgröna blocket) som har en annan hållning som faller Sd på läppen. Finns det överhuvudtaget minsta möjlighet att det skulle kunna uppstå något sådant när det gäller "asylfrågor och medborgarrättsliga frågor"?


-----
– Vi avböjer möjligheterna att bli någon form av marginaliserat stödparti till alliansen, sa Peter Eriksson

MP öppnar dörren mot Alliansen
– MP-språkröret Peter Eriksson låter också vacklande om hur det rödgröna samarbetet ska se ut framöver.
-----
Bilder från:
bild 1 - commons.wikimedia.org
bild 2 - commons.wikimedia.org

"välfärd och äldreomsorg"

Det finns fortfarande en del hos (V) som inte är tappade bakom en vagn.
"Jag tror inte på någon av dessa förklaringar [de gamla vanliga] som huvudorsak till varför vi nu har rasister i Sveriges riksdag. Så frågan kvarstår: varför? Svaret tror jag vi hittar runt om i Sverige där människor förlorat jobbet eller blivit sjuka och upptäckt att det sociala skyddsnätet har så stora maskor att det inte går att klara sig längre. Arbetslöshet och fattigdom skapar en jakt på syndbockar och enkla förklaringar. Medan de flesta övriga partier under valrörelsen diskuterade RUT-avdrag och fastighetsskatt så pratade Sverigedemokraterna välfärd och äldreomsorg. Att de etablerade partierna så hårdnackat fokuserade på medelklassens livspussel var ett av valrörelsens största misslyckanden. Men det största misstaget begicks inte under valrörelsen utan har begåtts under lång tid. Nedmonteringen av den svenska välfärden och den otyglade arbetslösheten är huvudorsaken till Sverigedemokraternas framgångar."
Rossana Dinamarca (V)
svtdebatt.se/.../sd-ar-barn-till-det-nya-fattig-sverige
Jo när "vänstern" tycker att "butler" i tunnelbanan för medelklassen är en sak av sådan betydelse att de ska bli en stor valfråga är det inte konstigt om Sd kommer in i riksdagen. Att endast bekämpa de oundvikliga symptomen (Sd) av den förda politiken blir som bäst skenfäktning. Men att ha simplistiska "fiendebilder" för problem som har andra och mer komplexa orsaker är inte sällan populärt och kan vara gångbart.

Iofs tror jag hon har lite fel där om skyddsnätets maskor som fundament, jag tror att det faktum att den medvetna politiken för hög arbetslöshet är grunden, en politik som gör att det inte finns arbete så man behöver använda sig av skyddsnätet. "vänstern" glömmer gärna detta och koncentrerar sig på skyddsnätet. Vet inte varför de gör det, kan det bero på att de tror sig stå maktlösa inför marknadens och den nyliberal/kapitalistiska "logiken" när det gäller arbete och produktion som ger alla arbete?

Men om detta ska omprövas måste (S) och "vänstern" göra upp med den politik man stått för åtminstone de senaste 20 åren. Tyvärr kommer det nog inte att ske, de verkar ha surrat rodret och sig själv vid masten, kursen ligger orubbligt fast och den politik som förts var den enda möjliga.
Om man ska göra en liten valstugeanalys:

Vi kan här notera att endast V vågar sig på den röda färgen hos de Rödgröna. S stuga ser misstänkt småborgerlig ut medan Mp är lite storvulen, stöddig och onödigt slöseri med kitschig överbyggnad, som den store S ledaren sa: "– Miljöpartiet är stöddiga och otrevliga. De smäller i dörrar och ljuger."


Här har vi ett större mått av att visa vem man är i färgsättningen. (C) väljer den talande svarta politiska färgen, (Fp) väljer helt frankt att dominera med den underdåniga imperielakejfärgen brandgult (eller som de säger där ute i den stora världen "orange"). (M) kör den falska smygtaktiken och målar stugan i ljusblått, typ vi är också sossar.
Kd är inte på kartan i Malmö de hade en blek omärkbar omålad historia bredvid (Sd).

2010-09-25

mer eftervalsanalys

Maud sitter löst som det verkar och nu blev det framtvingad extrakongress hos (S), hur kommer det att gå för Ohly och han vad han nu heter den där partiledaren i Kd?


Det gäller att inte deppa utan sjunga och vara glad som Fredde:

2010-09-24

"eftervalsanalys"

Hujedamej, nu gäller "eftervalsanalys" -- damage control

Allt precis allt är de onda borgarnas och deras medias fel, må ingen skugga falla på de som varit ansvariga för den förmenta vänstern och arbetarrörelse valkampanj. Närmare 2/3 av riksdagen är nu uttalat borgerlig, men ingen skugga ska falla på den förmenta vänstern och arbetarrörelsens ledarskap. Nu gäller det att hålla tungan i rätt mun eller hur det var och inte trampa fel.

Som någon noterade om argumentet mot att byta partiledare:
alla i Sahlins "livgarde" började använda det samtidigt.
Argumentet lyder:
mätningar visar att partiledarfrågan inte är avgörande för rödgröna väljare. Det viktigaste är det politiska innehållet och budskapet”.

Haverikommissionen vekar vara noga handplockad, mycket kritik mot partiledningen lär det inte bli.

På Arena vill man ha mer "copy cat" taktik. Sahlin gjorde "copy cat" på allianssamarbetet, Obamas tomma retorik etc, etc. Nu ska man reparera haveriet med mer "copy cat" av moderaternas framgångsrecept, CDU och gud vet allt. Sådant kan aldrig bli mer än en blek kopia av modellen. M har otvivelaktigt gjort en formidabel comeback efter djupdykningen 2002 med Lundgren. Klart att alla som går genom livet med öppna ögon tar in influenser från alla möjliga håll men nog tycket jag det verkar som M gjort "sin grej" med den nya ledningen. En ledning som intellektuellt inte är tappade bakom en vagn.En motståndare som är livsfarligt att underskatta.

Av Arena och många av "förnyarna" av S får man intrycket att man helst vill omdana (S) till någon blek kopia av någon sorts fd folkpartiet. Visst det är en väg att gå om man är nöjd med att bli ett 7-10% parti. Det verkar iofs inte gå någon nöd på partieliten i dessa småpartier heller.

Läser man Sahlins bok inser man vilket antiintellektuellt moras (S) befinner sig i. En ledning som utser denna människa till ledare och gör det ena katastrofvalet efter det andra bara måste bytas ut. Att en person kan göra sig bra i media och av och till kan vara slängd i käften och slagfärdig är inte tillräckligt för att vara ledare för en stor organisation om där inte finns det intellektuella analytiska fundamentet.

Hur kan en rörelse som haft folk som Myrdal, Wigforss, Erlander etc ha kommit dit där man är nu.Visst det förträffliga budskapet gick inte riktigt fram och en del grupper "glömdes" bort. Men hur kan folk ha röstat så fel?

Hur svårt kan det vara, 18 år med permanent hög arbetslöshet. Politiskt skapad arbetslöshet för att blidka nyliberala teorifiktioner om att utan skyhög arbetslöshet kommer inflationen att skena. Någon empirisk grund har det inte och allra minst i Sverige som inte haft något som till en del kan kallas lönedriven inflation sen rekordåren.

Under 18 år driver man ut mängder av människor i arbetslöshet och bidragsberoende för att blidka en nyliberal teorietisk fiktion. Största delen av tiden har detta varit administrerat av (S) regimer. Hela tiden har det stötts av (S)/vänster dvs förment arbetarrörelse.

Kan det vara så att (S) och vänstern helt enkelt har förlorat allt förtroende för att vara en kraft som skapar ett samhälle som genererar arbete och välstånd till hela folkhushållet? Vad har folk att förlora? En politik som bevisligen enligt den empiriska erfarenhet skapar hög arbetslöshet och som en konsekvens utanförskap och bidragsberoende.

