2011-05-31

Imperiet insolvent?

Bad Cop; Crazed Cop

Bad Cop; Crazed Cop – the IMF and the ECB
William K. Black

One of the great paradoxes is that the periphery’s generally left-wing governments adopted so enthusiastically the ECB’s ultra-right wing economic nostrums – austerity is an appropriate response to a great recession. Even neoclassical economists know that the ECB’s policies towards the periphery are insane. The IMF and ECB impose pro-cyclical policies that make recessions worse.

Why left-wing parties embrace the advice of the ultra-right wing economists whose anti-regulatory dogmas helped cause the crisis is one of the great mysteries of life. Their policies are self-destructive to the economy and suicidal politically. Lemmings don’t really follow each other and jump off cliffs – that’s fiction. Left-wing European governments, however, continue to support the ultra-right wing policies that the ECB pushes even when they know those policies will harm the economy and cause the left-wing party to be crushed in the next general election. They watch the ECB’s policies fail and their sister parties lose power and then they step forward to do the same.

Auktoritetstron sitter djupt i Europén.


titanic
Euron och Titanic har många paralleller bägge lovades vara osänkbara och nödvändig försiktighet kastades överbord och man körde som om inga isberg fanns i kursens riktning, som Calle Bildt sa "kursen ligger fast". Men skepparen på Titanic försökte åtminstone få så många som möjligt i livbåtarna när katastrofen var ett faktum. Skepparen följde också med ner i djupet, det kommer förstås inte Euroskepparna att göra de kommer att veckla ut sina fallskärmar och landa mjukt och leva i komfortabel välmåga resten av sin tillvaro.
Socialistledaren förhandlar om sparplanen

2011-05-30

Grekerna omyndigförklaras, demokratin upphävs

Grekland ska tydligen nu tvångsförvaltas av EU och IMF. En viss ironi att det som brukar kallas demokratins vagga blir det första land där EU upphäver demokratin och inför de facto fascism av EU modell. Ett korporativt teknokratiskt styre under EU-elitens ledning där individen och demokrati inte gör sig besvär.

Detta verkar den socialistiska regimen kämpa för att övertyga oppositionen är den enda vägen.

2014 är det hundra år sen det Första världskriget satte Europa i brand. Dagens politiker verkar inte ha de minsta betänkligheter att bete sig lika galet som dåtidens makthavare gjorde, totalt hjärnsläpp som inte började repa sig förrän fram på 30-talet men behövde även ett Andra världskrig för att helt upphäva galenskapen.

”En ny oro har drabbat finansmarknaderna och den här gången är det en kombination av misstro mot en återhämtning i amerikansk ekonomi och djup misstro mot Greklands möjlighet att klara sig.

Det som gav finansmarknaderna en skrämselhicka den här gången var uppgifter i den brittiska affärstidningen Financial Times i morse, vilket tolkades som att Grekland inte på egen hand kommer att klara skuldsaneringen.

Den vanligtvis välunderrättade tidningen skrev att europeiska ledare förhandlar om ett avtal som kommer att innebära ett utländskt inflytande över skattepolitiken och privatiseringar i utbyte mot nya nödlån.

Greklands förvaltning hamnar i andra händer än regeringens med andra ord och ordet tvångsförvaltning ligger nära till hands för att kunna undvika det som tycks ofrånkomligt, en nationell konkurs som också hotar euroländerna.
SR Ekot

Ny och ny oro, att inget skulle återhämta sig med galen nyliberal nedskärningspolitik har man kunnat läsa hos källor som är lite mer balanserade i sin syn på ekonomi än vad man hittar i vanlig media.

The Piigs coming home to roost.

Och slaktarna från EU och IMF dissekerar kadavren på jakt efter de fetaste bitarna.

Försök att tillskansa sig upphovsrätt

… når nya absurda nivåer.

Only in America?

Troligen inte, vad som är där har vi ganska snart här också.

Nu försöker läkare och tandläkare tysta eventuell kritik från patienterna genom att tubba dem att skriva över upphovsrätten till vårdgivaren på allt som skrivs eller sägs offentligt om vårdgivaren.

Doctors and dentists tell patients, "all your review are belong to us"

it asked me to "exclusively assign all Intellectual Property rights, including copyrights" to "any written, pictorial, and/or electronic commentary" I might make about Dr. Cirka's services, including on "web pages, blogs, and/or mass correspondence," to Dr. Cirka. It also stipulated that if Dr. Cirka were to sue me due to a breach of the agreement, the loser in the litigation will pay the prevailing party's legal fees.

