2011-05-28

Borgs grodor gör strömhopp

Grodanborg
Ekot - SR
”Grekerna "måste svälja" medicinen vi skriver ut åt dem, säger Anders Borg enligt tyska tidningen Die Welt i dag. Borg kräver bland annat att Grekland omedelbart börjar reformera pensionssystemet.
Den svenske finansministern anser att Grekland måste ta sig ur krisen genom att skära i statens kostnader.”

Återigen ger grabben trots ett antal högskolepoäng i ekonomi sig ut på tunn is och visar att han inte ens lyckades ta till sig grundläggande bokföring på högskolan. Vi får numer återkommande rapporter hur nyliberala nedskärningar förpassat det svenska utbildningssystemet till jumboplats. Sorgligt när även landets finansminister drabbats av det degenererade utbildningssystemet.

(S-I)=(G-T)+(X-M)
Uttrycket (I) säger att - vid en given nivå på produktion och sysselsättning - det privata finansiella sparandet (S-I) måste vara lika med summan av den offentliga sektorns finansiella underskott (G-T) och bytesbalansens saldo (X-M), Ett privat finansiellt sparande på 170 miljarder kronor måste alltså motsvaras av antingen ett budgetunderskott på 170 miljarder eller ett bytesbalansöverskott på 170 miljarder (eller någon kombination av dessa två).

Hans Tson Söderström
”Realräntechock, skuldsanering och budgetunderskott”
Kan även utryckas:
(S-I)+(G-T)+(X-M)=0

Allt spenderade är lika med alla inkomster, drar man ner på spenderandet drar man ner på inkomsterna, det är grundläggande fakta. Alltså ännu fler arbetslösa.

Borg svamlar om grekernas pensioner när det som måste förändras i den grekiska ekvationen är (X-M) dvs landets ställning mot utlandet. Han hade varit lite mer trovärdig om han tagit till brösttoner om grekernas underskott mot utlandet, tex sluta spendera lånade pengar på en redan överdimensionerad krigsmakt, sluta köpa Tyska ubåtar, franska mirage och fregatter etc. Varför detta lilla land har hela 295 stridsplan i aktiv tjänst kan man fråga sig (Sverige har 138 i tjänst och då är vi ändå tillverkare av stridsplan). Eller varför inte uppmana grekerna att importera mindre från Sverige så de bättrar på sitt handelsnetto. Men det är förstås ganska signifikativt i denna eurokris hur tyst det talas om det grundläggande problemet att Grekland och Piigs importerar för mycket från andra EU länder i relation till sim exportförmåga.

En import som villigt betalats och betalas av exportöverskottsländernas banker, då de har svårt att hitta tillräckligt med villiga och kreditvärdiga låntagare i de merkantilistiskt åtstramade hemmamarknaderna. Och förmodligen även offentligt subventionerade exportkrediter.

”Landet dras med ett kraftigt handelsunderskott, även gentemot Sverige. Dess export till Grekland uppgick under 2006 till cirka 5,9 miljarder kronor medan handel i motsatt riktning uppgick till cirka 1,4 miljarder kronor. Den svenska exporten ökade åren 2005-2006 med i genomsnitt 8,8 procent där de viktigaste varusektorerna är papper, läkemedel, fordon och verkstadsutrustning samt kommunikationsutrustning. De viktigaste grekiska exportvarusektorerna är livsmedel och textiler. Idag är 22 svenska dotterbolag verksamma i Grekland.”
Exportrådet

Grekisk handel med Sverige
(1000-tal kronor)
importexportexport-nettoexportens
andel av
importen
20065 580 3931 319 095-4 261 29823,6%
20075 243 4111 864 783-3 378 62835,6%
20085 383 9581 520 418-3 863 54028,2%
20094 636 7141 104 986-3 531 72823,8%
20103 719 0851 332 327-2 386 75835,8%
Detta verkar iofs bara vara varuhandel och inte handel med tjänster, men frågan är om Grekerna får till någon större utjämning med svenska turister kontra svensk kvalificerad tjänsteexport som i en annan division när det gäller ”terms of trade”.


”Borg pekar på de baltiska ländernas krisbekämpning som goda exempel.”

”Han menar att det bara är genom att uppnå ett budgetöverskott som Grekland kan räkna med att få hjälp med att omstrukturera EU:s räddningslån eller andra lättnader.”

