2010-10-13

Deficit spending 101Deficit spending 101 – Part 1
A lot of people E-mail and ask me to explain why we should not be worried about deficits and why they do not have to be financed by debt (even if the government does typically increase its debt when it goes into deficit). So in the coming weeks I will write some blogs to explain these tricky things. First, I will explain how deficits occur and how they impact on the economy. In particular, we have to disabuse ourselves of the notion that when governments deficit spend they automatically have to borrow which then places pressure on the money markets (which have limited funds available for lending) and the rising interest rates squeeze private investment spending which is productive. This chain of argument is nonsensical and is easily dismissed.
...

Deficit spending 101 – Part 2
This is the second blog in the series that I am writing to help explain why we should not fear deficits. In this blog we clear up some of the myths that surround the so-called “financing” of budget deficits. In particular, I address the myth that deficits are inflationary and/or increase the borrowing requirements of government. The important conclusion is that the Federal government is not financially constrained and can spend as much as it chooses up to the limit of what is offered for sale. There is not inevitability that this spending will be inflationary and it does not necessarily require any increase in government debt.
...

Deficit spending 101 – Part 3
This is Part 3 in Deficits 101, which is a series I am writing to help explain why we should not fear deficits. In this blog we consider the impacts on budget deficits on the banking system to dispel the recurring myths that deficits increase the borrowing requirements of government and that they drive interest rates up. The two arguments are related. The important conclusions are: (a) deficits introduce dynamics which put downward pressure on interest rates; and (b) debt issuance by government does not “finance” its spending. Rather debt is issued to support monetary policy which is expressed as the desire by the RBA to maintain a target interest rate.
...

Money multiplier and other myths
Policies such as Quantitative Easing which has been in the news lately are predicated on a mistaken belief about the way the banking system operates and how the non-government and government sectors interact. One of the hard-core parts of mainstream macroeconomic theory that gets rammed into students early on in their studies, often to their eternal disadvantage, is the concept of the money multiplier. It is a highly damaging concept because it lingers on in the students’ memories forever, or so it seems. It is also not even a slightly accurate depiction of the way banks operate in a modern monetary economy characterised by a fiat currency and a flexible exchange rate. So lets see why!
...

13 comments:

HugeHedon sa...

Japp, de där inläggen måste jag läsa. Läste igenom dem -- och många fler -- för något halvår sedan, men nu snart måste jag ta tag i det här.

Själv är jag "liberal" i många frågor, vilket ju närmast är ett skällsord inom MMT-världen ("neo-liberal deficit hysteria" o.s.v) men MMT är ju ingen ideologi, utan snarare en beskrivning av "hur det funkar".

Jag har nån tanke om att sammanställa ett introduktionsmaterial (säg en text på ca 10 A4) i syfte att övertyga/utbilda mina liberala vänner (även om det kan bli svårt.. Endel snackar t.o.m om återgång till guldmyntfot etc! Och de är nog isåfall måttligt intresserade att istället utveckla regler inom fiat-systemet som faktiskt utnyttjar den potential som finns, och lägger guldmyntfottänket bakom sig)

/lasse sa...

I en mer ursprunglig bemärkelse, som i relation till feodalsamhället, är det nog många som är "liberala". Det märkliga är att många som säger sig vara liberaler idag utan att blink kan vara devota monarkister.

/lasse sa...

Förmodligen har alla penningsystem genom historien manipulerats. Redan de gamla (Sumererna?) som hade elektron mynt så fuskade/manipulerade staten/härskarna med dessa. Det blev lite svårare att fuska med legeringar efter Arkimedis. Guldmyntfot blir även det ett artificiellt system om vi inte ska byta guldbitar med varandra. Den stat som har makt nog kommer naturligtvis inte att byta guld mot värdelösa papperslappar den dagen systemet kraschar. Så någon garanti mot den stora kraschen blir nog inte heller guldmyntfot.

HugeHedon sa...

Tänkvärt..

/lasse sa...

Nog borde Mitchells idéer om offentlig "Job Guarantee" kunna tilltala även progressiva liberaler, den är då på nivån minimilön vilket torde motsvaras av de lägsta lönerna i LO:s kollektivavtal.

Nu har jag inte läst så noga om precis hur det är tänkt att fungera men det ska då ersätta mycket av det som idag är arbetslöshetsersättningar. Kommer inte ihåg hur han argumenterar men de skulle inte heller var inflationsdrivande och vara ett betydligt bättre resursutnyttjande och "förvaring" av arbetskraft för i svackor som stå tillgängliga när det går uppåt och det finns fler jobb till bättre betalt. Det skulle inte var nödhjälpsarbete utan riktiga jobb med i övrigt ordinarie villkor.

/lasse sa...

------
Bäst att korrigera innan språkordningsmakten kommer med sitt "swat" team.

