2010-09-01

Träffande artikel

om S färd till de sälla jaktmarkerna i denna valrörelse. Samt ett förslag hur detta skulle kunna ändras från den gamle räven Myrdal.
"Jan Myrdal om Socialdemokratins framtid"

Nog skulle socialdemokratin även med personen Mona i ledningen - och i följet de som kallas de rödgröna - kunna vinna stort i det kommande valet om de vågade ta politiken på allvar. Fast det gör de inte.
...
Nu uppträder de alla - Mona, de rödgrönas ledare och deras följen - som höns med kritstreck över näbben. De har låtit sig politiskt bindas av fiktioner. Om de inte frigör sig kommer de därför att gå till slakt. Knappast begråtna ens av de sina.
...
Det är arbetslöshet i landet. Jag tror inte ungdomen nu förmår inse hur det kan vara på annat sätt. Men när jag växte upp fanns hur mycket arbete som helst. Vi stack från arbetet om det inte passade. Det var med arbeten som med flickor och spårvagnar, det kom alltid nytt.

Trots alla nutida politikers försök att med plåster och konstiga arbetsmarknadsåtgärder skyla eländet är det massarbetslöshet i Sverige.
...
Denna vanvård, detta förfall och den allmänna etniska ghettoiseringen är planlagd privatiserad lönsamhet.
Om detta går att skriva långt. Men det behövs inte. Vi är alla medvetna om att den samhälleliga kursväxling som inleddes med kanslihushöger och fortsattes av nya moderater förde oss nolens volens till ett allt otrevligare och ojämlikare samhälle.
Man kan notera att "personen Mona" faktiskt toppade Sifos Förtroendebarometer december 2007.
"Socialdemokraternas ledare Mona Sahlin har högst förtroende bland de svenska partiledarna medan förtroendet för statsministern Fredrik Reinfeldt fortsätter att minska.
Det visar en Sifomätning ..
". SR, Ekot


"Nu samlas gamla görsossar och medelålders nyvänster kring uppgiften att mosa Mona i tron att de så kan rädda parti och rödgrönhet. Men det är blott ömkligt."
Det senare handlar förmodligen om de "utspel" som varit från Feldt, Rosengren, och några till S-fördettingar som i elfte timmen tycker det är dags att stiga fram och säga att S strategi haft en rad fel. Det säger en heldel om dessa herrar. De har haft hur mycket tid som helst att kritisera strategin, att den inte var lyckad var mer än väl synlig före S kongressen. Men då vågade de väl inte, bättre att knyta näven i byxfickan och inte riskera något. Nu när alla kan se katastrofen och partiledningen står där som förlorare träder de "modiga" kritikerna fram. Dessa herrar har allt att tacka partiet för, sin ställning med höga löner och väl tilltagna pensioner. Man tycker att vanlig anständighet hade sagt att man håller käften fyra veckor före valet om man inte klarar av att stötta organisationen som gjort dem till vad de är.


Som om det inte var nog är där en utomordentlig kommentar om pensionssystemet som svenska politiker ständigt hyllar sig själv för.

"(...)
Det allra bästa är att det alltså finns reella ekonomiska lösningar för de uppräknade behoven – genom en ändå alldeles nödvändig omläggning av det nya offentliga pensionssystemet, som av flera skäl inte uppfyller rimliga krav på ett sådant och faktiskt ur funktionell synpunkt är på väg mot ett haveri. Va? säger ni, omvärlden påstås ju beundra detta. Men det är bara ett påstående från vår tids svenska sagoberättare, vilket testas enklast genom ett konstaterande av att inget utvecklat industriland har infört något liknande. Men hur är sambandet med investeringsbehoven?

PPM-systemet uppfyller ingen skälig funktion utan pungslår oss bara på pengar som försvinner in i den internationella kasinoekonomins svarta hål, vilket den yngre generationen dessvärre först så småningom kommer att bli varse. Genom en systemomläggning finns här alltså pengar att hämta för vettigare användning!
..."


Saabfabrik
"demontering" av Saabfabriken i Malmö, det lär nog inte bli att det skickas till Asien för uppmontering som med Kockumskranen. Mycket av det gamla som demonteras i dessa dagar.

Saabfabriken kom aldrig till någon egentlig användning som det var avsett. men troligen inte en helt dålig affär för Saab, de fick Kockumsområdet för en krona och kunde sen sälja tillbaks det till Malmöborna för en kvarts miljard. förmodligen fick man nog också andra stöd för bygget av fabriksbyggnaden.

Kockums kranen byggdes 1973 - 1974 för att kunna bygga sektioner inomhus bredvid dockan för att sen lyftas på plats. Men så kom den internationella stål och varvskrisen. Men närmare snart 40 år efter den byggdes är den fortfarande i drift fast nu i Sydkorea. Kockums blev tyskt 1999 och ingår nu i ThyssenKrupp Marine Systems.


Saabfabrik


----------------------
Nu var det väl bara jag som inte var riktigt haj på Myrdals tugg om "nolens volens" och fick slå upp, men bistår trots det med betydelsen hittad på www.ne.se.

no´lens vo´lens (latin), 'vare sig man vill eller inte'.
gör, äldre beteckning för skit, lera.

2 comments:

Kerstin sa...

Men det är kanske inte så konstigt att de här herrarna, Persson, Feldt och Rosengren är intresserade av att ge S dödsstöten. De tillhör ju samtliga den lilla gruppen rika som tjänat stort på den borgerliga regeringen och dessutom är de numer i storföretagens eller bankvärldens sold. Ynkliga är de emellertid.

Teckentydaren sa...

Och det är just dessa herrars inflytande över S som fört partiet in i den återvändsgränd där de är nu.

Det problematiska för S om de skulle ha förnyat sig är att det är deras egna politik som förts under lång tid som de måste göra upp med och gå emot.

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>