2010-12-08

Arendt citat
“Each time society, through unemployment, frustrates the small man in his normal functioning and normal self-respect, it trains him for that last stage in which he will willingly undertake any function, even that of hangman.”

Hannah Arendt ,1945, “Organized Guilt and Universal Responsibility,”


Arendt relaterar också till en historia om en jude som var blev frigiven från Buchenwald, under ”utcheckningen” är där ett antal SS-soldater och bland dem känner juden igen en gammal skolkamrat. Han stirrar förvånat och förundrad utan att säga något varvid den forna skolkamraten spontant utbrister, du måste förstå jag har fem år av arbetslöshet bakom mig, de kan göra vad de vill med mig.

Det är väl så att säga en variant av "arbetslinjen" för de man förpassar till utanförskapet med politiskt skapad arbetslöshet.

-------------
uppdatering

”Fas 3 är rent slaveri”

Fler långtidsarbetslösa tar oavlönade jobb
[förrädisk rubrik hos sk Public Service, ”tar oavlönade jobb” som om där fanns ett fritt val]
Antalet långtidsarbetslösa som anvisas jobb utan lön, men där i stället arbetsgivaren får ett statligt bidrag, från den så kallade fas 3, ökar kraftigt. Nu har drygt 24 000 personer sådana placeringar, vilket är en fördubbling sedan årsskiftet.

Jobb- och Utvecklingsgarantins tredje fas

Österberg vill ändra a-kassan
[Alltså i linje med Mona Sahlins svammel i avskedstalet, dvs inte ta tag i avarter som Fas 3 utan snarare tvärt om.]

Det är ganska ruggigt här bedriver man en politik sen flera decennier som medvetet med politiskt-ekonomiska medel skapar massarbetslöshet under svepskälet att det ska bekämpa inflation sen börjar samhället använda de utslagna som gratis arbetskraft, som inte får mer än att de klarar mat och tak överhuvudet. Det inser även slavdrivare att slaven måste ha mat för att kunna arbeta.

Att högern alltid velat ha det så här är inte så svårt att förstå, de har alltid stått för detta för den som velat se och inte ägnar sig åt självbedrägeri. Men att det de facto genomfördes av de som sa att de stod på de svagas sida är skrämmande.


De som öppnade för den sk workfarepolitikens införande i Sverige var S-regeringen som med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet införde Aktivitetsgarantin och Socialtjänstlag år 2000 som möjliggjorde detta.

FN organet ILO var kritisk till "Workfare Tendencies in Scandinavian Welfare Policies".

Men förutsättningen för att ett missförhållande skall tas upp av ILO är att en nationell facklig organisation påtalar saken.

Redan socialtjänstlagens skrivning är i sig är ett brott mot FN konventionens krav på lika lön för lika arbete

"Den som deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet ... ska i det sammanhanget inte anses som arbetstagare." Detta även när "den enskilde utför uppgifter som stämmer överens med eller till sin art liknar sådant som vanligen utförs vid förvärvsarbete".

Kan man förmoda att det har tagit hus i helvete på LO borgen? Wanja och ledningen är topptunnor rasande och ska ta strid för detta som primärt drabbar LO:s låglönegrupper? Så måste det väl ändå vara? Inte var det väl med LO:s goda minne som en S-regim öppnade för det här år 2000?

– Det hela är väldigt illa skött politiskt. Det fanns ingen dialog med andra parter innan Fas 3 klubbades igenom, men hade vi fått komma in tidigare hade åtgärder för att bättre introducera personer i dessa program kunnat förverkligas, menar hon.
Benita Westin, ombudsman på KommunalNu kom frågan upp om inte det här kunde missbrukas av företag eller organisationer.

Det är nog det mest ”oskyldiga” missbruket av det här, det riktigt grova missbruket är att det används av vår folkvalda regim för att pressa lönerna för speciellt de som redan har de lägsta inkomsterna.

Men denna regim fick det levererat på silverfat av S, dels fick man lagstiftningen som öppnade för detta, dels fick man en stor säck med pengar sen S överbeskattat inte minst de med små inkomster. Det är inte heller något som kommit med alliansen det fanns redan tidigare men inte så systematiserat som nu och direkt lönepressande tidigare var det primärt kommuner som kunde ha sådan här gratisarbetskraft.

Det förstör förstås fullständigt marknaden för mer okvalificerade arbeten. Men sånt här har troligen också vidare konsekvenser i sin lönepressande funktion. Så mycket för att politikerna inte ska lägga sig i marknaden. Sp länge de t slår mot löntagare och inte minst de svagaste på denna marknad verkar det inte finnas några gränser för att rättfärdiga politiska ingrepp i marknaden.Ingen kan klaga på kraften och konsekvensen i de privilegierades målmedvetna och nu snart fullbordade demontering av folkhemmet. Och de som skulle tillvarata det demokratiska intresset och allas vår välfärd i riksdag och fackföreningsrörelse dansar stolta med i den makabra dansen.
Grassman 1989,
det var då det, då hade nog ingen kunnat föreställa sig vad som komma skulle och hur det skulle se ut idag. Grassman trodde envist att bara folk förstod vad som pågick så skulle de inte kunna hålla på som de gjort. Tyvärr är nog faktum att folk förstår än mindre i dag än de gjorde 1989.


0 comments:

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>