2010-12-23

Desperationen i EU tilltarRumänien:
BNP föll 7,1% 2009, lär falla med åtminstone 2% i år, offentliga löner har sänkts med 1/4, löner i privat sektor lär ha fallit med 10% 2009, moms har höjts från 19 till 24%.


“Trots” sparsamhet i Camerons Storbritannien blir det rekordunderskott senaste månaden.

“George Osborne received a blow as it emerged that state borrowing soared to the highest on record for a single month despite the government’s austerity measures to rein in the deficit.

... Britain in the red by £23.3bn stunned the City, which had been expecting the early fruits from the chancellor’s spending restraint to cut the deficit from the £17.4bn recorded in November 2009.”


“the City” är kodordet för Storbritanniens svar på våra bankekonomer som har mediemonopol på att kommentera nationers ekonomi. Där som på andra håll är de för det mesta ute och cyklar när det gäller dessa spörsmål. Härom veckan var de brittiska bankekonomerna ”stunned” över att arbetslösheten ökande trots Osbornes sparpolitik.

Mönstret går igen, Grekland, Irland etc ju mer man ”sparar” desto mer faller skatteintäkterna och sk automatiska stabilisatorer ökar, dvs de understöd som ges till folk som blir arbetslösa. Så skär man ner på understöden höjer skatter än mer och då förstås som i Rumänien etc framförallt när det gäller regressiva skatter som sänker köpkraften än mer. Så ökar arbetslösheten, skatteintäkterna faller och kostnaderna ökar osv, osv ...


Metoden med kraftfull åtstramning som recept för stagnation är beprövad i Europa, en av de främsta var Heinrich Brüning i Tyskland:

Resultatet blev en kraftig nedskärning av köpkraften på hemmamarknaden, något som gjorde det onda värre. Många företag gick i konkurs. Den tunga industrin och byggnadsindustrin lamslogs nästan helt, och 1932 registrerades nästan 6 miljoner arbetslösa. Till dessa bör man troligen lägga ännu en miljon långtidslediga som helt hade glidit ur det sociala systemet.

Med sjunkande privata inkomster följde minskade offentliga skatteinkomster, och 1932 måste kommuner, städer och till och med en delstat gå i konkurs och ställa sig under riksadministration... Då Brünings sparsamhetsiver till slut också riktades mot statsbidragen till godsägarna öster om Elbe, tröt Hindenburgs tålamod.

Med uppemot 40% arbetslöshet såg de alltmer desperata medborgarna Hitler som - unsere letzte Hoffnung.


The idea that austerity measures could trigger stagnation is incorrect,
Jean-Claude "Pangloss" Trichet

0 comments:

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>