… But she wouldn't budge on letting me see Dr. Cirka without signing, and she refused to give me a copy of the agreement so I could seek legal advice. Needless to say, I said "no thanks" and am now in the market for a different dentist.

In a written statement, Dr. Cirka acknowledged that the text of the agreement was provided by Medical Justice, and repeated his staff's line that the agreement is focused on fraudulent reviews written by competitors and disgruntled employees. He expressed concern that HIPAA would prevent him from responding properly to negative reviews. And he seemed as stumped as his assistant when I asked him to explain how the agreement could bind people who never signed it. His refusal to talk on the phone made it hard to judge if he really didn't understand this point, or was just pretending not to.

The ham-handed response taken by Medical Justice and its clients may also reflect the fact that doctors and dentists are finding themselves suddenly disoriented in a new, more competitive marketplace. "The Internet is the great equalizer." Schultz told Ars. "Other people have had to deal with harsh reviews for a very long time. And finally, an elite profession is also having to deal with it." It's easy to sympathize with the "emotional trauma" of being unfairly criticized on the Internet, he said. But doctors shouldn't be immune from the kind of public scrutiny that most other professions now face.

tips från:
nakedcapitalism.com

Ecuador och Rafael CorreaEtt fall som visar att det finns ekonomer som kan vara till nytta för sitt land.

Ecuador tillsätter en bred kommission som ska gå igenom alla skuldsedlar som de olika regimerna tagit på landet från 1976 – 2006. Kommissionen kommer fram till att en stor del av skulderna är illegitima eller sk ”odius debt”. Regeringen deklarerar detta, innehavare av dessa fodringar börjar sälja dessa för ner till 20% av värdet. Ecuador börjar i hemlighet att köpa upp dessa, man köper $3 miljarder i skuldsedlar för $800 miljoner. Kanske inte en riktigt kort snagg men trots det en najs sk ”hair cut”.


“He earned an Economics degree at the Universidad Catolica in 1987. Following graduation, he worked for one year in a mission at a kindergarten run by the Salesian order in Cotopaxi Province, where he acquired some knowledge of Quechua, the language of the majority of the native pre-Columbian population concentrated in the Andes region. In addition to Spanish and Quechua, he speaks French and English.[9]-
In June 1991, he received a Master of Arts in Economics from the Université Catholique de Louvain in Belgium. He later studied at the University of Illinois at Urbana-Champaign, where he earned a Master of Science in Economics in May 1999, and later a PhD in Economics in October 2001. “

Wikipedia”odius debt” var något som USA hittade på efter att man ”räddat” och ”befriat” Kuba från Spanien. Kuba hade stora skulder till Spanien, något som USA så klart inte hade några som helst intentioner att betala. Man var försiktigare med själva uttrycket när Iraks skulder skulle förklaras illegitima, andra kunde ju få idéer om att de också skulle kunna förklara skuldsedlar ogilltiga.”

Behöver vi högre skatter?

Vårpropositionen 2011:

Tabell 20 Offentliga sektorns finanser (miljarder kronor)
Nettoskuld (minus innebär att det är överskott)
2006 __ -412
2007 __ -547
2008 __ -404
2009 __ -613
2010 __ -712
2011 __ -735
2012 __ -801
2013 __ -904
2014 __ -1049
2015 __ -1231

Procent av BNP
2006 __ -14
2007 __ -17,5
2008 __ -12,6
2009 __ -19,8
2010 __ -21,6
2011 __ -21,3
2012 __ -22,1
2013 __ -23,7
2014 __ -26,3
2015 __ -29,6

2006 beräknades det vara närmare en biljon (1000 miljarder), det kom annat emellan och blev uppenbarligen lite mindre.

Detta är dött finansiellt sparande som göder de finansiella spekulationsmarknaderna i stället för att investeras i den reala ekonomin som kan ge välfärd åt medborgarna i framtiden.

Vi lever nu i det extremistiska nyliberala samhället, vars finansminister hyllas av oppositionens ekonomiske ”expert”. Den öppna arbetslösheten går ner till strax under ÅTTA procent och finansministern meddelar att det ska bi finanspolitisk åtstramning i form av höjt sk överskottsmål, med svepskälet att betala av en obefintlig offentlig skuld. Riksbanken höjer räntan.

Dessa överskott motsvaras av hushållens allt högre belåning av sina bostäder för konsumtion, det offentligas överskotts är medborgarnas minus.

