2011-06-29

Paper Terrorists

"Greek police beating Greek citizens on behalf of the international banksters"

“Western Europe and especially France have a history of decapitating paper terrorists, this is why God invented the guillotine… to take care of this problem when it rears its ugly head “
Max Keiser


Max Keiser förespråkar “capital punishment” för “capital crimes”.
Keiser Report

2011-06-26

Mer osakligheter om Grekland

Så var det dags igen

SR:
Kraftigt minskad turism till krisens Grekland
Några nedslag från krisen…. ”Turisterna flyr Grekland,”

På många håll i Grekland märker man däremot en nedgång i fråga om den totala turismen till landet.
De driver en restaurang i Kalives på Kreta och uppskattar att turismen där har gått ned med 50 procent sedan ifjol, bland annat, tror de på grund av de relativt höga priserna i Grekland.

När vi talas vid är deras restaurang tom. Jag är den ende kunden och framför oss är stranden nästan öde, jämfört med hur det såg ut vid samma tid förra året.

– Euron har kört oss i botten, säger Michelle, som tror att även spanjorer, portugiser och irländare i dag säger samma sak.


Det är förstås möjligt att turismen fallit som en sten sen förra året i Grekland, men artikeln verkar minst sagt osaklig och verkar endast bygga på skvaller och löst prat, man anger inte någon källa förutom ett par som driver en restaurang på Kreta.

Om Turismen i Grekland minskat pga Euron och att Grekland blivit dyrt borde det ha synts i tidigare turiststatistik. Klart att de bilder som nu kablas ut inte är bra för turismen som vill ha sol bad och avkoppling. Om man ska se till statistiken drabbades Spanien och Portugal hårdast av finanskrisen 2009 men kom tillbaks en del 2010. Grekland är bland de som klarat sig bäst fram till 2010. Näst efter Italien är det Grekland som klarat sig bäst under Eurotiden sen 2002.


not. alla siffror för helår förutom Frankrike som bara har för 5 månader högsäsong.Vi har aldrig tidigare haft så bra möjligheter att kolla olika sorters statistik som nu med internet, några knapptryckningar och t.o.m. kreti och pleti kan kolla eurostats turiststatistik. Märkligt att så få journalister besvärar sig med detta och då inte minst när det gäller ekonomi. Man rapar hellre i kör anekdoter från förmenta ”experter”.

Är det så svårt att se att allt inte handlar om export och turism utan om möjligheterna att utveckla landet inte minst när det gäller hemma marknaden som är grunden för att kunna klättra i förädlingskedjan och kunna konkurrera på en högre nivå internationellt. Det är detta som Euron bl.a. omöjliggör.Jag får nog ändra namnet på bloggen till ”Myth Buster” :-)

----------
De där italienska siffrorna verkar misstänkt bra, kan vara något som inte stämmer där. Som när man hade stor inventering av mjölkbönder, inte många vill medge denna verksamhet. Men sen gick man miste om EU:s mjölksubventioner och det fick komma till en lösning och allt mer vit mjölk såg dagens ljus.

Ny logga för S i tiden

Radarparet Juholt och Waidelich borde göra om S loggan så den blir mer för partiet i tiden. I och för sig var det väl Göran Persson som var först med att döpa om SAP ”ideologin” till att vara ”social demokrati” när han skulle slingra sig från frågan om han var ”demokratisk socialist” som Palme sa sig vara, men detta snömosbegrepp har nu Juholt lagt beslag på helt och hållet.
Skulle kanske kunna passa, illröd garnityr (i vart fall på första maj) med ett grönt skevt smajl och en gedigen blå kärna.

Aftonbladet
Varför lånar sig en stor tidning som Aftonbladet till sådant här skojeri, alltså annonsen om att man skulle kunna vinna en iPhone mm. Det kvittar vilket svar man anger alla är det rätta för att deltaga och ”vinna”. Sen kommer man till ytterligare en idiotgrej som ska verka tävlingsbetonad sen ska man uppge namn, adress, telefonnummer och e-post. En snabb sökning på nätet och man förstår att det är skojeri. Nu är det inget nytt utan har funnits i ett antal år så att Aftonbladet inte skulle förstå detta är inte troligt.

Man kan läsa på inte så sällan välinformerad källa som Flashback i en tråd från 2009:

”Dessa planet49 rd media är rena lurendrejarna, dom låter dig göra "gratis" test t.ex IQ och du tror det är helt seriöst sen skriver du ju i ditt namn o adress eftersom du gärna vill vinna det dom lovar dig.
Första "varningen" är att om du t.ex svarat på en IQ test så ber dom dig att fylla i ett formulär medan "resultatet" klargörs. Där fyller du i allt vad dom vill veta för att "sälja" dig samt debitera "kostnader" sen kommer du till t.ex en iphone som du tror du kan vinna utan insats eftersom IQ-testet" var ju gratis de lurar dig att tro du deltager gratis, men när du kommer fram till den "vinst" du kan vinna (2 options" ) så skall du betala 20kr för ett SMS för att deltaga. Här blir nog de flesta förbannade och säkerligen kontaktar "företaget" för att de inte vill ha något med dem att göra. De skickar i sin tur "tack för ditt mail" ev för att kunna debitera dig, du har säkert också ev fyllt i något där dom kan skicka SMS och ev debitera.”

I den bästa av världarGuardian berättar hur vist världen är ordnad, den osynliga handen ser till att allt blir till det bästa i den bästa av världar:
World's wealthiest people now richer than before the credit crunch


Skamlöst plankat från:
nakedcapitalism.com

2011-06-24

EU skrytbygge

Ännu ett EU skrytbygge, Europeiska rådet ska ha nytt ställe att hålla till i och rumpnissen ska ha sitt kontor där. Som så mycket annat som byggs nu förtiden är det kitsch. Likt överlastade grosshandlarvillor där man till vilket pris som helst (30 miljarder) ska visa hur märkvärdig man är.
Det är dessa figurer som tar till brösttoner om hur viktigt det är med stenhård åtstramning för irländare, greker m.fl. och underförstått hur välgörande det är för kreti och pleti med arbetslöshetens stålbad.

en byggnad för europeiska rådet

Exportförmåga
En intressant kurva här är den blå för exporten i inflationsjusterade dollar. Liknande kan ses för många andra länder som har eller har haft ”problem” med sin ”konkurrenskraft” på exportmarknaderna.

