2011-06-24

Exportförmåga
En intressant kurva här är den blå för exporten i inflationsjusterade dollar. Liknande kan ses för många andra länder som har eller har haft ”problem” med sin ”konkurrenskraft” på exportmarknaderna.

Det framträder då att det egentligen inte är in exportförmåga som varit problemet utan importen som de inte kunnat balansera mot sin stigande exportförmåga. En effekt av den sk frihandeln? Uppenbarligen är det inte självreglerande utan länderna hamnar så småningom i problem. Den dogmatiska nyliberala politiken accentuerar detta, liknande var det i Chile när en del lånade hejvilt för import. Det är förstås primärt ett problem för länder som inte kan sköta sina globala affärer i den egna valutan som t.ex. USA kan

I det i det argentinska diagrammet kan vi se att från 1987 till toppen 2008 steg exporten i fasta dollar med 267%. Grekland har haft en modestare stigning av exporten (samma period) med "endast" 197%  men även de accelererade kraftigt jämfört med de tidigare decennierna. Grekland hade iofs ett hack i utvecklingen när man "konvergerade" för Euron men i stort planade kurvan inte ut den fortsatte att stiga lika brant som tidigare.

Förutsättningen för alla dessa ”exporttigrar” är att någon importerar, en fundamental och orubblig förutsättning. Utan alla dessa problemländer som levt "över sina tillgångar" hade det förstås varit betydligt mindre export generellt sett.

När man läser i tidningarna om de olika problemländerna skrivs det som om dessa inte kunde konkurrera på exportmarknaden, som deras exportaffärer avstannat. Så är det ju inte det vanliga är att det är deras hemmamarknader strypts och orsakar stor arbetslöshet inte att deras exportsektor kommit i fritt fall. Som t.ex. Sverige och 90-tals krisen.

Varför beskrivs problemen så felaktigt av våra journalister? Är de okunniga eller är det i akt och mening att föra folk bakom ljuset?Samma fenomen som nu med att det saknas exportförmåga var det när det var lågkonjunktur i början av 2000-talet, tyskarnas höga arbetslöshet och svaga tillväxt skylldes på bristande exportförmåga. Inte heller då var det sant, den som besvärade sig att titta på Tysklands BNP siffror kunde utan vidare se att i stort sett det enda som gick bra var just exporten och av den magra tillväxt som var så var nettoexportens bidrag den klart lysande stjärnan. Även kända kommentatorer som Martin Wolf på FT drev linjen om Tysklands bristande konkurrens förmåga, de hade gått in i en för hög Euro-kurs. I dessa tider skriver MW om hur euron varit till förfång för Greklands exportförmåga och hur Tyskland tjänat på Euron. Men att ekonomer ska vara konsekventa är väl för mycket begärt.
Som jämförelse samma diagram för Sverige och Tyskland.
Även här kan man se hur det tar fart i början av 90-talet, den gemensamma nämnaren är förmodligen de globala kapitalmarknaderna där det går att finansiera handelssunderskott och förstås USA:s växande handelsunderskott som de finansierar i egen valuta. De stora överskotten i t.ex. Sverige och Tyskland har förmodligen väldigt lite att göra med att dessa länder är så "duktiga" utan det hela handlar nog mer om det tidigare nämnda de växande underskotten hos andra länder.

0 comments:

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>