2010-10-15

Dags för betyg

Vi börjar nu få facit på 40-talisterna, dessa började ta över som makthavare och dominera det här samhället på 1980-talet. Frågan för betygsutvärderingen blir hur de förvaltat det samhälle de ärvde av förfäderna. Blev det ett bättre eller sämre samhälle som de skapade under sin förvaltning.

De är inte så sällan väldigt bra på att utgjuta sig om sin egen förträfflighet. Man hade minsann betyg från årskurs ett osv och det blev den bästa generation som världen skådat - enligt dem själva.

40-talisterna är inte sällan anstrukna av folkpartistiska ideal om betyg, normer, ansvarsutkrävande och gränssättande, så anser de att de växte upp och det var bra för dem.

Dags för betyg och ansvarsutkrävande, ska de belönas eller blir det tummen ner för det samhälle de skapade?

13 comments:

Kerstin sa...

Skitsnack!
Det har inte varit 40-talisterna som styrt. Det har varit några 40-talister som gjort det och även några som klart sagt ifrån.
Jag är fyrtiotalist och är urförbannad på vad man gjort med Sverige de senaste 30 åren och alla mina vänner bland 40-talisterna är av samma uppfattning som jag.

Kjell-Olof Feldt, som var start-upen för socialdemokratins nyliberalism var 30-talist, Ingvar Carlsson likaså, Mona Sahlin är 50-talist, Thomas Bodström är 60-talist liksom Per Nuder. Den ende av de stora svikarna bland makthavarna inom S som är 40-talist är Göran P som är född 1949. Så det där snacket är dumheter.

Det handlar inte om generationer och i så fall så är det de yngre som är mer borgerliga än de äldre.

martin sa...

Det blir tummen ned för deras ansträngning. Det är liksom inte en liten bedrift att vara den första generation på mycket länge där barnen får det sämre än sina föräldrar.

Kerstin,
som största väljargrupp så var det för att vinna er gunst som diverse politiker genomförde förändringen. Tittar man på hur äldre röstar så är de alltid mer höger och 40-talisterna är inget undantag. Därför ser jag ingen väg frammåt annat än att mobilisera den generationen igen, de måste fås att ta ansvar.

Nu är det kanske inte den svenska babyboomgenerationen som bär huvudansvaret för liberalismens frammarsch i världen. Sverige följde nog bara vad andra länder gjort för att blidka sina babyboomers, för Sverige leder inget, Sverige följer.

martin sa...

Borde inte dubbelposta men ändå, från SCB:

"Av Centerpartiets sympatisörer är mer än två tredjedelar över 50 år; av Miljöpartiets endast en dryg tredjedel."

"Om man ser till dem som nått pensionsåldern är Vänsterpartiet och Miljöpartiet de partier som har de minsta andelarna pensionärer bland sina sympatisörer med 13 respektive 11 procent. Centerpartiet har den största andelen som är 65 år eller äldre, hela 38 procent av partiets sympatisörer är ålderspensionärer."

Det saknas helt enkelt en vänster, som är mer vänster än S hos denna generation.

/lasse sa...

Som de säger om sin babyboomgeneration i USA, generation Me, hela tiden är det ME, ME, ME ...

;-)

Björn Nilsson sa...

Jag är född 49 och tycker att jag personligen borde ha åtminstone MVG. Göran P som nämns ovan och är jämnårig är väl ett olyckligt undantag för denna generation. Ulf Lundell är några dagar äldre än mig (eller heter det "än jag", jag har aldrig lärt mig det där) och han är väl OK bara han låter bli att försöka "sjunga".

Jan Wiklund sa...

Bättre kan du, Teckentydarn! Inte fan är det mellan generationer kampen står, det är mellan klasser, har du glömt det?

Nittonhundratalets stora arbetarrörelsemobiliseringen ran out of steam i mitten av 70-talet. I första hand för att kapitalet gjorde sin största utlokalisering någonsin till periferierna. Först till Brasilien och Sydkorea, sen som vi alla vet till Kina. Detta skapade hög arbetslöshet i de gamla i-länderna vilket försvagade arbetarrörelsen, och resultatet blev att dess landvinningar från 50-60-70-talen kunde rullas tillbaka.

Det har inte ett piss att göra med att folk som var födda på 40-talet skulle vara värre än nån annan. Säger jag som är född på 50-talet.

/lasse sa...

Björn
Nilsson har säkert varit en stor tillgång för nationen och gjort den lite bättre och Lundell har stärkt självförtroendet hos många med vokala ambitioner. Hade värden bara varit så vist ordnad så folk av Nilssons och Lundells kaliber fått bestämma mer hade nog världen varit ett bättre ställe, men tyvärr är inte världen så vist ordnad, "undantagen" gör sig gällande.