Det framträder då att det egentligen inte är in exportförmåga som varit problemet utan importen som de inte kunnat balansera mot sin stigande exportförmåga. En effekt av den sk frihandeln? Uppenbarligen är det inte självreglerande utan länderna hamnar så småningom i problem. Den dogmatiska nyliberala politiken accentuerar detta, liknande var det i Chile när en del lånade hejvilt för import. Det är förstås primärt ett problem för länder som inte kan sköta sina globala affärer i den egna valutan som t.ex. USA kan

I det i det argentinska diagrammet kan vi se att från 1987 till toppen 2008 steg exporten i fasta dollar med 267%. Grekland har haft en modestare stigning av exporten (samma period) med "endast" 197%  men även de accelererade kraftigt jämfört med de tidigare decennierna. Grekland hade iofs ett hack i utvecklingen när man "konvergerade" för Euron men i stort planade kurvan inte ut den fortsatte att stiga lika brant som tidigare.

Förutsättningen för alla dessa ”exporttigrar” är att någon importerar, en fundamental och orubblig förutsättning. Utan alla dessa problemländer som levt "över sina tillgångar" hade det förstås varit betydligt mindre export generellt sett.

När man läser i tidningarna om de olika problemländerna skrivs det som om dessa inte kunde konkurrera på exportmarknaden, som deras exportaffärer avstannat. Så är det ju inte det vanliga är att det är deras hemmamarknader strypts och orsakar stor arbetslöshet inte att deras exportsektor kommit i fritt fall. Som t.ex. Sverige och 90-tals krisen.

Varför beskrivs problemen så felaktigt av våra journalister? Är de okunniga eller är det i akt och mening att föra folk bakom ljuset?Samma fenomen som nu med att det saknas exportförmåga var det när det var lågkonjunktur i början av 2000-talet, tyskarnas höga arbetslöshet och svaga tillväxt skylldes på bristande exportförmåga. Inte heller då var det sant, den som besvärade sig att titta på Tysklands BNP siffror kunde utan vidare se att i stort sett det enda som gick bra var just exporten och av den magra tillväxt som var så var nettoexportens bidrag den klart lysande stjärnan. Även kända kommentatorer som Martin Wolf på FT drev linjen om Tysklands bristande konkurrens förmåga, de hade gått in i en för hög Euro-kurs. I dessa tider skriver MW om hur euron varit till förfång för Greklands exportförmåga och hur Tyskland tjänat på Euron. Men att ekonomer ska vara konsekventa är väl för mycket begärt.
Som jämförelse samma diagram för Sverige och Tyskland.
Även här kan man se hur det tar fart i början av 90-talet, den gemensamma nämnaren är förmodligen de globala kapitalmarknaderna där det går att finansiera handelssunderskott och förstås USA:s växande handelsunderskott som de finansierar i egen valuta. De stora överskotten i t.ex. Sverige och Tyskland har förmodligen väldigt lite att göra med att dessa länder är så "duktiga" utan det hela handlar nog mer om det tidigare nämnda de växande underskotten hos andra länder.

SAAB


Diskussionen om SAAB är ganska enfaldig. SAAB sålde 30000 bilar förra året, om man bygger typ exklusiva nischbilar skull det förstås gå men inte en vanlig standard bil för bilismens massmarknad. Experter säger att det är fråga om så där en 120 tusen bilar för att nå ”break even”. Och då är man snarast lilleputtarnas lilliput i den allt mer konsoliderade bilbranschen där konkurrensen är sten hård, en bransch som befunnit sig i kris sen långt före den senaste finanskrisen, alla sammanslagningar och uppköp sen 1980-talet har ju varit därför att det varit nödvändigt att vara stor för att klara konkurrensen.

Saab teeters on brink as cash runs dry - BBC

En artikel där man noterar att under GM:s ledning har SAAB varit kroniskt underinvesterat. Vilket förmodligen är orsaken till de långa modellcyklerna. 9-5 som ersattes för 1 1/2 år sen hade funnits i 12 år, 9-3 har funnits i 10 år och var planerad att ersättas om 2 år. SAAB har bara två modeller i sitt program. Så långa modellcykler är unikt.

Att ta fram nya modeller kostar mycket pengar, för den lilletillverkaren är det då fråga om en oerhört mycket större andel av omsättningen/bruttovinsten än för den stora tillverkaren som kan sprida kostnaden över långt fler sålda bilar. Det samma gäller förstås för den allt viktigare marknadsföringen.


Sen början av 1980-talet har många bilmärken försvunnit och de som finns kvar finns hos allt färre storföretag. Att två så små biltillverkare som SAAB och även Volvo finns kvar 2001 är närmast att ha trotsat tyngdlagen. Vilket förstås även säger något om klokheten i den ensidiga satsningen på bilindustrin efter 70-talets industrikris. De svenska kapitalisterna insåg ganska snart de dystra framtidsutsikterna för bilindustrin och övergav denna och sålde av. Frågan är om inte Gyllenhammars Renault affär hade varit bättre för Volvo personbilar än vad som blev.


Den hårdhänta interndevalvering som man fortsatte med trots att kronan släpptes fri att flyta på 90-talet har förstås underminerat Svensk industris hemmamarknad ordentligt. För inte minst personbilsindustri är det mycket viktigt med en hemmamarknadsbas, lägg där till en allt oginare inställning till bilinnehav för kreti och pleti och tjänstebilar. Annars är det snarast regel att de länder som trots allt har egen bilindustri ”subventionerar” och skyddar denna industris hemmamarknad på mer eller mindre ”fiffiga” sätt. Det är bara att titta på hur alla Tyska biltillverkare toppar försäljningsstatistiken i Tyskland där företagsköp av bilar dominerar. I japan är inte mer än 5% av marknaden utländska bilar och då främst lyxbilar. Det är inte så att de japanska skulle vara överlägsna, Sydkorea är nästan inte alls på den Japanska bilmarknaden och vice versa, man känner sina pappenheimare där och inser det lönlösa i att försöka när staten skyddar sina inhemska tillverkare. Inte ens de som har samarbeten med japanska tillverkare får någon större exponering. På den Sydkoreanska marknaden är det ännu värre där är inte mer än 2% utländska märken.
SR-Ekot, DN1, DN2, DN3

----------------
Samtliga bilder från Wikimedia Commons, där fanns gott om SAAB bilar, SAAB-entusiasterna är frikostiga med att göra bilderna tillgängliga.

2011-06-23

IMF anarkister

Dressade som grekiska poliser.
Den felande länken

... hos ekonomivetenskapen.

Vetenskapen har nu funnit ”the economic man” i verkligheten, det visade sig vara en pan economicus.


