2010-09-29

EU höjer svenskens lön?

EU skruvar åt budgetdisciplin
böter för länder som upprepade gånger struntat i att åtgärda för stora budgetunderskott, skulder eller oroväckande obalanser, till exempel i bytesbalansen.
(...)
Till exempel kan regeringar inte styra över lönebildningen och böterna för obalanser blir därför lägre än för höga skulder.
SvD
Men trots att regeringarna inte kan styra över lönebildningen ska de få böter, men lite lägre. Det måste vara någon alldeles egen EU logik som är bortom vanliga dödligas.


Sanctions from Brussels
New EU Rules Target Countries with Export Surpluses

Countries that have chronic import or export surpluses -- such as Germany -- can expected to be fined under the new rules, which will be announced Wednesday.

According to draft regulations drawn up by Rehn's agency, countries with chronic current account surpluses or deficits (in other words, countries that export far more than they import, or vice versa) are to pay an annual fine amounting to 0.1 percent of their gross domestic product (GDP), because they threaten the stability of the euro zone.

The proposal calls for countries with imbalances to be given early warnings and reprimanded. If their accounts remain out of balance, the European Commission will make political recommendations for their financial and economic policies, as well as for wage increases and structural reforms.

According to Rehn's plans, all EU countries will have to introduce binding medium-term financial planning along with financial policy rules that are modeled after Germany's so-called debt brake (an amendment to Germany's constitution that requires the government to virtually eliminate the structural deficit by 2016). Rehn says that the objectives of the Stability and Growth Pact now have to be "adopted as national legislation."
www.spiegel.de
Hårda bud, Sverige har att se framemot böter och höjda löner beordrade av EU. Med våra ständigt rekordstora obalans i utrikesaffärerna är det inte mycket att be för. Wanja och facket lär väl protestera mot denna EU inblandning i den svenska lönebildningen och ta strid för fackets rätt att hålla ner lönerna, nu är det allvar och inte småtjafs om Laval domar och sådant strunt som inte är värt att ta strid för.

Alliansen och Borg med tillhörande förvirrade ekonomiprofessorer med sina lönesänkarideologier kommer att få hjärnblödning minst, frågan är om de inte måste tvångsvårdas så de inte skadar sig själv eller andra. Vi kan väl skramla ihop från våra höjda löner och och skicka dem på någon kurort i Östeuropa så de vara tryggt omgivna av lågavlönade tjänsteandar."countries will not be allowed to let their budgets increase faster than the rate of economic growth."
Här frågar man sig, vad menar de egentligen. Får enskilda EU länder inte själva bestämma hur stor del av dess resurser som ska användas för att producera i offentligt vs privat regi?Uppdatering/forts.


Att Tyskland går med på just denna del är nog inte så troligt, att der Musterknabe skulle "straffas" för att de destabiliserar den inre marknaden med en uttalad merkantilism.

Det är en stor bidragande orsak till den speciella eurokrisen att man bjuder under vilket skapar dessa obalanser. Jag tror nog att kommissionären för det ekonomiska och monetära Olli Rehn menar vad han säger. Men det har nog små utsikter att gå hem hos den kalvinist/protestantiske Musterknaben. Speciellt som det är ett mycket vettigare sätt att justera handelsobalanserna, att överskottsländerna ska låta sina medborgare få bättre köpkraft så de importerar mer.

Man kan se dom framför sig när innebörden går upp för Sahlin, Borg et al, dom sk i princip "ge sig på" de mäktiga exportkapitalisterna och gynna folket. De kommer att med harm avisa detta på alla möjliga sätt som otillbörlig inblandning i medlemmarnas inre angelägenheter. Det märkliga är att i ingen av de svenska artiklar/notiser som jag läst om detta tas denna aspekt upp av Rehns förslag. Känner de inte till detta om svensk ekonomi? Der Spiegel hade inga problem att förstå innebörden för Tyskland. Är tyska journalister intelligentare än svenska, eller bara bättre utbildade i generell samhällskunskap ?

Svensken i gemen har inte en aning om att landet under nästan de två senaste decennierna varit en av värdens i särklass framgångsrikaste exporttigrar i den förmenta globaliseringen. Här står de i brett samförstånd från högern till låglönefacken och ojar sig om att man numer inget kan göra för löntagarna och speciellt inte för de lågavlönade, typ aktivt bekämpa arbetslöshet med stimulans av hemmaekonomin globaliseringen sätter stopp, det är andra tider nu, globalisering det är "hårda tider" för de längst ner och deras representanter tvår sina händer med globaliseringen som ursäkt. Svensken tror på fullt allvar att landet är en förtvinad exportnation, "krossad" av globaliseringen.

