2010-09-15

Undernäring
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
UN - World Food Programme (WFP)
The State of Food Insecurity in the World (SOFI).

Ett barn dör var 6:e sekund på grund av undernäring.

Under krisen har IMF framhärdat en procyklisk ekonomisk politik i majoriteten av de länder som opererar under IMF arrangemang. Det vill säga tvingades till en politik som förvärrade den ekonomiska nedgången.

Den brant stigande kurvan från 2005 kan man nog även koppla till de stigande oljepriserna och inte minst spannmålspriserna som slår igenom på ett helt annat sätt än här där vi kompenseras av fallande dollar. Man kan bara spekulera i vilken betydelse flickorna och pojkarna på Goldman Sachs och slikt folk haft när de drivit olje och spannmålspriser på konstlada väg via sina hedgefonder för att tjäna en slant. De hade väl inget annat val fattiglapparna på Goldman Sachs för att få bröd för dagen. Så där en 200 miljoner fler undernärda stackare, hur många av barnen som dör var 6:e sekund som bör föras upp på deras konto kan man bara spekulera om. Hoppas det tyckte det var värt priset.

de kanske rent av skrapade ihop till en och annan liten fritidsbåt:

1 comments:

martin sa...

Vi har även en skriande fosforbrist, vilket också påverkar matpriser och avkastning från skördar.

Det kommer förstärka krisen, vi kommer ha en västvärd som fortsätter övergöda sina åkrar när de fattiga har inget gödsel alls.

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>