2011-05-28

MMT for dummies
”This is not rocket science, but it appears to befuddle scores of educated people, including President Obama, who said, “small businesses and families are tightening their belts. Their government should, too.” This kind of rhetoric may temporarily boost his approval ratings, but the policy itself will undermine the efforts of the very families and small businesses that are trying to improve their financial positions.”


Stephanie Kelton
Ph.D. is Associate Professor of Economics at the University of Missouri-Kansas City, Research Scholar at The Levy Economics Institute and Director of Graduate Student Research at the Center for Full Employment and Price Stability. Her research expertise is in: Federal Reserve operations, fiscal policy, social security, health care, international finance and employment policy.

4 comments:

Björn Nilsson sa...

Vad händer om man skär ner allt, SIGT, samtidigt? Innebär det bara att jämvikten justeras ner till en lägre nivå men fortsätter att vara jämvikt, eller att det kommer andra våldsamma obalansfenomen? Exempelvis om löner och vinster också faller och slår botten ur efterfrågan, eller kommer man bara att fortsätta som tidigare fast med lägre priser? Eller om man antar att S inte är lika med I och G inte är lika med T? Och så har vi ju det där med X och M som väl kan krångla till det hela också.

Teckentydaren sa...

Om alla skär ner spenderande samtidigt borde väl BNP sjunka drastiskt och arbetslösheten öka dramatiskt, det kräver förstås att man eliminerar sk autamatiska stabilisatorer typ stöd till arbetslösa så att inte det offentligas utgifter ökar när de ska skäras ner.

Björn Nilsson sa...

I teorin skulle det kanske bli ett prisfall som gör att balansen återställs. Men i praktiken blir det väl snarare deflation i det fallet, och med ännu mer utslagning. Hur man än vrider och vänder på saken så krävs det väl till att börja med en i stort sett sluten ekonomi för att teorierna skall fungera? Är den inte sluten kan ju utlandet orsaka efterfråge- eller utbudschocker som sabbar allt även om den interna ekonomin är någorlunda balanserad. Det verkar som om självständiga marknadskrafter på egen hand knappast kan ordna en skadefri nedväxling av ekonomin.

Teckentydaren sa...

Ekonomin globalt är väl sas ett slutet system, några kosmiska transaktioner förekommer inte. Penningsystemen är slutna även om de kan växlas med andra penningsystem. Det är ju inte så att tex kineserna har högar med dollar hemma i Kina utan deras dollartillgodohavanden är konton i det Amerikanska banksystemet.

Kelton tog ju inte med X och M för att göra det enklare, hon skull ta med det i en kommande post. Men även där är det fråga om det blir plus eller minus i den balansen.

För USA:s del blir det egentligen mer en teknisk fråga det där med X och M eftersom deras affärer med utlandet nästan helt och hållet sker i den egna valutan.

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>