2011-02-11

Sverigebilden

Tittade på utrikes sida om Egypten och slog ett öga på kommentarerna och fann detta:

I was thinking earlier about how quickly Sweden (that paragon of social democracy) had changed into an overt American vassal state and that Egypt might just as quickly stop being one. Let's hope that the Middle East's Prague Spring lasts.

Sverigebilden har förändrats och det är ju inte så konstigt.


You know how it is: When the big guys call, one is eager to do one’s bit.
- Göran Persson, 2000

"Vi är en röst i en stor global kör som sjunger nästintill unisont. Det känns oerhört tillfredsställande att Sverige är med i den kören."
Göran Persson om den svenska regeringens inställning till USA:s bombningar av Afghanistan

A crime is always a crime, and terror is always terror, even when it is committed in the name of lofty objectives and ideals.”
- Olof Palme, 1965

===========
Vårt lilla land är ju precis som karolinerdrabanten Bildt sa en randstat i det större perspektivet, även om vi som i denna avbildning av världen centrerat perspektivet på Europa.

9 comments:

Björn Nilsson sa...

Historiskt sett har väl höjdpunkterna i Sverige varit ganska få inom politiken, medan det mediokra eller rent undermåliga har varit regeln? Ett fattigt utkantsland med ryggmjuka politiker som slickar uppåt och sparkar nedåt - eller har jag fel?

/lasse sa...

Så har det förstås varit för det mesta, men trots det är propagandan massiv om vår egen förträfflighet i ett internationellt perspektiv. Den riktar sig både utåt och inåt. Vår frihet, jämlikhet, det öppna samhället osv. det är i praktiken fråga om ren nationalchauvinism torts att en del i denna propaganda är att framhålla oss om antinationalistiska och väldigt internationella (numer globala). En propaganda om vår egen förträfflighet som gör att vi gärna ser lite från ovan på resten av världen trots att vi naturligtvis är mer jämlika och solidariska än alla andra, lite förmer så att säga.

I sig inte så konstigt de flest länder ägnar sig åt liknande propaganda mot sina medborgare och mot utlandet.

Det har förstås hjälpt till att vi nog faktiskt hävdade oss ganska väl i det internationella perspektivet under de demokratiska decennierna efter kriget en position som även grundades under 30-talet, en rad intellektuella inom olika områden var i många stycken internationella auktoriteter.

/lasse sa...

Lade in en världskarta i sk Mollweide-projection som ska ge en hyglig realtiv avbildning av klotet, som sagt ett utkandsland i det större perspektivet. Normalt sett ett litet land väl inpackat under kilometertjock packis som får komma ut lufta sig så där en drygt tiotusen år för att sen vara under isen i hundratusen år.

Björn Nilsson sa...

Kolla Worldmapper http://www.worldmapper.org/index.html , där kan man få annorlunda perspektiv.

Det typiska för Sverige har väl varit ett fåtal storgubbar (och någon enstaka -gumma) och resten mest skräp. Som Linné eller Fredrika Bremer, eller Gustav Eriksson (vasa). Men för det mesta har landet varit väldigt dåligt på att handha minnet av sina stora, eller ens veta att de funnits, som Swedenborg eller Montelius, Scheele, Celsius, han som skapade Tabellverket, etc etc.

/lasse sa...

Jo man tycker att det borde vara en tradition att förvalta med omsorg, men med "begåvade" ledare som Persson, Klenfeldt, Sahlin, Olofsson etc för väl sig knappast genier besvär att slå sig fram.

Jan Wiklund sa...

Det typiska för Sverige är att bönderna har varit relativt fria och haft förmåga att försvara sig mot överheten. Vi har haft stora ögonblick, som t.ex. 1400-talet då ingen kunde få någon maktposition om inte bönderna accepterade den. Eller 1900-talet då dessa bönder (nu industriarbetare) före alla andra började föra keynesiansk politik under folkrörelsekulturell hegemoni.

Överklassen har varit svag, jämförelsevis. Det har främst varit en lättnad, men det har också inneburit att den har varit mjuk i ryggen och gärna tagit hjälp av främmande överklass för att hävda sig. Det har så att säga varit baksidan av böndernas starka politiska position.

Här har jag skrivit mer om den saken: http://www.folkrorelser.org/inenglish/swedishsocial.html

Jan Wiklund sa...

PS vilken tidning läste du det första citatet i?

/lasse sa...

Brittiska Medialens
http://www.medialens.org/

Jan Wiklund sa...

OK, fast vem är som kommenterade framgår inte.

Då är det relevantare att redan för snart tio år sen gjorde Times of Indias dåvarande chefredaktör Shastri Ramachandran nästan exakt kommentar: Tidigare var Sverige respekterat, nu är det ett industriland som alla andra, sa han på ett ungefär. Tyvärr finns inlägget inte längre kvar på internet.

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>