2011-06-24

EU skrytbygge

Ännu ett EU skrytbygge, Europeiska rådet ska ha nytt ställe att hålla till i och rumpnissen ska ha sitt kontor där. Som så mycket annat som byggs nu förtiden är det kitsch. Likt överlastade grosshandlarvillor där man till vilket pris som helst (30 miljarder) ska visa hur märkvärdig man är.
Det är dessa figurer som tar till brösttoner om hur viktigt det är med stenhård åtstramning för irländare, greker m.fl. och underförstått hur välgörande det är för kreti och pleti med arbetslöshetens stålbad.

en byggnad för europeiska rådet

7 comments:

Björn Nilsson sa...

Ingen arkitektonisk skönhet, enligt mig. Och man kan ju tänka på att det där om att "inte kasta sten i glashus" kan ändras till "kasta sten glashus" när de arga och upproriska massorna kommer marscherande.

/lasse sa...

Det är bara yta nuförtiden och funktionen underordnad.
Det är som med det nya akutintaget och smittskyddsenheten i Malmö. ”Tjusig” sak, rund med en massa glasskivor påhängda som dekoration, tjusighetsfaktorn har säkert kosta en hel del extra och nu har de inte pengar till vården som ska bedrivas där. Runda hus är löjligt om det inte är fråga om specialbyggnader där funktionen kräver det, typ vattentorn, de är omöjliga att inreda vettigt när det inte finns räta vinklar och raka väggar.

Sjukhuskrisen pressar politikerna
Arbetsmiljöverket hotar med två miljoner i vite om inte Sus klarar problemet med överbeläggningar.
Hela avdelningar kan tvingas stänga
Per Björgell, medicinskt ansvarig på akutcentrum, sade upp sig i förrgår i protest mot underbemanning och brist på pengar.
”Uppdraget är omöjligt att utföra”

Björn Nilsson sa...

Det finns en gammal rund villa i betong i Huddinge söder om Stockholm. Vet inte hur man klarar av inredningen av den. Kanske det i själva verket är tomternas kantiga form som styr att huset också är kantigt. Månne lättare med runda hus på runda tomter?

Och det är klart att det spelar ingen roll om ekonomin gör att man inte har råd med personal när sjukhuset väl är byggd, bara man kan bära in sjuklingarna där så kanske de frisknar till ändå när de får uppleva de djärva arkitektoniska lösningarna!

/lasse sa...

I Karlskrona har de ett miljonprogramsområde /hus som slingrar sig som en orm uppe på en höjd. Där är rummen välvda på ena väggen och väggarna ej i rät vinkel. Jag vet folk som bott där och de tyckte det var kass att möblera detta. Men om n alla hus varit så så had förstås inredning anpassat sig till detta. Men sjukhusinredningar och apparater lår nog vara av det fyrkantiga slaget med räta vinklar.

Ang det svängda ormhuset så ansågs denna lösning bli för dyr när det närmade sig hälften av bygget, det är en lång orm, så man beslutade att svängarna skulle vara med platta sidor för det skulle bli billigare men omprojekteringen kostade lika mycket som om man fortsatt enligt ursprunglig plan.

http://goo.gl/maps/1Viy
http://goo.gl/maps/Z63z

Karl Malghult sa...

Det där får mig att fundera på en tendens som jag tycker mig sett ganska mycket av i offentlig verksamhet de senaste tjugo åren eller så, iaf sen Byggnadsstyrelsen avskaffades och ersattes av Akademiska Hus (universiteten m.fl. statliga institutioner skall ju inte äga sina fastigheter kom något ljushuvud på i början av 1990-talet, istället skall universiteten ut på "den fria marknaden" där det finns ett överflöde av de laborationslokaler m.m. som behövs till forskning och undervisning. Akademiska hus är en av statens riktiga kassakor http://www.akademiskahus.se/index.php?id=465 just eftersom alternativen inte finns dvs "marknaden" kryllar inte av överskottslokaler för kemilabb)Nåväl, min poäng är egentligen att jag tycker mig se en tendens till att man i offentlig verksamhet oavsett alternativen och behoven bygger nya, tjusiga lokaler. Sen står man där med flotta, nya lokaler med en mängd glas och gigantiska atrium-ytor som inte kan användas vettigt men som tickar pengar. Lika illa är det i infrastrukturvärlden, tittar man i reda siffror så satsar Sverige enorma belopp per invånare på nybyggen i vägar och järnvägar. Citytunneln, Reepal-U-bahn, har gått loss på sådär nio miljarder, Citybanan i Stockholm och Norra Länken i samma stad räknas kosta sådär 10-15 miljarder dvs över en miljard per kilometer. Räknat i ny väg är det inte så imponerande. Dessutom görs inte kringinvesteringarna som behövs, Hallandsåstunneln kommer inte utnyttjas optimalt så länge det inte är dubbelspår längs hela Västkustbanan exempelvis.