Göran Persson har ibland beklagat sig över att det finns för lite kapital här i landet, det är förstås inte så konstigt när medborgarna sen ett par decennier tillbaks permanent går minus i sina affärer med det offentliga, det offentligas affärer med medborgarna är ett nollsummespel.

2011-05-28

Borgs grodor gör strömhopp

Grodanborg
Ekot - SR
”Grekerna "måste svälja" medicinen vi skriver ut åt dem, säger Anders Borg enligt tyska tidningen Die Welt i dag. Borg kräver bland annat att Grekland omedelbart börjar reformera pensionssystemet.
Den svenske finansministern anser att Grekland måste ta sig ur krisen genom att skära i statens kostnader.”

Återigen ger grabben trots ett antal högskolepoäng i ekonomi sig ut på tunn is och visar att han inte ens lyckades ta till sig grundläggande bokföring på högskolan. Vi får numer återkommande rapporter hur nyliberala nedskärningar förpassat det svenska utbildningssystemet till jumboplats. Sorgligt när även landets finansminister drabbats av det degenererade utbildningssystemet.

(S-I)=(G-T)+(X-M)
Uttrycket (I) säger att - vid en given nivå på produktion och sysselsättning - det privata finansiella sparandet (S-I) måste vara lika med summan av den offentliga sektorns finansiella underskott (G-T) och bytesbalansens saldo (X-M), Ett privat finansiellt sparande på 170 miljarder kronor måste alltså motsvaras av antingen ett budgetunderskott på 170 miljarder eller ett bytesbalansöverskott på 170 miljarder (eller någon kombination av dessa två).

Hans Tson Söderström
”Realräntechock, skuldsanering och budgetunderskott”
Kan även utryckas:
(S-I)+(G-T)+(X-M)=0

Allt spenderade är lika med alla inkomster, drar man ner på spenderandet drar man ner på inkomsterna, det är grundläggande fakta. Alltså ännu fler arbetslösa.

Borg svamlar om grekernas pensioner när det som måste förändras i den grekiska ekvationen är (X-M) dvs landets ställning mot utlandet. Han hade varit lite mer trovärdig om han tagit till brösttoner om grekernas underskott mot utlandet, tex sluta spendera lånade pengar på en redan överdimensionerad krigsmakt, sluta köpa Tyska ubåtar, franska mirage och fregatter etc. Varför detta lilla land har hela 295 stridsplan i aktiv tjänst kan man fråga sig (Sverige har 138 i tjänst och då är vi ändå tillverkare av stridsplan). Eller varför inte uppmana grekerna att importera mindre från Sverige så de bättrar på sitt handelsnetto. Men det är förstås ganska signifikativt i denna eurokris hur tyst det talas om det grundläggande problemet att Grekland och Piigs importerar för mycket från andra EU länder i relation till sim exportförmåga.

En import som villigt betalats och betalas av exportöverskottsländernas banker, då de har svårt att hitta tillräckligt med villiga och kreditvärdiga låntagare i de merkantilistiskt åtstramade hemmamarknaderna. Och förmodligen även offentligt subventionerade exportkrediter.

”Landet dras med ett kraftigt handelsunderskott, även gentemot Sverige. Dess export till Grekland uppgick under 2006 till cirka 5,9 miljarder kronor medan handel i motsatt riktning uppgick till cirka 1,4 miljarder kronor. Den svenska exporten ökade åren 2005-2006 med i genomsnitt 8,8 procent där de viktigaste varusektorerna är papper, läkemedel, fordon och verkstadsutrustning samt kommunikationsutrustning. De viktigaste grekiska exportvarusektorerna är livsmedel och textiler. Idag är 22 svenska dotterbolag verksamma i Grekland.”
Exportrådet

Grekisk handel med Sverige
(1000-tal kronor)
importexportexport-nettoexportens
andel av
importen
20065 580 3931 319 095-4 261 29823,6%
20075 243 4111 864 783-3 378 62835,6%
20085 383 9581 520 418-3 863 54028,2%
20094 636 7141 104 986-3 531 72823,8%
20103 719 0851 332 327-2 386 75835,8%
Detta verkar iofs bara vara varuhandel och inte handel med tjänster, men frågan är om Grekerna får till någon större utjämning med svenska turister kontra svensk kvalificerad tjänsteexport som i en annan division när det gäller ”terms of trade”.


”Borg pekar på de baltiska ländernas krisbekämpning som goda exempel.”

