2010-09-02

Bäst i klassen

a Celtic Tiger

Irland följer EU hökarnas åtstramningsrecept för framgång till punkt och pricka. Men det hjälper inte, eländet i denna euroavkrok blir bara värre och värre. Borg, Sahlin/Östros, Merkel, Trichet och hela stabilitets och tillväxtpaktens fanatiska anhängare har ju sagt att det är vägen till framgång. Sköter man sig bara och drar åt tummskruvarna på folket kommer det att regna manna från himmeln.
Austerity Hawks Lose Their Celtic Poster Child - Bloombergs
Credit rater Standard & Poor’s lowered its grading on Irish debt ... Ireland now has its lowest rating since 1995. Irish bonds plunged on the news. The spread over German bunds widened to a record. ...

Ekonomin har imploderat med 10% de två senaste åren, budgetunderskottet är rekordstort. Några starkare tecken på återhämtning finns inte.

Irland har varit bäst i klassen, med att krympa offentliga löner och verksamheter och höjt skatter där det går. Utan större knorrande har man dragit åt svångremmen till bristningsgränsen. Man har gjort exakt som man blivit tillsagda att göra.

En regering kan i teorin bestämma storleken på de offentliga utgifterna, man kan bestämma den procentuella andel av BNP som ska tas ut i skatter. Men en regering kan inte bestämma storleken på BNP och därmed inte hur mycket som kommer in i skatter. Teoretiskt kan man bestämma storleken på de offentliga utgifterna, men i moderna industriländer finns det något som kallas automatiska stabilisatorer, dvs att folk får olika sorters stöd när de blir arbetslösa så de inte behöver lämna hus och hem och svälta, typ som i många tredje världen länder där folk får klara sig bäst de kan. Dessa stöd kan förstås med regeringsbeslut kapas när som helst, men det är lättare sagt än gjort. Jag förmodar att när Sahlin/Östros och Borg mästrar andra om deras budgetunderskott så är det de menar, att det är bara svaga regeringar som inte låter folk lämna hus och hem och ligga och svälta på gatorna. De nämnda budgethökarna verkar också leva i föreställningen att både offentliga utgifter och inkomster är något som regimen kan kontrollera.

Vad ska EU hökarnas skylla på hos Irland för att befria Eurokonstruktionen från skuld?


... There can be little question that the single currency has contributed to Ireland’s woes. Unlike Greece or Portugal, the country wasn’t looking to the euro to modernize a backward economy before it was introduced. The Celtic Tiger, as it was known, was doing great all by itself. Nor, like the Italians, was it attempting to swap a permanently weak currency for a stronger one. The Irish pound was doing just fine.
Ireland had one of the most successful economies in the world when it joined the euro in 1999. All it has got out of monetary union is massive financial and real-estate bubbles, the collapse of which will scar the country for a generation.

The European Commission and the ECB should be looking hard at the Irish experience. They should suspend the limit on budget deficits for five years until there is some sign of economic growth. There should also be exemptions from paying for the Greek bailout -- it’s crazy for the Irish to borrow money to give to a country that is in the same boat. A tactful exit from the euro should be used as a last resort.

If austerity doesn’t work for Ireland, it is hardly going to help Greece, Portugal or Spain. The whole experiment with monetary union is doomed if the euro’s leaders don’t jettison their simple recipe.

Det kan ju vara något att ha i åtanke när de svenska eurohökarna ska tubba in den arme svensken i euromisären, helst så snart som möjligt så man kan uppfylla de åtaganden som man i svenska folkets namn förbundit sig i Lissabonavtalet, EU konstitutionen som är grundlag här i landet.

SAP har ju haft det goda omdömet att de sagt att de inte vill "stressa", dvs ingen omröstningscharad nästa mandatperiod. Men om det blir Alliansseger och de driver igenom folkomröstning så kommer förstås eurohökarna SAP att stå på alliansens sida. Det skulle inte förvåna om det går att köpa Mp stöd för detta om Borg håller fram lite saftiga regressiva sk miljöskatter som bete.

En svensk tiger, och knyter näven i byxfickan?

2 comments:

Jan Wiklund sa...

Man tycker att irländarna borde ha massor av dåliga erfarenheter av unioner och inte gått på en så enkel grej. Men nej, varje generation måste tydligen dra sina egna slutsatser av sina egna erfarenheter.

Teckentydaren sa...

De försöker ju om och om igen Irländarna, men när de säger nej så får de påbackning och måste rösta om och rösta rätt. :-)

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>