2010-11-30

Lögnaktiga parasiter

Detta ska föreställa Sveriges seriösaste morgontidning i nådens år 2010?

Dagens Nyheter:

Men risken finns att de tyska skattebetalarna inte bryr sig om euron utan snarare kommer att se sig som lurade: av lögnaktiga greker som inte vill lägga om livsstil och av diverse andra europeiska latmaskar som ägnat sig åt att gå i förtidspension eller sorglöst bygga hus för pengar deras banker billigt lånat ut till dem. Och dessutom lurade av den egna politiska klassens retorik om EU och Europa som de börjat misstänka döljer verkligheten – en union för allas vårt bästa, javisst, men på väg att bli till en transfereringsunion, en gemenskap där just Tyskland ska ta hand om de andras bekymmer.

Kolumnen: Richard Swartz om att EU måste bli mer likt Tyskland.

Ärligt talat något av det vidrigaste jag läst på länge, frågan är om de ens sjunker så lågt på SD-kuriren.


Nu är det bara 4 år kvar till hundraårsminnet när Europa satte igång den stora destruktiva slakten som kallas första världskriget. Inte ska Europa vara sämre under detta århundrade, det finns ju fortfarande untermenschen i form av lögnaktiga latmaskar som ondskefullt konspirerar mot herrefolket för att lura dem på deras pfenning. Ständigt dessa parasiter som gör livet outhärdligt för herrefolket, är det inte den evige juden är det dessa latino och kelter parasiter.

2010-11-26

Har tåget gått nu?

och de som sålt smöret och tappat pengarna står kvar på perrongen.

Varumärket var urstarkt, trots att man svikit förtroendet flera gånger hade svensken stort hopp till SAP, direkt efter förnyelsen med att Persson pompöst låtit kungöra för folket att han nu slutgiltigt tröttnat på deras otacksamhet gick SAP rätt upp i opinionsmätningarna och stannade på rekordnivåer tills den ny ledaren deklarerade att hon inte vågade gå till val utan bihang av de som av folk ses som de minst ekonomiskt seriösa partierna. Efter hand som politiken klargjordes sjönk opinionssiffrorna.
hur kunde det gå så här?

Fördelen för M är att det i praktiken inte finns någon opposition att tala om och den som finns är halvhjärtad. Man kan nog säga att det var liknande när S hade sin storhetstid, riktigt så bra var inte S som det såg ut men oppositionen var så dålig att det inte fanns mycket motstånd.

Östros har ungefär samma uppfattning om hur ekonomin ska skötas här i landet som Borg, det är inte mycket till opposition. Sahlin sitter i knäet på Reinfeldt och Bildt och är "modig" länstolskrigare i främmande land.

Risken verkar inte så liten att S omprövning och förnyelse kommer resultera i att de blir en fadd M-light klon.

S regimerna har avreglerat och sålt ut minst lika mycket eller mer än högerregimerna. Carlsson förberedde bolagisering av vattenfall och den genomfördes i samförstånd under Bildt, Persson avreglerade sista steget 1995 och vi fick det elände vi nu har med elpriser och elförsörjning. Vad gjorde man när folk klagade på den illa fungerande dyra elmarknaden? S och Mp tyckte att en lösning vara att lägga ytterligare 10-15 miljarder på de hårt prövade elkonsumenterna i form av att ålägga nätdistributörerna att sätta upp sk gröna elmätare överallt. På vilket sätt det skulle ge lägre elpriser och bättre elmarknad är ett mysterium som nog bara de med sann esoterisk kunskap kan förstå. Någon som tycker att de gröna elmätarna revolutionerat elpriserna och elmarknaden?

Ett av många verkliga bekymmer som folket haft som S negligerat för att inte störa "marknaden".

Visst är arbetslösheten högre nu men den har varit skyhög de senaste 18 åren och S har inte gjort något åt det, tvärt om efter som den höga arbetslöshet vi haft är politiskt skapad för att blidka NAIRU Guden. Varken högerregimen eller oppositionen har på minsta sätt antytt att de skulle ha för avsikt att avsäga sig tron på den imaginära NAIRU-Guden

Med M-alliansen fick i alla fall folk i mittskiktet skattesänkning och lite bättre köpkraft, detta hånas av oppositionen. Sen när blev vanligt folks levnadsstandard något som var värt att håna hos de som påstår sig stå på de mångas sida.

Få länder har och har haft så goda möjligheter att öka ett lands inhemska tillväxt och minska arbetslösheten som Sverige. En obefintlig offentlig nettoskuld, få andra länder kan visa upp något sådant, närmast abnormt stora exportöverskott och en export per capita som slår de flesta. Den stora export giganten Tyskland är inte ens i närheten.

Alltså förutsättningar som få andra länder kan ens drömma om. Trots dessa förutsättningar har man bedrivit en politik som skapat stor arbetslöshet och utanförskap. Förorter som brinner med lågavlönat bidragsproletariat. Trots detta tjattrar de som säger sig stå på folkets sida oavbrutet om hur man vill överbeskatta och strama åt svensken.

Hur in i alla glödheta helvet kan man vara förvånad över att man förlorar valet och nu M går som tåget. Är dom tappade bakom en vagn, en samling imbecilla obildbara idioter?


Varför är det i utländska publikationer man kan läsa om forna tiders intellektuella giganter hos S medan nutidens S dilettanter värjer sig och säger vi kan inte se bakåt vi kan vara se framåt.
Similar figures such as Hardie, Theodore and Curtin stand out in other countries, people like Sweden’s Social Democratic Party Finance Minister Ernst Wigforss. Winton Higgins contributed a great chapter on the ‘Breakthrough in Sweden’ to a 1985 book ‘The 1930’s depression: are there lessons from history?’, edited by Jill Roe, in which he describes how Wigforss denounced the Swedish economic liberal’s calls for belt-tightening during the depression.

