2011-01-28

State of the Union

He shall from time to time give to Congress information of the State of the Union and recommend to their Consideration such measures as he shall judge necessary and expedient
— Article II, Section 3 of the U.S. Constitution

whitehouse - president-state-union-address

Då vet vi ungefär hur Obama kommer att låta i nästa amerikanska presidentval.

Fluffigt och luftigt utan att gå i klinch med de aktuella problemen i nationen – typ bipartisan – ska det gå att en gång till att engagera folk i ”change we can believe in”
Presidenten rapporter till parlamentet sin syn på tillståndet i nationen, presidentens syn verkar inte helt stämma med det tillstånd många medborgare ser, i Obamas USA verkar där inte finnas arbetslösa, ökande fattigdom, kommuner och delstater på konkursens rand som skär ner på skolor och all möjlig samhällsservice i vart fall inget akut problem så dessa behöver nämnas i rapporten. Folk som får går från hus och hem, inte minst p.g.a. banker och finansbolags dubiösa metoder, verkar inte vara ett problem stort nog för att komma med i en redogörelse för tillståndet i nationen.

Så Obama vill investera i utbildning, infrastruktur och energi? Jaha när vill inte en normal politiker göra det?

Obama säger att för att få jobb krävs det utbildning, dom måste satsa på utbildning, men då har han kanske missat hur svårt det är att få jobb för de unga som faktiskt har utbildat sig.Typ USA är det bästa landet i världen där alla kan lyckas bara de vill och bjuder till, man kan kanske förmoda att de arbetslösa inte velat och bjudit till tillräckligt mycket.
Translation Corollary: You ain’t maikin’ it, you ain’t tryin’!
Our President believes in Christianist Prosperity Doctrine and Santa Claus Dogma!!! Fucking A!
Don’t need no bootstraps, hack; just hard work and no sin.
obama-ignores
Obama åkallar 50 och 60-talet och efterlyser ett ”Sputnik moment”. Fredspristagaren drömmer om det kalla krigets dagar när propagandan om den yttre fienden var på sin höjdpunkt, det mesta var förstås rent nonsens och överdrifter som resulterade i Mccarthyism och att förmenta ”kommunister” fick schavottera i offentliga förhör. Men visst tiderna var annorlunda då, eliten fick betydligt mindre del av välfärden som producerades och folkflertalet fick sin beskärda del på ett helt annat sätt än de senaste 30 - 40 åren. Den ekonomiska politiken drevs i Keynesiansk anda för att skapa full sysselsättning och optimera produktionsförmågan. En bit av den tiden som Obamas historielärare verkar ha glömt att berätta för honom om. Nä Sputnik och kalla kriget det var grejer det.

Obama begråter att USA inte är No1 på allting, de ohemula utlänningarna kan ett och annat de också, va hemakt. Det är de elaka utlänningarna och speciellt kinesen som tar jobben från amerikanen, det har inget att göra med den politik som bedrivs nationellt. Det är IMF:s världsbild, allt handlar om den globala konkurrensen och ve den som försöker bedriva ekonomisk politik som skapar en livaktig hemmamarknad för medborgarnas bästa.
Sputnik moment? It feels more like Chernobyl. We can’t educate our populace, unemployment is high, and out infrastructure is crumbling. So Obama gives us more of the hopey changey thing, but with no spending to back it. The guy has no spine. He folds before the fight even begins. Total disappointment. What’s next? President Palin?
newdeal

