2011-08-16

Samband

British local unemployment and the August 2011 Riots
The Centre of Full Employment and Equity - CofFEE

3 comments:

Pierre Gilly sa...

!

Björn Nilsson sa...

Intressant att notera att det var lugnt i Skottland, vilket kanske kan förklaras av att man har en egen regering där. Men det förklarar inte avsaknaden av upplopp i östra och nordöstra England.

/lasse sa...

Man skulle förstås behöva titta närmare på situationen på de olika ställena. Hur ser åldersdemografin ut, det troliga är att unga är mer benägna att ”bråka”. Att skulle börja upplopp på ett ställe för att det händer på ett annat är förstås inte nödvändigt för att det ska finnas ett samband med arbetslöshet, inte en där det händer händer det hela tiden.

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>