Förmodligen skulle ett gäng ”chimps” klara eurokrisen bättre än nyliberalt betingade finansministrarna i EU som utan en endaste egen tanke bara apar efter vad de ekonomiska auktoriteterna tutat i dem. De verkar ha lite svårt att tänka ”outside the box”.


________________________
Som sagt helt bakom flötet är inte chimpsen:

Man kan även undra om chimpen var medveten om att en oskalad jordnöt är lättare än vatten eller bara chansade.

2011-06-22

Den oföretagsamme greken

I dessa tider av grekiska drama och krokodiltårar over den ”korrupte” greken som lever sus och dus på lånade pengar kan denna Spiegel artikel var intressant.

'Germany Was Biggest Debt Transgressor of 20th Century'
Think Greece's current economic malaise is the worst ever experienced in Europe? Think again. Germany, economic historian Albrecht Ritschl argues in a SPIEGEL ONLINE interview, has been the worst debtor nation of the past century.

Ritschl: From 1924 to 1929, the Weimar Republic lived on credit and even borrowed the money it needed for its World War I reparations payments from America. This credit pyramid collapsed during the economic crisis of 1931. The money was gone, the damage to the United States enormous, the effect on the global economy devastating.

America immediately took steps to ensure there wouldn't be a repeat of high reparations demands made on Germany. With only a few exceptions, all such demands were put on the backburner until Germany's future reunification. For Germany, that was a life-saving gesture, and it was the actual financial basis of the Wirtschaftswunder, or economic miracle (that began in the 1950s). But it also meant that the victims of the German occupation in Europe also had to forgo reparations, including the Greeks.

Ritschl: Measured in each case against the economic performance of the USA, the German debt default in the 1930s alone was as significant as the costs of the 2008 financial crisis. Compared to that default, today's Greek payment problems are actually insignificant.

SPIEGEL ONLINE: If there was a list of the worst global bankruptcies in history, where would Germany rank?

Ritschl: Germany is king when it comes to debt. Calculated based on the amount of losses compared to economic performance, Germany was the biggest debt transgressor of the 20th century.

SPIEGEL ONLINE: Looking at history, what would be the best solution for Greece -- and for Germany?

Ritschl: The German bankruptcies in the last century show that the sensible thing to do now would be to have a real reduction of the debt. …For Germany, this could be expensive, but we will have to pay either way. At least Greece would then have the chance to start over.

De oföretagsamma grekerna vet inte hur en slipsten ska dras, klart de inte ska ha skuldavskrivning. Denna slappa slöa latinska ”maniana” attityd! hur många världskrig har Grekerna startat? Jag bara frågar, hur många folkslag har de försökt utrota? Hur många länder har de ödelagt med sin krigsmaskin? Just det, den grekiska slappheten och slöheten är påtaglig, det mest våldamma de kan komma på är att slå söder porslin när de ska ha lite småkul. Se på den flitige och företagsamme tysken, han sätter hela världen i brand lite då och då.

Argentina

Argentina:


Man kan notera att där tillväxt under den nyliberala tiden med Carlos Menem, men med en allt större utlandsskuld för att klara dollarfixen. Som man kan se var det inte fråga om att alla skulle med, tillväxten och ökad arbetslöshet gick hand i hand. Till skillnad mot tiden efter det nyliberala ekonomiska experimentet där tillväxt går hand i hand med fallande arbetslöshet.

Argentina:
Som man kan se när nyliberalerna får härja blir det upp-och-nervända-världen, krig är fred, sjuka är friska osv,
==============================
Uppdatering:

Aftonbladet skriver om Argentina:

Revolten mot IMF

… han vägrade acceptera fondens krav på ett i vanlig ordning drakoniskt nyliberalt åtstramningspaket, inkluderande 30-procentiga lönesänkningar för offentliganställda och privatisering av landets hamnar. I det finansiella chicken race som följde blev det IMF som först vek ned sig.

IMF förutspådde en mager återhämtning på bara 1 procent 2003 och lade skulden på ”bristande framsteg med strukturella (nyliberala) reformer”. De flesta finansanalytiker höll med. I verkligheten blev tillväxten 9 procent.

När budgeten 2009 på grund av den internationella lågkonjunkturen återigen visade underskott förutspådde affärspressen därför allmänt en kris: ingen skulle vilja låna ut till Argentina igen! Nu skulle till slut de dystra prognoserna slå in.

Men regeringen svarade med att återförstatliga pensionssystemet (tidigare en fantastisk guldko för privata fondförvaltare av vilka ett antal i dag väntar åtal för bedrägeri) och använda fonderna till att köpa statsobligationer. Samma lösning fördes i Sverige fram av enstaka vildhjärnor som ett alternativ till de brutala nedskärningarna under 90-talskrisen, men avfärdades då utan diskussion

förra månaden utsåg Världsbanksfinansierade Global Trade Alert Argentina (fortfarande med tillväxt på 7,5 procent förra året) till ”världens mest protektionistiska land”.

Innan det eventuellt kan bli tal om uppskov med betalningarna, är det ”viktigt att Grekland och krisländerna i eurozonen pressas till så hårda åtstramningar som möjligt”, förklarade exempelvis Sveriges vice riksbankschef Lars Nyberg för Svenska Dagbladet

Skillnaden mot Sverige angående pensionssystemet är väsentlig det var inte privatiserat och något återförstatliga hade det inte varit fråga om.2011-06-21

Inte en siffra rättEkonomivetenskapen har det inte lätt, verkligheten envisas hela tiden i sin halsstarrighet att inte bete sig som ekonomivetenskapens modeller kujonerar.

Frihandel

Det fick lite olika effekt med frihandeln och fria kapitalrörelser på den innre marknaden.


Det kan ju vara intressant att komplettera med lite OECD Economic Outlook data:
(seekingalpha.com)

Inte heller har lönerna ökat mer än produktivitetsökningen i Grekland, men de har ökat mer i relativa termer mot de tyska löneökningarna som stått ganska still på grund av Tysklands merkantilistiska Hartz ”reformer”. Detta med europeisk (tysk/svensk) ”beggar thy neighbour” politik lovades dyrt och heligt skulle vara historia när alla skulle bli som en enda stor familj i Euron.

YouTube klassiker

Ännu ett avsnitt med Europas förmodligen mest refererade 1900-tals politiker.
-----------------
Glyfada
En förort i södra delarna av stor Aten. Atens Djursholm, "Beverly Hills of Greece".