In a 1932 pamphlet called ‘Can we afford to work?’, Wigforss argued such a policy:

… leads to a fantastic conclusion that work is a luxury, that jobs for all is something which rich societies can afford, but which is well beyond the means of a poor country like Sweden…In the face of growing unemployment our citizens are bidden to tell each other, with concern but also resignation: we are too poor to be able to work. And the poorer we become, the less we can afford to work. No society still in command of its common sense could satisfy itself with economic wisdom of this lunatic kind. If incomes fall, if poverty grows, it quite obviously means that we are not working as much as before, that we are not maintaining our productive activity, and the immediate task must be to create jobs and expand production

Winton Higgins - The 1930’s depression: are there lessons from history?’ 1985:113

Wigforss confounded his liberal opponents, and the economic orthodoxy of his day, by reminding Swedes of the real economy in a 1934 speech:

“Whatever we, by our own efforts, can produce in this country determines the standard of living of the Swedish people. However much food our agriculture yields, that is how much we can afford to eat. It is not extravagance and not unsound economics. However fine the dwellings we can build with our own materials and our own hands, these are the dwellings we can afford to move into. We can afford to consume the quantity of clothing, footwear, furniture and household items, roads, bridges, railways and telephones and gramophones and radio installations, cinemas and theatres and concert halls, schools and research institutes, meeting halls and sports grounds, as much of whatever belongs to life’s necessities, comforts or luxuries, as we ourselves can produce. And it is madness to suggest otherwise.

Winton Higgins - The 1930’s depression: are there lessons from history?’1985

Wigforss worked hard to convince his party to make the pursuit of full employment its first priority, and then to form alliances with the agrarian parties and other groups, forming a broad front that kept the social democrats in office, and maintained full employment, for decades.

Carlsson, Persson, Sahlin räcker inte Wigforss till knäna i intellektuell analysförmåga, hur kan ett politiskt parti degenerera så totalt.

S handlande under 80-talet, 90-tals kris och åtstramningarnas 90 och 2000-tal avslöjar en bottendjup okunskap om ekonomi och ekonomiska förhållanden, de har inte på minsta sätt kunnat värja sig inför (vad som borde vara) motståndarnas ekonomiska verklighetsbeskrivning. Den intellektuella förmågan och kunskapen har saknats. Någon Wigforss verkar inte heller vara i sikte som kan rädda det sjunkande skeppet.


-------------------
dn

2010-11-24

Ny grundlag


Grundlagar/konstitutioner är ju lite speciella de ska vara svåra att ändra, de fastlägger de långsiktiga normerna för samhället. Att bryta mot grundlagen är allvarligt.

Första beslutet togs den 2 juni i år, det behövs två riksdagsbeslut och ett mellanliggande val för att göra en grundlagsändring, det ska inte gå att ändra en grundlag i en handvändning, folk ska ha en chans att reagera mot detta. Vår oberoende media och våra offentligt finansierade politiker hade förstås en livlig debatt om detta så folket var medvetet om att valet också var en fråga om grundlagsändring, tror jag, jag hörde iofs inget men jag var nog bara ouppmärksam.

Så numer är det emot grundlagen/konstitutionen att Sverige ska gå ur EU.

Vänsterpartiet röstade för att vårt medlemskap är stadfäst i grundlagen. Vänsterpartisten och kan man kanske förmoda Ohlys efterträdare slingrar sig betänkligt i denna fråga:

Även EU-frågorna har debatterats i samband med denna grundlagsändring. Detta grundar sig på att de nya skrivningar som konstaterar att Sverige är med i EU, Europarådet och FN.
...
Inte heller har EU haft mindre makt över oss för att medlemskapet inte har klargjorts i grundlagen. Den som påstår det vilseleder väljarna.
...
Talman. Först vill jag dock referera till hur Jimmie Åkesson har argumenterat i denna grundlagsfråga. I dagens Svenska Dagbladet skriver Åkesson att, jag citerar: ”Anmärkningsvärd är också inställningen att låta grundlagsändringarna passera för att grundlagen beskriver en verklighet som faktiskt råder”. Ja, Jimmie Åkesson. Det du vänder dig emot är att grundlagen ska beskriva verkligheten. Det är för mig en märklig utgångspunkt. För vad är alternativet? grundlagar som inte beskriver verkligheten, som inte speglar hur lagar antas i Sverige och den rättsordning som faktiskt finns och gäller. Det vore nog oklokt att ha det som vägledande princip för våra grundlagar. Men att vilja ha en grundlag som speglar verkligheten innebär inte alltid att man är nöjd men den verkligheten – men det är något annat.
...
Grundlagarna bör skildra hur makten faktiskt fördelas och detta, enbart detta, handlar just denna grundlagsjustering om.
Gör denna grundlagsändring det då svårare att lämna EU? Nej, det gör det inte. Frågan om medlemskapet i EU är en politisk fråga som ska avgöras av väljarna i folkomröstning. Ändringen av grundlagen är en konsekvens av det politiska valet. Dessutom kan en folkomröstning om EU-medlemskapet, den dagen den kommer, ske på valdagen och behandla just frågan om ändring av grundlagen på området.
-----------

Dessvärre verkar Folkrörelsen Nej till EU också fokusera sig på denna grundlagsändring som i praktiken saknar betydelse.

Att våra riksdagsledamöter inte sällan verkar ta lätt på det där med grundlagar har man ju kunnat konstatera inte minst när de verkat för att inlemma oss i EU. Ett antal förändringar som skalat av det svenska självstyret har passerat utan nämnvärd debatt, inte sällan taktiskt omröstade strax före riksdagen gör uppehåll och sen klubbats när den "nya" riksdagen tillträtt och vanligen inte ett knyst om det i mellanliggande valrörelse. Grundlagsändringar är ju "komplicerade" saker, inget som vanligt folk bör bry sina huvuden med.