/lasse sa...

Det skulle vara intressant om någon gjorde en opartisk utredning på hur Byggnadsstyrelsen och de ”marknadsmässiga” förvaltningen klart uppgiften att förse offentlig förvaltning med lokaler.

Det grundläggande i att ha egna fastigheter för verksamheter som är mer eller mindre permanenta är att man kapar ”svinn” till onödiga rentierer. Byggande och förvaltning av sådan fastigheter bör naturligtvis vara till självkostnadspris och att ge med ena handen för att sen ta med den andra och tycka att man gör ”vinst” är ju rena snurren. Man kan bara fråga sig hur mycket som runnit i väg till rentierer, giriga direktörer och svindyra konsulter i hanteringen av Vasakronan som nu förpassats till AP fonderna för att Reinfeldt skulle ”betala av” på en obefintlig offentlig skuld.

I allmänhet är ju inte fastighetsförvaltning sk ”rocket science” och privata aktör kan inte trolla med knäna och göra mirakulösa produktivitetsökningar om det inte är något som ändå är allmänt förekommande som t.ex. att energieffektivitet, byggmetoder etc ökar. Däremot borde transaktionskostnaderna öka med marknadsanpassningen. Ett verk som typ Byggnadsstyrelsen som har alla fastigheterna behöver knappast ha nämnvärt med försäkringar då storleken torde göra att premier skulle gå jämnt upp med vad man får i försäkrings utbetalningar. Man slipper då hela den här administrativa kostnaden på bägge sidor.

Allt som kan slå undan benen för rentiererna i den parasitiska sk ”fire” sektorn är av godo för samhället.
fire sector = finance, insurance and real estate.

Där med inte sagt att det offentliga ska ha ett överflöd av fastigheter eller ens att de ska täcka hela sitt behov med egna. Men en stor del är av typen att man använder fastigheterna under hela dess livslängd.

Man kan jämföra med Tyska Lidl som bara har butiker i egna fastigheter, de förstår förstås att då de då sliper en onödig kostnad för rentierer som inte gör någon praktisk nytta för företaget.

Vilket påminner mig om Coop vid Malmös Stadium, de la nyligen ner byggshoppen där, jag var inne när de reade ut och frågad en varför de la ner. Hon sa att de inte var lönsamma till den hyran de hade, men hela köpladan är ju Coop är det inte er egen fastighet? Nej det var det inte, förr hade alla deras köplador varit Coops men ekonomerna på Coop hade bestämt att man skulle sälja och hyra istället. Iofs kan det förstås finnas skäl att göra så om det kan motiveras med att det är det billigaste sättet eller det enda att få kapital för nysatsningar. Eller som med SAAB en sista desperat åtgärd för att hålla företaget flytande. Men med värdestegringen och dito hyresstegringar de senaste 15 åren undrar jag hur bra affär det var för Coop. Man kan bara hoppas att de varit förutseende nog att ha någon sorts vetorätt vem ska bli deras nya grannar i köpladan som de är dominerande hyresgäst i.

/lasse sa...

En sak kan förstås de privata fastighetsförvaltarna göra som inte de offentliga förvaltarna vanligen kan ägna sig åt, de kan anlita en rad skumraskföretag som lönedumpar, fuskar med moms, använder svart arbetskraft utan rättigheter eller kanske rent av illegala flyktingar för så där en 15-25 kr i timmen. Men till vilken nytta det är för folkhushållet begriper inte jag.

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>