“No workers — no workers are more productive than ours. No country has more successful companies, or grants more patents to inventors and entrepreneurs. We’re the home to the world’s best colleges and universities, where more students come to study than any place on Earth
… as many as a quarter of our students aren’t even finishing high school. The quality of our math and science education lags behind many other nations. America has fallen to ninth in the proportion of young people with a college degree.”
Hur ska han ha det den gode Pangloss, är man No1 eller inte?
“I am proposing that starting this year, we freeze annual domestic spending for the next five years … will bring discretionary spending to the lowest share of our economy since Dwight Eisenhower was president”
Vilket inte är riktigt lika dramatiskt som det låter då åtminstone 2/3 är ”non discretionary”.
The bipartisan Fiscal Commission I created last year made this crystal clear. … And their conclusion is that the only way to tackle our deficit is to cut excessive spending wherever we find it – in domestic spending, defense spending, health care spending, and spending through tax breaks and loopholes.
Tja så där ”bipartisan” var det väl inte det var en rent nyliberal kommission, någon mångfald i synen på ekonomi och samhälle var det inte fråga om.
“This means further reducing health care costs, including programs like Medicare and Medicaid, which are the single biggest contributor to our long-term deficit. … Still, I'm willing to look at other ideas to bring down costs, including one that Republicans suggested last year: medical malpractice reform to rein in frivolous lawsuits.”
“frivolous lawsuits”? tja det är väl en av de få saker som gjort att en vanlig amerikan faktiskt kan ta sig an ”Corporate America”, storbolagen har länge velat stoppa detta folkliga ofog. Propagandan om dessa “frivolous lawsuits” maler på – Hot Coffee – nu är det så att dessa fall vanligen drivs av folk som får hjälp av advokater som endast får betalt om de vinner sina klienters mål, att dessa skulle ta sig an “frivolous lawsuits” är inte så troligt.

Medicare and Medic aid infördes en gång I tiden av Lyndon B Johnson som stöd för fattiga pensionärer, nu är detta på bordet för att ”reformras”. LBJ var en mångfacetterad president om man säger, ingen har drivit igenom så många reformer som han gjorde under sin tid.

En utomordentligt skicklig och driven politiker som hade sina metoder att övertala kongressledamöterna.


“I said... but they don’t vote... they don’t have any organized lobbies... how in the world are you going to get any substantial legislation on poverty, Jack Kennedy couldn’t, how your gonna do it? He leaned back and said, and these words are engraved on my memory, he said: I’ll don’t know whether I’ll pass a single law or get a single dollar appropriated but before I’m trough no community in America is going to be able to ignore the poverty in its mist.”
S. Douglas Carter
Special assistant to the president [Lyndon B Johnson]


“If we make the hard choices now to rein in our deficits, we can make the investments we need to win the future.”
Amerikanen ska alltså stålbadas till framgång, sen är det dags att äntra ”the promised land” med investeringar i utbildning, infrastruktur mm. Det är bara frågan om hur USA ska få till ett exportöverskott som kan balansera det offentliga stålbadandet. Faktum är att USA nästan ensamt står för den exportledda tillväxten hos världens exporttigrar med sitt stora handelsunderskott, tar man bort USA blir det inte mycket kvar för överskottsländerna att konkurrera om.
“We are living with a legacy of deficit-spending that began almost a decade ago”Tja det är nog mer än ett decennium, men Obamas ekonomi och historiekunskaper är inte alltid vad de borde vara:

“But now that the worst of the recession is over, we have to confront the fact that our government spends more than it takes in. That is not sustainable. Every day, families sacrifice to live within their means. They deserve a government that does the same.”
De senaste 100 åren måste ha varit ett ”elände” för No1, man har hållit sig på topp trots dessa ständiga underskott.

Jo nog behöver de reformera sin utbildning när landets president tror att statens affärer fungerar som en del i nationens ekonomi, som ett hushålls. Men å andra sidan tror de flesta politiker här också på detta.

“We are poised for progress. Two years after the worst recession most of us have ever known, the stock market has come roaring back. Corporate profits are up. The economy is growing again.”

Samma visa igen (från dagens politiker), går den finansiella marknaden ”bra” typ vrålar, går ekonomin bra. Har Obama och hans ekonomiexperter, Helan och Halvan, Larry och lille Timmy noterat hur det fungerat de senaste 30 åren, ös pengar över de få som redan har mer än de vet vad de ska göra med så kommer de finansiella marknaderna att ”vråla” av vällust medan den reala ekonomin hankar sig fram, sk ”jobless growth”. Det är ganska enkel marknadslogik mer och mer dött kapital jagar avkastning på de finansiella marknaderna och har vanligen mycket lite med riktiga arbeten och den reala ekonomin att göra. Tro tusan att de ”vrålar” när staten häller biljoner över dem i form av att rädda kriminella banker och finansbolag och sk ”Quantitative Easing” (QE).

Kan det verkligen vara så illa ställt med den intellektuella förmågan hos Obama att han inte förstår detta, eller driver han med oss och amerikanen?“Gun control” var inte heller aktuellt trots den senaste händelsen med attentat mot politiker och allmän massaker.

dn

0 comments:

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>