2011-03-09

Richard Koo “balance sheet recessions”

Richard Koo: How the West is Repeating Japan’s Mistakes
Richard Koo’s book The Holy Grail of Economics is the definitive work on what he calls “balance sheet recessions”. He explain, among other things, why QE2 is not likely to be successful.

Bl.a. Sveriges 90-tals kris var en “balance sheet recession”.


Japan må ha gjort misstag, men när vi tittar på arbetslösheten så ser det inte lika misslyckat ut som inte minst Europa misslyckats med sina Euro/EMU idéer om ”stabilitets och tillväxtpakt” när det gäller arbetslöshet och det utan “balance sheet recessions” eller andra stora ekonomiska kriser sen början av 90-talet.

Som vi kan se har Japan inte någon gång sen 1995 överstigit vad Sverige haft som lägsta arbetslöshet vid en del tillfällen under samma tid.

Inte heller alla är direkt missnöjda i Tokyo att inte en etta i storleken mindre garderob kostar som om man skulle köpa Buckingham Palace.

0 comments:

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>