”Han menar att det bara är genom att uppnå ett budgetöverskott som Grekland kan räkna med att få hjälp med att omstrukturera EU:s räddningslån eller andra lättnader.”

”– Grekerna kan helt enkelt inte pensioneras vid så tidig ålder. De måste vara kvar på arbetsmarknaden, jobba och naturligtvis betala skatter, säger han till Die Welt.”

Läget är katastrofalt i de baltiska länderna, i Lettland lär det vara mellan 1/4 och 1/3 av den arbetsföra befolkningen som arbetar utomlands. Undersökningar visar på att en stor del av de som är kvar har alvarliga planer på att snarast också lämna eländet och emigrera. Naivitetssiffrorna är katastrofala, folk skaffar inte barn för att växa upp i det nyliberala paradiset. Lettland är de facto på väg mot att bli ett land utan folk. Detta tycker vår ständigt flinande finansminister är ett gott exempel på hur ett land ska skötas. Är karl riktigt frisk?

Så Borg tycker att grekerna ska jobba mer, det tycker även jag och en majoritet av grekerna, men innan man börjar sätta gamlingarna i arbete kanske man skulle göra något åt en skenande massarbetslöshet som gör att även grekerna måste emigrera för att finna arbete.

Google

Är karlen, galen dels svamlar han om att grekerna ska arbeta mer, dels förordar han en politik som kommer att göra ännu fler arbetslösa.

Borg förespråkar även att Grekland skapar en oberoende institution för att sköta privatiseringen, liknande Treuhand som ansvarade för privatiseringar efter Tysklands återförening.

Och syftet är? Det finns knappast något större behov av att frigöra folk från offentlig sektor för arbete i privat sektor när man har grekisk massarbetslöshet. Vi har av egen erfarenhet lärt oss att privatiseringar ingalunda ger billigare, effektivare och bättre privatiserade verksamheter, tvärtom har vi lärt oss att det blir dyrare och sämre. Varför göra detta dyrare och sämre i Grekland när de har stort behov av att effektivisera sin ekonomi och göra det billigare att göra affärer? Landets affärsverksamheter gynnas av att ha offentligt finansierade vägar, sjukvård och kommunikationer, privatiseringar kommer göra det dyrare att göra affärer i Grekland. Det är inte vad Grekland behöver i detta prekära läge.==================================================
Tillägg:

Borgs nonsens är förstås inget han kommit på själv, ett eko av Merkels mer eller mindre öppna populistiska rasism mot folk i Medelhavsländerna som är lata enligt henne.
Merkel Blasts Greece over Retirement Age, Vacation
Borg är alltså inte mycket annat än Merkels knähund när han i tysk press ger eko åt Merkels rasistiska uttalanden.

I en annan Der Spiegel artikel visar man det här diagrammet:

Vilket förstås inte visar vad som hänt i reala termer, vilket det här gör som kommer från lite mer hederlig observatör av ekonomin:

EMU: Real unit labour costs, 2000-2009 (March 2000=100)

Där får vi också en förklaring till hur det fungerar.

“In the 1970s it was thought to be a valuable measure to test the proposition that real wages growth in excess of labour productivity (so RULC [Real Unit Labour Cost] rising) would cause unemployment. This was the prediction of the erroneous mainstream (neo-classical) marginal productivity theory.”

“The problem with all that hoo-ha was that RULC is a somewhat ambiguous measure because its movements are influenced by both the numerator and the denominator and the latter is highly pro-cyclical”
….
“So RULC can fall because the real wage is falling as a result of discretionary policies to deregulate the labour market and attack unions. But, equally, it can fall because the economy is booming and productivity growth is strong.”

I Tysklands fall vet vi att det inte handlar om överlägsna produktivitetsökningar under perioden utan o de sk Hartz-reformerna som interndevalverat den tyske arbetaren, dvs ren ”beggar thy neighbour” politik mot de andra länderna i den Europeiska sk gemenskapen. När euron skapades deklarerades och lovades det dyrt och heligt att nu var det slut med europeiska ”beggar thy neighbour”, ett löfte som Tyskland omedelbart bröt.

De andra länderna och speciellt de i syd med inte samma industriella utveckling som de i norr har bakbundit sig själva när de låste in sig i Euron, de har med det inga större reala (vettiga) möjligheter att parera typ Tysk (sedvanlig) ”beggar thy neighbour” politik.

MMT for dummies
”This is not rocket science, but it appears to befuddle scores of educated people, including President Obama, who said, “small businesses and families are tightening their belts. Their government should, too.” This kind of rhetoric may temporarily boost his approval ratings, but the policy itself will undermine the efforts of the very families and small businesses that are trying to improve their financial positions.”