Tja om den initiala "eftervalsanalysen" är vad som kommer att gälla är det nog inte utan att borgarna kan se framemot fler perioder i rosenbad.

Inte mycket till verklig självrannsakan.Största förloraren var Övriga som fick 44% färre röster (rensat från Sd).
Valdeltagandet ökade till nästan 85%, antalet blanka röster minskade med 32%. Hos de som inte röstade blankt är nu 98,6% representerade i riksdagen, 2006 var det 94,3%.

Kan man inte då säga att detta val och riksdag har större demokratisk legitimitet än i förra valet?

====================
Liten uppdatering:

Det finns förstås också enstaka "eftervalsanslyser" som angriper problemet på ett vettigt sätt.

Carl Tham: Extrakongress måste inkallas snarast.
"Partierna [europeiska S-partier] kom därmed att ligga mycket nära den höger som rörde sig mot mitten och många väljare fick en känsla av att partiets ledning stod närmare högern än vad man låtsades. Gapet mellan valretoriken och den politik man sedan förde eller redan hade fört blev för stort."

S-ledningen borde ställa sina platser till förfogande

Det skulle man ju kunna tycka efter ett sådant dunder debacle. Så att man kan som Tham säger: "fritt och öppet debattera partiets läge och framtid ... få ta ställning till hur partiets ledning ska formeras"

Det är ju inte det samma som att ledningen ska få avsked på grått papper.

Men som Sahlin sa på frågan om extrakongress, då måste ju den ha något att prata om. Kan hon mena som på den förmenta "jobbkongressen", en av partiledningen hårt regisserad tillställning.


====================
Uppdatering II:
Här går det ondan som hondan.

Så blir det då extrakongress för (S), som det verkar framtvingad mot ledningens vilja.

Innevarande ledning kunde ju ha gjort som Tham sa i DN, ställt sina platser till förfogande och själva begärt extra kongress. Efter en sådan brakförlust hade det inte varit märkligt om sittande ledning hade ställt sina platser för omprövning. Det hade gjort det hela mindre förnedrande än om man tvingas bort från ledningen. Men sådant fingerspitzengefuhl verkar inte denna ledning ha.

Som jag trodde, Sahlin går inte frivilligt. I onsdags på presskonferensen efter krismötet, sa hon att det inte var aktuellt med extrakongress då en sådan måste ha något att diskutera och det verkade inte som om det fanns något som var angeläget för en extrakongress.

På partistyrelsens möte i onsdags ska det ha framförts krav på extrakongress som Sahlin avvisat. Så har nu VU sagt sitt och det blir förmodligen extrakongress.

Nu blir det väl oroligt i de högre partileden, här gäller det att hålla tungan i rätt mun och inte trampa fel. Kan vi gissa att vi får höra allt mindre om oreserverat stöd för Sahlin.


Som kuriosa kan man notera att V även om de tappade någon procentandel sen förra gången hörde till de partier som ökade antal röster sen förra gången. Sd var förstås störst med att öka antal röster med 109%, Mp 50,3%, M 23,1%, V2,9% och Fp 0,5%. Hos förlorarna fördelade det sig så här: C -10,7%, Kd -8,8%, S -5,9%.


Ab-DN-AvD-Ex

2010-09-23

62,5 procent

Nu är 62,5% av riksdagen borgerlig i någon bemärkelse eller i vart fall inte vänster/arbetarrörelse, Mp har ju klart deklarerat att man inte är vänster utan snarare någon sorts socialliberala. 37,5% kan med lite god vilja kallas vänster/arbetarrörelse, även om Sahlin och Östros inte speciellt mycket vänster, Sahlin är av Per T "godkänd" högersosse i klass med Persson.

Alla partier förutom S och V nog ganska nöjda, sossarnas politiska hegemoni är nu bruten. Wetterstrand uttalade ju för inte så länge sen att hon gärna såg detta hända, till och med så att hon menade att det var Mp:s målsättning.

Valdeltagandet slutade avrundat på 85%, det är ganska högt så något speciellt gnällande om att folk stannade hemma går inte heller att skylla på.

Av vad Sahlin, Baylan, Wanja etc sagt så kommer man inte att i grunden göra någon förändring, haverikommission är tillsatt som kan sopa igen spåren efter de som körde i diket så att de kan fortsätta styra och slira även nästa val får man förmoda.

---
Reinfeldts Mp friande verkar lite desperat, hörde han inte vad de store (S) ledaren sa om Mp:

"– Miljöpartiet är stöddiga och otrevliga. De smäller i dörrar och ljuger."
ordförande Persson
:-)
---


Detta har inget som helst med inlägget att göra, någon som vet vad detta är?Gratis nedladdningar på PB i potten till den som svarar rätt. :-)

Från en annan vinkel:► Spoiler2010-09-21

Vår plats i kosmos

Dags för ett lite vidare perspektiv än den provinsiella valexcerisen.

"David Deutsch on our place in the cosmos"

Vändpunkten S & M

 
=========================
Uppdatering.

Diagrammet bekräftar vad Myrdal sa för ett tag sen, det började med kanslihushögern som såg dagens ljus på 70-talet under den nye ordföranden Palme. Det var dessa som sen blev allt ivrigare med den nyliberala kritan.
Jan Myrdal:
"Nu uppträder de alla - Mona, de rödgrönas ledare och deras följen - som höns med kritstreck över näbben. De har låtit sig politiskt bindas av fiktioner. Om de inte frigör sig kommer de därför att gå till slakt. Knappast begråtna ens av de sina.
...
Om detta går att skriva långt. Men det behövs inte. Vi är alla medvetna om att den samhälleliga kursväxling som inleddes med kanslihushöger och fortsattes av nya moderater förde oss nolens volens till ett allt otrevligare och ojämlikare samhälle.
"


Och GW Persson ("besviken fd. sosseröstare") röstade på Kd som stödröstning för Alliansen, helst hade han tydligen röstat på Borg som enligt hans märkliga uppfattning av politik och ekonomi låter precis som de gamla socialdemokratiska landsfäderna gjorde på den goda tiden.
"Lite orättvist [rösten på Kd] med tanke på att det är den moderate finansministern Anders Borg som avgjorde valet för min del. Utomordentligt kompetent som krishanterare och om man bara sluter sina ögon och nöjer sig med att lyssna till det han säger låter han precis som de gamla socialdemokratiska landsfäderna gjorde på den goda tiden."
Säga vad man vill om Mona men lite av ett reningsbad verkar det ha varit, många borgerliga "sossar" som kommit ut ur garderoben.

Jag frågar mig vilken värld denna man från verklighetens folk lever i om han anser att Borg varit en bra krishanterare. Förmodligen helt innesluten i den propagandabild som borgerlig media inneslutit Borg och alliansen i.

Rekordstor arbetslöshet, rekordfall i BNP och Borg satt med armarna i kors och gjorde ingenting. Att det inte blev något underskott i de offentliga affärerna att tala om berodde på att vi sen 18 år lever i ett högarbetslöshetsekonomi/samhälle och det blev inte så där många procent över det "normala" som driver upp underskotten. Dessutom var det exportsektorn som primärt drabbades, denna som utgör en allt större del av den svenska ekonomin men har allt färre anställda. Som det utvecklat sig har de stora exportöverskotten allt mindre betydelse för den inhemska ekonomin, upp och nedgångar i denna sektor påverkar allt mindre den inhemska ekonomin. Vad som tarvar en närmare analys skulle vara hur den ökande arbetslösheten drabbat landet, hur mycket i exportrelaterad sektor och hur mycket i den inhemska ekonomin. Domminerar det senare beror den ökande arbetslösheten på den förda allianspolitiken och inte den internationella krisen. Har oppositionen överhuvudtaget gjort en sådan analys?

