2011-06-15

Myrdal

Jan Myrdal Har släppt sina böcker fria, de får nu kopieras av vem som helst.

”Upphovsrättslagen ger författaren rätt att bestämma över sitt eget verk, och Jan Myrdal har bestämt att nu ska alla ha rätten att ta del av hans verk.

Projekt Runeberg har hittills scannat in fem av hans böcker.”

http://runeberg.org


Stockholms stad har släppt Gunnar och Alva Myrdals verk fria med Creative Commons licens.

”– Orsaken är varken mer eller mindre än att det som tillhör medborgarna ska vara tillgängligt för medborgarna. … säger Stockholms kultur- och fastighetsborgarråd Madeleine Sjöstedt (FP).”

”– Ett stort problem för vårt kulturarv är att god och viktig litteratur, som inte längre tillhör den allra mest efterfrågade, hamnar på vad man brukar kalla backlist. Bästa sättet att göra det tillgängligt är att både existerande och nytillkommande verk publiceras under en fri licens när staden äger upphovsrätten.”

"Hittills har bilder och dokument från Stadsmuseet och Stadsarkivet försetts med sådan fri licens. Sjöstedt uppmanar staten med sina 22 museer att öka takten i den här frågan.
Stadens kulturförvaltning äger genom testamente upphovsrätten till alla makarna Myrdals publicerade arbeten."

"För nytt material från utomstående personer ska staden bara åta sig arkivering under förutsättning att materialet kan tillgängliggöras under en fri licens."
DN

Det finns trots allt en och annan Folkpartist som har en och annan synaps i ordning.
Det är nödvändigt att hela tiden ändra sin uppfattning om verkligheten, eftersom verkligheten ständigt förändras. Alltså – man byter åsikt för att bevara sin ståndpunkt.
Jan MyrdalUpphovsrätten är ingen konstig rätt. Den är rätten att förfoga över sitt arbete. Den skall utvecklas och förverkligas – inte avskaffas. /…/
Carl Lidbom och Bertil Zachrisson kanske snart börjar förstå att upphovsmännen står eniga från vänster – ända bort till högerflygeln, för att kämpa mot kravet på en Kulturell Allemansrätt med en statlig konstnärlig bedömning och en prioritering, som har en inkomstutjämning som mål.

J Myrdal - FiB/Kulturfront (i början av 1970-talet)


”Den avgörande upphovsrätten är den ideella rätten; respekträtten och paternitetsrätten. Den kulturella allemansrätten (för att använda Edenman/Palmes uttryck) är överordnad. Ty den möjliggör människoblivandet.”
J Myrdal - Expressen - 2008

0 comments:

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>