Kerstin,
Undantagen som bekräftar regeln. Visst finns det de mentala 40-talistersom som är födda lite tidigare som försöker vara "ungdomliga", sen har vi dessa lillgamla typer som hade oturen att bli födda lite försent. I stort sett får man annars säga att 50-talisterna har varit en beskedlig och hygglig generation, vilket 60-talisterna sen tog igen med råge. Bodström har knappt börjat sin karriär och att redan vid den åldern ha nått denna position har han många produktiva år framför sig att ställa till.


Nu var det väl inte så att var och en i den nämnda generationen behöver bära bördan för kollektivet. Men jag borde ha förstått att man leker med elden när dessa kritiseras med tanke på det kamaraderi som finns hos 40-talisterrna, typ bråkar du med en, så varsågod! Då bråkar du med oss alla.

/lasse sa...

Wiklund
"Nittonhundratalets stora arbetarrörelsemobiliseringen ran out of steam i mitten av 70-talet. I första hand för att kapitalet gjorde sin största utlokalisering någonsin till periferierna."


Jag ställer mig tveksam till den förklaringsmodellen. Den ligger i linje med att vänstern till vänster om S på 70-talet bredvilligt accepterade kapitalets förklaringsmodell och inte ifrågasatte det riktigheten i den kris som framställdes av arbetsgivarpropaganda. Industrin utlokaliserade tempoarbete etc. Men som exportnation försvagades vi inte, tvärt om det enda som gått bra här i landet de senaste fyra decennierna är just exportindustrin.

Det som utvecklats svagast och mycket svagare än de flesta andra OECD länder är vår hemmamarknad. Klart att exportindustri är viktigt för att vi ska kunna importera billigt, ju högre upp i förädlingen desto lättare importerar vi. Men exporten har primärt just den grundläggande funktionen att den betalar importen. Detta har den gjort med råge och lite till. Sen är det upp till oss att organisera vår hemmamarknad, att folk i Bangladesh tillverkar t-shirts eller man i kina billigt sätter ihop det ena och andra har inget med hur vi organiserar vår ekonomi här hemma. Även under 70-talet när det var allmän internationell kris var det just exportindustrin som gick bäst, den sk basindustrin som var i kris utgjorde trots allt bara 3% av BNP, typ ett år med normal tillväxt.

Det var inte av ekonomisk nödvändighet som vi organiserade landet med allt större arbetslöshet utan det var högerns ideologiska propaganda som svaldes okritiskt av den tidigare arbetarrörelsen.

Kerstin sa...

Det där att skälla på 40-talisterna är urdumt och som jag visade ovan, det har inte varit 40-talister som vridit Sverige i nyliberal riktning vilket nu resulterar i nedmontering av det just denna generation varit tacksam för. Att hävda, som många gör idag, att vi40-talister skulle missunna vara barn och barn goda liv är rent ofattbart korkat. Efter sig själv känner man andra sägs det ju, så hur är det? Är det ni yngre som missunnar alla andra ett gott liv och framför allt era barn men även era åldriga föräldrar?

Jan Wiklund har alldeles rätt. Det är inte mellan generationerna som striden bör stå, men det finns de som har intresse av att uppamma ett generationshat. De som tjänar på att människor inte lägger skulden där den bör ligga, och att de riktar sin irritation mot något som inte hotar deras intressen och makt.

Så lägg av! Börja tänka istället.

Jan Wiklund sa...

Jag beskriver en global utveckling. Sverige är för litet för att vi ska kunna hålla oss med alldeles egna politiska tendenser annat än på marginalen.

Exakt samma utveckling finns inom alla gamla i-länder. En arbetarrörelse som förlorar kraft cirka 1975 och upplöses i förvirring samtidigt som massarbetslösheten börjar. Och huvudorsaken till detta är att industriarbetsplatserna flyttas ut.

Det är nog sant att exportindustrin har gått bra i Sverige, men vad har det med saken att göra? Antalet arbeten inom löpandebandsindustrin för varaktiga konsumtionsvaror har likförbannat minskat, och det var (är, i Kina och andra nya i-länder) den som var arbetarrörelsens kärna och ryggrad.

Visserligen minskar inte arbetarklassen på något sätt - men nytillkommande yrken är mer svårorganiserade och framför allt har svårare att ta till stridsåtgärder. Idag är det väl bara transportarbetarna som har någon maktpolitisk hävstång (och som följd av detta tänker bäst inom LO-kollektivet!).

Så kärnan i allt osakligt snack om 40-talister skulle väl vara denna: De var den första generationen på hundra år där underklassen förlorade mod och framåtanda, och den första generationen på femti år där överklassen fick segervittring. Och det beror inte på hur folk var funtade, utan på långsiktiga ekonomiska utvecklingstendenser utom deras kontroll.