Vi lever nu i ett samhälle där irrelevanta offentliga bokföringssaldin är viktigare än hur det går för medborgarna i landet.

Om man inte kan se skillnad på den ekonomiska politik som fördes "på den goda tiden" under de sk "socialdemokratiska landsfäderna" och den som förs numer måste vara intellektuellt både blind och döv.

Men det ligger nog en hel del i att Borg är den som vann valet åt Moderaterna, dels hans personlighet och att han ger intryck av att vara "experten" som bara säger "som det är". Han har förstås haft massivt stöd från borgerlig mediepropaganda. Att sen oppositionen till 100% omfattar den grundläggande nyliberala ekonomiteorin gör att de inte har någon alternativ plattform att attackera Borg från, det ät så illa att de inte ens har kunskap om något annat då svensk ekonomutbildning sen länge helt har tagits över av den nyliberala ideologin. S och Mp har sedan länge varit de aktiva i att indoktrinera svenska folket i denna märkliga ekonomiteori.Valresultatet föll inte de etablerade politikerna på läppen, de demokratiska spelreglerna måste ändras för att korrigera väljarnas valhandling. Det finns allehanda fantasifulla förslag från Allianspolitiker, S bör frivilligt ge/lägga ner några av sina mandat till Alliansen så de får sin "rättmätiga" majoritet. Reinfeldt lär ha föreslagit att man ska ändra antalet platser i utskotten så Sd inte kommer in i dessa.

Är man inte nöjd med folkets valhandling får man väl manövrera till en position där det blir nyval, problemet är väl att inte alla har kassa till en valrörelse till, förutom landets och förmodligen världens rikaste parti C, M har förstås sina gynnar med feta plånböcker. Risken är kanske att Sd får ännu några fler röster, Åkesson uppträder ganska lugnt och balanserat trots att pressen torde vara stor att "säga sin mening" på ett okontrolerrat sätt.

Men vi får väl se efter dagens onsdagsröster om Alliansen får majoritet eller inte.

Birger Schlaug: "Lars Ohly beter sig som ett barn"
"Hur uppträder vi som ogillar Sverigedemokraterna när de intar våra förskansade rum? Lars Ohly, som jag har den största respekt för när det gäller hans genuina antirasism, beter sig som ett barn när han vägrar gå in i den, till måttet ganska stora, sminkloge där Åkesson befinner sig. Han tänker inte befinna sig i samma rum som Åkesson, och gör därmed någon sorts repris på Westerbergs välkända soffresning.

Att inte befinna sig i samma rum som Åkesson lär bli svårt om Ohly har för avsikt att delta i riksdagens debatter och voteringar. Ska vänsterpartisterna vägra delta i riksdagens utskottsarbete, eftersom det sker i slutna rum där man tvingas befinna sig med både kreti och pleti? Och hur många veckor tog det innan Westerberg satte sig i samma soffa som Ian Wachtmeister – om än utanför kamerorna…

När Åkesson, tillsammans med partilike, besökte Sveriges Television igår för att låta sig intervjuas i Godmorgon Sverige befann jag mig själv i lokalerna. Tog en fika efter att ha suttit i tevesoffan och pratat med Lars Leijonborg och Margareta Winberg. Åkesson kom in och det lade sig en märklig stämning över rummet, man vände ryggen till, låtsades som om man inte såg honom och hans medföljare. Där fanns politiker, ledarskribenter och annat fint folk. Det var en märklig, för att inte säga tragikomisk stämning.

Själv har jag den uppfattningen att man skall agera som man tror att Mahatma Gandhi skulle ha gjort, han hade nämligen förmåga att påverka människor till det bättre genom sitt sätt att vara. Så när jag gick förbi Åkesson hälsade jag på honom som hastigast. Jag tror nämligen att världen blir bättre om man talar med varandra, även med sådana vars åsikter man inte delar eller ens kan acceptera. Jag finner allt annat vara kontraproduktivt och pubertalt."
Sd fick trots allt endast 5,7% av rösterna, 94% gick till de andra, om dessa 94% inte klarar av att styra landet utan att Sd får inflytande över politiken som förs är det fråga om det trots allt inte hade varit bäst med ett nyval. Dessa 94% framställer sig gärna som mogna och villiga att ta ansvar. Att låta Sd:s inträde utvekla sig till en fars tyder inte på att de är riktigt lika mogna och ansvarsfulla som de vill ge sken av.


--------------------
Professorn: Vi måste ändra i vallagen
Ny uträkning:
Sista räkningen avgör valrysaren
Oren matematik

2010-09-20

Valeländet

Fi fick 2935 röster, det var nog inte så lyckat det där med att elda upp pengar och skadan blev förmodligen än värre av att det fick så stor medieuppmärksamhet. Vad ska Gudrun nu göra? Det borde rimligen innebära slutet för Fi. Eller kommer Benny Andersson att fortsätta bistå med finansiering?

Torde väl vara samma för PP som i och för sig fick "hela" 4279 röster.

Tror inte att varken Fi eller PP är av samma envisa obändiga kaliber som dessa tappra entusiaster:

glatt och entusiastiskt torgmöte på lördagen trots att de nog visste att chanserna att vinna folkets hjärta inte var så stora. Klara tydliga budskap, vi vill föra en BRA politik (ord och inga visor), röstar ni på dom (gest mot alliansvalstugorna) eller på dom (gest mot de rödgröna stugorna) får ni bara ännu mer arbetslöshet och elände. 12 st röster blev det i riksdagsvalet trots att de i vart fall i sitt omdöme om konkurrenterna hade en analys som nog kommer att stå sig.


I Malmö som har sina "etniskt rensade" delar och tydligt uppdelat mellan öst och väst blev M framgångarna störst i den annars röda östra delen och S fick sitt största bakslag där.

Tarvar förstås en analys av de enskilda distrikten för att bättre se var man röstat blått eller rött, uppdelningen skär in i både de "fina" delarna av stan och vice versa. Men det får bli en annan gång.
Rättelse:
Såg i hastigheten fel, rätt ska vara rätt, SKP har hittills i alla fall 100 röster i Riksdagsvalet det blev fel med många hundra procent där. Det var KP som hade 12 och enligt den senaste noteringen 13 röster i riksdagsvalet.

2010-09-19

Val
Det kan förstås ha ett tvetydigt budskap när den välbetalda rörelseeliten symboliserar detta något märkliga budskap.

Vinnare, Högern som gjort sitt bästa val sen rösträtten infördes, klart mer alarmerande än att SD kom in denna gång. Nu får vi en regering som är än mer dominerad av Moderaterna, om nu det är möjligt.

Jag som precis läst Sahlins bok noterade en viss skillnad på förlusttalet på valvakan och det som dominerade boken. I boken var det mest "jag" som genomförde det ena och andra på valvakan var det inte ett ord om att "jag" hade något ansvar utan det var uteslutande vi och rörelsen misslyckats.

Störst av vinnare/förlorare var S med -4,4%, därefter M med +3,9%. Man kan även notera "samma skillnad mellan de andra vinnarna Mp och Sd, Mp +2,0%, Sd upp 2,8%

Vad jag är trött på KG Bergström och hans fantasifulla spekulationer om hur det blir med SD i riksdagen. Som jag tror kommer SD inte att ställa till med nyval och sätta sig på tvären, att de kommit dit där de är beror på att de ägnat sig åt disciplinerat föreningsarbete. Jag tror dom kommer att sitta still i båten, innerst tror jag de förstår att de inte kommer att få något inflytande denna mandatperioden. Men de kommer i ett helt annat ekonomiskt läge med partistöd och ett antal riksdagsledamöter som förmodligen får ett kraftigt lönelyft. Det ger ekonomi så de ska utvidga sitt föreningsarbete och föra sig än mer hörda. Nu kommer de att vara med i TV när det är partidebatter etc. Jag tror inte de är så dumma att de spelar bort detta på ett nyval.

