2011-03-26

Mörkret flyr dagen gryr

Mörkret flyr, dagen gryr.
Räddningstimmen för världen slår,
Nu begynner vårt ljubelår.
Juholt till jorden är kommen,
Oss är en frälsare född.
kan Juholt gå på vatten?


Linderborg är riktigt slagfärdig

En partiledarkult som ingen annan

Likt Jesus steg överklassmannen Branting "ner till folket". Han var hövdingen, den stränga men rättvisa fadern som uppfostrade den otyglade massan – arbetarrörelsen var bara ett skrovligt block när Branting kom med sin mejsel. Han var en Prometeus, som stal elden från gudarna och gav den till människorna.

Efter Carlsson slutar partiet skriva historia. Ingen vill formulera kapitlet om när och varför folkhemmet gick i kras, för det vore att ta strid.

På kort tid förvandlades "världens starkaste socialdemokrati" till en aladåb i styv kuling – medlemmarna ersattes av en marknadsavdelning som gett sig fan på att inte ge upp innan man blivit ett borgerligt parti bland de andra. Att analysera sossarna under Sahlins ledning, är som att piska en död häst.


Gipsmodellen var klar 1942, bronsgjutningen 1952. Man skulle kunna tycka att redan vid den här tiden skulle det vara lite otidsenligt att framställa en ledare på detta viset. I vart fall om man vill ge ett demokratiskt intryck.

4 comments:

Hannu Komulainen sa...

En infernaliskt elak beskrivning av Åsa var också hur det i socialdemokratisk tradition finns legender om hur den förre partiledaren privat pekar ut den som ska ta över. Det här påminner ju lite om den apostoliska successionen i den kristna kyrkan.

"Apostolisk succession (latin successio apostolica) är ett teologiskt begrepp som betyder att man hävdar en obruten vigningskedja mellan Jesu apostlar och deras efterföljare, biskoparna." (Wikipedia)

I 2:a internationalen kallades ju faktiskt den av Engels utpekade efterträdaren Karl Kautsky för "socialdemokratins påve".

Lenins "testamente" var faktiskt ett brott med denna tradition: alla de presumtiva tronpretendenterna, inklusive Trotskij och Stalin, fick ordentligt på pälsen. Så fick ju "testamentet" hållas hemligt också....

/lasse sa...

Hur partihistorikern ska få ihop det att Sahlin utpekat Juholt som näste monark kan man fråga sig.

Men Juholts tal var inte oävet, jag hörde inte hela men det gav i alla fall en signal om en viss förändrad riktning efter Sahlin. Men högtidstal är högtidstal och det återstår att se vad det blir i praktiken.

Björn Nilsson sa...

Brantingmonumentet kan ses som en historisk företeelse eller som hemskt tyskeri. Socialdemokratin kom ju till Sverige som en tysk företeelse, men överbringaren - mäster Palm - står ändå längst till höger i skulpturgruppen och tar sig fundersamt om skägget.

Man kanske skall titta mindre på Juholt och mer på om partiet och facket i stort i någon mån börjar röra på sig. Blir det rörelser i folkdjupet så blir det också intressant att se vilka reflexer det utlöser i partitoppen.

Gubben på bilden antas väl leda tankarna till Korea, men jag tycker det också påminner om en fin staty av Kirov, Leningrads partiordförande (död 34), som slår ut med armen i en fryntlig och välkomnande gest.

/lasse sa...

Tyckte det skulle passa med lite ledarkult så jag ”photoshoppade” kim il-sung. Den store ledaren tar småfolket under sina vingar så de inte behöver tänka så mycket själv utan förlita sig på att auktoriteter står för tänkande.

Kirov är en mer sansad staty inte det där kolossalformatet med ledaren som pekar ut vägen, statyen har ju också en mer inbjudande gest än kommenderande.

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>