Men att riksdagsmän anser att grundlagar "saknar betydelse" är förstås ganska anmärkningsvärt. Vad jag vet har det inte tidigare stått något om att Sverige ska vara med i EU.

Sen när blev grundlagen något som beskriver verkligheten, vad det nu är. Grundlagen är till för att fastlägga de långsiktiga normerna för samhället inte beskriva "verkligheten" att de ska stå i samklang med den allmänna rättsuppfattningen om vilka normer som ska gälla i samhället är något helt annat än att beskriva "verkligheten". Att grundlagen säger hur makten fördelas är en sak men inte alls det samma som att fastlägga medlemskap i internationella sammanslutningar där svensken inte själv kan bestämma om medlemskap, det ligger ytterst i EUs händer om vi får vara medlemmar eller inte.

Att ge sken av att svenska politiker skulle lägga en folkomröstning på ordinarie valdag eller att låta svensken folkomrösta i en beslutande folkomröstning är närmast något som beskriver den svenska "verkligheten" dåligt.

Man kan nog nu konstatera att motstånd mot medlemskap i det europeiska superstatsprojektet inte längre har några egentliga anhängare hos våra offentligt bekostade politiska partier. SD kan knappast räknas då de inte verkar ha någon intellektuellt sammanhängande uppfattning om någonting och inte verkar säga varken bu eller bä när det beslutas om än det ena än det andra som ger utlänningarna i EU makt över svenska medborgare. Som man kunde misstänka, deras förmenta "nationalism" var mest tunn fernissa.

Men våra "ordinarie" partier verkar göra vad de kan för att SD med lätthet ska kunna bli omvalda och förmodligen även öka sin andel.

Centrumkompaniet

Nyckel tal för det kommunala bolaget Centrumkompaniet:

bild från Stockholms stadshus AB:s årsredovisning 2006

Från Boultbee’s hemsida i en notis om köpet 2007:

"Boultbee’s well considered proposal in first place and the final paperwork to complete the deal, worth in excess of 10.4 billion SEK (approximately 1.13 billion EUR / 0.77 billion GBP)
...
The property portfolio comprises of Bredäng Centrum, Fältöversten Centrum, Hässelby Gård Centrum, Högdalen Centrum, Ringen Centrum, Rinkeby Torg, Skärholmen Centrum, Tensta Centrum, Västermalmsgallerian and Älvsjö Centrum. Dwellings are included in the portfolio.
...
The rental value of the portfolio amounted to SEK 695 million in 2006 and is divided into 64 percent retail, 9 percent office, 11 percent residential, 9 percent municipal services and 2 percent storage.
...
The net operating income amounted to SEK 461 million in Stockholm. The property portfolio consists of ten shopping centres in Stockholm with a total lettable area of around 350,000 sq meters."

Även en kommunpolitiker bör väl begripa att man inte kan lånefinansiera 10,4 miljarder med ett rörelseresultat på 181 miljoner nog för att räntorna är låga men så låga är de inte.

Deras uppgift om "rental value" 2006 om 695 miljoner skiljer sig en del från Centrumkompaniets årsredovisning på 486 miljoner. De menar också att rörelseresultatet skulle ha varit 461 miljoner men enligt årsredovisning 181 miljoner, dvs det skulle kunna bära en lånekostnad på upp till 4,4% av köpesumman. Det ger också att deras uppgift om driftskostnaden för 2006 skulle ha varit 234 miljoner medan årsredovisning hade 305 miljoner.

Man skulle kunna spekulera i att det var detta de presenterade för Lehman Brothers när köpet skull finansieras, dvs snarast en fantasi om hur det skulle kunna ha varit om Boultbee Brooks bröderna skött det hela. Men som sagt det är inget en annan skulle våga sig på att spekulera om. Nu är dessa uppgifter förstås bara vad som kunnat utläsas ur deras notis, jag kan ha missförstått eller missat något.

Att Boultbee Brooks bröderna byggt ett fastighetsimperium med lån och tunna marginaler och tillit till den "eviga" värdestegringen på betong och brälappar var känt sen tidigare, det har skrivits om det i engelska tidningar. Men framåt 2006 hade marknaden i Storbritannien blivit så het att hyresavkastningen inte kunde bära de priser som var. Boultbee Brooks bröderna fick söka sig utomlands till jungfruliga jaktmarker.

Debt-backed property buyers have exploited the difference between five-year interest swap rates and rental yields. In June 2003 five-year swap rates were 4.03% and property yields were averaging 6.76%.
...
Together with his younger brother, Clive, a sheep farmer who lives near Hereford, he has quietly assembled Boultbee, a private company that has acquired a £1.4 billion European shopping-centre empire stretching from Hounslow to Helsinki, funded with £1 billion of debt.
...
From humble beginnings as a small construction business 20 years ago, founded by Boultbee Brooks and his brother Clive, the company now owns a £1.5bn portfolio and manages assets worth over £2bn.
...
However, as property values have soared, that gap has been eliminated, and this year borrowing costs have outpaced yields for prime property for the first time since 2000, according to CB Richard Ellis, the world’s biggest commercial-property consultant.

This will inevitably erode the purchasing power of debt-backed buyers.
...
Steve Boultbee Brooks 45, a mechanical engineer, and his brother, 43, who trained as a chartered surveyor, are the sons of a stockbroker. They grew up on a farm in Staffordshire but started out in property in 1987, buying and redeveloping industrial space in Shoreditch, on the fringes of the City, and turning it into offices. In the 1990s they developed office and industrial space in the Midlands. After narrowly surviving the property crash, they turned to retail, buying shopping centres across the UK and the Continent.

timesonline.co.uk, November 19, 2006

Om nu Boultbees uppgift om antalet kvadratmeter stämmer skulle kommunen tagit ut i snitt 1389/m2 men med boultbees uppgifter blir det 1986/m2.