Och med fortsatt och förstärkt "arbetslinjepolitik" kommer de naturligtvis att få än större underlag som missnöjesparti. Egentligen skulle det nog vara lite dåligt för dem med "inflytande" dvs att förhandla och kompromissa och få väljare som känner sig svikna. Som "paria" kan de ha kvar sin roll av att slå underifrån och utifrån.

För att inte tala KG och andra i SVT som har som ett mantra om hur bra Alliansen dvs Reinfeldt/Borg skött krisen, precis som om rekordfall i BNP och skyhög arbetslöshet r inte var ett mått på hur landets ekonomi går.


Men de beramade opinionsmätningarna klarade sig med glans,speciellt då SVT Väljarindex.
A - SVT Väljarindex
B - 5649 av 5668 valdistrikt räknade
A B
Alliansen 49,4 49,3
M 30 30
Fp 6,9 7,1
C 6,5 6,6
Kd 6 5,6
     
Rödgröna 43,6 43,6
S 29,2 30,8
Mp 8,7 7,2
V 5,7 5,6
     
Sd 5,3 5,7
     
Övriga   1,4

2010-09-16

Perspektiv

Från valrörelsen som valde Obama, speciellt slutklämmen är intressant sett ur dagens perspektiv.
AFL-CIO Secretary Treasurer (now President) Richard Trumka

On February 6, 2009 Mr. Trumka was appointed to The White House Economic Recovery Advisory Board, to be chaired by former Federal Reserve chairman Paul A. Volcker.

Från aktuell valrörelse till kongressen:
Obama Press Conference on the Economy: An Exercise in Demagogy and Lies
President Barack Obama used his White House press conference Friday to continue his pre-election efforts to portray his pro-Wall Street economic policies as a boon to ordinary Americans and a radical departure from the policies of the Bush administration.

The news conference, the first since May, topped off a week of demagogy and shameless lying that began with a Labor Day speech in Milwaukee and continued with a Wednesday speech on the economy in Cleveland.
Obama and his handlers have evidently decided that the best way to confront rising anger over the administration’s refusal to provide jobs or serious relief for the unemployed is to use the Big Lie technique—presenting pro-corporate policies as their opposite, touting deepening crisis as “recovery,” and citing the reactionary nostrums of the Republicans to justify the White House’s own right-wing program.

The assumption that underlies this cynical public relations campaign is that the American people are infinitely gullible and suffer from collective amnesia.
...
One can only wonder whether Obama believes that the American people have forgotten the actual record of his administration: his multi-trillion-dollar bailout of Wall Street, his intervention to block legislation limiting bankers’ pay, his insistence that newly hired General Motors and Chrysler workers’ pay be cut in half, his refusal to bail out bankrupt state and local governments, his rejection of any public works programs to actually create jobs, his health care “reform” that slashes hundreds of billions of dollars from Medicare and rations services to working people, his attacks on teachers and public schools in the name of education “reform,” his banking “reform” that strengthens the grip of the biggest Wall Street firms and sanctions the forms of swindling that led to the crash, and his efforts to run interference for the corporate criminal BP.
...
The most revealing moment in the press conference came in an exchange with reporter April Ryan, who asked: “On the economy, could you discuss your efforts at reviewing history as it relates to the poverty agenda, meaning LBJ and Dr. King?”

Obama responded by ruling out any government anti-poverty programs. ...
...

Intressant är att reportern tog upp Vietnamkrigaren LBJ, senaste presidenten som kunde kallas för progressiv när det gäller inrikespolitik. Den pragmatiske politikern som lock, pock och hot drev igenom sin vilja, han lär ha rekord i att ha drivit igenom reformförslag. 60 % av de som idag studerar på högre utbildning gör det med hjälp av reformprogram som LBJ införde. Det finns en rad andra reformprogram som fick genomgripande genomslag för fattigt folk, medicare och medicaid mm. Han minskade fattigdomen från över 20% till 12% under sin period, har jag för mig det var. Han satt bara en period förutom tiden han tog över efter Kennedy, han ställde inte upp till omval pga sjukdom.


That $50 Billion Infrastructure Plan
Obama’s Thatcherite Gift to the Banks
I can smell the newest giveaway looming a mile off. The Wall Street bailout, health-insurance giveaway and support of real estate prices rather than mortgage-debt write-downs were bad enough, not to mention the Oil War’s Afghan extension. But now comes a topper: the $50 billion transportation infrastructure plan that Obama proposed in Milwaukee – cynically enough, on Labor Day.
It looks like the Thatcherite Public-Private Partnership, Britain’s notorious giveaway to the City of London underwriters. The financial giveaway had the effect of increasing prices for basic infrastructure services by building in heavy financial fees – guaranteed for the banks, who lent the money that banks and property owners used to pay in taxes in more progressive times.
...
Hollywood surely has made enough movies along these faux-populist lines. The banker of a Western town manages to grab property along the railroad tracks coming through, to make a killing. The local mobster pays off a state legislator to build a highway by his property, making his land much more valuable. Mortgages will be refinanced in much larger sums. At least, this seems to be President Obama’s hope as he positions himself to become America’s Tony Blair.

The role of Britain’s New Labor, after all, was to ram through economic programs so far to the right than no Conservative government could get away with them. In the United States it falls to Obama’s New Democrats to shepherd through proposals that Democrats would vote down if the Bush-Cheney Republicans had tried to enact them.
...
The cover story is always that giveaways to the wealthy are needed to employ labor. (“Wall Street creates jobs.”) The Democratic excuse these days is that the economy won’t work without providing financial investors with “incentives.”
...
But if there was so much money for bailouts, why is there any need to finance the fairly modest $50 billion transport initiative by borrowing instead of funding it out of the general budget?

There is no such need, of course. The program is simply an excuse for re-introducing Reaganomics as if the aim this time around is to “create jobs.” The way that Obama proposes to do this threatens to price American labor even further out of world markets, by raising the cost of getting to work, and of renting or going into debt to buy homes and offices near the new transportation hubs. ...

Storslam

Som det ser ut så här långt blir det storslam för högern. Som det ser ut i en del mätningar kommer Högern att göra ett rekordval som saknar motstycke de senaste hundra åren och kanske landar på över 30 %, och som hjälp kommer de få en klase småpartier som utvecklat sig till att stå till höger om den ”riktiga” Högern, dessa får kanske så mycket som 27%. De riksdagsledamöter som realt kan räknas stå för något som kan kallas Vänster blir en marginell spillra i riksdagen.

Hur kunde det gå så?

Folk är dumma? Förstår inte sitt eget bästa? För ingen skugga kan väl falla på de som sa sig stå på de mångas sida?

Hur som helst så är det skickligt strategiskt agerat av högern, en långsiktig strategi som gett utdelning. Enskilda delar ser taffliga och enfaldiga ut, inte går väl folk på såna lätta. Men sammantaget är det ett politiskt mästerstycke, en formidabel succé. Man sätter in grundstöten mot ekonomin via "vetenskapen", kollrar bort de unga vänsterintellektuella med intresse för ekonomi, impregnerar dem med den nyliberal ekonomiska "vetenskapen". Driver hela arbetarrörelseeliten mot mitten för att inte säga in på högersidan. För att vara "realistiska" och "ansvarsfulla" bedriver den forna arbetarrörelsen mer och mer högerpolitik i den grundläggande ekonomin. Man är mer bekymrade, som det verkar, över domen på de borgerliga ledar och debattsidorna än något annat när de gör sina utspel.

Sen kan högern angripa vad som är i grunden deras egen högerpolitik som "vänsterpolitik" när den förstås drabbar vanligt folk. Se där vilket elände "vänsterpolitik" leder till. Och som det ser ut nu står den forna arbetarrörelsen där och har sålt smöret och tappat pengarna.