Eurokraterna famlar i blindo

"The real problem is that no one can explain well why the euro zone is in the epicenter of a global financial challenge at a moment, at which the fundamental indicators of the euro zone are substantially better than those of the U.S. or Japanese economy."
Jean-Claude Juncker

Jean-Claude skulle kanske ha sett mer på Fem myror är fler än fyra elefanter:Så illa ställt är det att ledande europeiska politiker faktiskt inte förstår skillnaden mellan valutor som ges ut av suveräna nationer som USA och Japan och den artificiella Euron. Då har ända Juncker både varit finansminister och president i Eurogruppen (som består av euroområdets finansministrar). Junker är en av arkitekterna bakom Maastrichtfördraget.


You might expect the head of the group of countries that use the euro to understand the common currency better than anyone. You would be wrong.Vidare vill Tommy Waidelich att Sverige inför euron på sikt.
- Just nu är det inte aktuellt. Jag tycker att vi ska respektera folkomröstningen. Men på sikt, om opinionen vänder, anser jag att vi bör vara med, säger han till DI.

Den lite egna centralbanken ECB

SR – Ekot:
Grekland tycks alltmer närma sig en statsbankrutt. Händer det så kan Riksbanken återigen tvingas ge dom svenska bankerna nödlån. I värsta fall kan det innebära att Sverige måste trycka mer pengar.

– Man trycker ju själv pengarna så det finns inga såna begränsningar utan det är ju andra överväganden man gör, säger Villy Bergström.

"God beredskap på riksbanken" - audio


Det Bergström säger är att banker i kris kan räddas genom att Riksbanken fyller på bankernas balansräkning med ur tomma intet skapade nya fiat-pengar. Om finansinstituten utgör en fara för hela landets ekonomi är det förstås inget fel, problemet är att man sen inte gör förändringar som åtgärdar de systemfel som skapat situationen.

I princip så man gör och gjorde i USA, det var till och med så när krisen slog till att Federal Reserve pumpade in pengar i det europeiska systemet. Samma sak kunde ECB ha gjort och kan förstås göra när det gäller de franska och Tyska finansinstituten som riskerar att kollapsa på grund av Piigs-krisen. Men ECB är förblindad av ideologi och vägrar att använda sunt förnuft. Visst finns det regler men i olika krislägen är det normala att man kan kringgå sådant och alla ser mellan fingrarna.


Europas ekonomiska politik drivs nu av extremistiska fundamentalister på ECB, som det verkar är vänstern och socialisterna i Europa deras handgångne. Svenska socialdemokrater har inget att komma med när det gäller krisen, tvärt om är man förblindad av samma ideologi som driver Europa till katastrofens rand.

Man skulle kunna tro att det var okunskap som gör att de ansluter sig till detta nonsens, men efter alla dessa år?

José Manuel Barroso, Giorgos Papandreou, José Sócrates, José Luis Rodríguez Zapatero, socialister som mer än gärna går ECB:s ärende för att som de verkar tro rädda banker på folkets bekostnad.


Tidigare bloggpost:

Trichet får frågan om detta att ECB ska köpa krisländernas obligationer och där med bryta ett tabu, de får pressa honom och säger att det verkar som att regeringarna pressade ECB till detta beslutet, Jean-Claude blir irriterad:
"That is ridiculous! We take our decisions completely independently and have a track record of taking positions contrary to those of the heads of state and government — in 2004 in refusing to decrease rates, in 2005 in increasing rates against their wishes, and throughout this period in fiercely defending the Stability and Growth Pact including defending it against the German chancellor of the time. Just who has been weak over the past few months? It was not the ECB. The governments with their high debts were weak …"
Maken till arrogans får man leta efter. Trichet är inte demokratiskt utsedd, ansvarig inför ingen, ingen kan utkräva ansvar av honom och han har inget som helst ansvar för alla de människor som drabbas av arbetslöshet. Där sitter han på sina höga hästar och mästrar om styrka och svaghet för de som faktiskt har ett realt ansvar för sina medborgare.

Sen kommer det in på om politikers och samhällets påverkan av ECB och riskerna för inflation.
"Those who believe — or, even worse, are suggesting — that we will tolerate inflation in the future are making a grave error. The governing council of the ECB did not hesitate to increase rates in July 2008 in a period of financial turbulence in order to ensure price stability. We were criticized at the time by the markets. This is a measure of our inflexible determination."
Så talar en extrem fundamentalist - "our inflexible determination" - också berömmer han sig själv för sin "inflexible" ståndaktighet, bättre att vara "inflexible" ståndaktig än att göra det rätta, det gör inget om man gör fel bara man visar att man är "inflexible" ståndaktig.

Trichet sa att ECB kräver “extensive adjustment programs from the governments
"There is a need for a quantum leap in the governance of the euro area. There need to be major improvements to prevent bad behavior, to ensure effective implementation of the recommendations made by “peers” and to ensure real and effective sanctions in case of breaches (of the Stability and Growth Pact). The ECB is calling for major changes …
"
Nog visste man väl att det inte var mycket till demokrati i det EU som Ingvar Carlsson lurade in svenskarna i, men det här går utan på det mesta. Har Trichet/ECB etablerat sig som enväldig härskare över de demokratiskt nationerna i EU/eurozonen? I och för sig har nu Grekland, Spanien, Portugal upphört att vara suveräna demokratiska nationer och blivit EU protektorat.

Demokratin avlägsnar sig allt mer från folket och de som sa att de stod på vår sida sålde ut den för att de trodde att det var ekonomiskt nödvändigt.

I det EU som Ingvar Carlsson lurade in svenskarna i dikterar nu privata penningintressen vilken ekonomisk politik som ska föras i hela länder, nationer som säger sig vara demokratier.


På tal om fundamentalistisk inflexible determination kommer man att tänka på när Trichets och EUs dogmer tillämpades förra gången i Europa.

"The German Chancellor during the late Weimar republic, Heinrich Brüning, was the most obsessed by fiscal orthodoxy of all statesmen at the time. His fear of budget deficits made him pursue a policy of merciless austerity, which forced the German unemployment rate up to 40 percent. The increasingly desperate population came to view Hitler as ”unsere letzte Hoffnung” – our last hope. A racy detail in this historical misery, is the Keynes met Brüning in Berlin 1932. The Chancellor had to face harsh criticism, but Brüning boldly declared that it would be folly to give up ”a hundred yards from the finishing post”.35 But Brüning never reached the finishing post. Instead, he unrolled the red carpet for Hitler.

The real obstacles to expansion are neither economic nor financial, but political. If the political desire to carry out an expansion is lacking, then surely nothing is going to happen. I nourish but little hope that the present decision-makers will come to their senses. Today, they are marching like a lemming migration towards an economic, social and political precipice.