Det där med att gissa på Sumer var ju åtskillig år fel, Kroisos' lydiska konungarike skulle det vara som använde naturlegeringen av guld och silver, elektron.

professor Sture Bolins uppsats om "Penningens födelse" och Krösus penningtrixande:

"medan myntens vikt är ytterst enhetlig, varierar deras halt högst betydligt" och att "redan från äldsta tid har elektronmynten regelbundet en guldhalt som väsentligt understiger den för naturelektron normala". Undersökta elektronmynt visar vidare att guldhalten sjunker successivt för de äldsta mynten, ner till 20 % för de yngsta medan den lydiska naturelektrons guldhalt var drygt 70 %.

HugeHedon sa...

Ja, jag håller med om att idéerna skulle kunna tilltala dessa liberaler, men tror att det finns en pedagogisk tröskel att komma över.

Annars diskuteras snarare medborgarlön faktiskt..

http://www.vr.se/huvudmeny/tvarsnittnr32008/essaarbetefrihetochdengenerellavalfardsstaten.4.427cb4d511c4bb6e38680003523.html

/lasse sa...

Som även Mitchell noterade om typ medborgarlön, det är en allmosa från de som arbetar till de som inte arbetar.

Alla som inte är i den aktiva producerande delen får sitt "dagliga bröd" från innevarande produktion. Det finns ingen anledning att ha några dimridåer om detta faktum. Vi har i stort också den gemensamma moraluppfattningen att, barn, gamla, sjuka och svaga är något som vi gemensamt sörjer för, det är inte fråga om allmosor utan så det ska vara om samhället ska vara anständigt.

En jobbgaranti är ingen allmosa, för fullt friska människor att leva på allmosor är förnedrande, inte minst för att det sätter dem i en beroendeställning.

HugeHedon sa...

Jag håller faktiskt inte med om att man skall se medborgarlön (eller "grundinkomst") som en allmosa. Man kan lika gärna se det som en _rättmätig_ del av det världsarv tidigare generationer lämnat efter sig i form av resurser av olika slag. (D.v.s motsatsen till allmosa.)

Man kan också se det som en liten utjämning/uppmjukning av slumpens skarpa orättvisor -- varför skall vissa födas med en stor del av mänsklighetens gemensamma arv, och andra utan någonting? (Mina liberala bekanta är nog att betrakta som "vänsterliberaler" i en del fall... typ Rawls)

Inte heller kan jag se att medborgarlön (som ju betalas ut lika för alla) skulle vara mer "förnedrande" att emottaga än t.ex det behovsprövade socialbidraget. Behovsprövningen är väl förnedrande om något. Där kan man väl snacka om "allmosor" och känslor av _skam_? (Många drar sig till och med för att söka denna typ av bidrag av dessa anledningar).

Håller heller inte med om att medborgarlön skulle sätta mottagaren i "beroendeställning". Tvärtom faktiskt. Medborgarlönen är ovillkorlig -- vari ligger beroendet? Din invändning är dock vanlig. Man har en uppfattning om att människor behöver bli pressade och satta i ekonomiska trångmål, annars blir de passiviserade och arbetar inte över huvud taget. Ungefär så läser jag din kommentar om beroendeställning. Arbetslinjen! Jodå, den har sina poänger den också! Medborgarlönen skall ju inte vara särskilt hög -- det håller nog alla med om!

Läs gärna länken jag angav. Birnbaum är en av dem som har skrivit mycket om detta. Annan läsvärd artikel, som problematiserar och resonerar om de typiska invändningarna (t.ex de du nämner) (PDF, 28 sidor): http://www.sciecom.org/ojs/index.php/st/article/view/1929/1512

Det finns säkert nackdelar också, naturligtvis. Till exempel: Vad får man för jämställdhetseffekter? Det är i och för sig sympatiskt att "kvinnors" oavlönade hemarbete faktiskt kompenseras med ett ekonomiskt tillskott. Men å andra sidan, om den typiska heteronorm-familjen behöver ha en förälder hemma på halvtid under en period blir det (med medborgarlönsystemet) ännu mer lönsamt att låta den lågavlönade parten stanna hemma (eftersom dennes arbetsinkomster skulle utgöra en _ännu_ mindre andel av familjens totala inkomster).

Men även Job Guarantee-idéerna lär väl vara behäftade med svårigheter av olika slag?

Nåväl. Avfärda inte idén om medborgarlön alltför lättvindigt -- det är allt jag säger :-)

Men jag håller med om att MMT:arnas Job-Guarantee-idéer är mycket tilltalande -- kanske är det systemet att föredra trots allt. Jag vet inte ännu, måste läsa och förstå mycket mer.

/lasse sa...

Vi står på vad tidigare generationer har lämnat efter sig men ännu har inte "maskinerna" blivit så intelligenta att de sköter produktionen utan mänsklig inblandning.

Om samhället är orättvist och den ska arbeta för nålpengar är en annan fråga och jag förmodar att medborgarlön inte blir fråga om ett liv i lyx.