/lasse sa...

Klart att exporten är viktig, det är svensk industri som exporterar. Exporten avgör hur mycket vi kan importera. Ett litet land kan inte producera allt själv. Ekonomin på den internationella marknaden kan vi inte styra över, men det kan vi på den inhemska, har vi små eller inga större begränsningar i att importera sådant vi behöver har vi större frihet hur vi styr hemmamarknaden.

Det är förstås avgörande för bedömningen vad som skett om det funnits en real ekonomisk nödvändighet i det skedda eller om det berott på okunskap eller en medveten strategi. Folk har så mycket lättare att acceptera den ekonomiska nödvändigheten, speciellt när de som de tror är deras företrädare säger att det är så.

Det är förstås en viktig del i att organisera folk har förstås varit industrin. Men det har varit hög organisationsgrand generellt här inom alla områden. Men det är ju också så att det är de som arbetat inom produktionen av hårda saker i industrin som villigt köpt iden att det är just den sortens produktion som är avgörande för om vi har välstånd eller arbetslöshet. Generellt verkar det som om dessa tror att de devalveringar, åtstramningar etc som flyttat välstånd från de många till de få varit nödvändiga för vår konkurrenskraft.

Man slängde till dessa iden om deras stora betydelse och lite smulor och de köpte iden om den ekonomiska nödvändigheten okritiskt. Det var just Inom industrins arbetarorganisationer som man köpte iden att alla på hemmamarknaden och då inte minst den samhällservice som sker i offentlig regi måste stå tillbaka. De gjorde ingen djupare ekonomisk analys utan man köpte okritiskt kapitalets propaganda. En framgångsrik söndra och härska strategi.

Det har varit omfattade förändringar i samhället och ekonomin som är långt mer omfattande än var varaktiga konsumtionsvaror produceras. Korrelation av enskilda delar är inget bevis för orsakssamband. Den stora om flyttning från reallöner till vinster och finansiell spekulation har inte varit någon ekonomisk nödvändighet som tvingats fram av var varaktiga konsumtionsvaror sätts ihop. Kunskap har alltid varit fundamentet i rikedom och välstånd. På de senaste 30-40 åren har värdena i de stora företagens balansräkningar allt mer gått från värden i fabriker och maskiner till immateriella tillgångar som nu dominerar. I sig hela tiden en fråga om kunskap men förr låstes det in i maskiner och fabriker, i dag har det renodlats och lämnat maskinerna och fabrikerna. Det är därför vi sett en intensifiering i skyddet av immateriella tillgångar.

Jan Wiklund sa...

Vi pratar om två olika saker. Du påpekar självklarheten att industriexporten går bra (för kapitalisterna). Jag har aldrig förnekat det.

Jag är intresserad av hur den långsiktiga trenden antal arbetare i industrin ser ut. Det tycks vara svårt att hitta exakta siffror genom att googla, men den har länge varit nedåtgående i hela Europa, för att inte tala om USA. Medan siffrorna å andra sidan har ökat astronomiskt i Kina.

Detta avgör att arbetarrörelsen har försvagats i Europa och USA, meden den - med en generations fördröjning (vilket är det vanliga) stärks i Kina.

Det är alldeles korrekt att det inte finns nån nödvändighet i att ekonomin blir alltmer pyramidspelsliknande. Det är en konsekvens av att de folkliga rörelser försvagats som skulle ha kunnat förhindra detta. Samtidigt tycks det vara en historisk trend att spekulationen ökar i slutet av varje hegemoniperiod - den holländska i slutet av 1700-talet, den brittiska i slutet av 1800-talet, och den amerikanska nu. Riktigt vad det beror på vet jag inte.

Att industrin lokaliseras ut är dock en kapitalistisk lag. Industrin har alltid lokaliserats ut när arbetarna på det första stället har blivit tillräckligt starka. Från England till bl.a. Tyskland och USA i slutet av 1800-talet, till Japan i början av 1900-talet etc. Vanligen är det sån industri som det inte längre går att mekanisera så mycket mer med tillgänglig teknik. Men regeringarna i de nya industriländerna kan också hjälpa till genom att uppmuntra högteknologisk industri för att öka sin skattebas; det var sånt regeringarna i Sverige, Tyskland och USA höll på med på 1800-talet. Så det är i någon mån "oundvikligt".

Kerstin sa...

Du har glömt en sak, Teckentydaren: Nämligen att "vi 40-talister" bestämde att vi skulle ha betydligt sämre pension än den tidigare generationen, ja många av oss så låg sådan att man nästan inte kan leva på den. Så beter sig endast de verkligt egoistiska människorna, de där som försöker roffa åt sig allt själva och missunnar andra att leva väl - eller?

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>