Såg en LO ekonom på bloggen Storstad som angrep Borgs lönesänkningspolitik.
"I ekonomisk teori uppstår arbetslöshet inom en viss grupp när priset på arbetskraft – lönen – är för hög i förhållande till gruppens produktivitet. Utifrån denna teori har svenska lägstalöner fått utstå hård kritik från arbetsgivarhåll, men kritiken kommer även, om än i mer dold form, från den borgerliga regeringen.
Följer man ekonomisk teori, och utgår ifrån att lönerna för vissa grupper är för höga i förhållande till deras produktivitet, står valet mellan att antingen sänka lönerna eller att ge människor förutsättningar att höja produktiviteten. Det är just i detta vägval som det går en tydlig skiljelinje i svensk politik.
"
Sen lägger han ut texten om hur det fungerar här på arbetsmarknaden, produktivitet etc och ställer upp alternativet till Borgs lönesänkningsmodell. Det är i stort inget fel i det. Men precis som i den borgerliga kontexten är det de arbetslösas fel, de har typ inte den rätta kompetensen.

Det är nog så det kan fungera i delar av ekonomin men det är klassisk ekonomi att det kan fungera enligt nämnda "ekonomisk teori", mikroekonomi som behandlar delar av ekonomin. Före Keynes var det gängse sättet att förhålla sig till makroekonomi, man helt enkelt extrapolerade mikroekonomi och menade att det även gällde för helheten. Keynes slog entydigt fast att man inte kunde göra så.

Vad man saknar hos LO ekonomen är grundläggande kritik av det som han kallar "ekonomisk teori", att det är "viss" ekonomisk teori även om det med den nyliberala revolutionen inte minst inom den förmenta ekonomivetenskapen har blivit förhärskande i de grundläggande fackböckerna som används för att utbilda studenterna.

Vad man också saknar hos LO-ekonomen är en makroekonomisk analys av vårt arbetslöshetsproblem. Är det verkligen så att den uppstått och bitit sig fast på grund av produktivitet och löner hos vissa grupper eller har den makroekonomiska styrningen av landets ekonomi haft betydelse.

valet gäller naturligtvis ytterst jobben

2010-09-15

Undernäring
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
UN - World Food Programme (WFP)
The State of Food Insecurity in the World (SOFI).

Ett barn dör var 6:e sekund på grund av undernäring.

Under krisen har IMF framhärdat en procyklisk ekonomisk politik i majoriteten av de länder som opererar under IMF arrangemang. Det vill säga tvingades till en politik som förvärrade den ekonomiska nedgången.

Den brant stigande kurvan från 2005 kan man nog även koppla till de stigande oljepriserna och inte minst spannmålspriserna som slår igenom på ett helt annat sätt än här där vi kompenseras av fallande dollar. Man kan bara spekulera i vilken betydelse flickorna och pojkarna på Goldman Sachs och slikt folk haft när de drivit olje och spannmålspriser på konstlada väg via sina hedgefonder för att tjäna en slant. De hade väl inget annat val fattiglapparna på Goldman Sachs för att få bröd för dagen. Så där en 200 miljoner fler undernärda stackare, hur många av barnen som dör var 6:e sekund som bör föras upp på deras konto kan man bara spekulera om. Hoppas det tyckte det var värt priset.

de kanske rent av skrapade ihop till en och annan liten fritidsbåt:

2010-09-14

Ackumulerat överskott

Såg Stellan Skarsgård (på nätet) argumentera för de Rödgröna på deras tillställning i söndags i Stockholm (av alla ställen), han hade ett genuint kapitalistiskt tema – ägande. Han tyckte att om inte annat så borde vi rösta på "någon av dom där" (pekande mot den rödgröna partiledareliten) för att Alliansen vill befria svenska folket från ägande av sådant som de skapat med gemensamma investeringar.

Det är bara att hålla med Stellan om idiotin med ideologiska utförsäljningar, speciellt då av strategiskt viktiga saker som de gemensamma investeringarna i elförsörjning etc har långt större värde för svenska folket än vad något marknadspris skulle indikera. Det är förstås synda att det ursprungliga syftet, att kapa kapitalistiska rentierers "beskattning" och leverera till självkostnadspris till ägarna, har förvanskats grovt till något som mer liknar dold beskattning. Men det går ju inte att ändra på om man slumpar bort det till utländska kapitalister.

Stellan nämnde i slutet att om vår nyliberala ideologistinna Allians fått bestämma i Norge hade folket där inte haft 300 000 miljarder i oljefond (Statens pensjonsfond) i utländsk valuta. Det har alldeles rätt i, Norge är unikt jämfört med de andra länderna som med oljeprishöjningen på 1970-talet fick stora mängder utvinningsbar olja, inget annat land har gjort som de gjorde att oljan blev folkets kapital, hos de andra har det mesta hamnat i privata fickor.

Om får tro Wikipedia så hade den gode Stellan några nollor fel det var "endast" 3000 miljarder sek(Juli 2009), men även det nästan en respektabel slant.

Denna summa är alltså i princip Norges ackumulerade vinster från oljan inklusive förräntningen av detta.

Den norska fonden upprättades 1990, misstänker att där fanns en liten slant ackumulerad sen tidigare, oljan blev lönsam att utvinna i och med 70-talets oljeprishöjning.

Man kan här göra en intressant jämförelse med det oljefria Sverige. Man slår upp BNP på SCB och adderar den exempellösa svenska tiden med rekordstora exportöverskott från 1993 – 2009 och adderar de inflationsjusterade (fasta priser) exportöverskotten. Nu kan det ha sina vanskligheter att addera så här med de fasta priserna men man får se det som mellan tummen och pekfingret.


Ackumulerat exportöverskott 1993 – 2009:
Fasta priser referensår 2000

2 939 214 000 000
3 000 000 000 000 (Norsk oljefond, Juli 2009)

Under dessa 17 år har vi haft permanent mycket hög arbetslöshet som oerhört många människor betalat ett omänskligt högt pris för med utslagning, sjukdomar etc.

Norrbaggarna har en rejäl påse med utländska slantar, vad har den arme svensken fått för sin uppoffring för det svenska exportöverskottet?


Man kan även notera det faktum att de svenska hushållen ligger i toppligan när det gäller skuldsättning hur man än väljer att mäta detta, disponibel inkomst, procent relativt BNP. Det offentliga däremot har ackumulerat ett relativt stort överskott. Sen år 2000 har största delen av bostadslånen gått till konsumtion, en mindre del till faktiskt köp av fastighet/bostad, man "tullar" på "bostadssparbössan" som "ständigt" fylls på med värdestegring.

Exportsektorn går som tåget och gör stora vinster, exportöverskotten är rekordstora, svensken producerar långt mer än han konsumerar själv, det är i utlandet man njuter frukterna av dennes arbete. Hushållen överbeskattas långt över vad som behövs för offentlig konsumtion, medan den inhemska ekonomin hålls igång och stöttas av hushållens skuldsättning för konsumtion. Det är inte en sund och hållbar ekonomisk ordning.Man kan notera att religiösa fundamentalister stör det demokratiska mötet från 2:46 till 5:50 så att många nog hade svårt att höra Stellans budskap. Man tycker de skulle har mer respekt för demokratiska möten.

2010-09-13

Bästa valaffischen

väck politikerna


Klart sämst är nog Fp:s, ständigt denne Björklunds nuna som flinar enfaldigt åt en var man än vänder sig. Man kan bli på dåligt humör för mindre.2010-09-11

Fidel, blivande Folkpartist?

Fidel kan kanske innan vi vet ordet av blir en Fp idol.


Fidel to Ahmadinejad: 'Stop Slandering the Jews'
"When I asked him, over lunch, to answer what I've come to think of as the Christopher Hitchens question - has your illness caused you to change your mind about the existence of God? - he answered, "Sorry, I'm still a dialectical materialist.""