Bra Böckers Världshistoria:

"... Slutet av tjugotalet präglades i Tyskland av ekonomisk framgång och med den följde också en viss politisk stabilisering...

1928 bildades en ny majoritetsregering med socialdemokraten Herman Müller som kansler och den konservative Gustav Stresemann som utrikesminister...

I valet 1928 placerade sig /Hitlers parti/ NSDAP - Nationalsocialistiska Tyska Arbetareartiet / i raden av de många småpartierna och fick 2,6 procent av rösterna...

Världskrisen ledde till att regeringen sprack i mars 1930. Den avlöstes av en borgerlig minoritetsregering under ledning av det katolska centrumpartiets Heinrich Brüning....

Brüning, som var ekonom av facket, mötte som så många andra länders statsmän krisen med en deflationspolitik, och han gjorde det mer konsekvent och energiskt än de flesta. Enligt hans mening gällde det att anpassa hela ekonomin till de sjunkande priserna. Lönerna och helst också skatterna måste reduceras, och framförallt måste den offentliga budgeten balanseras för att man skulle undgå en inflation. Resultatet blev en kraftig nedskärning av köpkraften på hemmamarknaden, något som gjorde det onda värre. Många företag gick i konkurs. Den tunga industrin och byggnadsindustrin lamslogs nästan helt, och 1932 registrerades nästan 6 miljoner arbetslösa. Till dessa bör man troligen lägga ännu en miljon långtidslediga som helt hade glidit ur det sociala systemet.

Med sjunkande privata inkomster följde minskade offentliga skatteinkomster, och 1932 måste kommuner, städer och till och med en delstat gå i konkurs och ställa sig under riksadministration...

Då Brünings sparsamhetsiver till slut också riktades mot statsbidragen till godsägarna öster om Elbe, tröt /president/ Hindenburgs tålamod, och den 30 maj 1932 tillträdde en ny regering under ledning ytterst konservative tidigare centrumpolitikern Franz von Papen. Hans regering hade praktiskt taget inget parlamentariskt stöd och förbluffade samtiden genom att majoriteten av ministrarna var adliga.

Socialdemokraterna fällde regeringen. Därefter utlystes nyval."

Därefter fick 70 000 000 människor sätta livet till i det som kallas andra världskriget.

Barroso betonade att det är nödvändigt att Greklands parlament godkänner sparpaketet för att eurozonen ska kunna betala ut nästa omgång pengar till Aten.
- Därför litar jag på att Greklands valda representanter stödjer dessa åtgärder nästa vecka i en anda av nationellt och verkligt europeiskt ansvarstagande, sade Barroso.
- Nu är det inte tid vackla. Nu är det tid för att fördubbla ansträngningarna, för det grekiska folkets skull och för hela Europa.

2011-06-20

Grekland på halster?

Euro finansministrarna ställer ultimatum till Grekland, lova att göra ännu fler arbetslösa annars får ni inga pengar. Vilket trams, ska man hota måste man vara trovärdig i att hotet verkställs, det är knappast dessa pajasar då det är dem och deras banker och älskade Juro som är i riskzonen om Grekland måste ställa in betalningarna. Grekland är redan i det läget att ”valet” handlar om att välja mellan pest eller kolera.

Fiat-pengar

Så var det dags igen, det bekräftas nu också av fd vice riksbankschefen, vi lever i ett fiat-monetär system där pengar skapas med en knapptryckning ur tomma intet. Inte bara de ”förryckta” MMT förespråkarna som säger detta.

SR – Ekot:
Grekland tycks alltmer närma sig en statsbankrutt. Händer det så kan Riksbanken återigen tvingas ge dom svenska bankerna nödlån. I värsta fall kan det innebära att Sverige måste trycka mer pengar.

– Man trycker ju själv pengarna så det finns inga såna begränsningar utan det är ju andra överväganden man gör, säger Villy Bergström.

"God beredskap på riksbanken" - audio

Han är i ”gott” sällskap.
"[A] government cannot become insolvent with respect to obligations in its own currency. A fiat money system, like the ones we have today, can produce such claims without limit.
Alan Greenspan

Scott Pelley (60 minutes): “Is that tax money that the Fed is spending?”

Ben Bernanke: “It's not tax money. The banks have accounts with the Fed, much the same way you have an account in a commercial bank. So, to lend to a bank, we simply use the computer to mark up the size of an account that they have with the Fed.”

2011-06-19

Mea Culpa

Som av en tillfällighet hittade jag detta glömda brev från IMF, det har inte fått så mycket uppmärksamhet i pressen som det borde.

Mea Culpa

We are sorry !
  1. We are sorry, truly sorry for being so arrogant that we forced our beliefs in the primacy of monetary policy and the failings of fiscal policy onto policy makers around the World and we acknowledge that this arrogance has now helped contribute to the current economic crisis which is impoverishing millions of people and severely damaging entire nations. We were wrong.
  2. We recognise that this ideological obsession we had with monetary policy was a denial of the evidence before us but we were too blind to consider it important. We were wrong.
  3. We are truly sorry for perpetuating the myth of the Great Moderation and giving credence to the views of blind ideologues such as Lucas, Barro, Sargent, Taylor and others as they strutted the international stage declaring an end to the business cycle. All academic economists who continue to perpetuate that myth should be dismissed from their positions. We were wrong.
  4. We are sorry for not realising that fiscal policy is an important tool that governments can use to stabilise and support aggregate demand and employment. We now recognise that for years we have been pressuring governments to deliberately create unemployment and the associated poverty because we wrongly believed this would be the most effective way to fight inflation and deliver stable growth and prosperity. We were wrong.
  5. We are very sorry we supported the ideologues in the economics profession who lied to the World about the NAIRU. We now realise it is unmeasurable and all our own efforts to produce estimates have been built on flaky foundations. We recognise that policy makers have used this misleading estimates to inflict damage on their populations. We were wrong.
  6. We are sorry that some of us have written textbooks that systematically lie to students about the way the macroeconomy works with particular focus on the way we have misrepresented banking and money markets and the policy interactions. We were wrong and will offer refunds to all the students who used the books (fees and book purchase price).
  7. We are sorry for being so dim-witted to believe that wide-scale deregulation would enhance the prosperity of the World. We now recognise that we have been imposing blind ideology onto policy makers and allowing the elites to gain greater access to the resources in each nation at the expense of the poor. We were wrong.
  8. We are sorry for inflicting this dogma on the world, particularly the poorest nations where we have caused children to die because we have bullied governments into cutting back on spending on health. We were wrong.
  9. We are sorry for holding back the development of many of the poorest nations by bullying their governments to cut back on education and public infrastructure investment while at the same time pressuring them to give cheap access to their natural resources to predatory first-world corporations who have paid very little in return. We were wrong.

