2010-12-09

NAIRU "still alive"

Det var S som med kraft genomförde NAIRU politiken (sk jämviktsarbetslöshet) som gällande norm för den ekonomiska politiken i Sverige, den har skapat det faktiska utanförskap vi har fått här i landet pga av den massarbetslöshet som en sådan politik driver fram.

Vice Riksbankschef Villy Bergström i "Godmorgon Världen" 12/12 2004:

Jag insåg att det skulle vara en drastisk omställning av politiken lika drastisk som införande av sysselsättningsmål och budgetpolitik var 1932/33 så det var en omställning i den storleksordningen alltså mycket drastiskt man byter mål från att ha full sysselsättning mot att ha låg inflation. Och jag insåg ju att omläggningen framför allt desinflation hade gått ner från de här 8-9% skulle komma ner till målet skulle kosta oerhört mycket skulle kosta i termer av massarbetslös, kosta i termer av nedgång i produktionen. Det gjorde att jag var väldigt skeptisk mot omläggningen som sådan.
(…)
det är så att den massarbetslöshet som kom till stånd i början av 90-talet, den bet sig fast så att många av de som blev arbetslösa då kom aldrig riktigt tillbaks på arbetsmarknaden, så förhoppningsvis har det göra med kostnaden för övergången fortfarande, men att det inte skall behöva vara så i framtiden när de här grupperna pensioneras ut och vi har andra grupper på arbetsmarknaden som inte drabbades av den här massarbetslösheten, men systemet som sådant tror jag inte skall innebära att man har högre jämviktsarbetslöshet.
(…)

Här pratar vi samhällsexperiment på det större makroperspektivet där många fått betala ett mycket högt pris, allt från löntagare till alla de tiotusentals små och medelstora företag som slogs ut i processen. Hur många som fick sätta livet till i detta experiment kan vi bara spekulera om. Speciellt cyniskt är det när det är ett faktum att den högre inflation vi hade haft som föregick 90-talets låginflation inte alls berodde på löneinflation. Det är bara att titta på de faktiska siffrorna för reallöneutvecklingen och konsumtionen här i landet.

Ja "vi" får väl allt hoppas och hålla tummarna att det inte är något fel på "systemet som sådant", det har näppeligen gått mer än några ynka decennier så tiden får väl visa vad det blir i det ”längre” perspektivet.

Då, nån gång i framtiden, kanske vi kan se fram emot frustande tillväxt och arbete åt alla "när de här grupperna pensioneras ut" eller dör av. Kanske är de så knäckta av det svenska hemsnickrade samhällsexperimentet under 90-talet att de inte biter sig fast onödigt länge och belastar övriga medborgare.

Aktuell sk ”jämviktsarbetslöshet” lär ligga uppemot 6,5% enligt de ovetenskapliga modeller man använder för att räknar ut sådant för att leva upp till NAIRU ideologin.

Utanförskapet kommer naturligtvis inte att försvinna för att folk dör av och pensioneras bort från arbetsmarknaden, systemet i sig bygger ju på permanent massarbetslöshet för att hålla löntagarna i schack, inflationen är bara ett svepskäl. Men tyvärr har S och LO svalt det med hull och hår. LO ekonomer dillar om att den permanenta massarbetslösheten handlar om matchning och friktioner på arbetsmarknaden, vilket är rent nonsens.

Till och med en del av de nyliberala ekonomer som är de kända när det gäller ”studiet” av friktioner på arbetsmarknaden medger att det är marginellt i lägen med stor arbetslöshet som vi har där det snarare handlar om makroekonomi och ”matchning” av total efterfrågan mot tillgängligt och möjligt resurs utbud. Förmodligen förstår sådana som Borg det och att arbetslinjen skulle vara något som genererar tillväxt och välstånd för alla bara är charader, synd bara att det som kallas för arbetarrörelsen här i landet inte förstår bättre. Och nu har också Sahlin anslutit sig till alliansens nyliberala ”arbetslinje” där de svaga i samhället ska utnyttjas under slavliknande förhållanden ... .

0 comments:

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>