2011-03-22

Kompetens

är det som gäller alla de som tillhör de jämviktsarbetslöshetens brigad är där därför att de antingen är lata och hellre glider fram på bidrag och tycker det är mycket trevligare tillvaro att stå och ödmjuka sig och vända ut och in på sig själva inför de som inte var lata och hellre blev offentliga tjänstemän som delar ut bidrag till de lata och bekväma. Hade folk inte haft denna inställning till arbete hade det inte funnits arbetslöshet. Det är den vanliga borgerliga synen på de som de gjort arbetslösa för att bekämpa deras fantasier om att annars blir det inflation. Men tänk om folk inte hade varit så lata och bekväma då hade vi haft hyperinflation som i Zimbabwe, hur roligt hade det varit.

På vänster sidan är det inte ovanligt att man har precis samma syn men det kan man förstås inte säga när man är "vänster" så man får säga något annat. De som de gjort arbetslösa för att bekämpa samma inflationsfantasi som de borgerliga har får man säga inte rätt kompetens, hade de bara haft rätt kompetens hade vi inte haft någon arbetslöshet försöker de ge intryck av. Men nu är det så svårt att bibringa folk rätt kompetens att det varit helt omöjligt trots att man försökt ihärdigt i flera decennier. Många pannor har lagts i djupa veck, många trevliga kurser och seminarier har bevistats tillsammans med andra med rätt kompetens för att slippa vara inflationsbekämpare.

Det finns vetenskap om det här med hur man bibringar folk rätt kompetens, här är ett par korta videoklipp som berättar om det:A short clip from "Human Resources"
openfilm.com/videos
metanoia-films.org

2 comments:

Björn Nilsson sa...

Mängden av akademiker i Fas3 borde väl få en att fundera över hur allena saliggörande det är med utbildning.

Teckentydaren sa...

Det hjälper förstås inte med utbildning eller någonting annat när man medvetet bedriver en politik som har för avsikt att hålla en del i arbetslöshet. Som även Mitchell som är expert på det härnoterat att det växt upp en hel industri runt de arbetslösa i NAIRU världen som ska ge sken av att försöka lösa ett problem som politikerna inte allas vill lösa.

Större hyckleri och dubbelmoral går knappt att finna än den svenska arbetsmarknadspolitiken. Lägg där till att en hel del är borttrollade från arbetslöshetsstatistiken på olika sätt, det gör att summan egentliga arbetslösa blir långt högre än eftersträvad NAIRU nivå. Det är ju t.o.m. så illa att fackföreningsrörelsen också är anhängare av NAIRU politiken.

En effekt av denna politik som håller nere köpkraften för att det inte ska bli full sysselsättning också gynnat bemanningsföretagen. En ny tes som jag har, när löneläget är för lågt har företagen råd att dribbla med bemanningsföretag som naturligtvis blir betydligt dyrare än att anställa folk själv. Hade de anställda varit dyrare hade de helt enkelt inte haft råda att ha en massa folk via bemanningsföretag. Klart att det finns ett visst behov av sådant men de man främst tänker på som småföretag där det kan vara en administrativ börda och risk att anställa är förmodligen inte de stora kunderna hos bemanningsföretagen. För det större företaget som har rutinerna och det administrativa på plats torde några anställda hit eller dit inte innebära så mycket extra besvär. Dessutom r det ganska överdrivet det här med att folk inte skulle kunna friställas när det behövs.

Jag tror på Mitchells modell med jobbgaranti, vem som helst ska när som helst kunna få ett jobb av det offentliga till en anständig minimilön, det torde väl innebära en 16-17 tusen här. Det skulle säkert behövas att en sådan här sak pressade upp lägsta lönerna en bit på marknaden. Ett riktigt jobb som man inte får sparken från men inom icke professionella delar av den offentliga sektorn. När konjunkturen vänder kommer marknaden att tömma denna arbetskraftsreserv med bud om bättre lön. Enligt Mitchell så skiljer sig detta från vanlig Keynesiansk politik i att det injicerar i botten i stället för på toppen och ska då inte vara inflationsdrivande. Men det förutsätter förstås att den ekonomiska politiken inte hela tiden står på bromsen och håller uppe hög arbetslöshet utan låter konjunkturerna verka. Sen kunde man lämna helt till fackföreningarna att ha arbetslöshetsförsäkringar som gav mer.

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>