Fidel bjuder reportern på delfinshow, enligt både Fidel och reportern (trebarnsfader som sett mer än en delfinshow) världsklass på uppvisningen

Fidel överlever de flesta verkar det som. Tricky Dick har för länge sen kastat in handduken

 

EU prövning av vår budget

EU ska från 2011 förhandsgranska Sveriges statsbudget innan den får visas för folkets valda representanter."BRUSSELS, Sept 7 (Reuters) - European Union finance ministers agreed on Tuesday to submit future budget plans for review by the European Commission and other EU governments"

Finance ministers give green light to EU oversight of national budgets
"But in a significant victory for the UK, London managed to wrangle an exception, allowing it to submit its spending plans to the House of Commons before it hands them over to Brussels and other member states for consideration."


Det renderar en viss heder åt britterna att de tycker att de som först ska se budgeten är det egna parlamentet, nu är väl i och för sig inte Osbornes budgetar någon som glädjer speciellt många.Och så här lät det i maj när detta förra gången var på tapeten:

"Statsminister Fredrik Reinfeldt är inte beredd att gå med på att lämna över den svenska statsbudgeten i förväg till EU-kommissionen, vilket sannolikt blir ett av kommissionens förslag till ökad budgetkontroll inom eurozonen när de presenteras senare i dag.
...
– Jag kommer att invända mot det synsättet, säger Reinfeldt.

Tidigare i veckan sade oppositionsledaren Mona Sahlin till TT att det är uteslutet att Sverige skulle gå med på det.
"
DN, TT-Reuters


Jo så lät det då och nu är dom tysta som möss, mandom mod och morske män är det ont om när det gäller EU. Varför gör inte Sahlin & co detta till stor skandal? EU kommissionen och övriga regeringar i EU ska godkänna den budget som vår regering har totat ihop innan den kan visas för folkets demokratiskt valda representanter i riksdagen.


I den ovan länkade TT-Reuters artikeln står det också så här:

"Nio länder, däribland Sverige, har undantag från att införa euron. ...
Storbritannien och Danmark har laglig rätt att avstå från att införa euron."


Rent nonsens det finns inga nio länder som har undantag, det är endast Storbritannien och Danmark som har undantag alla andra är skyldiga att göra allt de kan för att uppfylla kraven för att kunna införa euron. Det är obegripligt att man om och om igen kan blåljuga svensken rätt upp i ansiktet om detta.

2010-09-05

Aktuella odds


Vem blir Socialdemokratisk Partiledare (efter Mona Sahlin)?

1Sven-Erik Österberg2,8
2Thomas Östros3,5
3Thomas Bodström4,3
4Illmar Reepalu4,5
5Carin Jämtin6,0
6Anneli Hulthen8,0
7Helene Fritzon9,0
8Ylva Thörn11,0
9Leif Pagrotsky 21,0
10Ilija Batljan21,0
11Niklas Nordström21,0
12Margot Wallström34,0
13Morgan Johansson 41,0
14Pär Nuder51,0
15Wanja Lundby Wedin67,0
16Göran Persson101,0
Östberg

 Startfältet känns inte upphetsande, fråga blir väl vem som vinner på "walk over" den här gången.

Österberg vet jag inte så mycket om, som det verkar en trotjänare som funnits i toppen ett tag. Östros och Bodström är väl mer av karaktären ur askan i elden. Reepalu, nja, har de inte haft nog med fd kommunpamp som partiboss så det räcker och blir över för den överskådliga framtiden. Det är svårt att lära gamla hudar att sitta.

"Butler" Jämtin verkade det som en del var besvikna över att hon tackade nej förra gången, hon hade också ganska små barn har jag för mig. Att ha småttingar i familjen och samtidigt ge sig in i ett sådant här 24/7 jobb verkar vara lite väl hårt om familjen inte är begåvad med en make som jobbar deltid och kan ta fullt ansvar för den biten.

Omöjligt att veta förstås, läste några S-sidor från 2007 när man då skulle vaska fram en ordförande, har för mig det var Enn Kokk som sa något om att det fanns folk med utmärkta ledaregenskaper men som var okända utåt och därför var omöjliga. Liknade, någon som resonerade om att den eller den var populär bland kommunal och folk inom vården och någon som inte gick hem hos medelklassen osv.

Känns på en del som trevlighets och "går hem" faktorn är viktig. Jag är tveksam, det är fråga om en potentiell statsminister/ledare för landet inte en lek eller programledare.

Nu kan jag inte sånt här men har en känsla av att det är fel sätt och ett ytligt sätt att resonera om man ska välja ordförande efter vad denna tros kunna "leverera" för "väljare" och/eller tros vara populär hos folk i allmänhet. En sådan person kommer att också ha ett bagage av förutfattade meningar om sin person.

Ett relativt blankt kort utåt tror jag snarare är en fördel, personen kan då växa med uppgiften och utåt helt förknippas med partiledarrollen. Det kan förstås ha sina risker, som den där Kd ledaren, vad han nu heter, som det tog flera år för folk att komma ihåg vad han hette.


Helst bör det väl vara någon som har så stort självförtroende och självkännedom att personen kan omge sig med folk som kan vara både intelligentare och klipskare än ledaren är själv utan att denne känner sig hotad och kan behålla ett stadigt grepp om ledningen. Men sådana växer nog inte på träd.

Jag frågar mig om SAP folket nu kommer att se det som ett misslyckande som berodde på personen Sahlin eller om man inser att det förmodligen var ett kollektivt misslyckande hos partiet och det ledande skikt som sätter agendan i partiet. Risken finns att det blir Sahlin som ensam får bära hundhuvudet (medan resten av ledningen tvår sina händer), "toblerone", hon pratar på fel sätt, hon uppträder si eller så fel etc. Då kan man ju komma ihåg att hon i december 2007 var den klart lysande stjärnan i sifos förtroendemätning medan Reinfeldt var i dalande.

----------------
Vad vill Socialdemokraterna?

----------------
11-01-03
1Sven Erik Österberg2.4
2Mikael Damberg4.0
3Ylva Johansson6.0
4Anders Lago8.0
5Morgan Johansson9.0
6Veronica Palm10.0
7Pär Nuder11.0
8Håkan Juholt12.0
9Ilija Batljan14.0
10Lena Sommestad15.0
11Thomas Östros16.0
12Stefan Löwén21.0
13Ulrica Messing21.0
14Anna Johansson21.0
15Illmar Reepalu26.0
16Anneli Hulthen26.0

2010-09-04

"Snake oil" månglarna

är i farten även i detta val

webcam från ormgropen

Alliansen ljög och bluffade om arbetslöshetssiffror i förra valet och dribblar nu med att antalet i arbete skulle var måttet, det är ju samma sorts skojeri. Rimligen borde sådant bemötas i förment oberoende Public Service med öppet löje och hån så folk förstår att det är skojeri, intellektuell ohederlighet ska inte bemötas som om det var seriöst.

Men icke desto mindra hade de i förra valet trots synnerligen ohederlig statistik en fråga av allvar för folket som bott i ett land som de då senaste 14 åren haft permanent massarbetslöshet med tillhörande utanförskap (ordet må vara en borgerlig uppfinning men är icke desto mindre utmärkt deskriptivt). Så lång tid med massarbetslöshet sätter sin spår som alla kan se och känner av, den som för upp detta på dagordningen får naturligtvis folkets uppmärksamhet.

Arbetslöshetsstatistiken har sen 2005 blivit högre i statistiken pga att vi började använda EU:s något bredare definition.

Enligt det sättet som man nu räknar var arbetslösheten som årsmedel 2005 - 7,8%, 2006 - 7,1% och 2007 - 6,1%, och vände åter uppåt 2008 till 6,2%, exakt årsmedel för 2009 vet jag inte men det var klart högre.