 

Yours truly
IMF

 

Source: We are sorry

 

EU bankernas Europa

EMU - etapp ett
Baserat på Delorsrapporten beslutade Europeiska rådet i juni 1989 att första etappen av Ekonomiska och monetära unionen skulle inledas den 1 juli 1990.
Total frihet för kapitaltransaktioner.

EMU - etapp två, upprättandet av EMI och ECB
Upprättandet av Europeiska monetära institutet (EMI) den 1 januari 1994
Förbud för centralbankerna att bevilja lån till offentliga sektorn
Samordning av penningpolitiken
Ekonomisk konvergens
stabilitets- och tillväxtpakten i juni 1997

Den 2 maj 1998 beslutade Europeiska unionens råd – i sammansättning av medlemsstaternas stats- eller regeringschefer – enhälligt att 11 medlemsstater uppfyllde de nödvändiga villkoren för deltagande i tredje etappen av EMU och att de kunde anta den gemensamma valutan den 1 januari 1999. De första deltagande länderna var Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Portugal och Finland.

EMU - etapp tre, oåterkallelig låsning av växelkurserna
Den 1 januari 1999 inleddes den tredje och sista etappen av EMU med oåterkallelig låsning av växelkurserna för valutorna i de elva medlemsstater som deltog i Monetära unionen och med genomförandet av en gemensam penningpolitik under ECB:s ansvar.

Antalet deltagande medlemsstater ökade till 12 den 1 januari 2001 när Grekland gick in i etapp tre av EMU. Slovenien blev 13:e medlem i euroområdet den 1 januari 2007, följt av Cypern och Malta ett år senare, av Slovakien den 1 januari 2009 och Estland den 1 januari 2011.


Med totalt fria kapitalrörelser är det i praktiken omöjligt för de enskilda länderna att hindra t.ex. fastighetsbubblor pådrivna av utländska finansinstitut. De kan förstås driva ner folks löner med massavskedanden i offentligsektor, höja skatter så köpkraften minskar och driva upp arbetslösheten. Men det verkar vara en något bakvänd politik för att hindra att utländska kapitalinstitut inte ska inducera kreditbubblor i landet.

Den nyliberal ekonomiska politiken har totalt misslyckats med att förverkliga de blå dunster som de spred ut om det himmelrike som skulle komma med den inre marknaden och de fria kapitalrörelserna.

Varför hittade inte alla dessa pengar bättre låntagare än att blåsa upp kreditbubblor i Piigs? Kan det ha något att göra med den merkantilistiska åtstramningspolitik som bedrivits i överskottsländerna? En politik som tillika starkt begränsat Piigs möjligheter att hyfsa sin bytesbalans.

EU bankernas Europa.

Och nu när det ekonomiska experimentet håller på att implodera ska European straffas med ännu mer massarbetslöshet än den som ansågs vara nödvändig för att uppnå utopin om bankernas Europa.

Sverige påstås gå bra, vi har ju bara ca 8 % officiell arbetslöshet, märkligt hur tyst det blivit om den sk dolda arbetslösheten och undersysselsättningen. Men något sådant kanske inte finns längre, det går ju så bra när politikerna med åtstramande överbeskattning håller arbetslösheten på rekordnivåer.


Sören Wibes tal vid demonstrationen i samband med EU-toppmötet i Göteborg 2001

2011-06-18

Grekland

Några diagram:


Man kan notera i diagrammet med ”government debt” att Grekland hade 110 % 1995 till 1999 och 2001 och 2002 så där en 125 % relativt BNP. Man kan förmoda att denna statskuld var i huvudsak nominerad i Greklands valuta, om så torde det ha varit mycket ”vågat” att över en natt omvandla detta till en skuld i någon annans valuta som man inte har någon kontroll över. Man frågar sig om de grekiska politikerna förstod vad de gjorde och vilken kunskap deras ekonomiska rådgivare hade om det monetära.© Guillaume Piolle
De må ha skakig ekonomi men de bygger stabila fastigheter, efter 2425 år finns det förstås lite renoveringsbehov men några rot avdrag lär det väl inte bli i detta läge.

Fler diagram:


------
Cash surplus/deficit (% of GDP)
Cash surplus or deficit is revenue (including grants) minus expense, minus net acquisition of nonfinancial assets. In the 1986 GFS manual nonfinancial assets were included under revenue and expenditure in gross terms. This cash surplus or deficit is closest to the earlier overall budget balance (still missing is lending minus repayments, which are now a financing item under net acquisition of financial assets).
------
Hälften vill avvisa det grekiska sparpaketet
Grekisk krisdebatt inledd
Tysk-fransk Greklandskompromiss
Nya regeringen under hård attack
EU - lösningen på Greklands kris?
SR
svd.se

2011-06-16

Ha-Joon Chang

Economics Upside Down

Ha-Joon Chang
"the washing machine has changed society more than the Internet"

2011-06-15

Myrdal

Jan Myrdal Har släppt sina böcker fria, de får nu kopieras av vem som helst.

”Upphovsrättslagen ger författaren rätt att bestämma över sitt eget verk, och Jan Myrdal har bestämt att nu ska alla ha rätten att ta del av hans verk.

Projekt Runeberg har hittills scannat in fem av hans böcker.”

http://runeberg.org


Stockholms stad har släppt Gunnar och Alva Myrdals verk fria med Creative Commons licens.

”– Orsaken är varken mer eller mindre än att det som tillhör medborgarna ska vara tillgängligt för medborgarna. … säger Stockholms kultur- och fastighetsborgarråd Madeleine Sjöstedt (FP).”

”– Ett stort problem för vårt kulturarv är att god och viktig litteratur, som inte längre tillhör den allra mest efterfrågade, hamnar på vad man brukar kalla backlist. Bästa sättet att göra det tillgängligt är att både existerande och nytillkommande verk publiceras under en fri licens när staden äger upphovsrätten.”

"Hittills har bilder och dokument från Stadsmuseet och Stadsarkivet försetts med sådan fri licens. Sjöstedt uppmanar staten med sina 22 museer att öka takten i den här frågan.
Stadens kulturförvaltning äger genom testamente upphovsrätten till alla makarna Myrdals publicerade arbeten."