1400 kr m2 låter förstås ganska modest, man får förmoda att butikslokalerna i de bättre lägena hade betydligt högre hyra än så. Klart att ca 110 miljoner som förmodligen är räntekostnader och balansomslutning på 3,5 miljarder inte behöver ha samma intäkter som en lånefinansierad balansomslutning på 10,4 miljarder. Att ett pris på 10,4 miljarder skulle innebära ganska rejält ökade hyror och/eller minskade kostnader för drift relativt de intäkter som kommunen hade på fastigheterna kan inte ha varit så svårt att räkna ut, t.o.m. en kommunpolitiker skulle kunna ha misstänkt det.

Det är väl så att Bolutbee köpt på toppen precis före finanskrisen och även förmodligen missbedömt marknaden om vad som är möjliga hyror i fattiga svenska förorter. Nu sitter de där med ett antal i praktiken osäljbara centra, i vart fall om de ska få ett pris som inte innebär för stor förlust.

Enligt uppgift i bladet sa ansvarig kommunpolitiker att Bolutbee muntligen lovat att åtgärda eftersatt underhåll på centrumanläggningar i ytterområden. Man frågar sig då varför kommunen med ett fastighetsbolag som är lågt belånat och långt under marknadsvärdet låter underhållet bli eftersatt och inte minst att det negligerats just i de som jag förmodar socialt och ekonomiskt svaga förorterna. I stället gör man rekord reavinst och dumpar fastigheterna på några som liknar "slumlords". Med så pass låga hyror som kommunen verkar ha tagit ut hade där nog trots allt funnits ett visst utrymme för höjning om det behövts för att finansiera en ansiktslyftning av de eftersatta förortscentren.

Det hela väcker också frågan om varför man har så svag köpkraft i en del förorter att köpcentren ev. skulle behöva subventionerade hyror. Varför har dessa människor i välfärdslandet det så medan staten öser rot och rut subventioner över medelklassen och spekulanterna badar i pengar och krediter. Kan det finnas något samband?


Smort munläder har dom i alla fall, Boultbee Brooks bröderna, kanske ett arv från anfadern John Boultbee Brooks som var i läderbranschen.
"The banks love it when we take over the management. There are lots of people out there raising money to buy property, but what the banks always ask is 'Where's your knowledge base?' The management side won't grow indefinitely. We're more interested in doing a great job and we won't grow the business just for the sake of it, although we do have the capacity to take on more at the moment.

"Our approach is very different," he continues. "Usually people tender management at the best price and the agent then manages the property at the cheapest price. Our first question is: 'What can we do to improve the property for both landlord and tenant?'

"When we buy a centre we usually inherit the manager - some have a facilities background while some are strong in marketing - but we bring all our resources to bear on it," he says. "It's important to talk to the tenants, find our what they want and need and then aggressively get on with it."

"It's all about enhancing the centre, making it a pleasant place and creating the right ambiance and flow. Retailers are rightly suspicious of it because it's not been done well in the past," he admits, "but we use purpose-built RMUs that are beautifully presented, and we carefully manage the traders and police what they can and can't do. We have an ever-expanding database of traders, and we've learned by experience what works well."

www.shopping-centre.co.uk
jan 2007


På tal om anfadern, mannen som skapade värdens berömdaste cykelsadel som än i denna dag föredras av de sanna cykelentusiasterna.

Back in 1865, John Boultbee Brooks left his hometown of Hinckley in Leicestershire with just £20 in his pocket.
He headed for Birmingham, where in 1866 he established a business in horse harnesses and general leather goods in Great Charles Street under the name JB Brooks & Co. In 1878, the unfortunate death of Mr Brooks’ horse led to a stroke of inspiration. Unable to afford another horse, he borrowed a bicycle in order to commute to work. But he found the seat so uncomfortable that he vowed to do something about it. On 28 October 1882, Mr Brooks filed his first saddle patent.
www.brooksengland.com
Som det verkar var det nu länge sen denna verksamhet kom i annan ägo.

2010-11-21

Klargörande

 

nakedcapitalism.com

 

 

 

------------------
När euron infördes kom det en rad klagomål från folk speciellt medelhavsområdet att allt blev dyrare, detta var inte fallet hävdade ECB och EU de hade undersökt och allt kostade som förut. Me sen dess verkar det som det trots allt blivit mycket dyrare, i alla fall kostnadsläget anses ha stigit för mycket. Det kanske trots allt låg något i de empiriska observationer som folk gjorde.

 

2010-11-17

Sommestad for president

Sommestad

Jenny Wennberg Arbetarbladet Gävle:

Partiet behöver inte ytterligare en av alla dessa individer som levt ett helt liv inom det Socialdemokratiska partiet, som pysslat med Unga Örnar, blivit av med oskulden i SSU och har lång och trogen tjänst inom Sveriges
Socialdemokratiska Arbetareparti som främsta merit på sin cv.

Lena Sommestad har aldrig varit beroende av det Socialdemokratiska partiet för sin framtid och överlevnad. Men hon är socialdemokrat och hon har varit minister.

Hennes oberoende innebär att hon står fri från en partiapparat som havererat, hennes erfarenhet som minister innebär att hon har nog med kunskap kring partikulturen för kunna navigera sig fram och med pondus kunna att piska in de olydiga i leden.
...
Socialdemokraterna har, trots intresse för utbildningspolitik, visat sig vara ett på många sätt antiintellektuellt parti.
Den som ska leda Socialdemokratin i ett kunskapssamhälle bör själv ha akademiska meriter. ...

