2011-02-17

Kri(S)kommissionen

Av mitt bläddrande i rapporten från kriskommissionen noterade jag att där var mycket om sysselsättning och att S skulle ha misslyckats med att få till full sysselsättning, enligt kommissionen en av de viktiga anledningarna till det prekära läget för partiet. Det är förmodligen så att den höga arbetslösheten varit avgörande för tillbakagången men det stämmer nog inte riktigt att det berott på att man misslyckats utan på att man anammat idéerna om NAIRU, iden att arbetslösheten måste hållas uppe annars blir det inflation.

Så vad de menar med full sysselsättning är lite oklart är det samma som Moderaterna menar?
Full sysselsättning är inte när alla 6 miljoner i arbetsstyrkan har jobb. Full sysselsättning är när efterfrågan på arbetskraft matchar utbudet av arbetskraft på ett sådant sätt att priset på arbetskraft (lönenivån) varken pressar upp eller ned den allmänna inflationstakten. Då råder det jämvikt på arbetsmarknaden och då råder det full sysselsättning.
moderat.se

Om man läser Morgan Johansson som skrev på Newsmill samma dag som rapporten kom ut så ifrågasatte han inte typ KI:s artificiella modell som räknar fram NAIRU nivån som just nu påstås vara 6,5 procent - ” Vi socialdemokrater har en politik som folk gillar

Som jag fattat rapporten och Johanssons artikel skulle den lovade fulla sysselsättning som man nu vill eftersträva uppnås genom export. Hur realistiskt är det i det lilla landet som redan är en av världens vassaste exporttigrar med långt högre export per capita än t.ex. Tyskland eller Japan eller som andel av BNP eller i exportöverskott.

Vad är det för mening med ännu mer export när vi sedan länge har rekordstort överskott varje år. Den enda reala meningen med export för folkhushållet är att betala den import vi vill ha.

Att på detta sätt permanent ha rekordstora exportöverskott är ren förlust för folkhushållet som då lever långt under sin förmåga. De enda vinnarna är en liten klick exportkapitalister. Så är nu också medelförmögenheten i Sverige världens sjätte högsta men denna ansamlas hos mindre än 10 % av hushållen och hos exportföretagen medan de vanliga hushållen belånar sina bostäder så landet kan ha sk starka offentliga finanser och lite mager tillväxt i den privata konsumtionen.

Som jag fattade det skulle nu helst hela landet, utbildning kompetenshöjning mm typ allting ställas om för att vi skulle få ännu bättre konkurrenskraft på exportmarknaden och där i ”exportzonen” Sverige skulle den fulla sysselsättningen skapas. Men vad är meningen när vi inte ens använder oss av den exportförmåga vi nu har till att importera. Dessutom är det så att vår avancerade exportindustri producerar allt mer med allt färre anställda. Vi har också kunnat se de senaste 25 åren hur arbetslösheten korrelerar med storleken på exportöverskottet, ju högre exportöverskott desto högre arbetslöshet och vice versa.

Dessutom innebär denna strategi att vi är beroende av att någon annan (typ vanligen USA och som under krisen Kina) satsar på sin hemmamarknad och genererar import. Nu har vi iofs ganska god balans i handeln inom EU i motsats till t.ex Tyskland, Holland och några till men i princip är det en taskspark mot alla våra EU-kompisar, med mycket besvärande utrikesunderskott, med denna benhårda merkantilism som eftersträvar stora exportöverskott.

Nu har jag inte läst dokumentet från pärm till pärm men det verkar saknas en strategi för tillväxt av vår hemmamarknad där trots allt de flesta jobben finns och där det finns störst möjligheter att skapa fler. 2010 kom FN med sin ekonomiska rapport om det ekonomiska läget i världen och såg den ökande arbetslösheten i både den rika och fattiga delen av världen som det största problemet. Inte minst då förstås i fattiga länder där arbetslöshet innebär direkt fysiska umbäranden för de som drabbades. De poängterade också det futila i den sk exportledda tillväxten som de ansåg inte vara en framkomlig väg. De rekommenderade att man både i fattiga och rika länder fokuserade mer på att skapa tillväxt i ländernas hemmaekonomier för att skapa jobb. Det är förstås rimligt alla kan inte bara exportera det måste också finnas livskraftiga hemmaekonomier som är livskraftiga och importerar. Ett perspektiv som jag tyckte saknades i krisrapporten.

Det ger ett märkligt intryck när hela nationen, utbildning, infrastruktur, forskning etc ska ha merkantilism som syfte och mål. Det är förstås viktigt att ha en exportsektor som på hög förädlingsnivå kan tillgodose det importbehov vi har och vill ha. Ur folkhushållets perspektiv finns inget annat syfte med exporten än att betala importen. Export har inget självändamål mer än för en liten klick exportkapitalister. Denna grupps intressen är inte lika med folkhushållets. Rimligen bör utbildning, infrastruktur, forskning etc vara till för folkhushållets/medborgarnas välfärd och inte en liten grupp exportkapitalister.

Morgan Johansson hamrar återigen in budskapet om Sverige som speciellt exportberoende. Mantrat om vårt alldeles speciella exportberoende som alla politiker och tyckare numer nämner så fort det talas ekonomi. Vi är inte mer exportberoende än något annat modernt europeiskt land. T.ex. Egypten däremot är exportberoende på liv och död, dvs de kan inte föda sin befolkning utan stor import av spannmål från världsmarknaden för detta är de tvingade att på något sätt tjäna in gångbar internationell valuta. I stort sett alla industriländer i de tempererade delarna av världen har en mycket höggrad av möjlig självförsörjning om det verkligen skulle knipa, en mycket avundsvärd situation för många länder här i världen som inte klarar sin basala försörjning utan import.
0 comments:

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>