"För nytt material från utomstående personer ska staden bara åta sig arkivering under förutsättning att materialet kan tillgängliggöras under en fri licens."
DN

Det finns trots allt en och annan Folkpartist som har en och annan synaps i ordning.
Det är nödvändigt att hela tiden ändra sin uppfattning om verkligheten, eftersom verkligheten ständigt förändras. Alltså – man byter åsikt för att bevara sin ståndpunkt.
Jan MyrdalUpphovsrätten är ingen konstig rätt. Den är rätten att förfoga över sitt arbete. Den skall utvecklas och förverkligas – inte avskaffas. /…/
Carl Lidbom och Bertil Zachrisson kanske snart börjar förstå att upphovsmännen står eniga från vänster – ända bort till högerflygeln, för att kämpa mot kravet på en Kulturell Allemansrätt med en statlig konstnärlig bedömning och en prioritering, som har en inkomstutjämning som mål.

J Myrdal - FiB/Kulturfront (i början av 1970-talet)


”Den avgörande upphovsrätten är den ideella rätten; respekträtten och paternitetsrätten. Den kulturella allemansrätten (för att använda Edenman/Palmes uttryck) är överordnad. Ty den möjliggör människoblivandet.”
J Myrdal - Expressen - 2008

2011-06-07

Offentliga sektorns finanser


Ekonomiska vårpropositionen 2011
Tabell 20 Offentliga sektorns finanser

20052006200720082009201020112012201320142015
Finansiellt sparande
6511271-29-111065106143182
Procent av BNP
2,23,62,2-0,9-0,30,31,82,83,64,4

Finansiell ställning


Konsoliderad bruttoskuld
1 3331 2571 2431 3211 3131 2721 2071 098944788
Procent av BNP
45,340,238,842,839,836,833,428,823,719
Nettoskuld
-412-547-404-613-712-735-801-904-1049-1231
Procent av BNP
-14-17,5-12,6-19,8-21,6-21,3-22,1-23,7-26,3-29,6
Miljarder kronor om annat ej anges. Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.

Ekonomiska vårpropositionen 2010
Tabell 17 Offentliga sektorns finanser

20052006200720082009201020112012201320142015
Finansiellt sparande557011678-25-67-32144984
Procent av BNP22,43,82,5-0,8-2,1-10,41,32,2

Finansiell ställning
Konsoliderad bruttoskuld1 3961 3311 2531 2081 2941 3121 3251 3161 2561 157
Procent av BNP5145,940,938,342,341,339,837,834,430,3
Nettoskuld-55-410-536-380-487-431-414-428-476-558
Procent av BNP-2-14,1-17,5-12,1-15,9-13,6-12,4-12,3-13-14,6
Miljarder kronor om annat ej anges. Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014.

UPPDATEING
2012 års vårpropp
Ekonomiska vårpropositionen 2012
Tabell 20 Offentliga sektorns finanser

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Finansiellt sparande 112 69 -30 -2 4 -10 13 60 122 157
Procent av BNP 3,6 2,2 -1,0 -0,1 0,1 -0,3 0,3 1,6 3,0 3,7
Finansiell ställning
Konsoliderad bruttoskuld 1 257 1243 1 322 1 313 1 341 1 335 1 309 1 236 1 126 964
Procent av BNP 40,2 38,8 42,6 39,4 38,4 37,7 35,4 31,8 27,5 22,5
Nettoställning 547 402 609 697 643 635 652 711 832 989
Procent av BNP 17,5 12,5 19,6 20,9 18,4 17,9 17,6 18,3 20,3 23,1
Man kan notera att i år har man ändrat sättet att redovisa den tidigare "Nettoskulden" till "Nettoställning" och tagit bort minustecknet. Tidigare var logiken att om man redovisade bruttoskulden som positivt värde bliv naturligtvis det finansiella överskottet ett negativt värde (minus). 

Man kan notera att Borg och finansens prognoser är minst sagt volatila, jämför nettoställningen 2014 i de tre prognoserna.
bruttoskuld + nettoställning 1 804 1 645 1 931 2 010 1 984 1 970 1 961 1 947 1 958 1 953
lika med konsoliderade finansiella bruttotillgångar.
Det skiljer en del mellan utfallet som det beräknades 2010 jämfört med 2011, 2006 till 2009. Det är ingen exakt vetenskapa det här med nationell bokföring. Som vi lärt oss av historien kan utfallen bli ganska olik beroende på hur man räknar. Enligt vårproppen 2010 var utfallet 2009 ett finansiellt överskott på 487 miljarder men 2011 613 miljarder 26 % mer.

Man frågar sig varför vi har haft så hög arbetslöshet under den internationella krisen, nu ~8 % och när det var som värst långt över 9 %.

När man ser dessa siffror blir man förundrad över oppositionens ständiga mantra om skattehöjningar, är inte svensken nog överbeskattad redan.

2114 räknar Borg med att det ska finnas ett dött finansiellt överskott i det offentliga på mer än en biljon, dvs 1000 miljarder. Alltså en överbeskattning av medborgarna som inte investerats i välfärd för medborgarnas framtida bärgning. Men de spekulativa finansiella marknaderna kan se framtiden an med tillförsikt.

2011-06-05

Watched Over by Machines

 
 
All Watched Over by Machines of Loving Grace


Ny dokumentär av Adam Curtis detta är första delen av två.

Adam Curtis har gjort en lång rad utmärkta dokumentärer, som till exempel:

The Century of the Self
“2002 - (BBC Four) documented how Freud's discoveries concerning the unconscious led to Edward Bernays' development of public relations, the use of desire over need and self-actualisation as a means of achieving economic growth and the political control of population. It received the Broadcast Award for Best Documentary Series and the Longman/History Today Awards for Historical Film of the Year.”

The Power of Nightmares
“2004 - (BBC Two) suggested a parallel between the rise of Islamism in the Arab world and Neoconservatism in the United States in that both needed to inflate a myth of a dangerous enemy in order to draw people to support them. It received the BAFTA Award for Best Factual Series”

Wikipedia

MMT for dummies (del II)

MMT for dummies (del I)


What Happens When the Government Tightens its Belt? (Part II)
By Stephanie Kelton

“As expected, this accounting truism ruffled the feathers of a flock of readers who have been programmed to launch into an anti-government tirade at the mere mention of the public sector and to regard the dangers of deficit spending as an unimpeachable fact. And while you’re certainly entitled to your own political views, you are not, as Senator Moynihan famously said, entitled to your own facts.”

“I still hope to convince both groups that they are acting against their own economic interests when they support policies to balance the budget or reduce the deficit, either by raising taxes or cutting government expenditures. So let’s continue the exercise and, as promised, extend the argument to the more realistic open-economy in which we actually live.”