Så siffrorna före 2005 brukar inte vara jämförbara, man får tänka sig att de var en del högre för att vara jämförbara.

Det något märkliga är att vi hade den lägsta arbetslösheten 2001 och 2002 under de senaste 18 åren, vi hade alltså den lägsta arbetslösheten under den förra internationella lågkonjunkturen. Man kan notera att de två åren var andra halvan av den mandatperiod som V gjorde rekordval på 12% och S gjorde nästan lika dåligt val som förra. I den uppåtgående internationella konjunkturen från 2003 satte S med partners igång ett kraftigt "sparande" dvs åtstramning av ekonomin, så pass att man kunde lämna över mer än 500 miljarder i dött finansiellt överskott till Borg, priset var ökande arbetslöshet i den uppåtgående konjunkturen.

Att 9% arbetslöshet inte haft någon större inverkan på de offentliga finanserna beror förmodligen på att vi sen 18 år lever i ett land med permanent massarbetslöshet och utanförskap, 9% innebar att det bara ökade några enstaka procent pga av den internationella finanskrisen.

Alliansen har naturligtvis inga planer på att med kända reala ekonomiskt politiska medel skapa full sysselsättning (det är ju i praktiken deras ekonomiska högerpolitik som förts här i landet de senaste 18 åren, de vill bara inte att de drabbade ska ha för mycket stöd, förmodligen helst inget alls). Riktig och äkta full sysselsättning flyttar makt från arbetsgivarintressen till arbetstagarna och det har liksom aldrig varit Högerns politiska ide, det finns nog de som säger att det omvända skulle vara fallet.

Att allmän lönesänkning skulle skapa fler jobb är bara verklighetsfrämmande ideologiskt nonsens, frågan är om sådana som Borg och Reinfeldt ens tror på det själv. Maud och det andra hos moderatbihanget som intellektuellt inte är direkt de skarpaste knivarna i lådan tror förmodligen på detta nyliberal ideologiska nonsens.

Problemet är att inte heller Sahlin/Östros och de ekonomiska nötterna i Mp som har väldigt suddiga uppfattning om nationalekonomi har några planer på att föra en ekonomisk politik som minskar arbetslösheten realt. På Sahlin och Östros verkar det snarare tvärt om, de skriver artiklar om hur överskott, dvs åtstramning av ekonomin är deras främsta prioritet.

Frågan är om det ens hjälper om V skulle få 12% detta val, de har ju tvingats ner på knä och fått svära tilltro till de nyliberal dogmerna i de självpåtagna budgetreglerna om budgettak och överslottsmål och den "självständiga" riksbanken som i praktiken styrs av resterna från M:s bunkergäng sen 90-tals krisen. Både Sahlin och Mp har ju på olika sätt uttryckt hur lyckat och framgångsrika de var när de tvingade V att svära tilltro till denna självvalda högertvångströja.

Återvinning


"sänker vi restaurangmomsen på samma sätt som regeringen föreslagit. Detta lägger grunden för en inträdesarbetsmarknad för ungdomar och andra grupper som vill etablera sig på arbetsmarknaden."
Ibrahim Baylan

Så nu är det som en gång i tiden kallades McDonaldisering av arbetsmarknaden officiell S-politik, när borgarna med Wibble i spetsen en gång i tiden kom med detta möttes det med hån och mothugg från S.


I den hållbara miljövänliga politiken går allt att återvinna.

Jag undrade innan jag läst Bylans artikel på Newsmill varför just restaurangverksamhet skulle gynnas med så stor andel av kommande "reformutrymme". Finns det brist på restauranger? tycker det aldrig har funnits så många krogar som nu. Går hushållen för lite på krogen? Är det krogbesök som hushållen här i landet allra helst trängtar efter om de ska öka eller omfördela sin konsumtion? Svensken äter för lite fet skräpmat och bälgar i sig för lite pilsner på de allt mer rikligt förekommande näringsställena, politiken måste gripa in och göra en insats för att korrigera detta?

2010-09-03

En till görsosse

som "träder fram" och ska slå i en spik i Sahlins S-kista.

Newsmill:
"Mona Sahlins förra talskrivare: Därför överger jag S för C"

Greger Hatt heter han, som har varit talskrivare åt Sahlin och Ingvar Carlsson.

Han gillade inte heller Myrdals modesta förslag om att vi skulle bygga välfärd åt oss själva med den stora lediga kapacitet av resurser vi har här i landet.
"Så enkelt är det inte. Både jobbkrisen och (s) kris är så djupa att fler än jag, trots att jag hade medlemskap i socialdemokratin, inför förra valet röstade på Alliansen."
Säger den avhoppade medarbetaren i S-ledningen. Mer än så utvecklar han inte detta, vilket förstås hade varit på sin plats om han nu haft något att komma med i det ämnet.
"Jag har sagt till alla sossar som velat lyssna sen förra valet att (s) behöver skaffa sig en egen Anders Borg, i bemärkelsen en person som systematiskt driver fram idéförnyelse."
...
"En period till i opposition är nog nödvändigt för att göra den omprövning och nydaning som behövs för att ge relevanta vänstersvar på dagens samhällsproblem, mer än att drömma om fornstora dagar och makthegemoni."
Jo under ledning av landets i särklass högst betalde partiledare Maud har Stureplanscentern ide-förnyats sig så det står härliga till, så pass att man får vara glad om man klarar 4% spärren.

Visst en period till i politikens utanförskap och sen skriver Greger på Newsmill om hur han längtar efter S i regeringsställning, han kanske rent av byter parti igen.
"För egen del inser jag att jag hör mer hemma i Centerpartiet. ... dessutom verkar Centerpartiet vara ett ovanligt varmt, öppet och vänligt parti mot nykomlingar - ett parti som faktiskt, till min förvåning, är intresserat också av vad vi nykomlingar tycker."
Man undrar förstås om det har betydelse att karln är gift med fd stabschefen för Centerpartiets partiledarstab och numera statssekreterare för Centerpartiets samordningskansli vid Statsrådsberedningen.

Men bilden klarnar varför det går så dåligt för sossarna, om inte ens talskrivare och medarbetare åt ledningen är sossar blir det förstås inte så lätt att föra en sossepolitik, förutom då på första maj förstås.


Jo här gäller det att hålla i hatten så den inte blåser av, om S-skrällen innebär att de förlorar dessa "briljanta" medarbetare som nu träder fram så är det nog ett nyttigt och välgörande reningsbad. Det verkar vara gott om den sortens s-konsulter som Myrdal rekommenderar att S gör sig av med.

2010-09-02

Bäst i klassen

a Celtic Tiger

Irland följer EU hökarnas åtstramningsrecept för framgång till punkt och pricka. Men det hjälper inte, eländet i denna euroavkrok blir bara värre och värre. Borg, Sahlin/Östros, Merkel, Trichet och hela stabilitets och tillväxtpaktens fanatiska anhängare har ju sagt att det är vägen till framgång. Sköter man sig bara och drar åt tummskruvarna på folket kommer det att regna manna från himmeln.
Austerity Hawks Lose Their Celtic Poster Child - Bloombergs
Credit rater Standard & Poor’s lowered its grading on Irish debt ... Ireland now has its lowest rating since 1995. Irish bonds plunged on the news. The spread over German bunds widened to a record. ...

Ekonomin har imploderat med 10% de två senaste åren, budgetunderskottet är rekordstort. Några starkare tecken på återhämtning finns inte.

Irland har varit bäst i klassen, med att krympa offentliga löner och verksamheter och höjt skatter där det går. Utan större knorrande har man dragit åt svångremmen till bristningsgränsen. Man har gjort exakt som man blivit tillsagda att göra.