Den som ska vara med om att dra upp riktlinjer för att utveckla det svenska utbildningsväsendet och svensk forskning som utgör grunden för vår konkurrenskraft bör ha egen erfarenhet av just forskning. Lena Sommestad har dessa nödvändiga meriter.
...
Till skillnad från alla de kandidater som nu radas upp i medierna på tämligen lösa grunder är Lena Sommestad obefläckad av det smutsiga maktspel som kommit att bli Socialdemokraternas signum.

När Sommestad blickar framåt på sin blogg talar hon om behovet av att förnya partiet i samma andetag som hon poängterar behovet av kontinuitet. Vad Lena Sommestad ser framför sig är en folkrörelse, och en sådan kan inte drivas som ett företag enligt henne. I stället för att rekrytera anställda genom kontaktnät och referenser vill Sommestad se en personalpolitik för partiet präglad av en, som hon kallar det, ”systematisk meritvärdering”.


Det är väl bara att instämma, Sommestad for president.

Sen sparkar amerikanen ut Obama från det vita huset 2012 och väljer Elisabeth Warren till ny president och världen kan se framtiden an med tillförsikt.

Osborne, nyliberalerna och Irland

Storbritanniens svar på Persson och Wibble, finansminister Osborne skriver hyllningsartikel om den irländska tigerekonomin år 2006.

Look and learn from across the Irish Sea

A GENERATION ago, the very idea that a British politician would go to Ireland to see how to run an economy would have been laughable. The Irish Republic was seen as Britain’s poor and troubled country cousin, a rural backwater on the edge of Europe. Today things are different. Ireland stands as a shining example of the art of the possible in long-term economic policymaking, and that is why I am in Dublin: to listen and to learn.
...
The new global economy poses real long-term challenges to Britain, but also real opportunities for us to prosper and succeed. In Ireland they understand this. They have freed their markets, developed the skills of their workforce, encouraged enterprise and innovation and created a dynamic economy. They have much to teach us, if only we are willing to learn.
...

Dvs Irland gjorde sig till ett skatteparadis för framförallt amerikanske och brittiska storföretag. Stora avregleringar speciellt inom finanssektorn, banker som löper amok, gigantisk fastighetsbubbla med låga räntor pga av avsägande av sin egen valuta för Euron med räntor anpassade för Tyskland. En privat sektor och hushåll som är skuldsatta långt över skorstenen.

Stor skillnad mellan BNP och BNI, vinsterna hos de utländska företagen som utnyttjade skatteparadiset stannade inte i Irland.

Osbornes svammel om den avreglerade keltiske tigern är bara en av många artiklar och då inte sällan från professionella nationalekonomer.


EU och den irländska "tigern"
"Financial hit squads from the International Monetary Fund, the European Central Bank and the EU are to be parachuted into Dublin within days to finalise details of a multibillion-euro bailout for the stricken Irish economy.
...
Bank of England governor Mervyn King earlier acknowledged that the exposure of Britain's banks was by no means trivial."
- Guardian

Irland kunde för ett tag sen ha valt att minska förlusterna för det irländska folket genom att ändra i lagarna om garantier för bankerna. Detta hade förstås skaffat dem fiender i Bryssel. De Irländska politikerna likt de övriga i Piigs valde lojaliteten mot Bryssel framför sina väljare, det irländska folket. I en låg rad av dessa länder påstås de som innehar regeringsmakten vara socialister."My thesis in this lecture is that macroeconomics in this original sense has succeeded: Its central problem of depression-prevention has been solved, for all practical purposes, and has in fact been solved for many decades. There remain important gains in welfare from better fiscal policies, but I argue that these are gains from providing people with better incentives to work and to save, not from better fine tuning of spending flows."
Robert E. Lucas Chicago-ekonom, tal till American Economic Association 2003

Som någon sa, ekonomi är samhällsvetenskapernas kejsare utan kläder. Hur kan vi så sent som för några dagar sedan läsa en debattartikel av SAP:s ekonomiske talesperson som i nådens år 2010 fortsätter göra sig till talesperson för det nyliberala ekonomiskojeriet. Dvs bla framför idéer som grundar sig på att arbetslöshet är frivilligt, att folk frivilligt väljer arbetslöshet när det inte "lönar" sig att arbeta.


Live coverage now on

dn - eu-forbereder-irlandskt-nodpaket
svd - skuldstorm-i-europa
svd - u-delegation-till-krisens-irland
svd - regeringarna-har-sjalva-skapat-eurokrisen
dn - irland-for-enkelt-att-skylla-valutasamarbetets-kris-pa-euron

Fiscal austerity – the newest fallacy of composition
Fiscal rules going mad …
Private deleveraging requires fiscal support
Structural deficits – the great con job!
The Euro bosses ignore all the lessons
Bailouts will not save the Eurozone
The dysfunctional logic of the Eurozone and its downward spiral

Doomed from the start
The Celtic Chimera
By William Black
The alert reader will have noted the nation whose banks have large, unrecognized losses on debt among each of the PIIGS – Germany. German banks acted like drunken “Girls Gone Wild” as soon as they were approached by a foreign borrower. ...
...
Where were the German banking regulators?
...

E Ur spår

EU plans on the wrong track
The European Commission has launched plans to establish "a single European railway area." This will enforce the EU's very own rail liberalisation model on similar lines to the privatisation disaster in Britain.
...
This "recast" is a commission-led project to dismantle public-sector railways and replace them with corporate, transnational monopolies using EU competition rules. ...

Regstrup"

Vad har EU egentligen lyckats med, Sovjet hade sina femårsplaner, EU har tioårsplaner. För 10 år sen lanserades Lissabonstrategin och i samma veva infördes euron. Något år efteråt utvidgades det med de forna öststaterna.