”– Grekerna kan helt enkelt inte pensioneras vid så tidig ålder. De måste vara kvar på arbetsmarknaden, jobba och naturligtvis betala skatter, säger han till Die Welt.”

Läget är katastrofalt i de baltiska länderna, i Lettland lär det vara mellan 1/4 och 1/3 av den arbetsföra befolkningen som arbetar utomlands. Undersökningar visar på att en stor del av de som är kvar har alvarliga planer på att snarast också lämna eländet och emigrera. Naivitetssiffrorna är katastrofala, folk skaffar inte barn för att växa upp i det nyliberala paradiset. Lettland är de facto på väg mot att bli ett land utan folk. Detta tycker vår ständigt flinande finansminister är ett gott exempel på hur ett land ska skötas. Är karl riktigt frisk?

Så Borg tycker att grekerna ska jobba mer, det tycker även jag och en majoritet av grekerna, men innan man börjar sätta gamlingarna i arbete kanske man skulle göra något åt en skenande massarbetslöshet som gör att även grekerna måste emigrera för att finna arbete.

Google

Är karlen, galen dels svamlar han om att grekerna ska arbeta mer, dels förordar han en politik som kommer att göra ännu fler arbetslösa.

Borg förespråkar även att Grekland skapar en oberoende institution för att sköta privatiseringen, liknande Treuhand som ansvarade för privatiseringar efter Tysklands återförening.

Och syftet är? Det finns knappast något större behov av att frigöra folk från offentlig sektor för arbete i privat sektor när man har grekisk massarbetslöshet. Vi har av egen erfarenhet lärt oss att privatiseringar ingalunda ger billigare, effektivare och bättre privatiserade verksamheter, tvärtom har vi lärt oss att det blir dyrare och sämre. Varför göra detta dyrare och sämre i Grekland när de har stort behov av att effektivisera sin ekonomi och göra det billigare att göra affärer? Landets affärsverksamheter gynnas av att ha offentligt finansierade vägar, sjukvård och kommunikationer, privatiseringar kommer göra det dyrare att göra affärer i Grekland. Det är inte vad Grekland behöver i detta prekära läge.==================================================
Tillägg:

Borgs nonsens är förstås inget han kommit på själv, ett eko av Merkels mer eller mindre öppna populistiska rasism mot folk i Medelhavsländerna som är lata enligt henne.
Merkel Blasts Greece over Retirement Age, Vacation
Borg är alltså inte mycket annat än Merkels knähund när han i tysk press ger eko åt Merkels rasistiska uttalanden.

I en annan Der Spiegel artikel visar man det här diagrammet:

Vilket förstås inte visar vad som hänt i reala termer, vilket det här gör som kommer från lite mer hederlig observatör av ekonomin:

EMU: Real unit labour costs, 2000-2009 (March 2000=100)

Där får vi också en förklaring till hur det fungerar.

“In the 1970s it was thought to be a valuable measure to test the proposition that real wages growth in excess of labour productivity (so RULC [Real Unit Labour Cost] rising) would cause unemployment. This was the prediction of the erroneous mainstream (neo-classical) marginal productivity theory.”

“The problem with all that hoo-ha was that RULC is a somewhat ambiguous measure because its movements are influenced by both the numerator and the denominator and the latter is highly pro-cyclical”
….
“So RULC can fall because the real wage is falling as a result of discretionary policies to deregulate the labour market and attack unions. But, equally, it can fall because the economy is booming and productivity growth is strong.”

I Tysklands fall vet vi att det inte handlar om överlägsna produktivitetsökningar under perioden utan o de sk Hartz-reformerna som interndevalverat den tyske arbetaren, dvs ren ”beggar thy neighbour” politik mot de andra länderna i den Europeiska sk gemenskapen. När euron skapades deklarerades och lovades det dyrt och heligt att nu var det slut med europeiska ”beggar thy neighbour”, ett löfte som Tyskland omedelbart bröt.

De andra länderna och speciellt de i syd med inte samma industriella utveckling som de i norr har bakbundit sig själva när de låste in sig i Euron, de har med det inga större reala (vettiga) möjligheter att parera typ Tysk (sedvanlig) ”beggar thy neighbour” politik.

0 comments:

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>