Stephanie Kelton
Ph.D. is Associate Professor of Economics at the University of Missouri-Kansas City, Research Scholar at The Levy Economics Institute and Director of Graduate Student Research at the Center for Full Employment and Price Stability. Her research expertise is in: Federal Reserve operations, fiscal policy, social security, health care, international finance and employment policy.

2011-05-27

SMHI har blivit smarta

Betatesta SMHI:s väder app för smart phones.

Länk till SMHI-sidan.

Följ instruktionerna …

Så här installerar du appen på din iPhone
För att kunna ladda ner appen till din iPhonetelefon behöver du registrera dig som användare på testflightapp.com (instruktioner för detta har skickats ut per e-post till utvalda betatestare).

När betaversionen finns tillgänglig kommer ett mail skickas ut till alla iPhone-testare med en länk och instruktioner hur du installerar appen på telefonen.
Sic!, de har det inte lätt iPhone-användarna.

Inget sådant krångel för Android.
Länk till SMHI-sidan:
http://www.smhi.se/Om-webbplatsen/instruktioner-for-testare-av-smhi-vaderapp-1.15635

eller skanna in länken till luren:
där hittar man länken till appen som installeras från minneskortet (man måste göra inställning så annat än Android-Market appar kan installeras):
http://www.smhi.se/k-data/smhi-android-0.8.apk


En förträfflig väder app där man automatiskt får data från närmsta väderstation. Lite långsam med att ladda hem väderdata men som sagts fortfarande en beta-app.


PS
Nu väntar vi bara på en najs väder-widget för bloggen, in SMHI we trust. :-)

Spekulation i råvaror

WikiLeaks: Saudis Often Warned U.S. About Oil Speculators
”Kevin Hall: The Saudis have been saying for years something should be done to curb the influence of banks that are speculating on the price of oil”Det är förstås inte bara olja utan också stora andra stora råvaror på världsmarknaden, säd, kaffe etc. Vanligen är det väldigt lite eller inget som sipprar ner till bönderna i typ 3:e världen. För en 10 till 15 år sen var där stora uppgångar i kaffepriserna, spekulanterna och de stora kaffeoligopolen i toppen av näringskedjan tjänade på stora pengar på detta medan kaffebönder och kaffekonsumenter fick betala.

We should ban financial speculation on food prices
“Indian economist Jayati Ghosh is very interesting reading.
She says that:
It is now quite widely acknowledged that financial speculation was the major factor behind the sharp price rise of many primary commodities, including agricultural items over the past year … there is no evidence that actual volumes of commodity transactions mirrored these price movements.

This is supported if you follow the FAO Global Food Monitor on a regular basis.
The OECD have argued the contrary position (as you would expect) emphasing that the price jumps were about “fundamentals” …”

Debtocracy

”De senaste 40 åren har två partier och tre politikerfamiljer tillsammans med vissa affärsintressen lett landet till konkurs. De förklarade suspendering av åtagande till folket för att rädda deras långivare.

Efter årtionden av permanent åtstramning deklarerade de ekonomiska härskarna grekland som den lokala finansiella stormakten. ”

Y Papantoniou – fd finansminster:
"Vårt arbete har varit enastående, vi var först med att lösa de ekonomiska problemen."

N Christodoulakis - fd finansminster:
”Ännu en gång, vår ekonomi är vår främsta tillgång.”

Y Papantoniou – fd finansminster:
”Vår ekonomi har gått framåt och gått från gärdsgårdserien till första divisionen.”

När deras sufflé föll ihop lät det annorlunda, då blev folket ansvariga för misslyckandet. De hade någon sorts genetiskt fel och hade varit ekonomiskt ansvarslösa och satt de ekonomiska vetbästarna på pottkanten och underminerat deras idoga och altruistiska arbete för en bättre värld.

For the first time in Greece a documentary produced by the audience. “Debtocracy” seeks the causes of the debt crisis and proposes solutions, hidden by the government and the corporate media.