Lissabonstrategin skulle göra den europeiska ekonomin mer konkurrenskraftig och dynamisk och den inre marknaden med gemensam överstatlig valuta skulle välsigna europén med tillväxt och välstånd. Tillväxten har varit minst sagt mager och nu står man där med skyhög arbetslöshet, euron i spillror och en rad medlemsländer konkursmässiga. Flera av dem hade nog redan konkat om inte ECB brutit mot reglerna och sugit upp deras euro-junkbonds på andrahandsmarknaden. Medan EU-eliten maler på med samma gamla mantra om att det är strukturfel på den arme europeiske arbetaren. Denne har det alldeles för bra och måste få det rejält sämre för att få det bättre. Logik i den högre nyliberala skolan.

I de östeuropeiska länderna som kom med i början av 2000-talet är tillståndet för ekonomierna kritiskt. Nedskärningar och stålbad står på det långsiktiga programmet.

Ett mega-misslyckande i kolossalformat för den nyliberala ideologin. Och ingen i de etablerade debattkanalerna ifrågasätter och dömer ut politiken.Och nu pratar EU-presidenten och Merkel öppet om en eurokollaps.

- If we don’t survive with the eurozone we will not survive with the European Union
EU-presidenten Mr Van Rompuy

- Euro under siege after Portugal hits panic button. ‘If the euro fails, then Europe fails,’ warned the German Chancellor last night
Daily Telegraph

”- Europe stumbles blindly towards its 1931 moment. Unless the ECB takes fast and dramatic action, it risks destroying the currency it is paid to manage, and allowing a political catastrophe to unfold in Europe”
Ambrose Evans-Pritchard


Undrar när skygglapparna ska falla på den eurokramande svenska provinseliten.

”- Det finns de som försöker skylla den aktuella krisen på euron”
Peter Wolodarski

”- Den som skrapar på ytan upptäcker något helt annat: Det finns egentligen inte någon Eurokris”
Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan FölsterSnart kommer väl EU med en kopia på Storbritanniens nyliberala högerregims senaste "reformer" för den arme brittens "välbefinnande".

McDonald's and PepsiCo to help write UK health policy
"Exclusive: Department of Health putting fast food companies at heart of policy on obesity, alcohol and diet-related disease ...
...
The groups are dominated by food and alcohol industry members, who have been invited to suggest measures to tackle public health crises. ...
"
 

Ett gammalt Disney citat kan komma väl till pass:

"Thumper: Run Bambi run; it's the humans."

 
dn - eu-forbereder-irlandskt-nodpaket
svd - skuldstorm-i-europa
svd - u-delegation-till-krisens-irland
svd - regeringarna-har-sjalva-skapat-eurokrisen
dn - irland-for-enkelt-att-skylla-valutasamarbetets-kris-pa-euron

Fiscal austerity – the newest fallacy of composition
Fiscal rules going mad …
Private deleveraging requires fiscal support
Structural deficits – the great con job!
The Euro bosses ignore all the lessons
Bailouts will not save the Eurozone
The dysfunctional logic of the Eurozone and its downward spiral

Doomed from the start
The Celtic Chimera
By William Black
The alert reader will have noted the nation whose banks have large, unrecognized losses on debt among each of the PIIGS – Germany. German banks acted like drunken “Girls Gone Wild” as soon as they were approached by a foreign borrower. ...
...
Where were the German banking regulators?
...

2010-11-15

Som väntat, Sahlin gör sorti

sahlin

Så blev det som väntat, Sahlin går. Men sitter kvar och ska leda partiet fram till extrakongressen, hade det inte varit bättre att hon gått på stående fot och en interimsledning tagit över kan man fråga sig. Nog borde väl S ha några fördettingar med kompetens och integritet att leda det hela fram till kongressen, folk som inte själva aspirerar på makten och som ser till partiets bästa.

Hade Sahlin, Baylan, Östros, och vad som nu är den yttersta ledningen, veckan efter valet själva begärt extrakongress och sagt att alla korten är på bordet, inkl deras egna platser kunde läget varit annorlunda för Sahlin att sitta kvar till kongressen. Men nu när hon uppenbarligen stretat emot det oundvikliga och inte haft förmågan till "sjukdomsinsikt" som Ringholm sa om Alenius så hade det nog varit bäst om hon gått på stående fot.

När jag läste i hennes bok "Möjligheternas land" var det väldigt mycket "jag", det var mona som klarat biffen på alla upptänkliga sätt under sin tid i toppen på partiet. Efter valförlusten var det "vi" och partiet som misslyckats. Det å r partiet som förlorat valet därför att det inte förnyat sig och har så mycket förändringsbehov. Sortin hade sett lite snyggare ut om med lite klädsam självranslkan och att ta på sig ett personligt ansvar, även om man inte tror så själv kan en vit lögn komma till pass för att ge intryck av "stort" ledarskap, pudlar fungerar.

Det är snabba vändningar hos S nu, i veckan "beordrar" Sahlin VU och Partistyrelsen att ställa sina platser till förfogande, inkl sin egen plats. I intervjuerna om detta med henne får man intrycket att för hennes egen del är det en formalisering av hennes som partiledare, hon tom försäljer sig ”- Vi som blir omvalda får sedan sätta igång med förnyelsearbetet”. Så kommer det signaler om att extrakongressen ska tidigareläggas till februari, vilket skulle ge ungefär drygt två månader till förberedelse, julhelgen ligger också emellan.

Det verkar som ett minst sagt rörigt "ledarskap". Veckan efter valet ser Sahlin ingen som helst anledning till extrakongress nästa dag ska det vara extrakongress. Ledarskapet verkar fungera lite ad hoc.

Det sägs även att både VU och Partistyrelsen i praktiken fick reda på att det parti de är högsta ledningen för skulle gå i valallians med Miljöpartiet via media. Häromdagen kunde man läsa om att Partistyrelsen på telefonkonferens fick färdigt förslag till kriskommission hoptotad av Sahlingänget. Alltså de som lett partiet till katastrofvalet och är de centralt ansvariga sätter ihop "kriskommissionen" som rimligen även ska kritiskt granska de som lett partiet till katastrofvalet.

