2010-10-03

"Goda bostäder ...

... fostra goda medborgare."När man ser denna frapperas man av hur bostadspolitiken utvecklats. I Malmö kommer det av och till utländska delegationer för att titta på det som byggts på det gamla Kockumsområdet. Arbetarrörelsens makthavare i stan har uttryckligen sagt att det handlar om Thatcher/Reagan -itisk "trickle down" modell, dvs fina bostäder för öfre medelklassen ska lock dit dessa och sen sipprar "välståndet" ner till underklassen.

Arbetarrörelsens makthavare håller nästan på att spricka av stolthet när man visar upp för utlänningarna hur fint man gjort för de välbeställda.

Och man står handfallna och oförstående inför valförlusten, hur kunde det gå så illa, man har ju varit så duktiga.  

2 comments:

Björn Nilsson sa...

Intressant film. I början såg man hem till mig, eller i alla fall till huset där jag bor. Frånsett det så fick vi lära oss att det fanns en tid när bostadsrättsföreningar hade en vettig social funktion. Det är något som man borde försöka återställa, om det nu är möjligt.

/lasse sa...

Det handlar ju ytterst om det vinns någon vettig bostadspolitik. När marknaden ska sköta detta blir det ingen bostadspolitik värd namnet. Att balansera tillgång och efterfrågan är förstås inte helt lätt och att det finns bostäder där det finns arbete.

Precis som samhällets infrastruktur är det något som samhället måste ha det övergripande ansvaret för i hur resurserna i stort ska allokeras. Det är fråga om investeringar på minst 50-100 års sikt som ska finansieras. Och en betydande del av folkhushållets totala investeringsvolym för att inte tala om betydelsen för sysselsättning.

Som jag ser det är det inget fel med att folk äger sina bostäder, bostadsrättsföreningar är en utmärkt form. Självklart behövs det ett bestånd av hyreslägenheter för inte minst snabbare omflyttning.

Problemet med som är nu är ju att samhället lämnat över bostadspolitiken till marknaden och det uppstått brist. Förmodligen är större delen av bostadsrättsbeståndet initierat av vad som en gång folkrörelser.

Hela villavågen på 70-talet var ett resultat av en insats från samhället för att gynna detta. Egnahems rörelser förr var knappast så mycket ett överklass fenomen utan mer av karaktären folkrörelser.

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>