Debtocracy International Version by BitsnBytes


Europe’s Quest for Monetary Stability: Central Banking Gone Astray
by Jörg Bibow August 2005
Abstract
This paper provides an overview of central banking arrangements in those European countries that have adopted the euro. Issues addressed include the structure of the — Eurosystem“ and its central banking functions, the kind of independence granted to the system and the role of monetary policy that central bankers have adopted for themselves, the — two-pillar policy framework,“ operating procedures, and actual performance since the euro‘s launch in 1999. The analysis concludes that, given the current macroeconomic policy regime, trends, and practices, the euro is on track for failure.Breakup of the euro? Is Iceland’s rejection of financial bullying a model for Greece and Ireland?
By Michael Hudson

“Politics is being financialized while economies are being privatized. The financial strategy was to remove economic planning from democratically elected representatives, centralizing it in the hands of financial managers. What Benito Mussolini called “corporatism” in the 1920s (to give it its polite name) is now being achieved by Europe’s large banks and financial institutions – ironically (but I suppose inevitably) under the euphemism of “free market economics.”

Language is adopting itself to reflect the economic and political transformation (surrender?) now underway. Central bank “independence” was euphemized as the “hallmark of democracy,” not the victory of financial oligarchy.

“The power of the nonviolent march is indeed a mystery. It is always surprising that a few hundred Negroes marching can produce such a reaction across the nation. When marches are carefully organized around well-defined issues, they represent the power which Victor Hugo phrased as the most powerful force in the world, “an idea whose time has come.”… When the idea is a sound one, the cause a just one, and the demonstration a righteous one, change will be forthcoming. But if any of these conditions are not present, the power for change is missing also.”
M L King

2011-05-25

Arbetslösheten minskar

Arbetslösheten minskar till [endast] 7,9 procent

Detta är från Public Service – Ekot – media i folkets tjänst påstås det vara .

Inget i notisens utformning poängterar typ fortsatt massarbetslöshet, som förvisso har minskat något, och vilken katastrof det är för folket i Sverige. Tvärtom får man intrycket att ~8 % arbetslöshet är ganska bra, inte heller nämner man något om vad den dolda arbetslösheten kan vara eller hur stor undersysselsättningen är. Man ser sig dock nödgade att nämna att den totala sysselsättningen stigit utan att upplysa om sambandet med ökat antal i arbetsför ålder.

Det fanns en tid när arbetslöshetssiffror på 2 % orsakade krigsrubriker på löpsedlarna och krav på krafttag mot slöseriet av landets resurser och arbetslöshetseländet av sittande regim.

Redan för ett antal månader sen aviserade regimens ”ekonomiexpert” att det skulle bli finanspolitisk åtstramning i form av höjt sk överskottsmål (med svepskälet att betala av en obefintlig offentlig skuld som egentligen är ett överskott). Riksbanken har puffat upp räntan för att försöka strama åt, mer lär komma. Fattas bara att det tas krafttag med åtstramning när arbetslösheten är endast ~8 %.

2011-05-21

Still going strong

Man har svårt att tänka sig att flicksnärtan där i första ledet vid tillfället var ungefär sjuttio bast.


Tulipanaros

Europe is "a monument to the vanity of intellectuals, a programme whose inevitable destiny is failure: only the scale of the final damage is in doubt",

Sade Margret Thatcher i en av sina böcker.

Som vi nu kan se hade hon rätt och EU-politrukerna (med hjälp av ännu icke fängslade IMF potentater) ger sig den på att skadan ska bli så största möjliga. Som vi kan se i Piigs länderna och östmedlemmarna.


"Kulturarbetarna tänker i tropp och ställer sig på led. Det luktar 1914 i Europa."
Jan Myrdal - Olydig är ett bra ord


I’ll buy the AcropolisDet behövs nog mer än en ansiktslyftning den här gången för att få den europeiska skutan på rätt köl.

Det blir nog för europén att röka ut ohyran den här gången också.

Några tulipanarosor lär det inte gå att skapa av befintliga makthavare.

Även om de ställs mot väggen

Tulipan / tulpan
”Ordet lånades in på 1600-talet i formen tulipan från tyskan, som i sin tur lånat det från italienskans tulipano. Ursprungligen är ordet hämtat från turkarnas benämning på blomman, tülbent (av persiskans dulband ’dubbelt bunden’), som var samma ord som för turban.”
http://www.sprakradet.se

2011-05-01

Första maj

V:s förstamajtåg större än sossarnas i Malmö. Också klart lägre medelålder i V:s tåg.

S tåg var förmodligen mindre än förra året. Man fick glesa ut leden för att se fler ut i folkets park.

Eneroth var huvudattraktionen hos sossarnaDe tappra kämparna i SKP hade som vanligt klara besked om att arbetslösheten är konstgjord och ingen nödvändighet och konstlad arbetsmarknadspolitik inget annat än slag i luften och dimridåer.