Att partiledare gör en del utspel som inte är helt förankrade är nog inte så mycket att säga om, har för mig att Perssons utspel om maxtaxa i barnomsorgen var ett sådant. Men sådant är knappast av digniteten att partiet går i tex valallians.


kan det vara partiledningen som körs ut ...nya partiledarkandidater lurar i "vassen"

2010-11-13

Greenspan säger som det är

Stop! Watch this. From the FED celebration at Jekyll Island over the weekend. Bernanke looks uncomfortable as Greenspan admits the truth.


Sitting on a panel with Ben Bernanke and former NY Fed president, Gerald Corrigan, Greenspan says that many of the actions which led to the financial crisis were "certainly illegal," "clearly criminal" and amount to outright "fraud."

You'll notice in the clip that Bernanke was pretty clearly unsettled by Greenspan's remarks.

That's because Greenspan just admitted what many of us have been saying for years -- that crimes were committed in the financial system and that no one has been held responsible. No one. Not a single indictment from Eric Holder and Team Obama.


«BOMBSHELL VIDEO - Greenspan Admits To Rampant Fraud & Illegal Activity In U.S. Banking System While On Jekyll Island Stage»


Greenspan Finally Uses the F-Word. Will Holder and Obama be the Last Holdouts?


===============
STIGLITZ: We Have To Throw Bankers In Jail Or The Economy Won't Recover
"Somebody is caught for a minor drug offense, they are sent to prison for a very long time. And yet, these so-called white-collar crimes, which are not victimless, almost none of these guys, almost none of them, go to prison."

Överskottsmål, är det meningsfullt?

There is a widespread belief that the Social Security Trust Fund is going bankrupt. Thus, while OASDI is currently accumulating large financial surpluses, the fear is that Social Security faces a financial crisis because post-2020 program expenditures are expected to exceed the revenues that will be generated from a shrinking tax base. The solution, many argue, is to “use” (current and future) budget surpluses to “save” Social Security from financial collapse. ...


Can a trust fund help to provide for future retirees?

Suppose the New York Transit Authority (NYTA) decided to offer subway tokens as part of the retirement package provided to employees—say, 50 free tokens per month (for life) upon retirement. Does this mean that the City should attempt to run an annual “surplus” of tokens (on average collecting more tokens per month than are paid out) in order to accumulate a trust fund to provide for future NYTA retirees?

Of course not.

When tokens are needed to pay future retirees, the City will simply issue more tokens at that time. Not only is it unnecessary for the City to accumulate a hoard of tokens, but it will not in any way ease the burden of providing subway rides to future retirees.

Whether the City can meet its real obligation (to convert tokens into rides) will depend solely on the future carrying capabilities of the transit system. Its financial commitment, in contrast, can always be met merely by issuing tokens to future retirees as benefits come due.


Note, also, that the NYTA does not currently attempt to run a “balanced budget,” and, indeed, consistently runs a subway token deficit. That is, it consistently pays-out more tokens than it receives, as riders hoard tokens or lose them. Attempting to run a surplus of subway tokens would eventually result in a shortage of tokens, with customers unable to obtain them. Instead, the transit system always sets its price (say, $1.50 per token) and lets the quantity of tokens it issues “float”. Again, this typically results in a deficit, as the NYTA issues more tokens than it receives, but this practice does not in any way impinge on the its ability to make token payments in the future. Moreover, it would be impossible for the NYTA to consistently run surpluses because the only revenue source of tokens is the NYTA’s own “spending” of tokens.


Just as an accumulation of subway tokens cannot help to provide subway rides for future retirees, neither can the Social Security Trust Fund help provide for the (real) consumption needs of babyboomer retirees. Whether their future consumption needs are realized will depend solely on society’s ability to produce real goods and services (including subway rides) at the time that they will be needed. Thus, an accumulation of credits to a Social Security Trust Fund is neither necessary nor efficacious. Moreover, as was the case in the NYTA analogy, it does no good to run a budget surplus—which simply reduces the demand for currently produced goods. Just as a NYTA token surplus would generate lines of token-less people wanting rides, a federal budget surplus will generate jobless people desiring the necessities of life (including subway rides).


While the analogy with a subway token retirement system is not a perfect one, it does make the important point that the issuer of the token (or dollar) never needs to collect tokens (dollars) before making payments. Indeed, it cannot initially—as a simple matter of logic—do so. It must first “emit/issue” (spend) before it can “collect” (tax). This also means, as a matter of logic, that it makes no sense to attempt to accumulate a trust fund for the purpose of paying-out tokens (dollars) in the future.Financial Aspects of the Social Security “Problem”
by
Stephanie Bell, L. Randall Wray

2010-11-12

Hittills bästa

inlägget i S ideologiomprövning efter katastrofvalet.

En elegant och intelligent sågning av den ekonomiske härskaren på Sveavägen, det tar sig. För en annan som gillar de mer råa, burdusaoch rättframma anglosaxiska akademiska dispyterna är den förstås väldigt svenskt "snäll" och försiktig, men trots dessa reservationer är den lysande och träffar nog där den ska.

Nog måste det väl finnas krafter inom S som inser behovet av en ordentlig intellektuell uppryckning i partitoppen. 
=============================
Förnyelseprojekt – inte terapisamtal
Väljarna begrep inte vad socialdemokraterna sa (”vi nådde inte ut”), väljarna var lurade av Moderaterna, väljarna var lurade av media, väljarna borde rent allmänt ha vetat bättre.
...
Till råga på allt elände kan väljarna dessutom ha varit under inflytande av naturfenomenet ”Den Europeiska Trenden”. Fenomenet går ut på att svenska väljare inte kan rösta på Socialdemokraterna om socialdemokratiska partier förlorar val i Belgien, Nederländerna och Tyskland.
...
”Vi måste ta reda på... om socialdemokratin över huvudtaget har svaren på det moderna samhällets utmaningar” kriskommissionen låter nästan som om den vill lägga ner partiet.
...

