2011-03-29

Ännu ett inbördeskrig för svensken att delta i

Varför deltager vi nu i ett inbördeskrig i Asien och ett i Afrika?
Som stridande part på ena sidan i lokala inbördeskrig.
Svensk offentliganställd personal krigar i främmande land i Asien för att aktivt stödja en genomkorrupt regim. I Afrika deltager i ett klankrig om makten över Afrikas största oljereserv.

Som synes är intressenterna många i Afrikas största oljereserv. Jag kan inte se att Sverige är med på denna karta. Varför ska svenska offentliganställda vara där och försvara andra länders oljeintressenter?

Man kan fråga sig varför Ryssland inte använde sitt veto i FN utan passade och de facto välsignade regimförändring i Libyen. Om nu läget blir mer utdraget och kaotiskt än vad de optimistiska politiska länstolskrigarna förväntat sig (det är det normala att det blir både dyrare och mer långdraget än tänkt) kan det innebära relativt alvarligt avbräck för oljeleveranserna till Europa, vem står då närmast i tur att ta marknadsandelar på denna marknad? Ryssland?

4 comments:

Hannu Komulainen sa...

Vad var det C.H. Hermansson sa på sin tid? "Sverige är en liten men hungrig imperialistisk stat." Men handlar det om potentiella affärer eller om en allmän solidaritet med det USA-ledda Imperiet?

Björn Nilsson sa...

Vi måste ha en bättre anledning till ett afrikanskt fälttåg ... jag vet! Vi hade problem med pirater från Barbareskstaterna på 1700-talet som bland annat tillfångatog svenska sjömän. En av dessa Barbareskstater hette Tripolis. Kanske dags att skicka dit en expeditionsstyrka som slår näven i bordet och säger ifrån! Och så kan vi passa på att knycka norrmännens oljekoncessioner på en gång. De har ju olja hemma, varför då jönsa omkring i Afrika?

Lasse Strömberg sa...

Hm, intressant karta med oljeintressenterna. Jag har tidigare förstått att oljefyndigheterna finns i östra Libyen, och din karta ser ju ut att bekräfta den saken.
Eller visar kartan bara var utländska intressenter är aktiva medan det finns också finns olja i västra delen?
Men borde inte också Egypten vara ett oljeland?

Teckentydaren sa...

@Lasse S

Det är en karta över de utländska oljeintressenterna. När man tittar på andra kartor över prospektering finns det olja även i de västra och södra delarna, men jag studerade det inte så noga så jag fick en uppfattning om storleken på fyndigheterna. Men all kartorn visar på en koncentration innan för havsviken i Gulf of Sidra, men inte speciellt mycket mot Egypten.

Frågan är också hur mycket som är prospekterat, när imperiet anföll Irak sas det att det mesta av Irak ännu inte var prospekterat och att Irak mycket möjligt skulle kunna ha större oljereserver än Saudiarabien.

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>