2011-03-23

Olust i landet

I ett åldrande Europa där den stora bristvaran kommer att vara folk i arbetsför ålder bedriver man aktivt en ekonomisk politik som håller arbetslösheten på skyhöga nivåer som slår hårdast mot de unga, en politik som uppmuntrar emigration av unga och folk med kompetens av olika slag. Det är också dessa som står för reproduktionen, folk som kan välja skaffar inte barn när ekonomin och framtidsutsikterna är dålig. En liten lättnad i den svenska ekonomiska åtstramningen i slutet av 80-talet såg också nativiteten skjuta upp och vi har nu de stora ungdomskullarna från denna korta tid av avbrott i permanent ekonomisk åtstramning.

Därför sluter den [vänstern och identitetspolitiken] upp bakom Europa-projektet, som gör dess tidigare ekonomiska politik, som vid 1970-talets slut hade skapat ett relativt fredligt, välutbildat och tolerant Europa, praktiskt taget olaglig.
Jean Bricmont

Med den galna ideologiskt styrda dogmatiska ekonomiska politik som är förhärskande ligger möjligen en balkanisering i farans riktning när det gäller Europa. När samhällsordningar kollapsar kan det gå ganska fort när väl bollen är i rullning.

Men det som pågår är inget nytt under solen, som Strindberg observerad i slutet av 1800-talet är det inte första gången som ekonomisk politik är galen. Detta var när the Gilded Age i USA var på väg att ta slut men även i europa hade det varit en tid av spekulationsekonomi där pengar gjordes på pengar.

Olust i landet – A Strindberg
”Omkring 1890 genomreste jag hela Sverige, utom Lappland, i och för studier till "Sveriges Natur", som först tio år senare blev tryckt. Det jag då såg var icke uppbyggligt, och om jag då skrivit ned mina intryck, hade även det förblivit otryckt.
I det rika Skåne fann jag öde stugor med inslagna fönster och hänglås, förvildad trädgård, åker i ogräs - det var emigrationen! Icke framkallad av fattigdom, utan av olust.
(...)
Då vaknade man till besinning och började utreda emigrationsfrågan. Statistikern Sundbärg behövde bara läsa i sina protokoll för att upptäcka det landets befolkning övervägande utgjordes av ålderstigna och minderåriga; de manbara hade flytt.
Nu i dessa dagar har jag läst hela utredningen, som ju är ganska målande, ibland lite blomstermålande, och när jag frågar mig: Vad är orsaken till landets avbefolkning, så besvara emigranterna frågan i tre tempo: Värneplikten, Skogsskövlarna, Det föråldrade styrelsesättet, med en lagstiftande, självsvåldig överklass och en förslavad, rättslös underklass, där samhällets oumbärlige regeras av de umbärlige.
(...)
Den som vill komplettera Utredningen må läsa Adelskalendern, där man på var femte sida finner en amerikansk adress. Det är således icke bara de fattiga som fly."

1 comments:

Björn Nilsson sa...

Direkt när jag såg titeln på bloggposten tänkte jag "Strindberg!" Nu hoppas väl en del att Junholt skall få bort lite olust, men vetefasen om det stämmer. Det riskerar att bli kosmetiskt, ungefär som när otvättade 1700-talsädlingar skvättade parfym på sig för att dölja den värsta skitlukten. Det räcker inte att prata, det måste ske något praktiskt också.

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>