Folk förstår inte vad dessa framtvingade stora exportöverskott har kostat dem i form av åtstramning med återhållna löner och överbeskattning för att hålla nere svenskens köpkraft, för att dels bromsa import och ha ett låglöneklimat för exportföretagen. En politik som skapar arbetslöshet och förstås drabbar dem längst ner hårdast och håller hemmaekonomin på undantag. Hur man i ett land som bedrivit en sådan politik på fullt allvar kan hävda att lönesänkningar och försämrad köpkraft för de längst ner skulle leda till fler i arbete är en gåta.

Svensken tjänar ingenting på detta, tvärt om han förlorar på denna politik. Det må se trevligt ut med överskott i debetkolumnen men det är bara bokföringskolumner och vilken sida siffrorna finns i säger inget om det är "bra" eller "dåligt", plus och minustecken har nödvändigtvis inte den funktionen i den dubbla bokföringen. Men det är otvivelsutan väldigt bra för exportkapitalisterna som blir stormförmögna. Det finns nog få folk som är så hjärntvättade när det gäller nationens ekonomi som det svenska.


"EU-kommissionen kommer införa en slags resultattavla med olika ekonomiska indikatorer, till exempel bytesbalans och växelkurs. När tröskelvärden överskrids ska varningslampor lysa och blinka och åtgärder kunna sättas in."

"På begäran från Sverige och andra icke-euroländer har juridiska experter i EU-kommissionen prövat om de hårdare sanktionerna skulle kunna gälla alla 27 länderna."

"Hårdare regler behövs för att undvika att länder som missköter sin ekonomi skadar hela det finansiella systemet och undergräver förtroendet för den gemensamma valutan", skriver Borg i ett pressmeddelande."

"Finansminister Anders Borg tycker att lagförslagen på sikt bör reglerna gälla samtliga medlemsstater och inte enbart euroländerna."

Borg har detta som ett mantra och gaggar om det varje gång han är i Bryssel.

Borg vill alltså ha dessa regler för alla, vad tänker han göra åt Sveriges ständiga stora obalans i utrikeshandeln?

Hur går det då med Alliansens och Borgs lönesänkningspolitik om Rehns förslag går igenom? Det står ju klart och tydligt att en åtgärd för att korrigera länder med obalanser i utrikeshandeln är höjda löner och höjd köpkraft hos de med obalanser, typ stora överskott. En betydligt förnuftigare åtgärd än att sätta hela nationer på fattighuset för att tvinga ner importen.


"Kommissionen har i sitt arbete varit inne på att varje land ska införa överskottsmål och utgiftstak, ungefär som i Sverige.

Makroekonomiska obalanser mellan länderna måste rättas till och undvikas i framtiden, betonar kommissionen."


Har dessa politiska ekonomiförståsigpåare provat detta mot makroekonomiska sektorsuppdelning som är "ett elementärt samband i nationalräkenskapsanalys" (enl tson Söderström m.fl.)? Förstår de att ett överskott i det offentliga måste motsvaras av ett lika stort underskott i privat sektor? Vilket är en på medel och långsikt ohållbar politik, att hushållen och privat sektor ska ha underskott för att offentlig sektor ska kunna ha ett överskott. Det enda som kan "rädda" privat sektor är att den (nationen) har ett överskott i utlandsaffärerna som balanserar eller överstiger det underskott de har mot det offentliga. Att alla ska kunna ha överskott mot utlandet är teoretiskt och praktiskt omöjligt, för EU finns förstås den rent teoretiska möjligheten att zonen som helhet har överskott mot resten av världen. Men även det är nog i praktiken en omöjlighet och inte minst en bisarr merkantilistisk politik som skulle leda till svåra internationella friktioner om inte regelrätt handelskrig.

Från det ena till det andra.

"För att stoppa EU-kommissionens rekommendationer måste en kvalificerad majoritet av euroländerna rösta nej"

Jag undrar om samma premisser gäller för den lite udda regeln att det är frivilligt att ansluta sig till ERM2, skulle kommissionens föreslå att denna regel ändras försvinner i ett slag det kryphål som gör det möjligt för oss att inte följa vårt avtal med EU och införa Euron.

-----------------
DN_Ekot-TT_SvD_e24_e24_SvD
-----

1 comments:

Jan Wiklund sa...

Lösningen, om vi nu någon gång skulle få en vettig riksdag, kan ju vara att hitta på en tredje kategori som inte hör till statsbudgeten men likförbannat offentligt och kallas något annat som EU-byråkratin med sin rigida verklighetsuppfattning inte förstår. Kommunerna hör ju inte dit, så man kanske skulle kalla det "rikskommunal verksamhet" eller dylikt.

Med tiden kanske man skulle pytsa över alltmer verksamhet dit och dra fördel av samma förhållande som USAs delstater som inte är med i WTO och däför efter behag får ägna sig åt hur mycket handelshinder de gitter.

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>