En regering kan i teorin bestämma storleken på de offentliga utgifterna, man kan bestämma den procentuella andel av BNP som ska tas ut i skatter. Men en regering kan inte bestämma storleken på BNP och därmed inte hur mycket som kommer in i skatter. Teoretiskt kan man bestämma storleken på de offentliga utgifterna, men i moderna industriländer finns det något som kallas automatiska stabilisatorer, dvs att folk får olika sorters stöd när de blir arbetslösa så de inte behöver lämna hus och hem och svälta, typ som i många tredje världen länder där folk får klara sig bäst de kan. Dessa stöd kan förstås med regeringsbeslut kapas när som helst, men det är lättare sagt än gjort. Jag förmodar att när Sahlin/Östros och Borg mästrar andra om deras budgetunderskott så är det de menar, att det är bara svaga regeringar som inte låter folk lämna hus och hem och ligga och svälta på gatorna. De nämnda budgethökarna verkar också leva i föreställningen att både offentliga utgifter och inkomster är något som regimen kan kontrollera.

Vad ska EU hökarnas skylla på hos Irland för att befria Eurokonstruktionen från skuld?


... There can be little question that the single currency has contributed to Ireland’s woes. Unlike Greece or Portugal, the country wasn’t looking to the euro to modernize a backward economy before it was introduced. The Celtic Tiger, as it was known, was doing great all by itself. Nor, like the Italians, was it attempting to swap a permanently weak currency for a stronger one. The Irish pound was doing just fine.
Ireland had one of the most successful economies in the world when it joined the euro in 1999. All it has got out of monetary union is massive financial and real-estate bubbles, the collapse of which will scar the country for a generation.

The European Commission and the ECB should be looking hard at the Irish experience. They should suspend the limit on budget deficits for five years until there is some sign of economic growth. There should also be exemptions from paying for the Greek bailout -- it’s crazy for the Irish to borrow money to give to a country that is in the same boat. A tactful exit from the euro should be used as a last resort.

If austerity doesn’t work for Ireland, it is hardly going to help Greece, Portugal or Spain. The whole experiment with monetary union is doomed if the euro’s leaders don’t jettison their simple recipe.

Det kan ju vara något att ha i åtanke när de svenska eurohökarna ska tubba in den arme svensken i euromisären, helst så snart som möjligt så man kan uppfylla de åtaganden som man i svenska folkets namn förbundit sig i Lissabonavtalet, EU konstitutionen som är grundlag här i landet.

SAP har ju haft det goda omdömet att de sagt att de inte vill "stressa", dvs ingen omröstningscharad nästa mandatperiod. Men om det blir Alliansseger och de driver igenom folkomröstning så kommer förstås eurohökarna SAP att stå på alliansens sida. Det skulle inte förvåna om det går att köpa Mp stöd för detta om Borg håller fram lite saftiga regressiva sk miljöskatter som bete.

En svensk tiger, och knyter näven i byxfickan?

2010-09-01

Träffande artikel

om S färd till de sälla jaktmarkerna i denna valrörelse. Samt ett förslag hur detta skulle kunna ändras från den gamle räven Myrdal.
"Jan Myrdal om Socialdemokratins framtid"

Nog skulle socialdemokratin även med personen Mona i ledningen - och i följet de som kallas de rödgröna - kunna vinna stort i det kommande valet om de vågade ta politiken på allvar. Fast det gör de inte.
...
Nu uppträder de alla - Mona, de rödgrönas ledare och deras följen - som höns med kritstreck över näbben. De har låtit sig politiskt bindas av fiktioner. Om de inte frigör sig kommer de därför att gå till slakt. Knappast begråtna ens av de sina.
...
Det är arbetslöshet i landet. Jag tror inte ungdomen nu förmår inse hur det kan vara på annat sätt. Men när jag växte upp fanns hur mycket arbete som helst. Vi stack från arbetet om det inte passade. Det var med arbeten som med flickor och spårvagnar, det kom alltid nytt.

Trots alla nutida politikers försök att med plåster och konstiga arbetsmarknadsåtgärder skyla eländet är det massarbetslöshet i Sverige.
...
Denna vanvård, detta förfall och den allmänna etniska ghettoiseringen är planlagd privatiserad lönsamhet.
Om detta går att skriva långt. Men det behövs inte. Vi är alla medvetna om att den samhälleliga kursväxling som inleddes med kanslihushöger och fortsattes av nya moderater förde oss nolens volens till ett allt otrevligare och ojämlikare samhälle.
Man kan notera att "personen Mona" faktiskt toppade Sifos Förtroendebarometer december 2007.
"Socialdemokraternas ledare Mona Sahlin har högst förtroende bland de svenska partiledarna medan förtroendet för statsministern Fredrik Reinfeldt fortsätter att minska.
Det visar en Sifomätning ..
". SR, Ekot


"Nu samlas gamla görsossar och medelålders nyvänster kring uppgiften att mosa Mona i tron att de så kan rädda parti och rödgrönhet. Men det är blott ömkligt."
Det senare handlar förmodligen om de "utspel" som varit från Feldt, Rosengren, och några till S-fördettingar som i elfte timmen tycker det är dags att stiga fram och säga att S strategi haft en rad fel. Det säger en heldel om dessa herrar. De har haft hur mycket tid som helst att kritisera strategin, att den inte var lyckad var mer än väl synlig före S kongressen. Men då vågade de väl inte, bättre att knyta näven i byxfickan och inte riskera något. Nu när alla kan se katastrofen och partiledningen står där som förlorare träder de "modiga" kritikerna fram. Dessa herrar har allt att tacka partiet för, sin ställning med höga löner och väl tilltagna pensioner. Man tycker att vanlig anständighet hade sagt att man håller käften fyra veckor före valet om man inte klarar av att stötta organisationen som gjort dem till vad de är.


Som om det inte var nog är där en utomordentlig kommentar om pensionssystemet som svenska politiker ständigt hyllar sig själv för.

"(...)
Det allra bästa är att det alltså finns reella ekonomiska lösningar för de uppräknade behoven – genom en ändå alldeles nödvändig omläggning av det nya offentliga pensionssystemet, som av flera skäl inte uppfyller rimliga krav på ett sådant och faktiskt ur funktionell synpunkt är på väg mot ett haveri. Va? säger ni, omvärlden påstås ju beundra detta. Men det är bara ett påstående från vår tids svenska sagoberättare, vilket testas enklast genom ett konstaterande av att inget utvecklat industriland har infört något liknande. Men hur är sambandet med investeringsbehoven?

PPM-systemet uppfyller ingen skälig funktion utan pungslår oss bara på pengar som försvinner in i den internationella kasinoekonomins svarta hål, vilket den yngre generationen dessvärre först så småningom kommer att bli varse. Genom en systemomläggning finns här alltså pengar att hämta för vettigare användning!
..."


Saabfabrik
"demontering" av Saabfabriken i Malmö, det lär nog inte bli att det skickas till Asien för uppmontering som med Kockumskranen. Mycket av det gamla som demonteras i dessa dagar.

Saabfabriken kom aldrig till någon egentlig användning som det var avsett. men troligen inte en helt dålig affär för Saab, de fick Kockumsområdet för en krona och kunde sen sälja tillbaks det till Malmöborna för en kvarts miljard. förmodligen fick man nog också andra stöd för bygget av fabriksbyggnaden.

Kockums kranen byggdes 1973 - 1974 för att kunna bygga sektioner inomhus bredvid dockan för att sen lyftas på plats. Men så kom den internationella stål och varvskrisen. Men närmare snart 40 år efter den byggdes är den fortfarande i drift fast nu i Sydkorea. Kockums blev tyskt 1999 och ingår nu i ThyssenKrupp Marine Systems.


Saabfabrik


----------------------
Nu var det väl bara jag som inte var riktigt haj på Myrdals tugg om "nolens volens" och fick slå upp, men bistår trots det med betydelsen hittad på www.ne.se.

no´lens vo´lens (latin), 'vare sig man vill eller inte'.
gör, äldre beteckning för skit, lera.