Kielos

Grekland EU etc

Trots hård åtstramningspolitik fortsätter Grekland att hålla Tysklands exportindustri under armarna, ännu en i en serie av toppmoderna ubåtar levererad till Grekland.


Type 214 submarine - HDW
Hur mycket i dessa som är "Kockums" kan man fråga sig, en av många offentlig verksamheter bortslumpade till utlandet. Men vi har ju inga "pengar" och de vi har har haft fullt sjå att ställa till elände i Baltikum.

Självklart finns det heller inga restriktioner för det numer EU/IMF styrda Grekland att fortsätta köpa fregatter från Frankrike.Detta ska på något sätt betalas genom att den vanlige greken görs arbetslös, pensioner och offentliga löner skärs ner vilket förstå ökar arbetslösheten och minskar skatteintäkterna ytterligare.
"Greek politicians battled to regain the confidence of financial markets"

Greece's economy deeper in recession than forecast
The country's ELSTAT statistics office estimated that second-quarter GDP fell by 1.5% during the three months, and was 3.5% less than a year ago. Those were steeper falls than the quarterly 1% and annual 3.3% contractions forecast in a Reuters poll of economists.

The falls were also sharper than in the first quarter.

Giada Giani at Citigroup told Reuters: "We think the largest hit to private consumption from tighter fiscal policy is probably still ahead of us, as monthly indicators on consumer spending had not really plummeted yet in the second quarter.

According to labour market data from the statistics service, the unemployment rate rose sharply to 12% from 8.5% a year earlier. It was the biggest annual rise since comparable records began in 2004, with the number of people out of work rocketing by 43%
...
According to the ILO, global youth unemployment has hit an all-time high and is expected to rise further this year. ...

Enligt de senaste rapporterna fortsätter arbetslösheten att stiga i EU, den har nu stigit hela tiden sen 2008. Den disponibla inkomsterna sjunker. Krisländera kommer nu som väntat inte att klara budgetmålen, skatteintäkter blir inte som planerat. Det finns ingen annan lösning enligt EU makthavarna än att skära ner ännu mer så skatteintäkterna faller än mer.

Grundläggande ekonomi: "Spending equals income", skär man ner konsumtion efterfrågan faller förstås folks inkomster med lika mycket.

De arbetslösa ungdomarna kan se framtiden an med tillförsikt, de må vara arbetslösa och ha små utsikter till bra jobb framöver men får väl trots allt vara tacksamma för åtstramningarna som är för att just de inte ska ha en offentlig skuldbörda i framtiden.

Förvisso kan biljoners dollars skapas ur tomma intet för att hålla hel eller halvkriminella banker under armarna men det går förstås inte när det gäller vår framtid ungdomarna, de är ju inte "too big to fail". Undrar vad framtidens pensionärer som dessa ungdomar förväntas producera välfärd åt kommer att säga om det?

2010-11-10

Det tar sig

sa han som hade eld i håret.


Nu verkar det som om det börjar röra på sig hos S efter valförlusten. Snart är det nog öppet krig och hela havet stormar i S partitopp. Från ett 40% parti till ett 30% parti (20-25% i nästa val?) ger ju betydligt sämre förutsättningar för överbetalt dökött i toppen.

I stort är det samma partielit som utsett Sahlin och nuvarande ledning som nu ska "förändra" och "förnya" S så fler vill rösta på dem. En partiledning som gjort den ena taktiska blundern efter den andra kommer nu att tas trid för sina positioner och kunna fortsätta som tidigare.

Det kvarvarande fotfolket står där med mössan i handen och skrapar med foten och undrar hur det ska gå, vem blir deras nye patron?

Risken är liten att det blir någon grundläggande förändring, det blir nog mest taktiska scenförändringar. Som sammansättningen ser ut fortsätter golgatavandringen med mer högerpolitik, marknaden vet bäst. Någon omdanad egen verklighetsbeskrivning blir det nog inte fråga om, rötan har gått för långt.=======================
Kris hos Socialdemokraterna - Studio Ett

Sahlin: Partiledningen bör erbjuda sina platser - SR

Säger Sahlin nu, men som det låter på henne så är hon kvar efter denna "omprövning".

"Sahlins besked på eftermiddagen i dag om att hela partiledningen ska ställa sina platser till förfogande, överrumplade andra ledamöter i verkställande utskottet, som anser att det inte är vad som beslutats, men som inte tänker protestera offentligt, trots att de har invändningar i sak."

Sahlin: ”- Vi som blir omvalda får sedan sätta igång med förnyelsearbetet"When governing groups are deprived of their special economic privileges, their interests will be more nearly in harmony with the interests of the total national society."
"det börjar röra på sig i stian, kommer det en ny godsägare eller ..."

2010-11-09

G 20


Angela i behov av lite kvantitativ lättnad

Nog ser det ut som om Merkel skulle behöva lite Quantitative easing, Obama ger en hjälpande hand till den betryckta Merkel.

2010-11-07

Jämlika makthavare är bra för folkhushållet

When governing groups are deprived of their special economic privileges, their interests will be more nearly in harmony with the interests of the total national society.

At present the economic overlords of a nation have special interests in the profits of international trade, in the exploitation of weaker peoples and in the acquisition of raw materials and markets, all of which are only remotely relevant to the welfare of the whole people…

[T]he unequal distribution of wealth under the present economic system concentrates wealth which cannot be invested, and produces goods which cannot be absorbed, in the nation itself.

The whole nation is therefore called upon to protect the investments and the markets which the economic overlords are forced to seek in other nations.

–Reinhold Niebuhr,
Moral Man & Immoral Society