“In an open economy, income flows into and out of the domestic economy as residents and foreigners buy goods and services (exports minus imports), make and receive payments such as interest and dividends (factor income) and make net transfer payments (such as foreign aid). Each country keeps track of these payments using a balance of payments (BOP) account, …”

When we incorporate these international flows, we transform the closed-economy accounting identity I used in my previous post:

[1]Domestic Private=Government
SurplusDeficit

into the open-economy accounting identity shown below:

[2]Domestic Private=Government+Current Account
SurplusDeficitBalance

or, equivalently,

[3]Domestic Private=Government+Capital Account
SurplusSurplusBalance

When the current account balance is positive, it means that we in the private sector (households and domestic firms) are accumulating net financial claims on foreigners. When it is negative, they are accumulating net financial claims on us. Thus, a positive current account implies a negative capital account and vice versa.


Stephanie Kelton
Ph.D. is Associate Professor of Economics at the University of Missouri-Kansas City, Research Scholar at The Levy Economics Institute and Director of Graduate Student Research at the Center for Full Employment and Price Stability. Her research expertise is in: Federal Reserve operations, fiscal policy, social security, health care, international finance and employment policy.
2011-06-04

Randal Wray
L. Randall Wray, Ph.D. is Professor of Economics at the University of Missouri-Kansas City, Research Director with the Center for Full Employment and Price Stability and Senior Research Scholar at The Levy Economics Institute. His research expertise is in: financial instability, macroeconomics, and full employment policy.
2011-06-03

Karl den store

Ju fortare Europas politiker inser att Euron är ett i grunden defekt system som inte kommer att bli bättre av pompösa deklarationer eller pro-cykliska pakter om offentliga finansiella parametrar desto bättre. Då kan man avveckla galenskapen under ordnade former. Men tyvärr lär det inte bli så då makthavarna styrs av fåfänga. Det finns förstås också intressenter som har mer att tjäna på oordnad implosion. Som sagt någon ordnad reträtt lär det inte bli, att systemet kommer att falla är nu bortom varje tvivel, det vi inte vet är hur stor skadan kommer att bli för folken i Europa, makthavarna kommer förstås att landa med väl tilltagna fallskärmar.

Nu är Jean Claude ”Pangloss” Trichet ute igen och orerar och hotar, Grekland ska förlora sin självständighet (som om de inte redan gjort det) om de inte rättar in sig i ECB:s fantasifulla modellvärld. En centralbanks viktigaste uppgift är att se till att bank och finanssystemet fungerar, ECB har misslyckats kapitalt med detta, inte minst under Jean Claude ”Pangloss” Trichets vakt. Ett resultat som borde rendera avsked på grått papper.

När finanskrisen slog till 2007/08 stod ECB där handfallen och US Federal Reserve fick rädda Euro-systemet med stora injektioner av amerikanska fiat-pengar.

Men nu är inte världen skapad så att folk döms efter resultat. Oh nej nu har Jean Claude ”Pangloss” Trichet fått Karl den store priset.

A Citizens’ Prize for Distinguished Service on Behalf of European Unification

for service in the cause of West European unification, world peace and humanity

Visst den store humanisten Jean Claude, sviktar aldrig i sin oförtröttliga kamp för att strukturreformera Europén så den nyliberala modellvärlden ska kunna se dagens ljus. Den store humanisten skriver gärna ut försakelse och umbäranden för de där nere för att hans utopis ska kunna skapas. En sann humanist i gammal god europeisk tradition.

The idea that austerity measures could trigger stagnation is incorrect,
Trichet

Karl den Store var den som gjorde det ”Heliga romerska riket av tysk nation” mäktigt i Europa - The Holy Roman Empire. Efter Stor Kalle krackelerade det ganska snart. Jean Claude är bannerföraren för frälsa europén i den rätta nyliberal läran, Stor Kalle hade som en av sina stora uppgifter att bibringa de hedniska européerna den rätta romerskkatolska läran.
forts ...

Jean Claude har sina planer som han skissade upp i sitt tacktal för Karl "den store" priset …

Would it go too far if we envisaged, at this second stage, giving euro area authorities a much deeper and authoritative say in the formation of the country’s economic policies if these go harmfully astray? A direct influence, well over and above the reinforced surveillance that is presently envisaged? …
In the new concept, it would be not only possible, but in some cases compulsory … for the European authorities – namely the Council on the basis of a proposal by the Commission, in liaison with the ECB – to take themselves decisions applicable in the economy concerned … One way this could be imagined is for European authorities to have the right to veto some national economic policy decisions. The remit could include in particular major fiscal spending items and elements essential for the country’s competitiveness.

… would it be too bold, in the economic field, with a single market, a single currency and a single central bank, to envisage a ministry of finance of the Union?
Not necessarily a ministry of finance that administers a large federal budget. But a ministry of finance that would exert direct responsibilities in at least three domains: first, the surveillance of both fiscal policies and competitiveness policies, as well as the direct responsibilities mentioned earlier as regards countries in a “second stage” inside the euro area; second, all the typical responsibilities of the executive branches as regards the union’s integrated financial sector, so as to accompany the full integration of financial services; and third, the representation of the union confederation in international financial institutions.

Så ministerrådet och kommission i maskopi med ECB ska totalt överflygla de demokratiskt valda regimerna. 500 miljoner människor ska styras av en liten klick självutnämnda förmenta experter hur ekonomin ska styras. Om nu den här typen av styre inte fungerade så bra i Sovjet varför skulle det fungera i EU.

I sak ingen skillnad på det som Jean Claude sa och vad den sk Lindbäck kommissonen föreslog för att ”rädda” ekonomin här. I praktiken har det också genomförts, svensken har manipulerats så det i praktiken inte finns någon möjlighet att demokratiskt påverka den ekonomiska politik som förs här i landet. Sossarna fick vrida om armen ordentligt på V så de svor trohet till de nyliberala idealen för att få vara med, de ekonomiska idioterna i Mp behövde man inte vrida om något på de är redan troende.

Även M Hudson har uppmärksammat Jean Claudes tal:

Reminiscent of the Greek colonels’ speech that opened the famous 1969 film “Z”: to combat leftism as if it were an agricultural pest to be exterminated by proper ideological pesticide. Mr. Trichet adopted the colonels’ rhetoric. The task of the Greek Socialists evidently is to do what the colonels and their conservative successors could not do: deliver labor to irreversible economic reforms.


Den socialistiske vänsterledaren vet sin plats:

Socialistledaren förhandlar om sparplanen - Ekot

Så efter lite pliktskyldigt spel för galleriet levererar den socialistiske vänsterledaren till finansoligarkin:

Klartecken för nytt akutlån till Grekland - Ekot