De som arbetar producerar det vi behöver för överlevnaden, smör, potatis, bilar, spårvagnar, sjukvård, äldreomsorg, kultur etc. Gör inte dessa det blir det inget smör, potatis etc. Då hjälper ingen medborgarlön i världen för att få folk mätta. Det finns inget gemensamt världsarv som sätter smör och potatis på bordet, vårdar folk i äldrevården eller något annat.

En viktig anledning till att M:s stora framgångar som det "nya arbetarpartiet" är att de adresserade utanförskap, "arbetslinje" och ”det ska löna sig att arbeta”. Det är ju vanligt folk som betalar för en politik som gjort att vi de senaste 18 åren haft permanent hög arbetslöshet som skapat utanförskap. Att det inte kommer att ändras på det med M:s politik är en annan sak , folk får lära sig av erfarenheten, men de tog upp frågeställningar som är viktiga för folk medan de rödgröna faktiskt pratar mer "bidrag" än att lösa grundproblemet.

Vi är ju inget fattigt u-land och låter folk svälta och vara utan tak överhuvudet och klara sig bäst de kan, "medborgargarantin för överlevnad finns redan (generellt sett).

Det skulle vara befängt om inte alla friska arbetsföra skulle bidra solidariskt till den gemensamma överlevnaden. Jag inbillar mig att det har starkt stöd i folks moraliska rättsuppfattning.

Det finns inga politiska beslut som är villkorliga, de kan när som helst ändras. Tycker de som arbetar för att sätta smör och potatis på folks bord att de får dra ett för tungt lass kommer det att ändras.

Jag är inte alls av tron att folk behöver pressas, att vara aktiv är det naturliga tillståndet för friska arbetsföra människor. När vi en gång hade betydligt lägre arbetslöshet än vi har haft de senaste decennierna hade vi också betydligt generösare sociala system, folk vald inte att sluta arbeta för att glida på dessa.

Det finns ingenting som inte är behäftat med svårigheter och problem. Oförutsedda problem är ett oundvikligt inslag i tillvaron men alla problem går att lösa förr eller senare. :-)

HugeHedon sa...

Såg nu att Bill Mitchell den 5 januari 2011 skrev om inkomstgaranti: http://bilbo.economicoutlook.net/blog/?p=13025 Employment guarantees are better than income guarantees Han skriver ju så jäkla långt hela tiden, men jag ska försöka traggla mig igenom detta :-) Känner mig tämligen övertygad om om jobb-garantins förträfflighet (även om jag också tror mig förstått mycket av poängerna med inkomstgaranti).

/lasse sa...

Jag tror också på jobbgarantin framför inkomstgaranti. I ett välfärdssamhälle har vi förstås då också ett skyddsnät för sjuka och gamla som inte tyar med arbete. I ett samhälle finns det alltid saker och ting som behöver göras och det är rimligt att alla som kan arbeta också bidra så det blir gjort. Varför skulle en del gå på halvtaskiga jobb inom vården medan andra glider runt på ungefär det samma med inkomstgaranti. Det måste förstås paras med att politiken förs så ekonomisk aktivitet syftar till full sysselsättning, det ska inte bli så att hela offentliga sektorn ska drivas med jobbgaranti för att spara pengar.

Enligt Mitchell så bör det inte heller vara inflationsdrivande då det så att säga injicerar i botten och inte adderar på toppen som Keynesiansk stimulans kan göra. Mitchell fick iden för länge sedan i hur Australien stöttade sina fårfarmare, i konjunktursvackor köpte staten upp ull och la på lager, på konjunkturtoppen sålde man ut och dämpade priserna. Det hela lär ha fungerat bra och gav en stabil tillvaro för de Australiska fårfarmarna. En ide värd att prova och se om det blir som Mitchell menar, att det är bättre att ”förvara” överflödig arbetskraft i konjunkturnedgången i arbetsgarantin än i öppen arbetslöshet. Men som han menar så ska det inte var en ”åtgärd” utan ett riktigt jobb ingen ska tvingas därifrån, när jobbgarantin töms på folk ska det vara för att de får bättre betalt p marknaden.

Jag kan inte se att en sådan garanti skulle hindra t.ex. fackföreningar att organisera egna arbetslöshetskassor, om de vill spä på jobbgarantilön eller låta sina medlemmar gå på full betalning utan att arbeta med betalning från deras försäkring. Jag skulle förstås kunna tänka mig att något sånt här skulle möta på patrull hos svenska fack och SAP. Men efter 18 år med massarbetslöshet är det nu ganska klart att dessa intressenter inte på minsta sätt bryr sig om hela folkhushållet och då speciellt inte de som ska utgöra jämviktsarbetslöshets bufferten.

HugeHedon sa...

Skulle vara intressant att höra motargumenten. Idén är mycket intressant, liksom dess buffer-stock-formulering.

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>