2011-08-17

Kommande statschef

Viktoria och Daniel har gjort sin plikt mot undersåtarna och avlat deras kommande statschef, det väsäntliga som nation ålagt detta par är nu i praktiken fullföljt. Starkt jobbat.

I mars kommer den lille livegne telningen som till hull och hår ”ägs” av nationen att födas. Dennes bana är utstakad från att han eller hon tar sitt första andetag. Någon fri vilja kommer den till statschef födde telningen inte att ha. Tänk att ha hela livet utstakat redan vid födseln, till och med vilken religion och Gud som ska tillbes.

Stackars föräldrar och barn vilket grymt öde för en människa som annars hade kunnat haft oändliga möjligheter att forma sitt liv.

7 comments:

Jan Wiklund sa...

Det är ju samma förhållande som råder i finansfamiljerna. Det är helt möjligt att hoppa av även om det kräver viljestyrka. Men enklare att stanna kvar och leva på avkastningen.

sylvanas sa...

Kronprinsessan äro i grossess! Prinsen hava gjort sin plikt för fäderneslandet! Parad för fanan!
Hurra Hurra.

Inför republik nu!

/lasse sa...

Det är ju samma förhållande som råder i finansfamiljerna.


Trots allt en stor skillnad, de flesta försöker förmodligen att fostra sina barn på ett visst sätt oavsett om de är finansfamiljer eller inte. Det kräver alltid viljestyrka att gå emot sina föräldrars vilja. Att bli finansfamiljens ”svarta får” är trots allt i huvudsak en intern familjeangelägenhet och även om föräldrarna beklagar detta öde.

Skvitt sa...

Synnerligen sant sagt!
/Skvitt

Skvitt sa...

Du kanske vill se vad som blev av mitt hembesök hos dig?
Kika då här:
http://skvitts.wordpress.com/2011/08/21/hembesok-hos-teckentydaren/
Ha ne fin dag!
/Skvitt

/lasse sa...

@Skvitt

Jag tackar för uppmärksamheten. :-)

Det är närmast en barbarisk företeelse det här att ett spädbarn görs livegen på detta sätt. Något som vi skrattar lite överlägset åt när det berättas från något främmande efterblivet land, ledaren fostras från vaggan till denna uppgift.

Så klart på tvärs emot mänskliga rättigheter, FN stadga, europakonvention mm, allt detta gäller som grundlag i Sverige så denna efterblivna sedvänja är även emot vår egen grundlag.

Karl Malghult sa...

Definitionen av monarki är att monarken styr på gudomligt mandat. Således är det den Gud(arna) älskar som får ta på sig detta stora uppdrag för landets väl och ve. Det är därför som det i Successionsordningen fortfarande står att monarken skall vara medlem av Svenska Kyrkan samt bekänna sig till Uppsala mötes beslut av år 1593, ett beslut där man godtar den augsburgska bekännelsen av år 1531 däri mohammedaner, katoliker m.fl. skall födömas såsom kättare. Funnes inte den gudomliga vägledningen vore monarken ingen annan än en simpel despot, som det moderna välfärdslandet vi är har vi ju kommit så långt i utvecklingen att vi låter högre principer vägleda oss och våra visa, faderlika styrande.

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>