2011-07-15

Kapitalismens fiende, IMF


How the IMF’s business model sabotages properly functioning capitalism.
(...)
The Greek debacle and the North African drama raise existential questions about the IMF. Responsible governments have no business borrowing vast sums from abroad, rather than from domestic sources. That’s what tinpot regimes do. And lending even more to borrowers who can’t pay what they already owe? That’s what loan sharks and mafiosi do.

The IMF’s business model sabotages properly functioning capitalism, victimizing ordinary people while benefiting the elites. Do we need international agencies to enable irresponsible—verging on immoral—borrowing and lending? Instead of dreaming up too-clever-by-half schemes to stumble through crises after they happen, why not just stop imprudent banks from accommodating foreign borrowing by feckless governments? After all, it’s French and German taxpayers who are on the hook—not just the Greeks and the Irish.
(...)by Amar Bhide and Edmund Phelps

Mer analys av artikeln, IMF och den internationella valutaordningen:
I agree with a mainstream economist
Bill Mitchell


3 comments:

Björn Nilsson sa...

Kan man inte säga att "properly functioning capitalism" faktiskt gör att man får en situation av "victimizing ordinary people while benefiting the elites"? Det är ju det som händer i ett klassamhälle, även om nu en del snälla människor tror att man kan ha kapitalism utan klasser.

Teckentydaren sa...

Man kan inte begära för mycket, Phelps är ju trots allt ekonom och väl inbäddad i mainstream fåran och tror förmodligen på kapitalismen som den goda kraften, inte helt ovanligt här världen att folk ägnar sig åt lite självbedrägeri för att kunna se sig själv i spegeln.

Jan Wiklund sa...

jag tror att artikelförfattaren blandar ihop två saker - kapitalism och marknad. marknader har vi haft mycket länge, kanske längre än vi har haft jordbruk. Kapitalismen däremot är en relativt modern företeelse som först uppstod med de kungliga kompanierna på 1500-talet. Man skulle kunna definiera den som "kapitalackumulation går före allt annat". Och i så fall hjälper ju IMF till ganska bra?

Ingen kan väl numera tro på att kapitalisterna ackumulerar genom hederliga affärer? Redan från början har de ju ägnat sig åt stöld, mord och massförslavande.

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>