2011-05-30

Behöver vi högre skatter?

Vårpropositionen 2011:

Tabell 20 Offentliga sektorns finanser (miljarder kronor)
Nettoskuld (minus innebär att det är överskott)
2006 __ -412
2007 __ -547
2008 __ -404
2009 __ -613
2010 __ -712
2011 __ -735
2012 __ -801
2013 __ -904
2014 __ -1049
2015 __ -1231

Procent av BNP
2006 __ -14
2007 __ -17,5
2008 __ -12,6
2009 __ -19,8
2010 __ -21,6
2011 __ -21,3
2012 __ -22,1
2013 __ -23,7
2014 __ -26,3
2015 __ -29,6

2006 beräknades det vara närmare en biljon (1000 miljarder), det kom annat emellan och blev uppenbarligen lite mindre.

Detta är dött finansiellt sparande som göder de finansiella spekulationsmarknaderna i stället för att investeras i den reala ekonomin som kan ge välfärd åt medborgarna i framtiden.

Vi lever nu i det extremistiska nyliberala samhället, vars finansminister hyllas av oppositionens ekonomiske ”expert”. Den öppna arbetslösheten går ner till strax under ÅTTA procent och finansministern meddelar att det ska bi finanspolitisk åtstramning i form av höjt sk överskottsmål, med svepskälet att betala av en obefintlig offentlig skuld. Riksbanken höjer räntan.

Dessa överskott motsvaras av hushållens allt högre belåning av sina bostäder för konsumtion, det offentligas överskotts är medborgarnas minus.

Göran Persson har ibland beklagat sig över att det finns för lite kapital här i landet, det är förstås inte så konstigt när medborgarna sen ett par decennier tillbaks permanent går minus i sina affärer med det offentliga, det offentligas affärer med medborgarna är ett nollsummespel.

0 comments:

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>